دانلود فایل پاورپوینت کاربرگهای حسابرسی

PowerPoint قابل ویرایش
31 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کاربرگهای حسابرسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کاربرگهای حسابرسی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه

—حسابرسان باید شواهد لازم برای پشتیبانی از اظهار نظر خود و شواهد مربوط به انجام حسابرسی را طبق استاندارد های حسابرسی  مستند نمایند . این مستند سازی از طریق تهیه و نگهداری کاربرگهای حسابرسی و دریافت و حفظ این گونه مدارک توسط حسابرس در ارتباط با اجرای عملیات حسابرسی انجام می شود .

—در این مطلب، ویژگی اساسی کاربرگ ها و نقشی که در فرایند حسابرسی دارند و همچنین ، کنترل کیفیت کار حسابرسی مورد بحث قرار می گیرد.

—این مطالب بر اساس روش شناختی یا رهیافت فعلی موسسه حسابرسی رایمند و همکاران تهیه شده است.

اسلاید ۲ :

کلیات

—این شواهد پشتوانه اصلی اظهار نظر حسابرس است.

اسلاید ۳ :

منابع کسب شواهد حسابرسی

—شواهد حسابرسی را می توان از منابع زیر به دست آورد:

.۱سوابق حسابداری.

.۲منابع دیگر.

 • مثالهایی از سوابق حسابداری عبارت است از:
 • سوابق ثبت اولیه و سوابق پشتیبان آن از قبیل رسیدهای دریافت و پرداخت،
 • سوابق انتقال الکترونیکی وجوه،
 • قراردادها و فاکتورهای خرید و فروش،
 • دفاتر کل و معین، ثبتهای دفتر روزنامه و اصلاحات طبقه بندی که در دفاتر قانونی ثبت نمی شود،
 • کاربرگهای الکترونیکی مورد استفاده جهت تخصیص هزینه ها، انجام محاسبات، تهیه صورت مغایرتها و موارد افشا.

 

اسلاید ۴ :

منابع کسب شواهد حسابرسی

—مثالهایی از منابع دیگر تامین شواهد حسابرسی عبارت است از:

 • صورتجلسات هیئت مدیره.
 • تایید خواهی برون سازمانی.
 • گزارشهای تحلیل گران.
 • اطلاعات مقایسه ای مربوط به رقبا.
 • دستورالعملهای کنترلی.
 • اطلاعات حاصل از اجرای سایر روشهای حسابرسی

  مانند :   پرس وجو، مشاهده، و وارسی.

اسلاید ۵ :

—مثالهایی از منابع دیگر تامین شواهد حسابرسی عبارت است از:

 • صورتجلسات هیئت مدیره.
 • تایید خواهی برون سازمانی.
 • گزارشهای تحلیل گران.
 • اطلاعات مقایسه ای مربوط به رقبا.
 • دستورالعملهای کنترلی.
 • اطلاعات حاصل از اجرای سایر روشهای حسابرسی

  مانند :   پرس وجو، مشاهده، و وارسی.

اسلاید ۶ :

شواهد حسابرسی را می توان با اجرای روشهای حسابرسی در مقاطع زمانی زیر گردآوری کرد:

 • طی دوره جاری، اعم از حسابرسی ضمنی و نهایی.
 • در زمان پذیرش صاحبکار در حسابرسی نخستین یا حسابرسیهای بعدی.

اسلاید ۷ :

کفایت و مناسبت شواهد حسابرسی

—شواهد حسابرسی باید کافی و مناسب باشد.

—کفایت معیار سنجش کمیت شواهد حسابرسی است.

— مناسب بودن معیار سنجش کیفیت شواهد است.

اسلاید ۸ :

—قابلیت اعتماد شواهد حسابرسی از سه موضوع زیر متاثر می شود:

 • منبع شواهد.
 • ماهیت شواهد.
 • شرایط کسب شواهد.

اسلاید ۹ :

 چه شواهدی قابل اعتماد است:

 • شواهد حسابرسی گردآوری شده از منابع مستقل برون سازمانی، قابل اعتمادتر است.
 • شواهد حسابرسی که مستقیماً توسط حسابرس گردآوری میشود، قابل اعتمادتر از شواهدی است که به طور غیرمستقیم یا با استنتاج گردآوری می گردد.
 • شواهد حسابرسی مستند (اعم از کاغذی، الکترونیکی یا اشکال دیگر) قابل اعتمادتر است.

اسلاید ۱۰ :

—حسابرس باید شواهدی را در باره دقیق و کامل بودن اطلاعات کسب کند.

—این شواهد را می توان با شیوه های زیر گردآوری کرد:

 • همزمان با اجرای روشهای حسابرسی به این شرط که کسب شواهد مذکور، بخش لاینفک روشهای حسابرسی مذکور باشد.
 • با آزمون کنترلهای حاکم بر تهیه و نگهداشت اطلاعات.
 • با اجرای سایر روشهای حسابرسی
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 31 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد