بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مهم‌ترین چالش ملی و جهانی فقر و بیکاری، به‌ ویِِژه در جوانان جوامع شهری است؛

ناموفق بودن برنامه‌های دولتها و سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه.

اسلاید 2 :

 تجارب موفق

 برمبنای تجربه ایران و کشورهای جهان مشارکت مردم، به صورت یک حرکت ملی، محور و اصل توسعه پایدار موفق، خاصه در زمینه کارآفرينی و اشتغالزایی است.

 برنامه‌های موفق، مبتنی بر نیروی خلاق مردم هستند و مردم نسبت به آن احساس مالکیت دارند.

 برای بسیج و جلب همکاری مشتاقانه مردم، نهادهای مردمیکارآمدتر از دولت می‌توانند بخش خصوصی و نهادهای علمی را جلب کنند.

اسلاید 3 :

 توانهای ایران

 جامعهی مدنی فعال به ویژه خیرین و واقفان انسان دوست؛

 جریانسازی برخی از حرکتهای خیرخواهانه با ابتکار خود مردم مانند:

 الگوی خیرین مدرسهساز

 حرکت مردمی برای معلولین و سالمندان

 خیرین خارج از کشور در زلزله‌ی بم

 

اسلاید 4 :

چالشهای فرارو (سمینار مشهد)

 در بخش واقفين و خيرين:

 كمبود و فقدان دانش در زمينه فعالیت‌های توسعه کارآفرينی و اشتغال‌زایی؛

 عدم آگاهي خيرين از ضرورت توسعه کارآفرينی و اشتغال و كمبود وقف در اين زمينه؛

 فقدان آگاهي واقفين از برنامه‌ها وفعاليت‌هاي سایر مؤسسات خيريه در زمينه توسعه کارآفرينی و اشتغال‌زايي.

اسلاید 5 :

پیشینه اقدامات انجام شده

 انجام تحقیق به منظور شناخت تشکل‌های خیرین در ایران با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه؛

 برپايي دو همايش وقف و اشتغال‌زايي در اصفهان (با حضور دست اندركاران دولتي، غيردولتي، بين المللي و اقليت هاي مذهبي) و در مشهد (با حضور خيرين ومسؤلين اوقاف در مشهد)؛

 مستندسازي دستاوردهاي همايش‌ها به صورت كتاب و انتشار در مجلات.

 

اسلاید 6 :

 دست یافتن به راهکار مؤثر و پایداری است که بتوان :

 از توان و ظرفیت ارزشمند وقف و خیرین

 اندیشمند و کارآفرین داخلی و خارجی و تأسیس جامعه‌ی خیرین توسعه کارآفرینی و اشتغال

اسلاید 7 :

راهبردهای اصلی برنامه

  پیشرفت و اجرای طرح با فکر ایرانی – بدست ایرانی- با الگوهای ایرانی که با استفاده از دانش و تجربه‌ی بینالمللی غنی شده باشد."

 راهبرد:  نقش اصلی بر عهده خیرین و نهادهای مدنی وعلمی غیردولتی – مستقل میباشد و نقش دولت، بخش خصوصی و سایر دست‌اندرکاران حمایت و تسهیلگری است.

 

اسلاید 8 :

برنامهی اجرایی

پایهریزی یک حرکت ملی در زمینه برنامهی کاهش فقر و توسعه کارآفرینی و اشتغال با استفاده از توان خیرین؛

شناسایی الگوهای موفق داخلی و خارجی و مستندسازی؛

تدوین برنامهی اجرایی با استفاده از خرد، تجربه و دانش بومی خیرین؛

اجرای طرح الگو و پیشاهنگ فقرزدایی و توسعه کارآفرینی و اشتغال و تعمیم آن در صوت موفقیت؛

برپایی سمینار ملی با دستاندرکاران برای تبدیل ایده به سیاستگذاری و عمل؛

ایجاد مکانیزم همکاری بینبخشی ذینفعان (داخلی، دولتی، بخش خصوصی و نهادهای بینالمللی)

 

اسلاید 9 :

اقدامات اولیه

 تشکیل سه کارگروه متشکل از:

 گروه خیرین؛

 گروه نمایندگان دولتی؛

 گروه همکاری‌های بین‌المللی.

 تشکیل دبیرخانه طرح

 تشکیل کارگروه علمی در کنار دبیرخانه

 

اسلاید 10 :

شرح وظایف : گروه خیرین

 شناسایی خیرینی که دارای توان علمی و اقتصادی هستند؛

 برگزاری سمینار مقدماتی حساس‌سازی خیرین؛

 اعتمادسازی و ایجاد شبکه‌ی همکاری خیرین داخلی و بین‌المللی؛

 تعریف هدف گروه خیرین توسعه کارآفرینی و اشتغال؛

 تهیه‌ی اساسنامه، معیارهای اخلاقی، تشکیل هیأت مؤسس و ثبت آن؛

 تهیه‌ی برنامه‌ی عمل دوساله‌ي گروه خیرین‌ توسعه کارآفرینی و اشتغال؛

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید