دانلود فایل پاورپوینت تاریخ اندیشه تکاملی

PowerPoint قابل ویرایش
55 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تاریخ اندیشه تکاملی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تاریخ اندیشه تکاملی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

واژه عربی تکامل به معنای «ترقی» و «کامل شدن» می‌باشد.لغت نامه دهخدا معنی آن را «تمام شدن» ذکر می‌کند.
این واژه نخستین بار توسط مترجمان دوره قاجار به عنوان برابر فارسی evolution به کار رفت.
 این در حالیست که واژه Evolution به معنای «بر آمدن» بوده و اشاره به بوجود آمدن چیزی از چیز دیگر دارد، مثل بوجود آمدن بخار از آب. Evolution، حاکی از «کمال یافتن» جانداران نیست. این واژه هیچ بار اخلاقی ندارد بلکه تنها تغییر جانداران را برای انطباق بیشتر با محیط نشان می‌دهد، زیرا در یک محیط ویژگی‌های خاصی مبنای تطابق محسوب می‌شوند و در محیط دیگر ویژگی‌های دیگر.
 به این سبب فرگشت معادل مناسب تری برای Evolution است.
 واژه فرگشت نخستین بار توسط داریوش آشوری در سال ۱۳۷۴ پیشنهاد شد.
 

اسلاید ۲ :

The word evolution (from the Latin evolutio, meaning “to unroll like a scroll”) appeared in English in the 17th century, referring to an orderly sequence of events, particularly one in which the outcome was somehow contained within it from the start.
کلمه evolution ( از لاتین evolutio به معنی باز کردن طومار مانند ) در زبان انگلیسی در قرن ۱۷ ظاهر شد. و اشاره میکند به توالی منظم از رویدادها بویژه اینکه نتیجه از همان آغاز به نحوی در آن موجود بوده است.

اسلاید ۳ :

مفاهیم تکاملی در برخی ازنوشته های اولیه یونانی به عنوان مثال در اثارتالس ، امپدوکلس ، آناکسیماندرو و ارسطو ظاهر شدند.
تحت تاثیرات نگهدارنده کلیسا در طول۱۵ قرن از عصر مسیحی برای به چالش کشیدن این باور در خلقت خاص و تفسیر تحت اللفظی بخش اول کتاب پیدایش هیچ نظریه تکاملی توسعه پیدا نکرد. با این حال اطلاعات زیادی انباشته شدکه بعدا توسط نظریه پردازان بعدی استفاده شد.
با رشد مشاهدات و آزمایشات علمی در اواسط قرن شانزدهم بنظر میرسد اتفاقی درحال آغاز شدن است. یک نگاه مختصر و اجمالی نظریه تکامل در اواسط قرن ۱۹ ظهور کرد.
اختراع میکروسکوپ مطالعه سلولهای تولید مثل را ممکن ساخت و رشد علم جنین شناسی را موجب گردید؛ و عاملی شد در افسون زدایی و سرنگونی ایده ها و نظریه های کاذب در فرآیندهای تولید مثل. مطالعات انجام شده در طبقه بندی و علم تشریح پایه ریزی شده و روی کالبد شکافی نیز تاثیر گذاشت.
لینه در سالهای بعد تمایل خود را به طرف بی ثباتی گونه ها به عنوان نتیجه ای از مشاهداتش از تغییرات زیاد بین گونه ها نشان داد.
بوفون اساس کار خود را در آناتومی مقایسه ای در کالبد ارگانهای حیوانات مهره دار پیشنهاد کرد.
لامارک اولین کسی بود که به روشنی یک نظریه تکاملی را بیان کرد.اما به این علت که نظریه او شامل خصوصیات اکتسابی وراثتی به عنوان عملگر نیروی تکامل بود نظریه او مورد تمسخرقرار گرفت و برای سالهای زیادی بی اعتبار شد.

اسلاید ۴ :

مفاهیم تکاملی در برخی ازنوشته های اولیه یونانی به عنوان مثال در اثارتالس ، امپدوکلس ، آناکسیماندرو و ارسطو ظاهر شدند.

تحت تاثیرات نگهدارنده کلیسا در طول۱۵ قرن از عصر مسیحی برای به چالش کشیدن  این باور در خلقت خاص و تفسیر تحت اللفظی بخش اول کتاب پیدایش هیچ نظریه تکاملی توسعه پیدا نکرد. با این حال اطلاعات زیادی انباشته شدکه بعدا توسط نظریه پردازان بعدی استفاده شد.

با رشد مشاهدات و آزمایشات علمی در اواسط قرن شانزدهم بنظر میرسد اتفاقی درحال آغاز شدن است. یک نگاه مختصر و اجمالی نظریه تکامل در اواسط قرن ۱۹ ظهور کرد.

اختراع میکروسکوپ مطالعه سلولهای تولید مثل را ممکن ساخت و رشد علم جنین شناسی را موجب گردید؛ و عاملی شد در افسون زدایی و سرنگونی ایده ها و نظریه های کاذب در فرآیندهای تولید مثل. مطالعات انجام شده در طبقه بندی و علم تشریح پایه ریزی شده و روی کالبد شکافی نیز تاثیر گذاشت.

لینه در سالهای بعد تمایل خود را به طرف بی ثباتی گونه ها به عنوان نتیجه ای از مشاهداتش از تغییرات زیاد بین گونه ها نشان داد.

بوفون اساس کار خود را در آناتومی مقایسه ای در کالبد ارگانهای حیوانات مهره دار پیشنهاد کرد.

لامارک اولین کسی بود که به روشنی یک نظریه تکاملی را بیان کرد.اما به این علت که نظریه او شامل خصوصیات اکتسابی وراثتی به عنوان عملگر نیروی تکامل بود نظریه او مورد تمسخرقرار گرفت و برای سالهای زیادی بی اعتبار شد.

اسلاید ۵ :

 
اگرچه خلقت خاص هریک از گونه ها باور رایج حتی در میان دانشمندان در نیمه اول قرن نوزدهم بود شواهد به نفع تکامل تا آن زمان کشف شده بود.این شواهد برای کسی که انها را جمع آوری  و تفسیر کرده و بصورت یک نظریه معتبر علمی فرموله کند باقی مانده بود.
بطور همزمان والاس و داروین نظریه تکامل ارائه شد ولی به عنوان داروینیسم معرفی گردید.
 در سال ۱۸۵۹ ویرایش اول کتاب منشاء انواع داروین ظهور کرد. 
در سالهای پس از اعلام نظریه تکامل داروین اعتبار بسیاری از نظراتش پذیرفته شده و بسیاری نیز مردود شد. نظریه دیگری در برخی از احکام و فرامین مذهبی وجود داشت که برخلاف نظریه داروین بوده  داروینیسم را با اصول اساسی خود ناسازگار میدانست. به همین دلیل تاثیر نظریه تکاملی بر افکار و آزمایشهای علمی را نمیتوان دست بالا گرفت.
تفسیر غلطی از مفهوم تکامل وجودداشته به معنی نزول انسان از میمون به جای فرود از جد کهن و منقرض شده. 
این دروغ هدف و بهانه ای می شود برای حمله هم توسط کلیسا و هم مقامات آموزشی به داروینیسم حتی تا همین اواخر.
با این وجود نظریه تکامل بصورت پایدار و محکم به عنوان یک اصل علمی تثبیت شده و در بسیاری از احکام و فرامین مذهبی با اموزه های دینی آشتی داده شد.
برخی از بنیادگرایان مسیحی این نظریه را قبول نداشته و تلاش میکنند و آفرینشباوری کتاب مقدس در مدارس به عنوان یک نظریه جایگزین تدریس شود.

اسلاید ۶ :

نظریه تکامل مدرن Modern Evolutionary Theory
 
نظریه تکاملی دستخوش تغییر درپرتو تحولات علمی بعدی قرار گرفت.همانطور که اطلاعات بیشتر و بیشتری جمع می گردید  از واقعیتهای علمی حمایت بیشتری می شد. مدارک و شواهدی که از تکامل حمایت می کند هنوز به طور قابل ملاحظه ای بر اساس همان نظری که داروین می گفت استوار است. 
آناتومی تطبیقی، جنین شناسی، توزیع جغرافیایی، فسیل شناسی و شواهد اضافی اخیر از زیست شناسی ملکولی و بیوشیمی نشان می دهد که شباهت ها و روابط اساسی در سوخت و ساز بدن و مکانیسمهای ارثی در میان انواع نامتجانس موجودات وجود دارد.
ضعف اصلی تکامل داروینی در شکاف توضیح مکانیسم تکامل و منشاء گونه ها قراردارد.
مفهوم انتخاب طبیعی داروینی این است که تغییرات موروثی در میان افراد از انواع موجودات زنده بطور مدام در طبیعت بوجود می آیند و برخی از این تغییرات به نفع شرایط غالب ثابت می شو د که آنها را قادر می سازد بیشتر زنده بمانند و فرزندان خود را ترک کنند وفرزندان بیشتر زنده بمانند. اما اینکه این تغییرات در ابتدا چگونه بوجود میایند و یا به فرزندان منتقل میشوند و از این طریق به نسلهای بعدی توس داروین مشخص نشده بود. علم ژنتیک در آغاز قرن بیستم منشاءفهم این مطلب بود. 
با تلاشهای مندل یک توصیف رضایتبخش برای منشاء و انتقال این تغییرات فراهم آمد. 
جهش یک نیرو در منشاء و سیر تکاملی گونه هاست.
جهش در ژن در حال حاضر توسط بسیاری از زیست شناسان به عنوان یک مفهوم اساسی در نظریه تکامل پذیرفته شده است. 
ژن حامل وراثت و تعیین ویژگیهای فرد است و در نتیجه تغییر در ژنها که به فرزندان منتقل شده تولید ویژگیهای جدید و یا تغییر درفرد جدید کرد.
از انجا که جهش یک فرایند تصادفی است تغییرات میتواند مفید و یا نامطلوب و یا خنثی به بقای فرد یا گونه باشد. 
با این حال یک ویژگی جدید که مضر نیست ممکن است باعث شود گونه قادر به زنده ماندن و یا ترک فرزندانش شود. بخصوص اگر محیط در حال تغییر باشد. مثلاً تکامل ساختار ریه قادر سازد حیوان آبزی در روی خشکی زنده بماند.

اسلاید ۷ :

نخستین فیلسوفان طبیعت گرای یونان:
 
آگاهی ما نسبت به اندیشه های خاص فیلسوفان تخستین طبیعت گرای یونان کم است. بررسی نشان می دهد هدف آنها یافتن عنصری بود که از طریق آن بتوانند کارکرد مادی جهان را توضیح دهند.

اسلاید ۸ :

۱ـ طالس:
 
      از اولین فیلسوفانی بود که معتقد بود که کل جهان بر طبق قانون طبیعی می گردد. این تفکر برداشت عقلی از طبیعت را تقویت کرد و شکافی عمیق در سنت اساطیری نیروهای فوق طبیعی حاکم بر جهان بوجود آورد و این امر پایه ای برای تکامل علوم طبیعی بود.
       طالس مشاهده کرد که آب فراوان ترین ماده روی زمین است هم گیاهان و هم جانوران به رطوبت آن نیاز دارند. پس به این نتیجه  رسد که زندگی حقیقی از آب منشا گرفته است. او معتقد است که آب با تبخیر انبساط یافته و هوا را بوجود        می آورد و خاک از انقباض آب پدید آمده ته نشینهای آبرفت ایجاد شده در دهانۀ رودخانه ها این نظر را تایید می کند که آب قابلیت تبدیل به خاک را دارد. به نظر او زمین صفحه جامدی شناور بر آب دریا بود. 

اسلاید ۹ :

۲ـ آناکسیمندر:
 
        آناکسیمندر یکی از شاگردان طالس بود. که به پدیده های مادی جهان علاقه داشت. و شهرتش عمدتاً بخاطر نظرات گسترده وی راجع به بنیادهای طبیعت است. فلسفه طالس که آب را به تنهائی در شکل گیری زمین دخیل دانست نتوانست آناکسییمندر را ارضا کند. او معتقد بود که هوا و خاک دارای اهمیت هستند.
پیدایش خلف الساعه حیات به نظر آناکسیمندر از پس مانده گل و رطوبت روی زمین است که خورشید آب آن را بخار کرده است بوجود آمد. اولین حیوانات ماهی ها بودند، که در محیط نمناک پدیدار شدند و پوست آنها پوشیده شده از خارهای زیاد بود. نسل های بعدی این ماهی ها در مرحله ای آب رو ترک کردند و وارد خشکی شدند. بر طبق نظر آناکسیمندر انواع مختلف موجودات زنده از استحاله بوجود امده اند. تصور می شد که انسان از انواع پست دیگر حیوانات و احتمالاً حیوانات آبزی پدید آمده است. بدین ترتیب، تعبیری ناپخته برای تکامل از طریق مشاهده و استنتاج گسترش یافت. 

اسلاید ۱۰ :

۳ـ گزنوفان:
 
گزنوفان از شاگردان فیثاغورث ریاضی دان معروف بود که سنگواره های حیوانات آبزی را در خشکی روی ارتفاعات بلند تشخیص داد و نظریه تکاملی را عینیت بیشتری بخشید. او یافتن سنگواره ها را دلیلی بر این مدعا دانست که کوهها زمانی زیر آب بوده اند و معتقد شد که سنگواره ها شکل یا کپی ارگانیسم های دوران کهن تاریخ زمین هستند. ارسطو و معاصرین وی نیروی فرایند فسیل شدن را باور نداشتند و یونانیان بعدی هم از بررسی و مطالعه سنگواره ها غفلت ورزیدند. جالینوس بعد از میلاد دوباره توجه به سنگواره ها را احیا نمود. و باز هم نظرات گزنوفان مبنی بر اینکه سنگ واره ها بقایای جانوران قدیمی هستند مورد توجه قرار داد.
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 55 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد