دانلود فایل پاورپوینت گزارش تحلیلی وضعیت اشتغال مهارت آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت گزارش تحلیلی وضعیت اشتغال مهارت آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت گزارش تحلیلی وضعیت اشتغال مهارت آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

Tracer study رهگیری

مطالعه و بررسی مستمر نتایج وضعیت کمی و کیفی اشتغال مهارت آموختگان قبول شده در دوره های آموزشی برگزار شده در یک مرکز آموزشی در زمان ارزیابی آنان

اسلاید ۲ :

جامعه آماری: استان خوزستان دارای ۴۴ مرکز آموزشی می باشد که از این تعداد ۲۵ مرکز آموزشی در شهرستان های مختلف استان مورد بررسی قرار گرفته اند.

نمونه گیری: به منظور جلوگیری از اختلاف آماری فقط افراد قبول شده در آزمون های نهایی مورد بررسی قرار گرفته شد.

ابزار اندازه گیری : ابزار اصلی اندازه گیری پرسشنامه تهیه شده است  که اطلاعات بدست آمده از مهارت آموختگان ابتدا در آن وارد و پس از جمع بندی به نرم افزارExcel منتقل می گردد.

اسلاید ۳ :

وضعیت عملکرد آماری  مراکز و مقایسه آن

تعداد افراد مورد رهگیری: مرکز بهبهان با ۶۲۴ نفر بالاترین سهم و مرکز امیدیه با ۴۷ نفر کمترین  سهم را در استان دارا بوده است.

درصد جذب: مرکز باغملک با ۰۲/۹۸ درصد بالاترین میزان و مرکز دزفول با ۰۱/۶۱  درصد کمترین سهم را در استان دارا می باشد.

درصد نگهداشت: مرکز دشت آزادگان با ۶۶/۹۹ درصد بالاترین و مرکز ماهشهر با ۷۳/۷۳ درصد کمترین میزان نگهداشت را داشته اند.

اسلاید ۴ :

درصد قبولی: مرکز باغملک با ۹۹/۸۸ درصد بالاترین و مرکز امیدیه با ۵۱/۲۳ درصد کمترین میزان را دارا می باشند.

درصد قبلاً شاغل: مرکز ماهشهر با ۶۳/۲۵ درصد بالاترین میزان و مرکز امیدیه، خوارزمی و ایذه با صفر درصد پایین ترین درصد را دارا می باشند.

درصد اشتغال یافتگان: مرکز اندیمشک با ۵۶/۳۱ درصد بالاترین و مراکز امیدیه ، آغاجاری و هفتگل با صفر درصد پایین ترین میزان اشتغال را داشته اند.

درصد اشتغال یافتگان مرتبط: مرکز ماهشهر  با ۳۸/۸۴ درصد بالاترین و مراکز امیدیه، آغاجاری و  هفتگل با صفر درصد پایین ترین  میزان را دارا می باشند.

اسلاید ۵ :

درصد غیر کارجویان: مرکز مسجدسلیمان با ۴۸/۸۴ درصد بالاترین میزان و مراکز شماره ۱ اهواز با ۲۹/۸ درصد کمترین میزان را دارا می باشند.

درصد کارجویان: مرکز شوش با ۵۷/۵۲ بالاترین میزان و مرکز ایذه با صفر درصد کمترین میزان را دارا می باشد.

درصد اختلاف آماری: مراکز شوش و رامهرمز با کمترین اختلاف آماری بیشترین دقت و مرکز کوثر با بیشترین اختلاف آماری کمترین دقت را دارا می باشد.

اسلاید ۶ :

در این بررسی تغییرات درصد جذب ، نگهداشت و قبولی با تغییرات فصول ارتباط معنا داری ندارد و کمترین درصد جذب مربوط به فصل بهار، کمترین درصد نگهداشت در فصل تابستان و کمترین درصد قبولی مربوط به فصل زمستان می باشد که در مقایسه با نتایج میانگین کل کشور کمترین درصد قبولی در هر دو بررسی در فصل زمستان می باشد.

اسلاید ۷ :


تغییرات در بین مراکز آموزشی استان نشان داد که بیشترین درصد جذب(۰۲/۹۸) ، و قبولی (۹۹/۸۸) مربوط به مرکز باغملک  و بیشترین درصد نگهداشت( ۶۶/۹۹) مربوط به مرکز دشت آزادگان می باشد .

اسلاید ۸ :

وضعیت اشتغال

تغییرات کارآموزان قبلا شاغل نشان می دهد بیشترین و کمترین میزان اشتغال به ترتیب مربوط به فصل های تابستان و زمستان  می باشد تغییرات اشتغال یافتگان نشان می دهد بیشترین میزان اشتغال یافتگان مربوط به فصل بهار و کمترین میزان اشتغال یافتگان مربوط به فصل زمستان  می باشد تغییرات غیر کارجویان در تابستان بیشترین درصد را دارد این در حالی است که در کل کشور فصل تابستان کمترین درصد غیر کارجویان را دارا می باشد. بیشترین درصد کارجویان در فصل زمستان می باشد و با نتایج حاصل از این بررسی (کمترین اشتغال مربوط به فصل زمستان) همخوانی دارد.

اسلاید ۹ :

بالاترین درصد مهارت آموختگان قبلاً شاغل، اشتغال یافتگان، غیر کارجویان ، کارجویان به ترتیب مربوط به مراکز ماهشهر(۶۳/۲۵)، اندیمشک(۵۶/۳۱)، مسجدسلیمان(۴۸/۸۴) و شوش (۵۷/۵۲) میباشد و کمترین درصد مهارت آموختگان قبلاً شاغل مربوط به مراکز امیدیه و ایذه (صفردرصد)، کمترین اشتغال یافتگان مربوط به مراکز امیدیه، آغاجاری و هفتگل(صفر درصد) ، کمترین درصد غیر کارجویان مربوط به‏ مرکز شماره ۱ اهواز(۲۹/۸) و کمترین درصد کارجویان مربوط به مراکز ایذه و خوارزمی (صفر درصد)می باشد.

اسلاید ۱۰ :

وضعیت بیکاری مهارت آموختگان

میزان بیکاران در کل ۷۴/۷۹ درصد می باشد که از این میزان  سهم غیر کارجویان ۳۵/۴۶ درصد و کارجویان ۳۹/۳۳  درصد است. بالاترین  میزان بیکاری(غیرکارجویان و کارجویان) در فصل تابستان می باشد . تغییرات میزان بیکاری در فصول مختلف روند یکسانی را دنبال نمی کند این در حالی است که در بررسی کل کشور روند تغییرات بیکاری از فصل بهار به سمت فصل زمستان به صورت نزولی کاهش می یابد .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 20 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد