دانلود فایل پاورپوینت روشهای بازنمایی دانش

PowerPoint قابل ویرایش
67 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روشهای بازنمایی دانش توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روشهای بازنمایی دانش قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سطوح دانش

دانش سطحي  (Sha ow Know edge)

دانش عمقي(Deep Know edge)

برخي روش هاي ارائه دانش از قبيل شبکه هاي معنايي و فريمها امکان پياده سازي استدلال در سطح عميق(انتزاع و قياس) را ميسر مي کنند.

اسلاید 2 :

انواع دانش

دانش اعلاني(Descriptive know edge)

دانش رويه اي(Procedura Know edge)

فرا دانش(Meta Know edge)

اسلاید 3 :

دانش اعلاني

يک ارائه توصيفي از دانش است که:

در اظهارات علمي بيان مي شود

سطحي است

با اهميت است

دانش توصيفي در ارتباط با يک شئ خاص است

مرحله ابتدايي در يادگيري دانش مي باشد

اسلاید 4 :

دانش رويه اي

دانش رويه اي به رويه هايي که در فرايند حل مسئله به کار گرفته شده اند مرتبط است

ترتيب قدم به قدم و چگونگي انجام را شامل مي شود

ممکن است شامل توضيحات باشد

پاسخ هاي خودکار را شامل مي شود

ممکن است چگونگي استفاده از دانش سطحي و چگونگي استنباط کردن را بگويد

اسلاید 5 :

فرا دانش

    دانشي در رابطه با ساختار، جايگاه و مشخصات دانش موجود

اسلاید 6 :

باز نمايي دانش

دانش اکتساب شده جهت محاسباتي شدن سازمان دهي مجدد ميگردد.

هدف از بازنمايي دانش، تغيير syntax با کامل نمودن معني است.

يک باز نمايي خوب، دانش را به صورت طبيعي در دامنه مسئله ارائه مي دهد.

 

اسلاید 7 :

بازنمايي منطقي ( ogica Representation)- در مرتبه اول به جبر،pro og  و دانش اعلاني اطلاق مي شود

باز نمايي رويه اي(Procedura Representation)- يک مجموعه از دستورالعمل ها براي حل يک مسئله مثل يک سيستم فروش

بازنمايي شبکه اي(network Representation)- دانش در يک ساختار گرافي قرار دارد مثل وابستگي مفهومي و گراف هاي مفهومي که آنها را در اين فصل مطالعه مي کنيم

باز نمايي ساختاري(structura Representation)- يک بسط از شبکه مثل اسکريپت ها و فريم ها که در اين فصل آنها را مطالعه خواهيم کرد

 

-

اسلاید 8 :

باز نمايي منطقي

فرم کلي از هر پردازش منطقي

ورودي ها فرض هاي منطقي

فرضيات منطقي براي توليد خروجي و نتيجه گيري به وسيله پردازش منطقي استفاده شده اند (استنباط)

حقايق مي توانند براي مشخص کردن حقايق جديد که صحيح اند استفاده شوند.

اسلاید 9 :

منطق نمادين

سيستم قوانين و رويه ها که استنباط از فرضيات منطقي را اجازه مي دهد.

فرم هاي اساسي منطق محاسباتي:

-منطق گزاره اي (Propositiona ogic)

-منطق گزاره نما(Predicate Know edge)

اسلاید 10 :

منطق گزاره اي

گزاره عبارتي است که صحيح يا غلط است.

قوانيني براي مشخص کردن صحيح يا غلط بودن يک گزاره جديد استفاده مي شوند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 67 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود فایل پاورپوینت پنیر پیتزای کم چرب و روشهای بهبود کیفیت آن

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تغذیه
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : پنیر پیتزا ، امروزه بعنوان یکی از محصولات کاربردی مهم در صنایع غذایی مخصوصاً پیتزا محسوب می شود. پنیر پیتزا یکی از انواع پنیرهای پرچرب بوده که این خصوصیت پر چرب بودن ، استفاده از آن را جهت حفظ سلامتی مصرف کننده محدود کرده است. در 15 سال گذشته تجارتی کردن تو ...

مقاله روشهای بازنمایی دانش

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
روشهای بازنمایی دانش چکیده در این مقاله مرور مختصری بر کلیه روشهای موجود و شناخته شده در بازنمایی دانش، انجام می شود. این روشها شامل روشها و زبانهای منطقی و دیگر روشها در زمینه بازنمایی دانش می باشد.این راه کارها بسته به نوع کاربرد مورد استفاده قرار میگیرند و پایه گزار روش استنتاج در سیستم مبتنی بر دانش خوا ...

مقاله نقش متناسب سازی روشهای آموزش برنامه های درسی با موقعیت رجعی آنها در میزان افزایش کارآفرینی دانش آموختگان رشته های علوم انسانی

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش متناسب سازی روشهای آموزش برنامه های درسی با موقعیت رجعی آنها در میزان افزایش کارآفرینی دانش آموختگان رشته های علوم انسانی چکیده کارآفرینی مقولهای است که در حوزه های مختلف علمی مورد توجه است. اما بنظر میرسد موضوع کارآفرینی در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی و دانشآموختگان آنها شرایط خاصی دارد. چرا که این ...

مقاله تاثیر اجرای روشهای اقتصاد ژتونی ، اصلاح بهای پاسخ و اصلاحی خاموشی بر کاهش پرخاشگری دانش آموز پایه چهارم ابتدایی

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیر اجراي روشهاي اقتصاد ژتونی، اصلاح بهاي پاسخ و اصلاحی خاموشی بر کاهش پرخاشگري دانش آموز پایه چهارم ابتدایی (مطالعه موردي) محل و زمان انجام پروژه پژوهشی : آموزش وپرورش شهرستان فارسان- ال 1393س چکیده : زمینه وهدف : با توجه به وجود پرخاشگري در حسین هیبتی دانش آموز پایه چهارم پژوهش حاضر با هدف تاثیر اجـرا ...

مقاله مقایسه ی تأثیر روشهای آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و مهارتهای مطالعه بر اضطراب امتحان دانش آموزان

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقایسه ي تأثیر روشهاي آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و مهارتهاي مطالعه بر اضطراب امتحان دانش آموزان چکیده هدف پژوهش حاضر، مقایسهي تأثیر روشهاي آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و مهارتهاي مطالعه در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان بود. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون سهگروهی بود. جام ...

مقاله ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستان ده بیمارستان دولتی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستان ده بیمارستان دولتی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   مقاله پژوهشی چکیده مقدمه: سیستم اطلاعات بیمارستان، نقش مهمی در افزایش کیفیت درمان در بیمارستان ها دارد. سیستم اطلاعات بیمارستان به عنوان نظام اطلاعاتی تلقی میشود که میتواند تأثیر فراوان بر اثربخشی و کارایی مدیریت بیمارس ...

مقاله تأثیر آموزش اصول و فلسفه تربیت بدنی بر ذهنیت فلسفی دانشجویان

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تأثیر آموزش اصول و فلسفه تربیتبدنی بر ذهنیت فلسفی دانشجویان چکیده یکی از روش هاي تفکر، تفکر فلسفی است؛ و آنچه مسلم است، تعیین اهداف و به دنبال آن تعیین روش هاي اجرایی و ارزشیابی نتایج، بدون داشتن تفکرات و پایههاي فلسفی، کاري سطحی و کم دوام خواهد بود. از این رو بر این پژوهش به بررسی اثر آموزش یک ترم اصول و ف ...

مقاله بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده یکی از عواملی که به شکل منفی بر عملکرد تحصیلی فراگیران اثرگذار بوده و اخیرا مطالعاتی را در مدارس و دانشگاه به خود اختصاص داده است فرسودگی تحصیلی میباشد از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایهی روانشناختی شامل مؤلفههای( خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوشبینی) و فرسودگی تحصیلی دربین دانشجوی ...