بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعریف رفتار سازمانی :

عبارت است از مطالعه عملیات ، اقدامات ، کارها و نگرشهای افرادی که سازمان را تشکیل می د هند.

ماهیت ( اساس ) رفتار سازمانی :

پاسخ به سؤالات متعددی در مورد چرایی و علت رفتارهای متفاوت کارکنان، مدیران و کل سازمان و نیز دلایل کسب نتایج متفاوت، ماهیت و اساس این علم می باشد .

 

اسلاید 2 :

امروزه یکی از مباحث مهم در حوزه رفتار سازمانی بروز تعارض در سطوح مختلف سازمان و چگونگی مدیریت آن میباشد. دانشمندان دیدگاه های مختلفی نسبت به تعارض دارند و هر کدام بر اساس نگاه خود به تعارض، شیوه هایی را برای مدیریت آن ارائه کرده اند.

اسلاید 3 :

سازمانهای اسلامی به دلیل تفاوت زمینه های فكري و فرهنگی با سازمانهای غیر اسلامی، نیازمند شیوه های مدیریت تعارض منحصر به خود می باشند.

از اين رو در مديريت اسلامي بايد بر اساس مباني فكري و ارزشي اسلامي، شيوه هاي مديريت تعارض را جستجو نمود.

قرآن کریم، سيره پيامبر اكرم (ص) و امامان معصوم (ع) به عنوان منابع اسلامي کاربردی مي تواند راهگشاي مؤثر در اين زمينه باشد.

اسلاید 4 :

در فرهنگ لغت فارسی تعارض به معنی متعرض و مزاحم يکديگر شدن است يا با هم اختلاف داشتن .

به طور کلی تعارض زمانی رخ می‏دهد که در يک وضعيت اجتماعی بر سر مسائل اساسی عدم توافق وجود دارد و يا ضديت‏های احساسی باعث ايجاد اصطکاک بين افراد يا گروه‏ها می‏شود .

اسلاید 5 :

"تعارض فرایندی است که در آن، شخص الف به طور عمدی می کوشد تا به گونه ای سبب ناکامی شخص ب در رسیدن به علایق و اهدافش گردد.”

کوتاه‏ترين تعريف از تعارض عدم توافق بين دو يا چند گروه است .

اسلاید 6 :

1-  مذاکره :

يکي از فنون حل تعارض است که در آن طرفين تعارض راه حلهاي مختلف را به منظور حل تعارض بررسي مي کنند تا به راه حلي که براي هر دو قابل قبول است دست يابند.

 

اسلاید 7 :

2-ميانجيگري :

  در اين روش شخص ثالث بي طرف به عنوان ميانجي سعي مي‌کند که به طرفين در يافتن راه حلي براي حل مشکلات کمک کند.

اسلاید 8 :

3-داوري :

اگر در فرايند ميانجيگري طرفين قادر نباشند که از طريق ميانجيگري به راه حلي برسند آنگاه ميانجي گري تبديل به داوري مي شود و فرايند ميانجيگري به داوري تغيير مي‌يابد و اين شخص ثالث بي طرف است که راه حل ارائه مي دهد. بايد سعي بر آن داشت بي طرف بود و عادلانه راه حلي براي حل تعارض ارائه داد.

اسلاید 9 :

تعارض نتایج مثبت و سازنده ای به شرح زیر به دنبال دارد:

تعارض، ایده ها و نظرات بهتر و سازنده تری را خلق می کند.

افراد وادار به جستجوی شیوه های نوین می شوند.

مسائلی که مدتها راکد و پشت پرده مانده بود رو می شوند و چون در معرض دید هستند حمل می شوند.

دیدگاهها و نظرات هر یک از افراد در مورد مسائل مختلف روشن می شود.

علایق و تمایلات و خلاقیت ها برانگیخته می­شوند.

فرصتی برای افراد به وجود می آید تا توانایی ها و استعدادهای خود را مورد ارزیابی قرار دهند.

اسلاید 10 :

خلاصه ای از این پیامدها را بیان می کند:

تعارض و مخالفت مهار نشده موجبات نارضایتی افراد را فراهم می آورد.

تعارض باعث ازهم گسیختن پیوندها و بستگیهای مشترک اعضای گروه شده و ممکن است به انهدام و متلاشی شدن گروه بیانجامد.

تعارض می تواند موجب کاهش اثربخشی گروه شود و در حالت افراطی می تواند عملیات گروه را متوقف کند.

تعارض و نزاع میان افراد ممکن است از چنان اولویت و اهمیتی برخوردار شود که اهداف اصلی گروه به فراموشی سپرده شده یا در مرتبه دوم اهمیت قرار گیرد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید