دانلود فایل پاورپوینت مبانی ارزش شناختی اهداف و ابزار توسعه

PowerPoint قابل ویرایش
51 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مبانی ارزش شناختی اهداف و ابزار توسعه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مبانی ارزش شناختی اهداف و ابزار توسعه قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

زبان توسعه:

žزبان توسعه پر از دام های پنهانی است که هر کس بخواهد درباره فرهنگ و تمدن سخن بگوید با آنها روبروست.

žمقصود از« زبان توسعه» کلمات و تعابیر مشهوری است که در سازمان ملل متحد و نهادهای حکومتی در سراسر جهان رایج است.

ž

žاین کلمات همگی بخشی از واژگان مقدس دنیای جدیدند، همه آنها در اینکه به اصطلاح «کلمات آمیبی» هستند. مشترکند، بدین معنی که این کلمات متناسب با نیازهای گوینده دائماً تغییر شکل می­دهند. معنی صریح ندارند ولی معانی ضمنی متعددی هستند

žچون فی نفسه فاقد معنی هستند، می توانند هر معنایی که دلخواه گوینده باشد بپذیرند. با این همه، این کلمات مقدسند پرسش از حقانیت آنها به معنی شورش علیه خدایان تجدد و ارتداد نسبت به مذهب ترقی است.

اسلاید ۲ :

استفاده از گفتمان و مفهوم توسعه برای سلطه تئوریک:

žتوسعه به معنا و مفهومی که در نیم قرن اخیر ارایه شده، یک ابزار سلطه‌جویانه است که قدرت های جهانی در مشروعیت و ترویج آن کوشیده اند و با بسیج کردن سازمان های ملی و بین المللی این مفهوم و گفتمان را همگانی کرده اند و با وارد کردن آن در دستور کار حکومت ها، دولت مردان را گرفتار کرده اند.

žمفهوم توسعه (با ادبیات خاص قدرت های جهانی) به پروپاگاندا و تبلیغ و اشاعه‌ی یک فکر و راه زندگی به‌خصوص و جهان شمول تبدیل شده است.

žدر عمل گفتمان توسعه ابزاری شده است برای قدرت جهانی جهت دهی تئوریک و ناپیدای سیاست های و تلاش های ملی کشورهای جهان سوم.

اسلاید ۳ :

žیک گفتمان یا صورت بندی گفتمانی بیش از هر چیز مبتنی بر یک مجموعه از مفروضات، ایده ها، ارزش ها، تعاریف، موضوعات، عقاید، انگاره ها، معانی، بیانات، تکنیک ها، تفاسیر به هم مرتبط است.

žحال اگر گفتمان یک جامعه در رابطه با برخی موضوعات به دیگر جوامع تحمیل شود، تبدیل به گفتمان استعماری می شود که خود یک هجوم فرهنگی است.

žهجوم فرهنگی بدین معنا که برای توسعه اهدافی را به صورت آشکار و پنهان مدنظر قرار داده اند که خود این اهداف متضمن و حاوی ارزش هایی است که لزوماً با شرایط دیگر کشورها و ملل هم خوانی ندارد. به عنوان مثال ارزش­هایی از قبیل سکولاریزاسیون، فردگرایی و …

اسلاید ۴ :

غایت انتظام اخلاق توسعه

žمنظور از فلسفه اخلاق توسعه ارزیابی هنجاری اهداف و ابزار توسعه جهان سوم و توسعه در سطح جهانی است.

žفیلسوفان اخلاق توسعه اهداف و وسایل توسعه محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی را مورد بررسی قرار می‌دهند.

ž

žبه عبارتی اخلاق توسعه، مبانی ارزش شناختی توسعه مشخص می کند.  

ž

اسلاید ۵ :

žدنیس گولت: بنیان گذار رشته نوین فلسفه اخلاق توسعه: ملزومات بحث توسعه باید بازتعریف، اسطوره سازی و به گردونه مباحث اخلاقی انداخته شود.

ž

žآموزه اصلی گولت: آنچه توسعه خوانده می شود از آن روی که منجر به زوال انسانی و از دست رفتن معنا می شود می تواند خود ضدتوسعه به شمار آید. 

اسلاید ۶ :

žروبروتو موریلو: مفهوم توسعه یافته از توسعه 

ž

ž

žماریو بونژه فیلسوف آرژانتینی: درکی جامع از توسعه

ž(Integral Conception of Development)

ž

ž

žژروم سگال: شخن از فلسفه اخلاق توسعه،

žشفافجسازی مفروضات اخلاقی پاردایمجهای مسلط توسعه

اسلاید ۷ :

پرفسور کراکر:

Professor David Alan Crocker
Senior Research Scholar, Institute for Philosophy and Public Policy
School of Public Policy

اسلاید ۸ :

سوالات کلیدی اخلاق توسعه:

žاخلاق‌گرایان توسعه، اصولاً سؤالات مرتبط زیر را مطرح می‌کنند:

žچه چیزی باید به عنوان توسعه (خوب) تلقی شود؟

žمثال روشن توسعه خوب و توسعه بد چیست؟

žچگونه پارامترهای مختلف دینی، اجتماعی، و محلی می‌توانند در دستیابی به توسعه نقش مثبت ایفا کنند؟

žآیا باید همچنان به استفاده از مفهوم توسعه به جای مفاهیمی چون پیشرفت، رشد اقتصادی، دگرگونی، آزادسازی یا جایگزین‌های پساتوسعه‌ای توسعه ادامه دهیم؟

žاگر توسعه نه به عنوان یک مفهوم فارغ از قضاوت ارزشی، بلکه به عنوان تغییرات اجتماعی اقتصادی خوب تعریف شود، آنگاه اهداف و استراتژی‌های مهم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک جامعه باید چه چیزهایی باشند، و کدام اصول باید نشانگر گزینش آنها باشند؟

اسلاید ۹ :

سوالات کلیدی اخلاق توسعه – ادامه:

žچگونه باید منافع و آسیب‌های توسعه را تشخیص داد و توزیع کرد؟

žدر جریان این سنجش، آیا پایه‌ای‌ترین مقوله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، درآمد ناخالص ملی (GDP)، دسترسی به منابع و امکانات، توانمندی‌ها و کارکردهای انسانی (سِن)، شکوفایی انسانی یا حقوق بشر است؟ آیا برخی شاخص‌های تلفیقی مربوط به توفیق اساسی فرایند توسعه، همچون رشد اقتصادی یا کارآمدی اقتصادی، مقولاتی هستند که باید معیار سنجش باشند؟

žآیا عدالت اجتماعی مستلزم بیشینه‌سازی حداقل درآمد، رساندن همه افراد به بالای خط [فقر]، یا کاهش نابرابری است؟

ž

žچه کسی (یا چه نهادهایی) باید مسؤول ایجاد توسعه باشند (دولت یک ملت، جامعه مدنی یا بازار)؟ دولت‌های مرفه، مؤسسات بین‌المللی، انجمن‌های غیر دولتی و خود کشورهای فقیر باید چه نقشی در توسعه داشته باشند؟ آیا اساساً باید نقشی داشته باشند؟

اسلاید ۱۰ :

žچگونه باید تکالیف و وظایف مربوط به توسعه را تشخیص داد؟

žآیا این تکالیف صرفاً مبتنی بر تعهدات است؟ یا ناشی از وظایف کلی ناشی از نیکوکاری (اعطای کمک به نیازمندان خاص)، یا وظایف کلی معین (حقوق فقیری)، یا وظایف نفیی دایر بر فروپاشاندن ساختارهای بی‌عدالتی یا متوقف ساختن اقدامات آسیب‌زا، یا وظایفی که متوجه جبران خطاهای گذشته است؟

žخوبی و بدی عاملیت‌های توسعه در چیست؟

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 51 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد