دانلود فایل پاورپوینت رابطه مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت رابطه مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت رابطه مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

استراتژي چيست؟

مسيري را كه سازمان در نظر دارد چارچوب فعاليتهاي خود را در آن ايجاد كند تا به اهداف مورد نظر دست يابد استراتژي مي گويند.

 

اسلاید 2 :

هدف استراتژيك چيست؟

استراتژي نوعي رويكرد سازگار (منعطف) در طول زمان است كه نگرش سازماني را در دستيابي به اهدافش مشخص مي سازد. مقصود از استراتژي عبارت است از نگهداري و حفظ موقعيت مزيتي سازمان از طريق سرمايه گذاري در نقاط قوت و به حداقل رساندن نقاط ضعف يك سازمان. براي انجام اين امر يك سازمان بايد فرصتها و تهديدهايي را  كه از محيط هاي داخلي و خارجي ناشي مي شود را شناسايي كند.

اسلاید 3 :

مديريت استراتژيك چيست؟

فرايندي است كه به وسيله آن مديران هدف درازمدت يك سازمان را برقرار كرده، اهداف عملكردي خاص را تنظيم نموده، راهبردهايي را به منظور دستيابي اين اهداف، در پرتو همه شرايط داخلي و خارجي مربوط تدوين نموده و براي اجراي برنامه هاي عملي منتخب عهده دار مي شوند.

اسلاید 4 :

Strategic Management Model

اسلاید 5 :

اجزاء مديريت استراتژيك

اسلاید 6 :

رسالت و اهداف سازمان

اولين گامها در مديريت استراتژيك، تعريف رسالت (يا مقصود) و اهداف عمده سازمان مي باشد رسالت؛ رهنمودهاي عملياتي، اخلاقي و مالي شركتها هستند. آنها تنها شعارهاي ساده نيستند آنها اهداف، روياها، رفتار، فرهنگ و راهبردهاي شركتها به شمار مي آيند.

اسلاید 7 :

اجراي استراتژي چيست؟

.1پذيرش كاركنان (مجريان)

.2پاداش به كاركنان كه منطبق با تغيير و تحول رفتار مي كنند

.3تنظيم و تدوين ساختار مناسب بر اساس محورهاي زير:

  الف) ساختار تخت باشد يا بلند

  ب) تخصيص وظايف و مسؤليتها بر اساس تقسيم كار

  ج) درجه نمايندگي در اخذ تصميم

  د) تفكيك در سازمان (اصل پيچيدگي)

اسلاید 8 :

ادامه...

.4تنظيم بودجه مناسب

.5سيستمهاي اطلاعاتي كلي و بخشي منابع انساني

.6اندازه گيري سيستم پاداش و عملكرد

.7پاداش متمركز بر ارزش افزوده

.8پاسخگويي

 

اسلاید 9 :

ارزيابي عملكرد استراتژيك

مديريت بايد تصميم بگيرد كه چگونه بر عملكرد نظارت كرده و آن را اندازه گيري كند در نتيجه اثربخشي يك استراتژي مي تواند مورد ارزيابي قرار بگيرد.

اسلاید 10 :

بازخورد در مدل استراتژيك

مديريت استراتژيك يك فرايند پوياست. اجراي يك استراتژي بايد مورد نظارت قرار گيرد تا چارچوبي را كه در آن، اهداف استراتژيك اصلي سازمان درك مي شوند، تعيين گردد. سيستمهاي بازخورد براي مديريت ضروري هستند تا تعيين كنند كه آيا استراتژيهاي آن همانگونه كه برنامه ريزي شده بود كار كنند؟

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 33 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله منابع انسانی در زندان مدیریت ناشایست ( تبیین و بررسی توجه به شایسته سالاری درانتخاب مدیران )

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
منابع انساني در زندان مديريت ناشايست (تبيين و بررسي توجه به شايسته سالاري درانتخاب مديران ) چکيده با توجه به نقش کليدي مديريت منابع انساني و ضرورت حرفه اي شدن آن ، شناسائي زمينه ها، بررسي ابعاد، تحليل ويژگي هاي اين فرآيند مهم و نهايتا آسيب شناسي آن امري ضروري و اجتناب ناپذير است . بکارگيري نظام هاي موثر ...

مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت : نقش کلیدی مدیریت منابع انسانی

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مسئولیت اجتماعی شرکت: نقش کلیدی مدیریت منابع انسانی چکیده سازمانهای تجاری برای موفقیت در دنیای رقابتی امروز به اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت نیاز دارند .مسئولیت اجتماعی شرکت فرا تر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی است. که سازمان در آن فعالیت می کند. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت ها ،رویکردی متعالی به کسب و ک ...

مقاله ارائه مدل نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بهبود عملکرد سازمان

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارائه مدل نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بهبود عملکرد سازمان چکیده در دنیای امروزی پیچیدگی ،عدم ثبات و غیرقابل پیشبینی بودن تغییرات محیطی رهیافتها،مفاهیم اداره سنتی سازمان را تحت تأثیر قرار داده است. مدیران نیز به دنبال ابزارهای سازمانی و اقداماتی هستند که برای به حرکت درآوردن و هدایت عملکرد سازمانی ک ...

مقاله ارزیابی وضعیت نظام تأمین و تعدیل مدیریت استراتژیک منابع انسانی در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی وضعیت نظام تأمین و تعدیل مدیریت استراتژیک منابع انسانی در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان چکیده این مقاله به بررسی وضعیت نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی با چهار شاخصه برنامهریزی، کارمندیابی، انتخاب اجتماعی کردن در ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان و ارائه راهکاری جهت بهینـهسـازی آن مـ ...

مقاله ادغام مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت منابع انسانی استراتژیک

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ادغام مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت منابع انسانی استراتژیک چکیده: مدیریت کیفیت فراگیر رویکردی است که بر مبنای آن مدیریت سازمان با مشارکت تمامی کارکنان، مشتریان و تامین کنندگان به بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات خود اقدام می کند و از این رهگذر به جلب رضایت مشتری میپردازد مدیریت منابع انسانی استراتژیک نیز ال ...

مقاله بررسی رابطه ی بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی شرکت های تحت نظر پارس توشه

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رابطه ی بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی شرکت های تحت نظر پارس توشه   چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه ی بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی شرکت های تحت نظر پارس توشه است البته در چارچوب هدف اصلی پنج هدف فرعی دیگر را هم مشخص نمودیم. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقی ...

مقاله تأثیرمدیریت منابع انسانی بر اثر بخشی رفتار سازمانی

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تأثیرمدیریت منابع انسانی بر اثر بخشی رفتار سازمانی چکیده در عصر حاضر، منابع انسانی به عنوان مهمترین قابلیت سازمان در کسب مزیت رقابتی و همچنین عمدهترین دارایی نامشهود قلمداد میشوند و باید کارکنان را کلید طلایی بهبود کیفیت و بهرهوری کلیه فرآیندهای سازمانی دانست. سازمانهای موفق با تلاش برای جذب، پرورش، نگهداشت ...

مقاله مدیریت دانش و تاثیر آن بر کارکردهای استراتژیک منابع انسانی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
مدیریت دانش و تاثیر آن بر کارکردهای استراتژیک منابع انسانی چکیده در یک سازمان، قابلیت کسب، توسعه و استفاده از دانش میتواند منجر به خلق مزیت رقابتی در سازمان شود. از این رو روند و جریان مدیریت دانش برای سازمانها مهم تلقی میشود. در این میان نقش مدیریت منابع انسانی در ایجاد رفتارهای مطلوب در جهت توسعه مدیریت د ...