بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

گیاهان در طبیعت گوناگون هستند.

بیش تر گیاهان با دانه رشد می کنند

گیاهان برای رشد به خاک ، آب ، هوا ونور نیاز دارند

گیاهان از نظر شکل ، رنگ ، اندازه ، نوع ریشه ، نوع برگ ، نوع دانه و محیط زندگی با هم فرق دارند

اسلاید 2 :

اول از همه به ریشه ی گیاهان می پردازیم :

ریشه ها کارهای متفاوتی انجام می دهند :

نگه داشتن گیاه در خاک

گرفتن آب و مواد غذایی از خاک و رساندن آن به ساقه

بعضی از ریشه ها هم مواد غذایی را در خود نگه داری می کنند. بیش تر این ریشه ها خوراکی هستند.مثل : هویج ، شلغم ، لبو و....

اسلاید 3 :

گیاهان دو نوع ریشه دارند :

1 - ریشه ی افشان

این ریشه در سطح خاک پهن می شوندو از آب سطح زمین استفاده می کنند و عمر کوتاه دارند

اسلاید 4 :

2 - ریشه ی راست

این نوع ریشه در عمق خاک زمین فرو می رود تا آب بیشتری را جذب کند. در جاهایی که آب کم تری پیدا می شود این نوع ریشه دوام بیشتری دارد

اسلاید 5 :

ریشه ی راست مثل : لوبیا ، نخود ، عدس

ریشه ی افشان مثل : ذرت ، گندم ، جو ، برنج

توجه :

اولین بخشی که از دانه می روید ، ریشه است .

ریشه ها برای جلوگیری از ، از بین رفتن خاک مفید هستند.

اسلاید 6 :

 

قسمت بعدی یک گیاه برگ است .

ما از برگ ها استفاده های مختلفی می کنیم :

برگ بعضی از گیاهان خوردنی هستند .مثل : کاهو ، کلم ، اسفناج

از برگ بعضی از گیاهان در تهیه ی رنگ استفاده می کنیم .مثل : حنا

برگ بعضی از گیاهان را دم می کنیم و می نوشیم .مثل : چای

برگ بعضی از گیاهان را در دارو سازی استفاده می کنیم .مثل : گل گاوزبان ، نعنا ، کاسنی

بعضی از گیاهان هم برگ ندارند و برگ آن ها تبدیل به خار شده است مثل : کاکتوس

اسلاید 7 :

حالا نوبت به ساقه رسیده

کار ساقه :

رساندن آب و مواد معدنی از ریشه به برگ

رساندن مواد غذایی از برگ به اندام های دیگر ساقه

نگه داشتن گل ، برگ و میوه

اسلاید 8 :

گل ها :

گل ها بخشی از گیاه هستند که تولید دانه و میوه می کند

همه ی گیاهان گل ندارند. مثل : کاج و سرو

این گیاهان به جای میوه و گل ، مخروط دارند. به این گیاهان ، گیاهان مخروط دار می گویند.

اسلاید 9 :

گل ها از نظر تعداد گلبرگ ها ، رنگ گلبرگ ها با هم فرق دارند.

بعضی از گلبرگ ها به هم چسبیده هستند و بعضی دیگر از هم جدا هستند

بعضی از گیاهان 3 یا 6 گلبرگ دارند و مثل : لاله ، مین

بعضی از گل ها هم 4 یا 5 گلبرگ دارند.مثل : شمعدانی ،نرگس

اسلاید 10 :

دانه ها

وقتی دانه ای را می کاریم ، اول پوسته ی آن شکافته می شود و جوانه می زند .

سپس ریشه ی گیاه تشکیل می شود.

بعد ساقه از خاک خارج می شود

بر روی ساقه ، برگ ها به وجود می آیند

موارد بالا ، مراحل رشد یک گیاه را نشان می دهد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید