دانلود فایل پاورپوینت شا خصه برنامه ریزی زیست محیطی

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت شا خصه برنامه ریزی زیست محیطی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت شا خصه برنامه ریزی زیست محیطی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

برنامه ریزی انفعالی
برنامه ریزی انفعالی را می توان به نوعی واکنش نسبت به مسائل و مشکلات موجود تعبیر کرد مشخصه بارز این نوع برنامه ریزی عبارت است از پذیرش ناگزیر واقعیات روز، و درصورت امکان، تلاش در جهت سامان دادن به وضعیت موجود. یعنی بعد از آنکه در مقابل عمل انجام شده قرارگرفت می کوشد به نحوی موضوع مورد نظر (رشد بی رویه شهری، رشد موضعی صنایع، تمرکز جمعیت، آلودگی محیط) را تحت کنترل درآورد.

اسلاید ۲ :

برنامه ریزی فعال
باید برنامه ریزی فیزیکی و حفاظت محیط زیست از وضعیت انفعالی، که ناگزیر به اهداف کوتاه مدت و یا بازدهی سریع نظر دارد، خارج شود و به موضعی فعال، مستمر و آینده نگری روی آورد.
خصلت همه سونگری و بین بخش عمل کردن حفاظت محیط زیست باید به شدت تقویت شود و از آن حداکثر استفاده به عمل آید، تا از طریق فراهم نمودن بستر مناسب و سرشار از محتوای واقعی و اصیل خود از عهده نیازها و توقعات برنامه ریزی برآید

اسلاید ۳ :

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در چشم‌انداز بیست ساله:

ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل.

جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگیهائی خواهدداشت:

توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیائی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر: مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضائی.

برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.

امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.

اسلاید ۴ :

برخوردار از سلامت، رفاه و امنیت غذائی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، بدور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.

فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان‌‌کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفائی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.

دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویائی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره).

دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

اسلاید ۵ :

پایداری صفتی است برای سیستمهای پویا که قادرند در طول زمان خود را حفظ کرده و برقرار نگهدارند؛ و بنابراین پایداری یک نقطه پایانی ثابت و قابل تعریف نیست .

پایداری زیست محیطی ، حفظ و نگهداری طولانی مدت منابع زیست محیطی ارزشمند در بستر توسعه انسانی است .

در مورد بهترین راه برای تعریف و سنجش پایداری توافقی وجود ندارد . اقتصاددانان اغلب رویکردی مبتنی بر حسابداری و با تاکید بر نگهداری منابع سرمایه دارند . اما بعضی کارشناسان حوزه محیط زیست ، بیشتر بر تخریب منابع طبیعی تمرکز دارند و این که تا چه حدی می توان نرخ استفاده از این منابع را در آینده دور تضمین نمود .

اسلاید ۶ :

رویکرد ما گسترده تر و کوتاه مدت تر و بیشتر مبتنی بر سیاست گذاری خواهد بود . شاخص های پایداری محیط زیست، معیاری را فراهم می نماید که به وسیله آن می توان میزان برخورداری جامعه از موقعیت منابع طبیعی و تاریخچه زیست محیطی آن منابع و جریان آلودگی و میزان استخراج و مصرف منابع طبیعی و همچنین ساز و کارهای سازمانی – اداری و توانایی برای تغییر روند آلودگی و مصرف منابع طبیعی در آینده را اندازه گیری نمود .

در راه رسیدن به پایداری محیط زیست با چه مسائل روبرو هستیم؟
وضعیت محیط زیست
اقتصاد و امور اجتماعی
فاکتورهای داخلی همچون اولویت بندی مسائل محیط زیستی در کشور
فاکتورهای خارجی شامل سیاستهای محیط زیستی کشورهای همسایه

اسلاید ۷ :

ما امروزه در عصر اعداد زندگی می کنیم. بسیاری از تصمیمات اخذ شده نیز بر پایه محاسبات و اعداد می باشد . اما قلمرو محیط زیست در این زمینه بسیار دور افتاده است . به دلیل عدم اطمینان از صحت داده ها و همچنین عدم هماهنگی بین اطلاعات موجود ، تصمیماتی که در زمینه محیط زیست اخذ می شود بیشتر بر پایه مشاهدات عمومی ، حدسیات و نظرات متخصصین می باشد که مسلما احساسات و استنباطهای شخصی در آن دخیل است .

شاخصهای پایداری از طریق شناسایی موارد زیر می تواند کمک نماید :
الف) مهمترین مسائلی که یک کشور با آن مواجه می باشد ،
ب) کشورهای مشابهی که این مسائل را با موفقیت هدایت کرده اند
پ) جایگزین هادر نتیجه برخی گزینه های فرعی زیست محیطی در جهت بهینه سازی

اسلاید ۸ :

شاخص پایداری محیط زیست در تلاش برای فراهم آوردن معیاری از شرایط زیست محیطی در سطح ملی است که مناسب برای سیاست گذاری باشد.این سند بر وضعیت ساز و کارهای زیست محیطی طبیعی و مدیریت شده ( توسط انسان ) ، هر دو ، توجه دارد .
همچنین تنش های وارد بر این ساز و کارها ، از جمله تخریب منابع طبیعی و نرخ آلودگی را نیز اندازه گیری می نماید، چرا که شدت این تنش ها می تواند به عنوان شاخص مفیدی از فشار موجود بر سیستمهای پایه مورد استفاده قرار گیرد . علاوه بر این ، شاخص پی آمدها ،واکنش و همچنین آسیب پذیری انسان در مقابل تغییرات زیست محیطی را نیز می سنجد .
به اضافه موارد فوق ، توانایی یک جامعه را برای مقابله با تنش های زیست محیطی و نقش ایفا شده توسط هر کشور در حفاظت جهانی از محیط زیست را نیز اندازه گیری می نماید .

اسلاید ۹ :

شاخص های پایداری محیط راهنمایی مفید برای سیاستگذاران می باشند از این جهت که آنها را در کنترل آلودگی ، مواجه با چالشهای مدیریت محیط زیست، روشن کردن منابع مالی جهت سرمایه گذاری و آرایش تفکرات سیاسی هدایت می کند. اهدافی که در سیاست های عملکرد ی در نظر گرفته می شوند الویت بودجه بندی را مشخص می کند .
تمامی ابزارهایی که در سنجش پایداری مورد استفاده قرار می گیرند ، دچار کاستیهایی می باشند که می توان این نقایص را در عدم پیوستگی سری داده های شاخص و مهم ، دیدگاههای گوناگون در مورداین مطلب که پایداری شامل چه مسائلی می شود و نظرات مختلف در مورد فائق آمدن بر مسئله عدم قطعیت مشاهده کرد .

اسلاید ۱۰ :

معیاری مناسب برای نظارت بر مسائل محیط زیستی کشور
تعیین عملکرد محیط زیست و در نقطه متقابل آن توسعه انسانی و وضعیت اقتصادی کشور
پایداری محیط زیست اساسا موضوعی چند جانبه می باشد .
( اکثر چالشهای محیط زیستی در اثر توسعه و صنعتی شدن بوجود می آید – زوال منابع طبیعی ( علی الخصوص منابع تجدید نشدنی ) ، آلودگی و تخریب اکو سیستم و دیگر چالشها نتیجه عدم توسعه و فقر است – که باعث کاهش منابع (بخصوص منابع تجدید شدنی مانند جنگلها و آب ) و کمبود سرمایه گذاری در ظرفیت سازی برای کنترل آلودگی و حفاظت اکوسیستم می شود.)

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 29 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد