دانلود فایل پاورپوینت شرایط عمومی و خصوصی پیمان

PowerPoint قابل ویرایش
145 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت شرایط عمومی و خصوصی پیمان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت شرایط عمومی و خصوصی پیمان قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

پس از تصویب طرح توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و انتخاب دستگاه اجرایی مراتب جهت اقدامات بعدی به دستگاه اجرای با اعتبارات پیش‌بینی شده اولیه ابلاغ می‌گردد، (ابلاغ توسط معاونت برنامه‌ریزی صورت می‌پذیرد).

تهیه و تنظیم موافقتنامه طرح توسط معاونت برنامه‌ریزی استانداری با هماهنگی دستگاه اجرایی و بهره‌بردار و ابلاغ به دستگاه اجرایی جهت اجرا.

در این مرحله برای تهیه طرح پروژه یا مهندس مشاور انتخاب می‌گردد و یا در صورت وجود امکانات مجری تهیه طرح پروژه راساً توسط عوامل فنی دستگاه اجرایی انجام می‌گیرد.

پس از تهیه پروژه (فازهای یک و دو مطالعاتی) و تصویب آن توسط دستگاه اجرایی مرحله واگذاری کار شروع می‌شود.

تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکاران واجد شرایط براساس ضوابط و مقررات مربوطه.

مناقصه طبق مقررات انجام و از طریق کمیسیون مناقصه نسبت به افتتاح پاکات مناقصه و انتخاب پیمانکار برنده اقدام می‌گردد.

اسلاید ۲ :

قرارداد با پیمانکار برنده امضاء و مبادله می‌شود.

دستگاه نظارت و مهندس ناظر پروژه تعیین و به پیمانکار ابلاغ می‌شود.

مراحل بعدی شامل: تحویل زمین پروژه به پیمانکار با تنظیم صورت مجلس مربوطه، تجهیز کارگاه و شروع کارهای اجرایی.

در طول مدت قرارداد کارهای اجرایی پروژه توسط مهندس ناظر مورد بازدید و نظارت قرار می‌گیرد که به ترتیب ذیل می‌باشد:

نظارت براجرای کامل و صحیح عملیات کارگاهی و اجرایی مطابق با نقشه‌های مصوب و مشخصات (فنی عمومی و خصوصی، پیمان، شرایط خصوصی پیمان) و استفاده و مصرف مواد و مصالح مناسب از نظر کیفی و کمی و نظارت و کنترل با تست‌های آزمایشگاه فنی، صدور دستور کارها و تنظیم صورت مجالس و توضیح نقشه‌ها و جزئیات و راهنمایی‌های فنی به عوامل اجرایی و رفع ابهامات موجود در کار و نقشه‌های اجرایی، مشخص نمودن محل و موقعیت معادن و منابع تهیه مصالح و تنظیم صورت مجالس کارهایی که نحوه کنترل آن بعللی پس از زمان اجرا مشکل بوده و یا مقدو نباشد و نامرئی گردد. ضمناً نظارت‌های عالیه و دوره‌ای توسط نمایندگان دستگاه نظارت، مجری و یا واحدهای وزارت متبوع حسب مورد اعمال می‌گردد.

 

اسلاید ۳ :

در طول اجرای کار و به تناسب پیشرفت کار مصالحی که تحویل آن‌ها در انحصار دولت می‌باشد با درخواست پیمانکار و بررسی و تایید دستگاه نظارت، حواله‌های مربوطه توسط کارفرما صادر می‌گردد. هم‌چنین باتوجه به نیاز کارگاه نسبت به صدور حواله‌های مربوط به تحویل لوازم و ابزار و ماشین‌آلات اقدام می‌گردد.

در جریان انجام کارها در صورت لزوم تغییر در اعتبارات و هزینه‌های اجرای پروژه و یا تغییر در فصول هزینه طرح نسبت به تنظیم اصلاحیه‌های موافقتنامه به طرح‌ها اقدام و مراتب به تایید سایر مبادی ذیربط رسانیده شود.

چنانچه پیمانکار به هردلیلی نخواهد و یا نتواند پروژه را راهبری نموده و به انجام برساند کارفرما نسبت به خلع ید (ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان) اقدام می‌نماید و چنانچه کارفرما به هردلیلی نخواهد نسبت به ادامه کار اقدام گردد نسبت به خاتمه دادن به پیمان اقدام می‌نماید.

تهیه صورت وضعیت‌های موقت توسط مهندس ناظر در معیت پیمانکار صورت گرفته و پس از رسیدگی و تصویب مجری طرح جهت پرداخت به ذیحسابی طرح‌های عمرانی ارسال می‌گردد. در ضمن نسبت به آنالیز و تعیین و تصویب قیمت‌های جدید احتمالی اقدام می‌شود.

 

اسلاید ۴ :

تکمیل پروژه و تحویل موقت آن از طریق کمیسیون تحویل موقت.

تهیه صورت وضعیت قطعی و تحویل توسط دستگاه نظارت در معیت پیمانکار و تصویب کارفرما و رسیدگی به تاخیرات توسط دستگاه نظارت کارفرما و سپس انجام تحویل قطعی پروژه و تسویه حساب با پیمانکار صورت می‌گیرد.

در طول اجرای کار و یا در خاتمه آن ادعاهای احتمالی پیمانکار مبنی بر وجود ضرر و زیان و یا موارد مشابه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. (ازجمله خسارت تعلیق، خسارت تاخیر در تحویل زمین و یا موارد مشابه).

در دوران نگهدای پروژه (بین تحویل موقت و قطعی) همکاری‌های لازم با دستگاه بهره‌بردار چه از لحاظ دسترسی به تقشه‌ها از طریق دستگاه نظارت و چه رفع نواقص از طریق پیمانکار اعمال می‌گردد.

در صورتی که پروژه دارای مهندس مشاور باشد هماهنگ با پیشرفت اجرای پروژه صورت بهای کارکرد مهندس مشاور رسیدگی و پرداخت و در خاتمه پروژه با وی تسویه حساب بعمل خواهد آمد.

 

اسلاید ۵ :

در عملیات پیمانکاری معمولاً مسئولیت‌ها، اختیارات و وظایف کارفرما یا دستگاه نظارت در متن پیمان مشخص می‌گردد.نکته مهم و اساسی در پیمان‌ها آنست که وظایف پیش‌بینی شده در قرارداد برای کارفرما و دستگاه نظارت در زمان‌های مقرر تحقق یابد و به طرز صحیح و منطقی ایفا شود، در غیر اینصورت عدم انجام به موقع آن‌ها قطعاً تضییع حقوق کارفرما را به دنبال داشته و در روابط و مناسبات منطقی کارفرما و پیمانکار نیز تاثیر منفی بجا خواهد گذاشت.

 

اقداماتی از قبیل بررسی، رسیدگی، ابلاغ، راهنمایی، تصمیم‌گیری، موافقت‌، تاییدیه امضا، تصویب و غیره در متن پیمان و شرایط عمومی پیمان از جمله وظایف و خدماتی است که در حیطه عمل کارفرما بوده و طبیعی است که برای تحقق آن‌ها در زمان‌های مقرر بایستی تمهیداتی اندیشیده شده و برنامه‌ریزی لازم و ساماندهی مناسب نیز بعمل آید، اصولاً کارفرما می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را جدای از خدمات وظایفی که به دستگاه نظارت داده شده است به شخص حقوقی دیگر مانند مدیر طرح واگذار نماید.

 

اسلاید ۶ :

باتوجه به پیش‌بینی خدمات مدیریت طرح و ابلاغ آن در نظام فنی و اجرایی حاکم بر طرح‌های عمرانی، بخشی از مدیریت که جنبه خدماتی دارد به واحدهای جدا از کارفرما قابل انتقال می‌باشد. که شرح آن در دستورالعمل مربوطه آمده است. در این راستا کارفرما علاوه بر نقش مدیریتی خود وظایف و خدماتی را نیز بایستی در چارچوب قرارداد انجام دهد که معمولاً این بخش از خدمات توسط مجری طرح که جزیی از ساختار کارفرما محسوب می‌شود، انجام می‌گردد. بدین ترتیب مدیر طرح در زیرمجموعه کارفرما رسمیت دارد و بعد از انعقاد قرارداد بیش‌ترین نقش و ارتباط را با دستگاه نظارت و پیمانکار داشته و به عنوان نماینده کارفرما همواره در کارگاه حضور خواهد داشت، لذا لازم است در اینگونه موارد، مراتب ذیل نیز مدنظر قرار گیرد:

.۱کارفرما بایستی مدیر طرح را در صورت لزوم و وجود چنین ساختاری در دستگاه ذیربط با ذکر اختیارات و وظایف به پیمانکار و دستگاه نظارت معرفی نماید. تصمیم‌گیری‌های مدیر طرح بایستی در چارچوب اختیارات تفویض شده باشد که در این صورت تصمیمات مدیر طرح در حکم تصمیم کارفرما خواهد بود.

 

اسلاید ۷ :

.۲ یک سری اختیارات کارفرما قابل تفویض نیست و تاییدیه‌های لازم بایستی با امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرایی باشد. خاطرنشان می‌سازد که مدیر طرح در هر مورد بایستی ابتدا بررسی‌های لازم را به عمل آورده و نتیجه را جهت تسهیل و تسریع در تصمیم‌گیری به اطلاع کارفرما برساند. مواردی که باید راساً توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی انجام شود به شرح زیر می‌باشد:

قبول تضمین‌های پیش‌بینی شده در قرارداد از جمله تضمین پیش‌پرداخت، انجام تعهدات و کسور وجه الضمان.

دستور تمدید، ضبط و واریز مبالغ ضمانت‌نامه.

ج) تصویب تغییرات مدت پیمان (تمدید مدت پیمان)

د) تصویب افزایش و یا کاهش (تغییرات) مبلغ پیمان

ه) تصویب قیمت‌های جدید با رعایت حدود پیش‌بینی شده در شرایط عمومی پیمان

ز) تصویب صورت مجالس تحویل موقت و تحویل قطعی

ح) تصمیم در مورد تعلیق کار، خاتمه و یا فسخ عنوان پیمان

ط) تصویب صورت وضعیت قطعی پیمانکار و هم‌چنین صورت حساب نهایی.

 

اسلاید ۸ :

موافقت با ایجاد تاسیسات موقت برای اجرای عملیات

تشخیص لزوم و حدود تسهیلات برای استخدام و بکارگیری متخصصین از خارج کشور.

تعیین منابع جدید برای خرید مصالح در مواقعی که امکان خرید از منابع تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان وجود نداشته باشد.

معرفی تا ۱۵ درصد از کارگران موردنیاز عملیات موضوع پیمان به شرط داشتن صلاحیت کار.

فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت تهیه مصالح و یا لوازمی که در انحصار دولت باشد.

تعیین تکلیف نحوه تامین مصالح و تجهیزاتی که محدودیت‌هایی برای وارد نمودن آن ایجاد شده است.

اجازه ورود مصالح و لوازم، هرگاه تهیه مصالح موردنظر در داخل کشور میسر نباشد و یا تغییر مشخصات بگونه‌ای که مصالح و لوازم در داخل کشور قابل تهیه شود.

پرداخت خسارت‌های وارده برآنچه که بیمه شده است به تناسب پیشرفت کار به صورت تدریجی.

اقدام برای حفظ و نگهداری و یا انتقال اشیاء عتیقه در صورت وجود.

 

اسلاید ۹ :

اجازه واگذاری پیمان به غیر

اجازه اضافه یا کسر مقدارکار هریک از اقلام بیش از ده درصد

تصویب تغییرات مدت پیمان

تصویب تغییر مبلغ پیمان و تصویب قیمت‌های جدید

رسیدگی صورت وضعیت‌ها از جهت تطبیق ارقام با پیمان و پرداخت صورت وضعیت‌های موقت.

موافقت با پرداخت علی‌الحساب‌ها با رعایت سایر ضوابط

رسیدگی به اعتراضات پیمانکار درخصوص اقلام و ارقام و قیمت‌های مندرج

ابلاغ به پیمانکار جهت تهیه نقشه‌های اضافی یا تفصیلی در صورت مشاهده کمبود و یا هرگونه ابهام .

انجام کنترل‌های لازم فعالیت‌های اجرایی صرفنظر از مسئولیت‌های مشاور و پیمانکار.

کنترل و مراقبت بر رعایت استانداردهای زیست محیطی و ایمنی کار در محدوده عملیات اجرایی.

 

 

اسلاید ۱۰ :

تنظیم روابط و مناسبات فیمابین کارفرما با مشاور و پیمانکار و هماهنگی بین آن‌ها به منظور اجرای موفقیت‌آمیز پروژه.

انجام پیگیری‌های لازم و مراقبت از انجام کلیه عملیات و مستندسازی مراحل اجرا و استقرار سیستم‌های منظم جهت بایگانی و نگهداری مدارک و اسناد فنی بالاخص نقشه‌های اصلاح شده چون ساخت و همچنین نقشه‌های اجرایی.

موافقت با تخصیص ارز برای بعضی از هزینه‌های اجرایی پیمان با رعایت سایر ضوابط و اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی (IC) به حساب پیمانکار.

تشکیل کمیسیون تحویل موقت و اعلام تاریخ تشکیل آن به همراه معرفی اعضای شرکت‌کننده در کمیسیون.

تصویب صورت مجلس تحویل موقت.

تشخیص و لزوم اعاده کارها به وضع اولیه در صورت وقوع حادثه در موارد مربوط به حوادث قهری .

تصویب تمدید مدت قرارداد برای اعاده کارها به وضع اولیه در موارد مربوط به حوادث قهری.

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 145 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد