whatsapp call admin

دانلود فایل پاورپوینت نظریه سیستم اجتماعی

PowerPoint قابل ویرایش
16 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نظریه سیستم اجتماعی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نظریه سیستم اجتماعی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

سازمان بعنوان سیستم اجتماعی:

به طور کلی،نظریه سیسیتمها، شالوده یا کالبدی برای همه رشته  علمی محسوب می شود.هر رشته علمی ، به فراخور سطح تحلیل خاص خود، می تواند به اصطلاح ،گوشت،پوست این کالبد را فراهم میسازد و درباره پدیده های مورد مطالعه ، مدل آفرینی یا نظریه پردازی کند . بنابراین در مطالعه سازمان با رویکرد سیستمی ، علاوه بر ویژگیهای مشترک سیستمهای باز باید خصایص ویژه سیستمهای اجتماعی را نیز در نظر گرفت .

اسلاید ۲ :

 

سیستم اجتماعی  : متشکل از فعالیتهای ساختمند افراد انسانی است که با یکدیگرکنش متقابل و بوسیله روابط اجتماعی با هم پیوند دارند.

اسلاید ۳ :

مفروضات سیستم اجتماعی:

۱- سیستم اجتماعی ، سیستمی باز است

۲-سیستم اجتماعی را مردم (افراد انسانی )تشکیل میدهد

۳-سیستم اجتماعی از اجزا، ویژگیها و فعالیتهای وابسته به هم که به کل سیستم کمک کرده و آز آن کمک می گیرد ، تشکیل شده است

۴- سیستم اجتماعی هدفدار است.

۵-سیستم اجتماعی دارای ساختار است.

۶-سیستم اجتماعی هنجارمند است.

۷-سیستم اجتماعی دارای ضمانت اجرایی است.

۸-سیستم اجتماعی سیاسی است.

۹-سیستم اجتماعی فرهنگ متمایزی دارد.

۱۰-سیستم اجتماعی مفهومی ونسبی است.

۱۱-همه سازمانهای رسمی سیستمهای اجتماعی محسوب میشوند ولی همه سیستمهای اجتماعی سازمان رسمی محسوب نمی شوند.

اسلاید ۴ :

مدیریت به عنوان فرایند اجتماعی:

در چارچوب نظری مدیریت به عنوان فرایند اجتماعی و زمینه آن (سازمان) به منزله سیستم اجتماعی تلقی میشود

فرایند مدیریت از ۳ نظر قابل ملاحظه است

۱-ساختار: بصورت سلسله مراتبی از روابط رئیس و مرئوس در یک سیستم اجتماعی است

۲-کارکرد : سلسله مراتب روابط،جایگاه تخصیص و ترکیب مناصب و تسهیلات به منظور تحقق بخشیدن به اهداف سازمان است.

۳-عملکرد: فرایند مدیریت در وضیعتهایی که کنش و واکنش های متقابل میان افراد ایجاب می کنند،صورت عمل به خود میگیرد.

اسلاید ۵ :

وجوه تحلیلی سیتم اجتماعی :

هر سیستم اجتماعی یا سازمان   پدیده اجتماعی – روانی  است وداری ۲ بعد میباشد

۱-بعد هنجاری: وجه اجتماعی سیستم است واز خرده سیستم ، نهادهاو غیره تشکیل شده است که داری ساختار رسمی و قانونی است و به منضور تحقق هدفهای گوناگون ورفع نیازها بوجود آمده است.

۲-بعد شخصی : وجه روانی سیستم است که بعد فدی هم نامیده میشود که هرفرد بی همتاست و از ویژگی شخصی متمایزی برخورداراست.

.

اسلاید ۶ :

عناصر بعد هنجاری:

۱-ساختار

۲-نقشها

۳-انتظارات

اسلاید ۷ :

عناصر بعد شخصی:

۱-فرد

۲-شخصیت

۳-نیازها- پیش آمادگیها

اسلاید ۸ :

یگانگی فرد و سازمان:

اگر فردی مطابق با انتظارات سازمان رفتار کند،گفته میشود که رفتارش سازگار است و اگر مطابق انگیزه خود رفتار کند ، رفتارش همسازاست.از این در حالت مطلوب ،رفتار فرد باید همزمان ، سازگار و همساز باشد.

دو نیرو یی که در سازمان به حل این مشکل کمک می کند ،شخصی کردن نقش و سازمانی (اجتماعی )کردن شخصیت نامیده میشوند.

اسلاید ۹ :

تعارض فردی و سازمانی:

در نتیجه فقدان توافق و یگانگی میان ابعاد هنجاری و شخصی رفتار ،غالباٌ تعارضها و کشمکشهایی بروز مکنند که بر عملکرد سازمان اثر می گذارند.

براساس مدل دو بعدی مورد بحث به ۳ منبع اصلی تعارضها می توان اشاره کرد :

۱-تعارض نقش-شخصیت: هنگامی بروز می کند که الگوی انتظارات نقش با الگوی انگیزه های فردی که ایفا میکند توافق نداشته باشد

۲-تعارضهای نقش: هنگامی بروز می کند که ایفا کننده نقش معینی ملزم باشد که در آن واحد ،به انتظارات سازمانی متضاد و ناهمخوانی پاسخ دهد. این تعارضها زاییده موقعیت سازمانی است وبه شخصیت دارنده نقش ربطی ندارد.

۳-تعارضهای شخصیت: در اثر نیازها و انگیزه های متضاد فردی ایجاد می شوند و به شخصیت فرد بستگی دارند ،عدم تعادل شخصیتی موجب می شود که فرد با نقش خود یا با سازمانی که در آن کار می کند،اختلاف پیدا کند .

 

اسلاید ۱۰ :

ملاکهای رفتار سازمانی:

سازمانها برای آن تاسیس شده اند که بعنوان موثرترین و کارسازترین واحد های اجتماعی ،هدفهای خود را در حد انتظار جامعه تحقق بخشند. از این رو تمام کوششهای سازمانی ، غالباٌ در جهت ترویج و تشویق رفتارهایی است که از لحاظ سازمان ،اثربخش و مولد، واز لحاظ کارکنان رضایت بخش و پاداش دهنده باشد. 

مهمترین ملاکهای سنجش رفتاردر سازمانها عبارتند از:

۱- اثربخشی: ملاک اثربخشی ،معمولاٌ رفتاری است که مورد ارزشیابی قرار می گیرد.

۲- کارایی: رابطه ای است میان رفتار سازمانی با نیازها و مقاصد فردی قرار میگیرد.

۳- رضایت: رابطه میان انتظارات سازمانی و نیازهای فردی اشاره می کند.

۴- روحیه: انگیزه به کار ،موجب رهایی انرژی وآغاز فعالیت در جهت نیل به هدفهای سازمان می شود.کار تحت شرایط مناسب به دستاورد معینی منتهی شود و خاتمه فعالیت همراه قدرشناسی وپاداش باشد در انجام دهنده کار رضایت به وجود می آید که روحیه یا آمادگی برای ادامه فعالیت حاصل می شود و انگیزش مجدد موجب آغاز کار وتداوم فعالیت فرد در سازمان میگردد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 16 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد