دانلود فایل پاورپوینت جمعیت و نیروی انسانی

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت جمعیت و نیروی انسانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت جمعیت و نیروی انسانی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 آنگونه که از مقایسه هرم سنی در سال های ۱۳۳۵،۱۳۴۵،۱۳۵۵،۱۳۶۵،۱۳۷۵ برمی آید تاسال ۱۳۷۰ جمعیت کشور با گذشت زمان جوانتر شده .

اما در آماگیری اخیر از آهنگ جوانتر شدن جمعیت کاسته شده است .

ترکیب جمعیت از نظرگروه های سنی  در جدول زیر تعیین کننده اولویت ها در پاسخ دهی به نیاز های گروه های سنی ست .

 در اثر کاهش رشد جمعیت مسایل مربوط به گروه سنی زیر پنج سال خود به خود از شدت می افتد و وارونه آن یعنی مسایل مربوط به نوجوانان و جوانان از نظر آموزشی و سپس کاریابی و مسکن رو به حاد شدن دارد

به ویژه آنکه روند ایجاد شغل و خانه سازی در کشور ناهماهنگی قابل توجهی را با کسانیکه امکان کار کردن دارند  و ازدواج کرده ها نشان می دهد.

اسلاید ۲ :

vیکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی رشد متناسب جمعیت کشور با امکانات موجود مانند زمینهای کشاورزی ،منابع آب شیرین ، منابع کانی و آینده علوم و فنون است .

vالبته آنچه که سرنوشت ساز توسعه درون زاست صرفاً افزایش جمعیت نیست بلکه افزایش کیفی جمعیت به معنی افزایش انگیزه آنان برای آبادانی ، افزایش توان فنی و مدیریتی ، افزایش همبستگی ملی و افزایش سرمایه گزاری های تولیدی از سوی سرمایه داران می باشد.

vالزامات حاصل از رشد جمعیت یعنی ضرورت پاسخ به نیازهای آن و آماده کردن شایسته نسل جوان برای تولید صنعتی و کشاورزی و خدمات مفید متناسب با آن با استفاده از دستاوردهای تازه علمی و فنی موضوع تغییرات پایه ایی در اقتصاد کشور را مطرح می سازد.

vرشد جمعیت هم می تواند عاملی برای آبادانی کشور به زیر کشت بردن بیشتر زمینها ، بهره برداری از منابع کانی ، گسترش آموزش علوم و فنون و در نهایت کسب استقلال اقتصادی و تاًمین عدالت اجتماعی باشدو هم  می تواند به عاملی در شکاف بیشتر بین دارا و ندار ، تندرستی کمتر و بیماری بیشتر ، افزایش وابستگی به واردات و حفظ صادرات تک محصولی – نفت- تبدیل شود.

اسلاید ۳ :

شهرنشینی به لحاظ تاریخی به آن حد از توسعه و تکمیل ابزار تولید کشاورزی اعم از زراعت ،دامداری،شکار 

،ماهیگیری نیاز دارد که بتواند محصولی مازاد بر مصرف تولید کنندگان عرضه کند

پیشینه کهن تشکیل دولت در ایران،نشان دهنده تکامل وسایل تولید و سابقه شهرنشینی درکشور از گذشته بسیار دور چند هزار ساله است.

آخرین دوره توسعه شهرنشینی در ایران مربوط به زمان صفویان به ویژه از هنگام گزینش شهر قدیمی اصفهان به عنوان پایتخت بوده است.

به طور کلی شهرنشینی در ایران در مقایسه با بیشتر کشورهای اروپایی دوره پیش ازصنعتی شدن و سایر نواحی خاورمیانه گسترش بیشتری داشته است.

اسلاید ۴ :

در فاصله سال های ۱۳۴۲تا ۱۳۵۷افزایش جمعیت شهرنشین در ایران با انجام اصلاحات ارضی شاهانه ،ایجاد

برخی صنایع در کناره شهرها ،گسترش سازمان های دولتی ،توسعه شبکه بانکی و تمرکز سرمایه های کلان

درشهرها به ویژه در تهران و بی توجهی به سرمایه گذاری در روستاها و نیز تداوم سیاست مبادله نابرابر 

وستمگرانه مواد اولیه و کالای ساخته شده بین شهر و روستا تشدید شد.

پس ازانقلاب نیز با توجه به ساختی شدن پدیده رشد نامتناسب جمعیت شهرها و عدم رویارویی قاطع با عوامل

برهم زننده تعادل در افزایش منطقی جمعیت شهری و روستایی در کشوررشد بی رویه شهرنشینی همچنان ادامه

یافت.

گسترش شهرنشینی به این شکل که یشتر با هدفهای نو استعماری پا گرفته و طی روندی خود استعماری تداوم یافت،در فاصله کوتاهی شهرها را از کارکرد واقی خود بازداشت.

اسلاید ۵ :

روستا به زیست گاه های انسانی دارای جمعیتی کمتر از ۵هزار نفر گفته می شود که بر بهره برداری از زمین

بنیان یافته است.

تعداد روستاها ،چگونگی شکل گیری و تعداد جمعیت آنها تابع شرایط جغرافیایی،طبیعی و اقتصادی متفاوتی است.با توجه به محدود بودن آب،رشد جمعیت روستایی در کشور محدود است.همچنین توجه به تبدیل کشت سنتی به مکانیزه نیاز به  نیروی انسانی را کاهش داده و به عامل رشد جمعیت اضافی در روستا دامن زده است.

دگرگونی مصرف ملی و رواج مصرف کالاهای وارداتی و متروک شدن مصرف تولیدات صنایع روستایی،علاوه بر تحمیل ارزان فروشی به روستاها تاثیر تعیین کننده ای بر ویرانی روستاها و جلوگیری از

تداوم شرایط بقای آنها گذاشته است.

روستاهای ایران زیر تاثیر هجوم های خارجی،جنگهای داخلی،دریافت مالیات های بی تناسب با بازدهی زمین،خشکسالی ها ،ویرانی شبکه های آبیاری و بلاخره شیوع آفتهای گیاهی و دامی از جمعیت تهی شده است.

اسلاید ۶ :

دلایل مهاجرت از روستا به شهرابعاد مختلف اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی داردو عامل اخیر دریکی دو ده گذشته بویژه در مورد جوانان روستایی با توجه به نفوذتلویزیون در روستاها فعالتر عمل می کند اماعمده ترین آن وضع نامطلوب درآمد روستاییان نسبت به شهرنشینان میباشد.

خالی شدن روستاها از جمعیت نه تنها رها شدن امکانات کشاورزی رابه دنبال دارد بلکه به دلیل فاصله زیاد روستاها به کاهش امنیت داخلی کشور نیز می انجامد.

اسلاید ۷ :

پراکندگی جمعیت ایلی

گذران زندگی ایلی بر پایه رمه گردانی و کوچ پیوسته بین مناطق سردسیر و گرمسیراست.به دلیل شرایط طبیعی

ایران که کوهستانی،کم باران و متفاوت از نظرزمان رویش گیاهی در مناطق مختلف است و نیز زیر تاثیر هجوم

ایلهای گوناگون و رواج دوباره شیوه زندگی ایلی توسط آنان،کوچ نشینی در ایران ازگذشته بسیار دور وجود

داشته است.

ایل های ایران در سراسرکشورپراکنده اند(گرداگرد زاگرس(ایلهای کرد لر بختیاری)،خوزستان(ایلهای عرب

زبان)،فارس(ایلهای قشقایی ممسنی و خمسه)،کرمان(ایل افشار)،بلوچستان(بلوچها)،خراسان(هزاره ها )

،قوچان(ترکمنها) و آذربایجان(ایلسون ها یا شاهسونها).

سیر نزولی جمعیت ایلی که ازدوره رضاشاه باسرکوب ایلها با استفاده از جنگ افزارهای جدید آغاز شد و به تاثیر گذاری ایلها درزندگی سیاسی ایران(پس از حمله عربها به ایران عموما ایلها  تعیین کننده حاکمیت سیاسی بوده اند.)خاتمه داد، با رشد نظام سرمایه داری بویژه واردات محصولات دامی  ازخارج تشدید شد.

اسلاید ۸ :

درسال های پس ازانقلاب با وجود افزایش قیمت گوشت وفرآورده های دامی و دیگر یاری های دولت به دلایل دیگری همچنان ادامه یافته است.

به نظرمیرسد نوزایی سازمان ایلی به شکل گذشته آن،سپردن دوباره سرنوشت بخشی از محرومان جامعه به زورمندان باشد،اما صرفنظر کردن از شیوه بهره برداری داری ایلی از چراگاه های کشوری به معنی تلف کردن نعمت های بسیار مورد نیاز خواهد بود. در حالی که بهره برداری ازچراگاه ها با حفظ واحد پایه اقتصاد ایلی ،ضمن تولید پروتیین حیوانی از گیاهانی که در غیر این صورت تلف می شوند،میتواند در حفظ اشتغال در کشور نیز موثر باشد.

اسلاید ۹ :

جمعیت فعال و غیر فعال

افراد۱۰ ساله و بیشتررا اگر به کار اشتغال داشته و یا بیکار ولی در جست و جوی کار باشند جمعیت فعال و

غیر آن را جمعیت غیر فعال می نامند.

شاغل به کسی گفته میشودکه هر نوع کار فکری یا بدنی مجاز از نظر قانون وشرع را برای کسب درآمد (نقدی

و غیر نقدی )انجام دهد.

بیکارنیز به کسی گفته میشود که شاغل نبوده و توان انجام کارداشته و در جست و جوی کار باشد.

خانه دار نیز کسی است که شاغل ،بیکار جویای کار ،محصل و بازنشسته نباشد.

در صورت بالا بودن بیکاری ،فقرو شکاف درآمدی بین طبقات مختلف جامعه می توان پیش از خدشه دارشدن

مشروعیت سیاسی نظام ،با اصلاح سیاست های مربوطه و اتخاذ سیاست های جدید از حاد شدن مشکل جلوگیری کرد.

اسلاید ۱۰ :

وضعیت شغلی

درنظام سرمایه داری ،افزون بر عوامل گوناگون مانند مهارت در انجام کار ،سن و جنس ،مهمترین مسا له برخورداری از سرمایه و یا وسیله مناسب کار است.

درصورت انباشت بیشتر سرمایه در دست یک فرد،وی بدون انجام کار شخصی میتواند سرمایه خود را توسط دیگران به کار گیرد.

دراین نوع نظام نیروی کار کالا به شمار می آید و سرمایه داران خریداران آن هستند،آنان سعی می کنند به گونه ای عمل کنندکه همیشه تعداد نیروی کارو جویای کار بیشتر از تعداد  کسانی باشد که تمایل به استخدامشان دارند.در نتیجه بهای نیروی کار ویا میزان مزد وحقوق همیشه در بازار در پایین ترین حد خود تعیین می شود.

با توجه به این واقعییت است که قانون گذارجمهوری اسلامی ایران ،در اصل چهل وسوم ،بند دوم،تحقق عدالت اجتماعی و کسب استقلال اقتصادی را از راه تامیین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیاری همه کسانی که قادر به کارند  ولی وسایل کارندارند

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 29 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد