دانلود فایل پاورپوینت نظریه های یادگیری رفتاری پاولف ، ثرندایک و اسکینر

PowerPoint قابل ویرایش
11 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نظریه های یادگیری رفتاری پاولف ، ثرندایک و اسکینر توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نظریه های یادگیری رفتاری پاولف ، ثرندایک و اسکینر قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

                    نظریه شرطی سازی پاسخ گر یا کلاسیک پاولفی

 • (URپاسخ غیر شرطی(   (US)                          محرک غیر شرطی
 • ترشح بزاق                                   بوی گوشت
 • (URپاسخ غیر شرطی(   (CSمحرک شرطی(                     (US)محرک غیر شرطی
 • بوی گوشت                      صدای زنگ                                      ترشح بزاق
 • پس از چندین بار تکرار
 • (CRپاسخ شرطی(                             (CS                            محرک شرطی(
 • صدای زنگ ترشح بزاق

اسلاید ۲ :

 • خلاصه :
 • وقتی دو حادثه باهم چندبار و هم زمان به وجود می آیند بعد از مدتی یکی از آن حوادث می تواند تداعی کننده حادثه بعدی باشد

اسلاید ۳ :

  خاموشی

 • عدم محرک غیر شرطی عدم پاسخ شرطی    (CSمحرک شرطی(
 • خلاصه :
 • زمانی که محرک شرطی بدون همراهی محرک غیر شرطی رای چند بار اتفاق افتد منجر به توقف پاسخ شرطی یعنی خاموشی یا ناشرطی شدن رفتار و پاسخ گر خواهد شد

اسلاید ۴ :

  تعمیم

وقتی که پاسخ ارگانیسم  به یک  محرک خاص شرطی شد ، محرک های مشابه دیگر که در جریان شرطی شدن حضور نداشته اند همان پاسخ را فراخواهند خواند

     تمیز:

تمایل فرد به پاسخ دادن به تنها آن محرکی که در ضمن شرطی شدن به کار رفته است اشاره می کند

اسلاید ۵ :

                   شرطی شدن در سطح بالاتر

 • پس از آنکه محرک خنثی چندین بار با محرک طبیعی همراه شد و محرک خنثی توانست به صورت محرک شرطی پاسخ شرطی ایجاد کند می توان از محرک شرطی به عنوان یک محرک طبیعی استفاده نمود و پاسخ شرطی دیگری را تولید نمود

اسلاید ۶ :

         نظریه شرطی سازی وسیله ای ثرندایک

 • ثرندایک معتقد بود رفتار وسیله ای است برای دریافت پاداش یا تقویت
 • او معتقد بود که اثر یا نتیجه رفتار است که تعیین می کند آن رفتار آموخته خواهد شد یا نه و به همین علت این نظریه را قانون اثر میگویند
 • طبق این قانون اگر در حضور یک محرک ، رفتاری انجام بگیرد و به نتیجه مطلوبی منجر شود ؛ آن رفتار آموخته می شود.به سخن دیگر می توان گفت که در نتیجه ی پیامد مطلوب رفتار پیوند بین محرک و پاسخ نیرومند می شودکه به این رابطه قانون پاداش می گویند و از سوی دیگر اگر در حضور محرکی رفتاری انجام بگیرد که به نتیجه آزارنده ای منجر شود پیوند بین محرک و پاسخ ضعیف می شود، به این رابطه قانون تنبیه می گویند.

اسلاید ۷ :

نظریه شرطی سازی کنشگر اسکینر

اسکینر کلیه رفتارها را به دو دسته کنشگر و پاسخگر تقسیم کرده است:

 • همانطور که پاولف گفته بود رفتار بازتابی غیر ارادی وخودکار است و بر اثر محرک های شرطی یا غیر شرطی فراخوانده می شود که این همان رفتار پاسخگر مورد نظر اسکینر است . در مقابل ، رفتار کنشگر صرفا از جاندار صادر می شود.نام دیگر رفتار کنشگر رفتار فعال است زیرا بر خلاف رفتار پاسخگر ارگانیسم در انجام اینگونه رفتار فعال است و بر روی محیط عمل یا کنش میکند.

اسلاید ۸ :

 • به نظر اسکینر وقتی رفتار ارگانیسم برایش چیز مطلوبی به بار می آورد تقویت صورت می گیرد
 • تقویت منفی
 • به نظر اسکینر زمانی که رفتار ارگانیسم موجب رهایی یا اجتناب او از چیز نامطلوبی می شود تقویت منفی صورت می گیرد

                                                                        تقویت کننده مثبت

 محرکی که در تقویت مثبت به دنبال رفتار می آید و آن را نیرومند می سازد تقویت کننده مثبت نام دارد.

 • تقویت کننده منفی
 • محرکی که در تقویت منفی بعد از رفتار حذف می شود و نتیجه اش نیرومند شدن رفتار است تقویت کننده منفی نام دارد

اسلاید ۹ :

 • رفتار پاسخگر بوسیله محرک های پیشایندی یعنی محرک های شرطی و محرک های غیر شرطی کنترل می شود که به این نوع محرک فراخوان میگویند و به رفتار حاصل از اینگونه محرک رفتار فراخوانده شده می گویند.
 • ۱-آنهایی که نزدیم بودن تقویت را خبر می دهند
 • محرک های تمیزی بطور کلی به دو دسته تقسیم می شوند
 • ۲-آنهایی که عدم وقوع تقویت را خبر می دهند
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد