whatsapp call admin

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت منابع انسانی: مدیریت تعارض و بحران

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدیریت منابع انسانی: مدیریت تعارض و بحران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدیریت منابع انسانی: مدیریت تعارض و بحران قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعارض:

تعارض از دیدگاه لورنز:

اجزای تعارض:۱- هویت گروهی۲-تفاوت قابل مشاهده بین گروهها ۳-ناکامی یااستیصال

رقابت:

تفاوت,رقابت,تعرض,بحران و جنگ

فلسفه ها ی گوناگون تعارض:

۱دیدگاه مرکزی یا تئوری یگانگی

۲- دیدگاه تکثرگرایی

۳- دیدگاه افراطی(مارکس)

۴- دیدگاه جاری

اسلاید ۲ :

عوامل شخصی:

-مهارت ها و توانمندی ها

-شخصیت ها

-ادراک

-احساسات 

-موانع ارتباطی

-تفاوت های فرهنگی

-عدم تناسب پست با فرد

عوامل ساختاری:

– تخصص گرایی

-وابستگی منابع

-منابع مشترک

-تفاوت اهداف

-روابط قدرت

-تناقض موقعیت

-ابهام در اختیارات

-ابهام در وظایف

-ابهام در مسئولیت ها

اسلاید ۳ :

عوامل فرهنگی:

-فرهنگ رقابتی

-خرده فرهنگ ها

عوامل ساختاری و فاکتورهای طراحی:

-تفکیک پذیری,تخصص گرایی افقی و عمودی

-وابستگی ها ومنابع مشترک

– ابهام و میزان پاداش های عملکردی

عوامل ارتباطی:

-معنی شناسی

-فقدان اطلاعات

-مازاد اطلاعات

– کانال های ارتباطی

عوامل شخصیتی:

-عقاید و ادراکات

-شخصیت ها

-علایق

اسلاید ۴ :

۱- موقعیت برد- برد

۲- موقعیت برد- باخت

۳- موقعیت باخت- باخت

روش های مهم مدیریت تعارض

۱- شیوه اجتناب و عدم جبهه گیری         ۲- مذاکره

۳-استفاده از قدرت                      ۴- ایجاد دشمن مشترک

۵- روش گذشت                       ۶- جابجایی طرفین

۷- تغییر روابط انسانی               ۸-اهداف مشترک

۹- ارجاع سلسله مراتبی            ۹- ضربه گیری یا استفاده از متخصص روابط انسانی

۱۰- استفاده از روابط غیررسمی     ۱۱-مشاوره

۱۲- هوشیاری در برابر شایعه

اسلاید ۵ :

۱-هر واقعه ای که باعث می شود یک سازمان از نظم خود خارج شده و منافع آشکار و پنهان آن به مخاطره بیفتد بحران نامیده می شود

۲- نقطه اوج یک کشمکش است

۳- مقطع حیاتی,لحظه تعیین کننده,زمان خطر و بلاتکلیفی

۴- واقعه کوتاه مدت است که تا حال سابقه نداشته است,فرصت کم است یک مرتبه اتفاق می افتد و خارج از کنترل است

۵- بهم ریختگی حالت تعادل است عدم انطباق بین نیازه و منابع است

 ۶- یک وضعیت نابهنجار و یا ادراک نابهنجار است که عملیات و اعتبار سازمان را تهدید میکند

۷- تغییر ناگهانی است,شدیدتر از حالت عادی

                                        مدیریت  بحران

فرآیند پیش بینی و پیشگیری از وقوع بحران,برخورد ومداخله در بحران و سالم سازی بعد از وقوع بحران است

اسلاید ۶ :

۱-Fast(سریع مردم را در جریان بحران قرار دهید)

۲-Fully(چیزیکم نگذارید به جزییات بپردازید هر قدر می توانید اطلاعات جمع کنید)

۳-Factual(واقعی و دقیق باشید از کلی گویی بپرهیزید)

۴- Frank(بامردم صادق,رک وراست باشید)

۵-Focus(یک سخنگو داشته باشید,پای خود را فراتر نگذارید,)

۶-Facility(دسترسی آسان با توجه به مکان و از یک مرکز کنترل استفاده کنید)

۷-Feedback(ارتباط یک مسیر دوطرفه است شنونده هم باشید)

۸-Feeling(هر بحرانی قربانی دارد احساس را بپذیرید)

اسلاید ۷ :

نیش و نوش(هویجو چماق)

جریان سازی

انضباطی(قدرت سرکوب کننده است)

روانی (از تبلیغات و ابزارهای آن,به خدمت گرفتن گروه های دشمن,اعتماد سازی,فریب,منفعل سازی,روشنگری و افشاگری استفاده می شود)

چانه زنی(ترغیب, تطمیع,تشویق,تهدید و ترکیبی از همه)

پیشگیرانه(با ایجاد مجاری تخلیه اعتراض,تامین خواسته ها,افزایش قدرت انضباطی, …)

استقرار دولت بحران

افزایش اعتبار(با نمایش قدرت,بهره گیری از عملیات روانی؛قرار دادن عوامل بحران ساز در مقابل مردم,درصدد است تا حریف احساس کند که هزینه زیادی را برای ایجاد و استمرار بحران پرداخت خواهد کرد

مشت آهنین

مدیریت  بحرا از طریق ایجاد بحران و مشابه سازی

یک گام به پس دو گام به جلو

مردمی کردن مقابله با بحران

اسلاید ۸ :

.۱تعریف بحران

.۲شناسایی بحران

.۳اولویت بندی بحران

.۴تعیین ارتباطات بحرانی

.۵تعیین استراتژی های برخورد با بحران

.۶تشکیل گروه مدیریت بحران

.۷شناسایی و درک توانمدی های سازمان

.۸تهیه برنامه مدیریت بحران

.۹پیش بینی و پیشگیری از وقوع بحران

.۱۰تعیین روش های مداخله در بحران

.۱۱تعیین روش های سالم سازی بحران

اسلاید ۹ :

.۱نگهداشتن خوداز اقدام حساب نشده

.۲ارزیابی دوباره وضعیت

.۳تهیه برنامه عملیاتل

.۴تشکیل تیم مدیریت بحران

.۵استقرار نظام ارتباطی

.۶بهرهگیری از دستگاههای الکترونیکی

.۷توجه به بحران های مشکل ساز

اسلاید ۱۰ :

تعیین سخنگو

تعیین اعضای گروه بحران

تهیه فهرستی از بحران های بالقوه

تهیه فهرستی از شماره تلفن های ضروری

پیش بینی و پیشگیری ازوقوع بحران

پیش بینی آموزش

پیش بینی فعالیت های پشتیبانی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 18 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد