بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

دیکروسیلوم دندریتیکوم در گوسفندان و سایر علفخواران انتشار جهانی دارد.

 موارد تک گیر عفونت انسانی با این گرم گزارش شده است.

اسلاید 2 :

کرم با این وجوه مشخص می شود:

(1)شکل باریک، تیغه ای، تخت، بدون خار و با اندزاه ی 15ـ 5 میلی متر در 5/2 ـ 5/1 میلی متر

 (2) دو بیضه ی قطعه ای که به صورت مورب نسبت به یکدیگر و در قدام تخمدان کوچک و نیمه کروی قرار گرفته اند و

 (3) رحم بسیار پیچ خورده در 2/3 خلفی بدن کرم .

تخم قهوهای تیره، با پوسته ی ضخیم و دریچه دار کرم حاوی میراسیدیوم کاملا رشد یافته ای است.

اسلاید 3 :

میزبان قطعی اصلی، گوسفند است.

 اولین میزبانان واسط، حلزونهای خاکی هستند که تخم ترماتود را می خوردند.

 تخمها در روده حلزون باز شده و میراسیدیوم با دگردیسی خود نسلهای اسپوروسیست و سرکر را به وجود می آورد.

 سرکرها به صورت گروههای 300 ـ 200 تایی در توده های لعابداری که مواد ترشحی حفره ی تنفسی حلزوم هستند، تجمع می یابند.

 

اسلاید 4 :

حلزونها در حال خزیدن، این توده های لعاب دار را بر روی سبزیجات بر جای می گذارند و توده ها توسط مورچه هایی که در جستجوی غذا هستند، به ویژه فورمیکا فوسکا خورده شده و در بدن آنها سرکر داخل کیست شده و متاسرکر را به وجود می آورد.

 با خورده شدن مورچه توسط میزبان قطعی، متاسرکر از کیست خارج شده و وارد دیواره ی روده می گردد و احتمالاً از طریق سیستم باب به کبد و مجاری صفراوی می رسد.

اسلاید 5 :

انگل در حیوانات باعث بزرگی مجاری صفراوی، هیپرپلازی اپی تلیوم صفراوی، تشکیل بافت همبند فیبروز در اطراف مجاری، تحلیل سلول های کبدی و سرانجام در عفونتهای شدید، سیروز کبدی می گردد.

اسلاید 6 :

تغییرات کبد در انسان، که معمولا دچار عفونت خفیف می شود، چندان بارز نیستند علایم بیماری در انسان شامل اختلالات گوارشی، نفخ، استفراغ، کولیک صفراوی، یبوست مزمن یا اسهال بوده و مسمومیت، خفیف تر از فاسیولیازیس است.

تشخیص با مشاهده تخم انگل در مدفوع صورت می گیرد.

درمان شبیه کلونورکیازیس است. روش مؤثری برای کنترل عفونت وجود ندارد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید