بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1- ارزيابي هاي ايساكو و نمايندگيها

(aمتدولوژي  PQ ( process qualification )

b               ) مميزي جامع ايساكو بر اساس  ISO9001-2008

         2- هدف گذاري شاخصها و اخذ برنامه هاي كيفي

           ( a برنامه هاي كيفي ايساكو

b                 ) هدف گذاري شاخصها و پيگيري پيشرفت برنامه ها در راستاي تحقق شاخصها

اسلاید 2 :

ارزيابي با متدولوژي

  PQ ( process qualification )

 

معاونت كيفيت  با تجربه موثر و مفيدي كه در  اجراي P.Q

  در توليد اخذ نموده بودند ،با بستر سازي انجام اين

 متدولوژي در نمايندگي ها به عنوان واحد هاي كوچك

خدماتي در ارائه خدمات پس از فروش محصولات

ايران خودرو اقدام نمودند

اسلاید 3 :

 PQ   ( Process  Qualification )

 يك روش مميزي فرايند سازمان يافته است. مشابه الزام مميزي فرايند

در   VDA6.3 و ISO TS16949اين متدولوژي براساس نرم    

   Q550100       كه در تمامي سايتهاي    PSA   الزام شده،

طراحي شده است . اين روش براي اولين بار در سال 1998 در

 شركت پژو/ سيتروئن طراحي و اجرا گرديد .

الزامات اين روش قابل اجرا درحوزه خدمات پس از فروش در تمامي

شركت هاي خودروساز ايران و دنيا ، مي باشد .

با توجه به نتايج بسيار مطلوب ارزيابي هاي در فرآيندهاي توليد ايران خودرو ،

 بويژه در شفاف سازي نيازمنديها ، ارتقاء و بهبود فرايندها ،

 تلاش شده با بهره گيري از منطق و چارچوب آن استاندارد ،

روش مناسبي براي ارزيابي فرايند هاي خدمات پس ازفروش ،

 طراحي و اجرا گردد .

اسلاید 4 :

مميزي جامع ايساكو بر اساس

 ISO9001-2008

 هر سال مطابق تقويم مميزها ، تمام واحد هاي داخلي ايساكو بر

 اساس استاندارد ISO9001-2008   حداقل يكبار بار مورد

 ارزيابي قرار گرفته و نقاط قابل بهبود شناسائي شده

و اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه بررسي ميگردد .

اسلاید 5 :

برنامه هاي كيفي ايساكو

( پروژه هاي جهش كيفي ) :

بر اساس برنامه هاي جهش كيفيت ايران خودرو ( معاونت كيفيت )

 ايساكو برنامه ها و پروژه هاي كيفي در راستاي بهبود كيفيت فرايندهاي

خود  و افزايش رضايت مشتري تدوين وطرح ريزي مينمايد و گانتها و

جزئيات آنها را براي معاونت كيفيت ايران خودرو ارائه مينمايد .

اسلاید 6 :

چك ليست ارزيابي نمايندگي ها در حوزه خدمات پس از فروش شامل بخش هاي ذيل مي باشد  :

مديريت و CRM / تعميرگاه / پذيرش / ترخيص / انبار / خدمات سيار / عمومي

سئوالات مرتبط با هر بخش با الگوبرداري از استانداردPSA  بر اساس 5 M     :

Methods

Means / Machine

Milieu / Environment

Materials

Manpower

و نهايتا نظام آراستگي مي باشد .

تعداد سئوالات نيز مناسب با تمامي موارد بخش ها و مرتبط با خدمات پس از فروش مي باشد .

اسلاید 7 :

 

هدف و شاخص اين ارزيابي بصورت كمي با توجه به هدف ساليانه

( حدود 20% تا 30% از نمايندگيهاي فعال ) متغير ميباشد و در

پايان هر سال اندازه گيري ميشود .

با توجه به نيازها و الزامات كيفي چك ليست مورد استفاده و هدف

 نتايج اين ارزيابي هر سال ويرايش ميگردد.

( بعنوان نمونه بازنگري چك ليست : بررسي فعاليت نمايندگيها در

خصوص ارائه TR5000  در چك ليست ارزيابي 92 در نظر شده است )

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید