دانلود فایل پاورپوینت تفکر سیستمی

PowerPoint قابل ویرایش
35 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تفکر سیستمی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تفکر سیستمی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 اسلاید ۱ :

—

—امروزه بسیاری از مسایل و مشکلات جوامع بشری و سیستم های اقتصادی و اجتماعی ناشی از جزء نگری می باشد.

—بر طبق تعریف،سیستم عبارتست از مجموعه ای از عناصر(elements) که با یکدیگر تعامل دارند.مشکل از جایی شروع می شود که ما سیستم را به عوامل اولیه تجزیه می کنیم و با تمرکز بر جزئیات در پی حل مشکل سیستم بر می آییم غافل از این نکته که سیستم تجزیه شده فقط مججوعه ای از عناصر تفکیک شده است و خاصیت سیستم اولیه را که همان تعامل اجزا می باشد،دارا نیست. اینجاست که لزوم نگاه کل گرایانه به سیستم مشخص می شود.

—تفکر سیستمی مجموعه مطالبی در مورد روش تفکر بر مبنای درک روابط علت و معلولی  بین پدیده های اطراف ما می باشد.

اسلاید ۲ :

—

—تفکر یکی از راههای شناخت و کسب علم و معرفت است.

—تفکر یعنی سازماندهی حرکت فکر برای کشف حقایق.

—تفکر مقدمه کسب اعتقادات و ایمان است.

—

—سئوال:

—آیا سایر مخلوقات هم تفکر می کنند یا اینکه تفکر یکی از وجوه تمایز انسان با سایر مخلوقات است؟

—آیا تفکر کافی است؟

اسلاید ۳ :

—

—افکار بر اعمال و رفتار انسان اثر می گذارد.

—تغییر اعمال و رفتار شرایط را تغییر می دهد.

—شرایط جدید افکار را تغییرمی دهد.

—شرایط جدید ممکن است افکار را تقویت کند.

—شرایط جدید ممکن است افکار را تضعیف کند.

—فکر و عمل  در چرخه پیچیده ای با هم رابطه دارند.

—

اسلاید ۴ :

—

—تفکر سیستمی چارچوب و روش و قانون و منطقی برای شناخت یک مسئله است که جنبه های تجزیه ای و تحلیلی و جنبه های ترکیبی آن مسئله را در برمی گیرد.

—جنبه های تجزیه ای و تحلیلی ( اجزاء مسئله)

—جنبه های ترکیبی (کلیت مسئله)

—

—یک سئوال کلیدی:

—آیا کلیت مسئله چیزی بیش از اجزای مسئله  دارد؟

—اگر پاسخ مثبت است آن چیز چیست؟

اسلاید ۵ :

—

—طبق تفکر سیستمی ، ویژگیهای مهم یک سیستم از تعامل بین اجزاء آن بوجود می آید نه از فعالیت جداگانه آنها . بنابراین وقتی سیستم را تجزیه می کنیم ، ویژگیهای مهم خود را از دست می دهد . بنابراین سیستم، یک کل است که با تحلیل قابل درک نیست . با توجه به نکته فوق، روشی غیر از تحلیل برای درک رفتار و ویژگیهای سیستم ضروری است . ترکیب (Synthesis ) نقص فوق را جبران نموده و برای تفکر سیستمی ، یک موضوع کلیدی است . در واقع ، تحلیل و ترکیب ، مکمل هم هستند

اسلاید ۶ :

.Iوقتی می خواهید موضوعی را بررسی کنید ، ابتدا سیستم کلی که دربرگیرنده موضوع فوق است ، را مشخص نمایید .

.IIرفتار و ویژگی های سیستم کلی را بررسی نمایید .

.IIIرفتار یا ویژگی های موضوع مورد مطالعه را با توجه به نقشها (roles ) یا کارکردهای (functions ) آن در سیستم کلی توضیح دهید

اسلاید ۷ :

.Iدر تفکر تحلیلی، چیزی که می خواهیم بررسی کنیم ، بعنوان یک کل تجزیه می شود

.IIتحلیل روی ساختار موضوع متمرکز می شود و تعیین می کند سیستمها چگونه کار می کنند.

.IIIتحلیل، دانش(knowledge ) ایجاد می کند

.IVتحلیل به درون چیزها می نگرد

.Iولی در ترکیب ، چیزی که می خواهیم بررسی کنیم، بعنوان یک جزء از کلی که آنرا دربرگرفته ، بررسی می گردد

.IIترکیب برکارکرد متمرکز می شود

.IIIترکیب درک(understanding)را افزایش می دهد

.IVترکیب از بیرون به آنها نگاه می کند

اسلاید ۸ :

—برای شناخت سیستم ابتدا باید آن را تعریف کنیم. پس از تعیین حد و رسم سیستم می توان آن را طبقه بندی کرد و از زاویه های مختلف آن را شناخت.

—تعریف سیستم باید فراگیر و مشخص باشد. یعنی همه تفکرهای سیستمی در علوم مختلف بتوانند با رعایت مرزهای خود از آن استفاده کنند.

—سیستم یک مفهوم کلی است که باید آن را درک کرد و فهمید.

—کلمه سیستم ریشه در زبان یونانی دارد و به معنای علت قرارگرفتن اجزاء در کنار یکدیگر است.

—تا کنون تعاریف متعددی از سیستم ارائه شده است.

اسلاید ۹ :

—برتالنفی :

—سیستم موجودیتی است که حیات آن از طریق روابط متقابل میان اجزاء امکان پذیر است.

—کنت وانت:

—سیستم مجموعه ای از فرآیندهای گوناگون است که در این مجموعه روابط علت و معلولی وجود دارد.

—چک لند:

—سیستم مجموعه ای از عوامل مرتبط با یکدیگر است که بیشتر حاکی از ویژگیهای کل است تا ویژگیهای اجزای متشکله

اسلاید ۱۰ :

—سیستم یک کل است متشکل از دو جزء یا بیشتر با پنج شرط :

—هرسیستم یک کل است که نمیتوان آن را به اجزای مستقل تقسیم نمود

—هر جزء سیستم ویژگی هایی دارد که اگر از سیستم جدا شود آنها را از دست می دهد

—هر سیستم ویژگی هایی دارد که در هیچ یک ار اجزا به طور مستقل وجود ندارد

—وقتی سیستم به اجزاء مستقلی تقسیم شود برخی از ویژگی های ضروری خود را از دست می دهد

—اگر اجزاء یک موجودیت با هم تعامل نداشته باشند تشکیل یک مجموعه می دهند نه یک سیستم. به عبارت دیگر مشخصه مهم یک سیستم ،تعامل و ارتباط است و ویژگی های اصلی سیستم از تعامل اجزاء به دست می آید نه از رفتار مستقل اجزاء.

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 35 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد