دانلود فایل پاورپوینت دستورالعمل های نحوه تشویق و تنبیه کارکنان

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت دستورالعمل های نحوه تشویق و تنبیه کارکنان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت دستورالعمل های نحوه تشویق و تنبیه کارکنان قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

ماده ۱: تعاریف

ارباب رجوع : شخصی است که جهت دریافت خدمت یا کالا در چهارچوب قوانین و مقررات عمومی به دستگاه های مشمول مصوبه مراجعه می نماید.

اسلاید ۲ :

ماده ۲:

 • واحدهای ستادی دستگاه های اجرایی که بطور مستقیم با مردم و ارباب رجوع برای ارائه خدمات در ارتباط نمی باشند با تشخیص دستگاه مربوطه مشمول این مصوبه نمی گردند.

اسلاید ۳ :

ماده ۳:

 • در پایان اردیبهشت هر سال ۵ % از کارکنان که بیشترین درصد برخورد مناسب را داشته اند به شرط اینکه هیچ گونه برخورد نامناسب نداشته اند ، انتخاب و جهت تشویق به رییس دستگاه یا واحد سازمانی مربوط معرفی می نماید.

اسلاید ۴ :

ماده ۴:تشویق ها:

 • تشویق با امضای رییس دستگاه یا واحد سازمانی با درج در پرونده کارگزینی مستخدم
 • حداکثر یکماه حقوق و مزایا بعنوان پاداش موضوع ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری

اسلاید ۵ :

ماده ۵:

 • ارسال اسامی پرسنل منتخب به شورای تحول اداری دستگاه
 • بهره مندی از اولویت در استفاده از فرصت های شغلی
 • یک سال تعجیل در ارتقای گروه

اسلاید ۶ :

ماده ۶:

 • جمعبندی نظرات ارباب رجوع توسط واحد امور اداری
 • ارسال نتایج جمعبندی شده نظرات به شورای پیشنهادات
 • در صورت امتیاز آور بودن پیشنهادات ، ارائه جایزه به فرد پیشنهاد دهنده

اسلاید ۷ :

ماده ۷:

 • رسیدگی به سوء عملکرد کارکنان در این موارد صورت میگیرد:

–گزارش بازرسان

–شکایات ارباب رجوع

–سایر ساز و کار های نظارتی از نتایج نظرسنجی

اسلاید ۸ :

ماده ۸:

ارجاع ۵ % از کارکنانی که در ۳ ماه متوالی بیشترین تعداد برخورد نامناسب را بر اساس نتایج فرم جمعبندی ماهانه نظرات ارباب رجوع ویا سایر موارد پیش گفت ، در صورتی که تخلف آنان از مصادیق قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشد، با نظر بالاترین مقام دستگاه به : هیئت  رسیدگی به تخلفات

اسلاید ۹ :

تبصره ۱:

 • احکام مجازات فوق ، با توجه به قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان انجام می شود.

اسلاید ۱۰ :

تبصره ۲:

 • در مورد کارکنان آ زمایشی ( مشمول قانون استخدام کشوری) اگر در یکسال بیش از سه ماه نسبت عدم رضایت ارباب رجوع در مورد آنان بیش از ۲۰ % باشد :

اجرای ماده ۲۰ قانون استخدام کشوری

یا حسب مقررات ، لغو حکم آزمایشی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 13 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد