whatsapp call admin

دانلود فایل پاورپوینت مهارت سنجش یادگیری

PowerPoint قابل ویرایش
36 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مهارت سنجش یادگیری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مهارت سنجش یادگیری قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

اهدافی که دراین مبحث دنبال می شوند

 • مفهوم اندازه گیری
 • لایه مقیاس ها ونمونه کاربردآنها
 • قابلیت اطمینان و معتبربودن
 • مفهوم مقیاس بندی
 • مقیاس های دیدگاهی
 • گزینش نوع مقیاس
 • مقیاس های سنجش دیدگاه در تصمیم گیری مدیریتی

اسلاید ۲ :

بیش از یکدهه تمرکز بر اثربخشی یادگیری

 • درس مهارت های عمومی مدیریت, کارآفرینی ,مدیریت فناوری و نوآوری, روش های تولید و مونتاژمکانیکی
 • تمرکز بر یادگیری دانشجو بجای تدریس به وی
 • در دانشکده های صنایع,معماری,مکانیک و مواد
 • این واقعیت به نحو آشکاری خویش را نمایان ساخت که,دانشجویان در نحوه یادگیری مباحثی که مطرح می شود به دلایل گوناگون یکسان عمل نمی کنند.

اسلاید ۳ :

هدایت یادگیری دانشجو بجای تدریس به وی

 • چرادانشجویان در نحوه یادگیری مباحثی که مطرح می شود یکسان عمل نمی کنند؟
 • این عوامل در اثربخشی یادگیری دخیل شناخته شدند:
 • توارث,تجارب,دورنماهازمینه ها,استعدادها,علایق, ظرفیت ها و نیازهای دانشجو

Heredity, Experiences, Perspectives, Backgrounds,

Talents, Interests, Capacities, Needs

اسلاید ۴ :

آشکارا مشخص شد که

 • نسل های جدیدتر دانشجو در سرعت یادگیری و روش مواجهه با آن تدریجا با دانشجویان قبلی تفاوت می کنند.
 • آنها به سمت تیزی و هوشمندی مطلوب تر پیش می روند وشایستگی های اختصاصی خود را به تصویر می کشند.
 • طی بازتاب هایی که با روش های مختلف از جمله طریقه اثرسنجی چهار سطحی بنانهاده شده توسط کیرک پاتریک Kirk Patrick حاصل شد, مشاهده گردید که تفاوت های فردی اشاره شده تاثیرات قابل ملاحظه ای برنحوه یادگیری دانشجویان می گذارد.

اسلاید ۵ :

این مواردثمر یادگیری را در افراد متفاوت می کنند

 • سبک های یادگیری یا ممیزه های مطرح در روش های تبادل اطلاعات با درون دانشجو ونحوه تفهیم شدن اطلاعات, Learning Styles
 • رویکردهای یادگیری و جهتگیری نسبت به مطالعه از نظر سطح,عمق یا راهبردی, Learning Approaches- Orientation
 • توسعه هوشمندانه یا دیدگاه نسبت به طبیعت آگاهی و اینکه چگونه کسب شده و یا ارزیابی می گردد.Attitude

اسلاید ۶ :

به مشارکت طلبیدن دانشجویان در قالب های تیم یا گروه

 • هدایت دانشجویان به انجام کارهای تصویری یا یافتن فیلم های نمایشی در فضاهای گوناگون برای مواجهه با صحنه های متنوع دنیای واقع
 • تمرکز برپیشرفت برنامه درسی که همواره تلاش شده نسبت به ظرفیت کاری مرسوم بیشتر انتخاب شده باشد,
 • زمینه سازی برای اینکه دانشجو بتواند موضوعات مختلف را به هم ربط دهد و خویش را در مرکز درک ارتباطات پنهان بین مسایل بیابد.

اسلاید ۷ :

پرسش های جهت دهنده و راهگشا

 • نحوه سنجش تیز بودن یک دانشجو در امر یادگیری برنامه های درسی چگونه است؟
 • هوشمندی یک دانشجو را به چه ابزارهایی می توان برای سنجش اثربخشی یادگیری وی ارزیابی کرد؟
 • تاثیر وراثت در امر یادگیری دانشجویان چه تاثیراتی بجای می گذارد؟
 • با چه ابزارهایی می توان استعدادهای دخیل در امر یادگیری دانشجو را سنجش کرد؟
 • دورنماهای یک دانشجو چه تاثیری در یادگیری تحصیلی وی دارد؟

اسلاید ۸ :

 • زمینه های ذهنی یک دانشجو چقدر در امر یادگیری درسی وی دخیل اند؟
 • شایستگی یک دانشجو برای یادگیری موثر را با چه ابزارهایی می توان سنجش کرد؟
 • با کدامین ابزارها می توان مبادرت به سنجش استعدادهای دانشجو در راستای توسعه یابی کرد؟
 • علایق فردی دانشجو چه تبعاتی در امر اثربخشی یادگیری او می گذارند؟
 • با کدامین ابزارها می توان ظرفیت های یک دانشجو را در امر یادگیری مورد سنجش قرار داد؟

اسلاید ۹ :

 • چگونه می توان ارتباط بین نیازهای یک دانشجو را با توانایی یادگیری وی در امر یادگیری مورد سنجش قرار داد؟
 • اثربخشی برنامه های آموزشی را با چه روش های اندازه گیری می کنند؟
 • با کدامین روش ها می توان تمرکز بریادگیری دانشجویان را در برنامه های آموزشی تقویت کرد؟
 • با کدامین ابزارها می توان فضای آموشی را به سمت یادگیری اثربخش دانشجو هدایت کرد؟
 • هوشمندی دانشجو و شایستگی های کسب شده پیشین وی چه نقشی در اثربخشی یادگیری او در امر تحصیل دارند؟

اسلاید ۱۰ :

پرسش های جهت دهنده و راهگشا

 • با چه رویکردهایی می توان بطور هوشمندانه مبادرت به توسعه یادگیری دانشجویان کرد؟
 • جهت گیری های قبلی دانشجو در ساخت آینده حرفه ای خویش چه تاثیری بر امر یادگیری او دارد؟
 • دانشجویان با چه رویکردهایی نسبت به امر یادگیری اقدام می کنند؟
 • افراد با چه سبک هایی مبادرت به یادگیری می کنند؟ کدام مورد بیشتر اتفاق می افتد؟
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 36 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد