دانلود فایل پاورپوینت مدیریت منابع انسانی : مدیریت تعارض و بحران

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدیریت منابع انسانی : مدیریت تعارض و بحران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدیریت منابع انسانی : مدیریت تعارض و بحران قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعارض:

تعارض از دیدگاه لورنز:

اجزای تعارض:1- هویت گروهی2-تفاوت قابل مشاهده بین گروهها 3-ناکامی یااستیصال

رقابت:

تفاوت,رقابت,تعرض,بحران و جنگ

فلسفه ها ی گوناگون تعارض:

1- دیدگاه مرکزی یا تئوری یگانگی

2- دیدگاه تکثرگرایی

3- دیدگاه افراطی(مارکس)

4- دیدگاه جاری

اسلاید 2 :

عوامل شخصی:

-مهارت ها و توانمندی ها

-شخصیت ها

-ادراک

-احساسات 

-موانع ارتباطی

-تفاوت های فرهنگی

-عدم تناسب پست با فرد

عوامل ساختاری:

- تخصص گرایی

-وابستگی منابع

-منابع مشترک

-تفاوت اهداف

-روابط قدرت

-تناقض موقعیت

-ابهام در اختیارات

-ابهام در وظایف

-ابهام در مسئولیت ها

اسلاید 3 :

عوامل فرهنگی:

-فرهنگ رقابتی

-خرده فرهنگ ها

عوامل ساختاری و فاکتورهای طراحی:

-تفکیک پذیری,تخصص گرایی افقی و عمودی

-وابستگی ها ومنابع مشترک

- ابهام و میزان پاداش های عملکردی

عوامل ارتباطی:

-معنی شناسی

-فقدان اطلاعات

-مازاد اطلاعات

- کانال های ارتباطی

عوامل شخصیتی:

-عقاید و ادراکات

-شخصیت ها

-علایق

اسلاید 4 :

1- موقعیت برد- برد

2- موقعیت برد- باخت

3- موقعیت باخت- باخت

روش های مهم مدیریت تعارض

1- شیوه اجتناب و عدم جبهه گیری         2- مذاکره

3-استفاده از قدرت                      4- ایجاد دشمن مشترک

5- روش گذشت                       6- جابجایی طرفین

7- تغییر روابط انسانی               8-اهداف مشترک

9- ارجاع سلسله مراتبی            9- ضربه گیری یا استفاده از متخصص روابط انسانی

10- استفاده از روابط غیررسمی     11-مشاوره

12- هوشیاری در برابر شایعه

اسلاید 5 :

1-هر واقعه ای که باعث می شود یک سازمان از نظم خود خارج شده و منافع آشکار و پنهان آن به مخاطره بیفتد بحران نامیده می شود

2- نقطه اوج یک کشمکش است

3- مقطع حیاتی,لحظه تعیین کننده,زمان خطر و بلاتکلیفی

4- واقعه کوتاه مدت است که تا حال سابقه نداشته است,فرصت کم است یک مرتبه اتفاق می افتد و خارج از کنترل است

5- بهم ریختگی حالت تعادل است عدم انطباق بین نیازه و منابع است

 6- یک وضعیت نابهنجار و یا ادراک نابهنجار است که عملیات و اعتبار سازمان را تهدید میکند

7- تغییر ناگهانی است,شدیدتر از حالت عادی

                                        مدیریت  بحران

فرآیند پیش بینی و پیشگیری از وقوع بحران,برخورد ومداخله در بحران و سالم سازی بعد از وقوع بحران است

اسلاید 6 :

1-Fast(سریع مردم را در جریان بحران قرار دهید)

2-Fully(چیزیکم نگذارید به جزییات بپردازید هر قدر می توانید اطلاعات جمع کنید)

3-Factual(واقعی و دقیق باشید از کلی گویی بپرهیزید)

4- Frank(بامردم صادق,رک وراست باشید)

5-Focus(یک سخنگو داشته باشید,پای خود را فراتر نگذارید,)

6-Facility(دسترسی آسان با توجه به مکان و از یک مرکز کنترل استفاده کنید)

7-Feedback(ارتباط یک مسیر دوطرفه است شنونده هم باشید)

8-Feeling(هر بحرانی قربانی دارد احساس را بپذیرید)

اسلاید 7 :

نیش و نوش(هویجو چماق)

جریان سازی

انضباطی(قدرت سرکوب کننده است)

روانی (از تبلیغات و ابزارهای آن,به خدمت گرفتن گروه های دشمن,اعتماد سازی,فریب,منفعل سازی,روشنگری و افشاگری استفاده می شود)

چانه زنی(ترغیب, تطمیع,تشویق,تهدید و ترکیبی از همه)

پیشگیرانه(با ایجاد مجاری تخلیه اعتراض,تامین خواسته ها,افزایش قدرت انضباطی, ...)

استقرار دولت بحران

افزایش اعتبار(با نمایش قدرت,بهره گیری از عملیات روانی؛قرار دادن عوامل بحران ساز در مقابل مردم,درصدد است تا حریف احساس کند که هزینه زیادی را برای ایجاد و استمرار بحران پرداخت خواهد کرد

مشت آهنین

مدیریت  بحرا از طریق ایجاد بحران و مشابه سازی

یک گام به پس دو گام به جلو

مردمی کردن مقابله با بحران

اسلاید 8 :

.1تعریف بحران

.2شناسایی بحران

.3اولویت بندی بحران

.4تعیین ارتباطات بحرانی

.5تعیین استراتژی های برخورد با بحران

.6تشکیل گروه مدیریت بحران

.7شناسایی و درک توانمدی های سازمان

.8تهیه برنامه مدیریت بحران

.9پیش بینی و پیشگیری از وقوع بحران

.10تعیین روش های مداخله در بحران

.11تعیین روش های سالم سازی بحران

اسلاید 9 :

.1نگهداشتن خوداز اقدام حساب نشده

.2ارزیابی دوباره وضعیت

.3تهیه برنامه عملیاتل

.4تشکیل تیم مدیریت بحران

.5استقرار نظام ارتباطی

.6بهرهگیری از دستگاههای الکترونیکی

.7توجه به بحران های مشکل ساز

اسلاید 10 :

.1تعیین سخنگو

.2تعیین اعضای گروه بحران

.3تهیه فهرستی از بحران های بالقوه

.4تهیه فهرستی از شماره تلفن های ضروری

.5پیش بینی و پیشگیری ازوقوع بحران

.6پیش بینی آموزش

.7پیش بینی فعالیت های پشتیبانی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 18 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود فایل پاورپوینت استراتژی های مدیریت منابع انسانی در شرکت گوگل

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : 1995 لری پیج و سرجی برین در دانشگاه استنفورد یکدیگر را ملاقات می کنند در اولین ملاقات تقریبا در مورد همه مسائل با هم مخالفند. 1996 لری و سرجی در پروژه ای مربوط به یک موتور جستجو به نام BackRub   با یکدیگر همکاری می کنند و به مدت یکسال این موتور را در سرورها ...

دانلود فایل پاورپوینت رابطه مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : استراتژي چيست؟ مسيري را كه سازمان در نظر دارد چارچوب فعاليتهاي خود را در آن ايجاد كند تا به اهداف مورد نظر دست يابد استراتژي مي گويند.   اسلاید 2 : هدف استراتژيك چيست؟ استراتژي نوعي رويكرد سازگار (منعطف) در طول زمان است كه نگرش سازماني را در دستيابي ...

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت نیروی منابع انسانی

PowerPoint قابل ویرایش
133 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : هدف هدف دراين درس آشنائي با مديريت سازمانها درايران و بررسي نقـاط قوت و ضعـف و بررسي سيستــم هاي سازمانـــي و    سبك هاي هدایت  و ارتباط سازمان با محيط ومهارتهاي هدايت و نقش اهميت نيروي انساني در سازمان پرداخته مي شود. اسلاید 2 : - اهداف سريع الانتقا ...

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت منابع انسانی پیشرفته

PowerPoint قابل ویرایش
47 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : حاسِبُوا اَنفُسَکُم قَبلَ اَن تُحاسِبُوا وَ زِنوا اَعمالَکُم بِمیزانِ الحَیاء قَبلَ اَن تُوزَنوا امام کاظم (ع) (مصباح الشریعه، ص 86) قبل از اینکه بازخواست شوید (در قیامت و گاهی نیز در دنیا) خودتان (اعمالتان) را بازرسی کنید و اعمال خود را قبل از اینکه بسنجی ...

مقاله استفاده از منطق فازی در ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور دستیابی به مدل بهینه مدیریت منابع انسانی در راستای تعالی سازمانی

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
استفاده از منطق فازی در ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور دستیابی به مدل بهینه مدیریت منابع انسانی در راستای تعالی سازمانی نیروی انسانی ارزشمندترین منبع هر سازمان می باشد که به عنوان یک مزیت رقابتی مهم ، پیچیده و خاص همواره مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. پیچیدگی نیروی انسانی ناشی از خواسته ها و ...

مقاله نقش نظام شایسته سالاری در تبیین مدیریت منابع انسانی

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش نظام شایسته سالاری در تبیین مدیریت منابع انسانی چکیده شایستگی مجموعه ویژگی هایی است که در عملکرد شغلی موفق و نیل به هدف های سازمانی سهیم است. این شایستگی ها شامل دانش، مهارت ها، توانایی ها به اضافه ویژگی هایی نظیر ارزش ها، انگیزش، نوآوری ها و کنترل خود می شوند.امروزه منابع انسانی پرورش یافته عامل اصلی ...

مقاله منابع انسانی در زندان مدیریت ناشایست ( تبیین و بررسی توجه به شایسته سالاری درانتخاب مدیران )

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
منابع انساني در زندان مديريت ناشايست (تبيين و بررسي توجه به شايسته سالاري درانتخاب مديران ) چکيده با توجه به نقش کليدي مديريت منابع انساني و ضرورت حرفه اي شدن آن ، شناسائي زمينه ها، بررسي ابعاد، تحليل ويژگي هاي اين فرآيند مهم و نهايتا آسيب شناسي آن امري ضروري و اجتناب ناپذير است . بکارگيري نظام هاي موثر ...

مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازی منابع انسانی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش مدیریت دانش در توانمندسازی منابع انسانی چکیده مدیریت دانش نقش تعیین کننده ای در خلق و کاربرد دانش سازمانی و در نتیجه توسعه ایده ها و رفتارهای خلاقانه دارد و می تواند به عنوان بستر توانمندساز چنین رفتارهایی عمل کند. با توجه به این که موضوع توانمندسازی در کشور ما موضوعی جوان است و همچنین با توجه به اهمیت ...