بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مباحث مقدماتی

تکالیف دانشجویان

انتخاب یکی از دسته های موضوعی مرتبط با آراء دیوان و تحلیل آن مطابق الگوی ارائه شده در کلاس و بحث 

تحقیق در یکی از  نظریه های قابل اعمال  در تفسیر متون حقوق عمومی

ارائه گزارش هفتگی از نتایج پیشرفت تحقیقات

ارائه یک مقاله ( اختیاری)

منابع درس:

1- کتاب اصول حقوق اداری: دکتر هداوند و مشهدی

2-کتاب رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری، دفتر نخست، معاونت آموزش و پژوهش دیوان

اسلاید 2 :

اهداف

آشنایی و تسلط پژوهشگران دکتری حقوق عمومی با مفهوم، قلمرو، انواع، نحوه تحلیل، شکل گیری، کاربرد، تفسیر و نسخ متون حقوق عمومی مشخصا تحلیل محتوای آراء دیوان عدالت اداری در چارچوب مباحث نظری مطروحه

اسلاید 3 :

موضوع

نحوه بررسی، تحلیل و تفسیر متون و اسناد حقوق عمومی( مشخصا قانون اساسی و آراء دیوان عدالت اداری)

اسلاید 4 :

تحقیق چیست؟

فرآیند جستجوresearch و تحلیلanalysis نظام مند پدیده ها و مسائل حقوق عمومی

به نحوه و چگونکی تحلیل دراصطلاح متدلوژی می گویند.

به طور کلی يك بررسي علمي نظام يافته، مستمر و یا انتقادي در مورد پديده هاي اجتماعي، انساني و طبيعي است كه روابط احتمالي بين پديده ها به وسيله ي مشاهده و نظريه مطالعه مي شود.

اسلاید 5 :

متون و منابع

منابع

 قانون اساسی یا عمل قوه موسس

قانون عادی  یا عمل قوه مقننه

آیین نامه و بخشنامه یا عمل قوه مجریه

عرف

اصول کلی حقوق عمومی

رویه قضایی( مشخصا آراء دیوان عدالت اداری)

دکترین

اسلاید 6 :

روش های علمی

1- استقراء: Inductionحركت از جزء به كلّ.

از طریق مشاهده ی جزییات به قاعده می رسید.

 اعمال واقعه fact  بر قاعدهact  

قوانین تعمیم پذیرند ولی  قطعیت و عمومیت کامل ندارند.

2-قیاس: Deductionحرکت از کل به جزء

از طریق استدلال منطقی( قضایای منطقی)  و تصورات بدیهی  و پیش فرض ها( فرضیه)  قاعده خلق می شود.

اعمال قاعده بر واقعه

مثال: همه دولتها سرزمین دارند. ایران یک دولت است. پس ایران سرزمین دارد.

 3- روش  ترکیبی:  روش استقرایی - قیاسی

اسلاید 7 :

استقراء

فرانسین بیکن در ترویج این روش نقش اساسی داشت.

اسلاید 8 :

قیاس

رواج این روش در نزد حکمای یونان باستان بود.

اسلاید 9 :

در این روش نتایج باید از صغری و کبری درست بدست آید. نتیجه قیاس صوری نمی تواند از محتوای صغری(فرض فرعی)  و کبری(فرض اصلی)  فراتر رود. لذا نتیجه ای صحیح است که از صغری و کبری صحیح حاصل شود.

مثال: ایران یک دولت است.(صغری) همه دولتها سرزمین دارند.(کبری) پس ایران سرزمین دارد( نتیجه) .

اسلاید 10 :

متدلوژی حقوق عمومی

معنای متدلوژی روشهایی برای شناخت نظام حقوقی

روش جامعه شناختی(جامعه شناسی)

روش استدلال منطقی(منطق حقوق) 

روش ترکیبی(شناسایی و اجرای قاعده)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید