دانلود مقاله اطلاعاتی روسیه سازمان (K.G.B)

word قابل ویرایش
51 صفحه
11700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

پیشگفتار
شناخت سازمانهای جاسوسی و پلیسی و مطالعه در تاریخچه و اهداف و عملکرد آنها و همچنین آشنائی با اسرار شگردهای و روشهای جاسوسی آنها برای هر کشور و هر نظام سیاسی اهمیت ویژه ای دارد زیرا استقلال و ثبات سیاسی هر کشور با مقیاس وسیعی به میزان و کیفیت و کمیت فعالیت این سازمانها بستگی دارد. سازمانهائی که بصورت دستهای نامرئی در تمام تحولات و حوادث و آشوبهای سیاسی بزرگ و کوچک جهان دخالت دارند

یک سازمان جاسوسی به همان اندازه که میتواند در تحکیم موقعیت یک کشور و حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن ایفا کند و عامل بقا و دوام آن درتمام زمینه ها گردد به همان اندازه می‎تواند وسیله مناسبی برای نابود ساختن یک نظام سیاسی و سرنگون یک حکومت مورد نظر از قدرت و شهرتی جهان بر خوردار باشد. اهمیت بیشتر به خود میگیرد.

البته تردیدی وجود ندارد که سهم ملتها را دراین رهگذر به هیچ وجه نمی توان نادیده گرفت و به روایت تاریخ تنها دولتهائی در مسیر سیاستها و توطئه های سازمانهای جاسوسی جهان قربانی شده اند که یا از هیچ گونه پشتوانه مردمی برخوردار نبوده و کشور را به دو جناح متمایز حاکم و محکوم مبدل ساخته اند و همواره سعی کرده اند تا به هر ترتیب مردم را دراستخدام و تحت انقیاد و بردگی سیاست خود درآورند. دسته اخیر نظامهائی هستند که تلاش می‌کنند همواره عملکرد

خود را در جامعه بعنوان معیار حق و باطل و ملاک خدمت و خیانت شاخص گردانند و مردم را از توجه به الگوها معیارها و ارزشهای متعالی باز دارند والا در جامعه ایکه در آن دولت و ملت در سایه حق و حقیقت با یکدیگر متحد گردند نه تنها هیچ توطئه ای مؤثر نخواهد افتاد بلکه هیچ سازمان جاسوسی توان دخالت در آن را در وجود خود احساس نخواهد کرد.

مقدمه
هرگاه کسی بخواهد دربارهموضوعی محرمانه و اطلاعاتی شرحی بنگارد و درعین حال توقع داشته باشد که خواننده اش از محتوای نوشته او به گونه ای منطقی و درست برداشت کند بایستی انگیزه گزینش موضوع. روش تحقیق و هدف نهایی اثر خویش را روشن سازد و از هر جهت مهمتر منابع و مآخذ مورد استفاده خود را نام ببرد.
ما در این تحقیق بر آنیم که K.G.B (دستگاه اطلاعاتی شوروی ) کی تشکیل شده و چه عملیاتی را تا حالا در خارج و داخل کشور انجام داده و آیا استراتژی شوروی تهاجمی است یا تدافعی، و آیا سازمانهایی برای مقابله با این سرویس اطلاعاتی وجود دارد و آیا خود این دستگاه موضع گیری و پدافند قویتری دارد و آیا تا حالا عناصر اطلاعاتی این سازمان کشف شده اند و اگر کشف شده‌اند آیا توانسته است که به کار خود ادامه دهد و ساختار این کمیته چگونه است آیا ساختار انعطافی

بوده یا نه ساختار متمرکز و غیر قابل انعطاف دارد آیا نفوذ در این کمیته به سهولت انجام می گیرد و اگر نفوذ راحتر است آیا آسیب پذیری بیشتری دارد با جواب دادن به این مقولات به هدفمان که آشنایی با K.G.B است خواهیم رسید
K.G.B مخفف Komitet Gosudarstwennai Besopasosti به معنای (کمیته امنیت دولتی) می باشد که در داخل روسیه شوروی نقش (پلیس مخفی سیاسی) و در خارج وظیفه جمع آوری اطلاعات است و از بیستم دسامبر ۱۹۱۷ که «چکا» تاًسیس شد این تغییر نام متعددی داشته است و درسیزدهم ماه مارس ۱۹۵۴ کا.گ.ب آخرین نام خود را یافت و همواره «شمشیر و سپر»حزب کمونیست شوروی بوده است سپر نماد محافظ از دستگاه رهبری حزب است و شمشیر نیز وسیله ای است که هیئت رئیسه حزب با آن خواست و اراده خود را دربرون ودرون روسیه شوروی اعمال می کند.

محورهای عام
جمهوری فدراتیو روسیه بخش بزرگی از کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق است که با ۱۷ میلیون کیلومتر وسعت، بزرگترین کشورجهان است. این کشور از دو بخش آسیایی و اروپایی تشکیل شده است. فاصله مرزهای این کشور از شمال تا جنوب حدود ۴۰۰۰ کیلومتر واز غرب تا شرق حدود ۹۰۰۰ کیلومتر است. مرزهای شمالی این کشور همه مجاور اقیانوس منجد شمالی، مرزهای شرقی در کناره اقیانوس آرام، مرزهای جنوبی مجاور کرهشمالی، چین، مغولستان، قزاقستان، دریای خزر، آذربایجان، گرجستان، دریای سیاه و دریای آزف و از مغرب به جمهوریهای اوکراین، بیلوروس، لاتوی، استونی، دریای بالتیک ،کشور فنلاند و نروژ محدود می باشند و گروهی از اسلاوها کاتولیک و اسلاوهای شمالی دارای مذهب ارتدکس هستند.

سابقه تاریخی این کشور را از قرن شانزدهم میلادی خاندان رومانف ها با یکپارچه کردن دوک نشین ها در روسیه حکومتی را بنیان نهادند که بتدریج امپراطوری بزرگی را بوجود آوردند از این که روسیه اروپا پیکره اصلی حکومت بود سرزمین وسیع سیبری را در آسیا متصرف شدند و به آن کشور ملحق ساختند. در اواخر هیجدهم تزارهای روسی جمهوریهای مسلمان نشین جنوبی را به تصرف درآورده و بالاخره در جنگهای ایران و روس موفق شدند که بخشی از سرزمینهای کشور ما را نیز جدا ساخته و به روسیه ملحق کنند. این روند ادامه یافت تا آنکه انقلاب سوسیالیستی اکتبر ۱۹۱۷

میلادی به طور کلی سیستم حکومتی این کشور را دگرگون ساخته و حکومت کمونیستی را مستقر نمود. حکومت جدید در قالب ۱۵ جمهوری به صورت کشور شوروی ظاهر گشت. جمهوریها از نظر امور داخلی انجام برنامه های کشاورزی صنعتی فرهنگی و تشکیلات اداری مستقل و از لحاظ و اقتصادی سیاسی و نظامی تابع حکومت مرکزی بودند. در سال ۱۹۹۰ میلادی در کشور شوروی سابق رژیم کمونیستی محکوم به فروپاشی و اضمحلال گردید و رشته ارتباط جمهوریها گسسته شد و از سال ۱۹۹۲ شانزه جمهوری مستقل جدید از کشور مزبور بوجود آمد.
کا. گ. ب. واژه اختصاری یک عبارت سه کلمه ای بزبان روسی است. این عبارت که مفهوم آن «کمیته امنیت دولتی» میباشد که در نخستین سالهای پس از انقلاب بلشویکی و روی کار آمدن لنین در روسیه در سال ۱۹۱۷ بوجود آمد. این سازمان از دو اداره تشکیل شده است یکی اداره سیاسی امنیتی کا. گ.ب که مسئول حفظ امنیت داخلی و جاسوسی خارجی است و دیگری اداره کل اطلاعات ارتش سرخ یا گ آریو GRU نام دارد که وظیفه اش نظارت و کنترل ودقیق ارتش

و یکپارچه نگاه داشتن آن است.
ستاد مرکزی کا گ ب در فاصله ۲ خیابان از کاخ کرملین دریکی از میدانهای بزرگ مسکو بنام میدان زرزینسکی قرار دارد. زرزینسکی چنانکه شرح خواهیم داد. اولین رئیس سازمان جاسوسی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۱۷ بوده است. سنگ بنای ساختمان ستاد، خاکستری متمایل به قهوه ای است این ستاد در دوره روسیه تزاری مقر یک شرکت بیمه بوده که در مسکو مصادره شده است و در حال حاضر اتاقهای آن را دیوارهای زره پوش و دربهای قطور و آهنین پوشانده است ساختمان از دو قسمت تشکیل شده یکی قسمت اداری و دیگری محل نگهداری زندانیان سیاسی. و محل ساختمان ست GRU نیز در همین میدان و در مقابل ساختمان کاگ ب واقع می‌باشد.
پس از جنگ جهانی دوم افزایش زندانیان سیاسی و بالا رفتن آمار اسرای آلمانی باعث شد که مقامات روسی چند طبقه دیگر به تدریج به این ساختمان اضافه کنند.

 

ساختمان کاگ ب دارای یک حیاط بزرگ می‌باشد که در یک طرف آن زندانیان «لوبیانکا» قرار دارد و در سمت دیگر حیاط باشگاه کا گ ب واقع شده است. دفتر مدیر داخلی کا گ ب در همین ساختمان واقع است ولی بسیاری از ادارات عملیاتی در ساختمان های نامشخص در مسکو پراکنده اند.
و آندروپوف رهبر پیشین شوروی که در نیمه دوم بهمن ماه ۱۳۶۱ در اثر بیماری در مسکو درگذشت که به مدت ۱۵ سال ریاست کاگ ب را عهده دار بوده است.
و خانه آندروپوف در محله کوتوزوسسکی قرار داشت که اشیا لوکس خانه آندروپوف را دولت مجارستان در سال ۱۹۵۷ به پاس قدردانی از کمکهای وی که موجب نجات دولت آن کشور از شورش مردم گردید به وی هدیه کرده بود.
دفتر آندروپوف در طبقه سوم ساختمان کا گ ب در میدان زرزنیسکی واقع شده بود آندروپوف به هنگام ریاست سازمان یاد شده دارای ۸ معاون بوده است و ماموران مذکور به شدیدترین وجه ممکن از وی و معاونانش که عموماً اعضای عالی رتبه حزب کمونیست شوروی بودند حفاظت می کردند. عملیات عمده کا گ ب را معمولاً حزب کمونیست تصویب می‌کند و در بسیاری از موارد نیز خود ابتکار عمل را بدست می‌گیرد حزب کمونیست شوروی از طریق

های اداری خود کارهای روزانه کا گ ب را همواره تحت نظر دارد.
به این ترتیب کارمند کا گ ب در کلیه مراحل خدماتی خود از زمان استخدام تا هنگام بازنشستگی از نظر سیاسی تحت نظر قرار دارد بعلاوه اکثر کارمندان عضو حزب کمونیست هستند و باید از انضباط حزبی برخوردار باشند و در جلسات مداوم آموزشی حزب شرکت کند.
محورهای خاص:
KGB استراتژی این سازمان از نظر تامین اهداف ملی و امنیتی از نوع پدافندی است. در ماجرایی که برای سرهنگ پیشین و با سابقه جی . آریو فیلاتف اتفاق افتاد خود حاکی از این قضیه و نشان دهنده نوع استراتژی KGB است که در این ماجرا فیلاتف اطلاعات و اسرار تاکتیکی را از مرکز جی آر یو برای سی آبی آبی می فرستاد و تقریبا یکسال برای امریکایی ها کار کرد تا اینکه هنگام پر کردن ناقل بی روح به وسیله عوامل KGB دستگیر شد که در تعقیب مراقبت کا گ ب دستگیر شده با این

حال لوچنکو سرگرد سابق کا گ ب در این زمینه ، ضمن تجزیه و تحلیل تاکتیکهای کا. گ . ب چنین اظهار می‌کند. «ملاحظه کنید که نقطه آسیب پذیر شما در کجاست، کا. گ. ب را نیز در آنجا خواهید یافت.» کنسولگری شوروی در سال فرانسیسکو که «جنگل آنتن» آن متوجه یکی از مهم ترین مراکز تحقیقاتی و پیشرفته کره خاکی است. یک لانه جاسوسی به شمار می رود در آنجا فعالیت می‌کنند اینها حاکی از طرفندهای آفندی کا. گ. ب را نشان می‌دهد. پس استراتژی سازمان کا. گ. ب یک نوع استراتژی می‌توان گفت ترکیبی می‌باشد. ولی بیشتر پدافندی کا. گ. ب مشهود است و اگر از نظر ساختاری تقسیم بندی کنیم از سه نوع ساختار سازمانهای اطلاعاتی ساختار پهن و عریض بیشتر مشابهت نزدیک به کا. گ. ب دارد و نفوذ در این گونه سازمان مشکل است و در صورت نفوذ آسیب پذیری سازمان زیاد است.

تشکیلات داخلی کا.گ.ب با توجه به اجزای عام و خاص

اداره کل هشتم: مسؤول استراق سمع یا به عبارت بهتر شنود پنهانی ضبط ارتباطات مخابراتی کشورهای بیگانه و کشف پیام های رمزآنها.
اداره کل یکم دارای سه اداره جدا از یکدیگر

اداره اس: از همه بزرگتر و مسئول اداره و رسیدگی به امور مقیمیت غیرقانونی در سراسر دنیاست و کاملاً مستقل انجام وظیفه می‌کند. یکی از بخش های آن اتباع شوروی را استخدام و آنها را برای خدمت در هدف مقیمین غیرقانونی آموزش می‌دهد. بخش دیگری «داستان پوشش» و مدارک جعلی را برای مقیمین غیرقانونی تهیه می بیند. سومین بخش جاسوسان استقرار یافته در خارج از شوروی را اداره می‌کند و چهارمی مسئول اداره افسران مشغول به خدمت در محل های نمایندگی کا گ ب است که مقیمین غیرقانونی را پشتیبانی می‌کند.

ادارس اس در سال های هفتاد اداره «وی» را که تا آن زمان مستقلاً کار می‌کرد و وظیفه اش انجام سوء قصد و خرابکاری برد در خود جای داد. اداره هشتم این اداره را که به اداره امور خونین معروف بود و عملیات تروریستی و قتل را هم در داخل و خارج

اداره تی : این اداره از طریق ایجاد هماهنگی با «کمیته دولتی علوم پایه و تکنیک» فرهنگستان علوم شوروی نیازمندی های کشور را مشخص می سازد و تلاش می‌کند تا با ریختن طرح کلی نیازمندی های مذکور را مرتفع سازد این اداره در محل خدمت خود در خارج از شوروی گروه ایکس نامیده می‌شود قسمت اعظم کارکنان نمایندگی کا گ ب را در کشور صنعتی تشکیل می دهند.
اداره کا : که در خدمات خارج از کشور گروه کا . آر نامیده می‌شود مسئول نفوذ به سازمان های اطلاعاتی و امنیتی بیگانه و حفظ مبانی عقیدتی اتباع شوروی است که در خارج اقامت دارند تا مبادا تحت تأثیر ظواهر زندگی در جامعه کشور میزبان قرار گیرند و وزارت امور خارجه را کمک می‌کند تا امنیت سفارت شوروی را تامین کند.

سه نهاد مهم اداره کل یکم:
سرویس آی : تمام اطلاعاتی را که به طور پنهانی از سایر بخش های اداره کل یکم رسیده است بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کند.
سرویس آ : یا سرویس اقدامات و عملیات ویژه در دهه هفتاد از بخش سابق آ که مدت های مدید تحت عنوان بخش جعل اطلاعات و اخبار معروف بود بوجود آمد. تلوین و تکامل این بخش کا گ ب نشان می‌دهد که مرکز از تشکیل چنین سرویس قصد گسترش هر چه پیش نفوذ شوروی را در جهان و بیگانگانی که به شوروی پناهنده می‌شوند اطلاعات خویش را درباره ویژگی های زبان و آداب و رسوم زندگانی در کشورهایشان را در اختیار سرویس آ می گذارند.
اطلاعات گذشته از جمع آوری اخبار و اطلاعات منابع خود را صرف تولید اخبار و اطلاعات نادرست و گمراه کننده نیز می‌کند این کار وظیفه سرویس «اقدامات مؤثر» سرویس آ است که حالا نامش به سرویس آسان سازی تفسیر کرده است و آ بیشتر دگراندیشان را هدف قرار می‌دهد و به سبب توجه خاصش به جنبش های صلح در خارج نیز شهرت داشت و در نفوذ این جنبش موفقیت هایی کسب کرده و در مبارزه برای خلع سلاح نقش برجسته ای داشت و در کشورهای جهان سوم برای خبرسازی جعلی اولویت خاصی در نظر گرفته می‌شود.

سرویس آر: تمام پرونده ها و مدارک مرکز کا گ برا از نظر بگذرانند و جزئیات نتایج ملاقات افسران کا گ ب را با منابع در خارج شوروی ثبت و بررسی می‌کند. برای سرپرست اداره کل یکم گزارش های آماری و تحلیلی از تمام شبکه های جاسوسی نمایندگی های کا گ ب را در خارج از کشور تهیه و تنظیم می‌کنند. بخش هایی که عملیات خارج از کشور هسته تاکتیکی آنها را تشکیل می دهند از اهمیت زیاد برخوردار هستند و یازده بخش را در بر می گیرند. ۱- امریکا و کانادا ۲- آمریکای لاتین ۳- بریتانیای کبیر- استرالیا ۴- آلمان فدرال و اتریش ۵- فرانسه- ایتالیا ۶- چین- ویتنام ۷- ژاپن، اندونزی، فیلیپین ۸- کشورهای عربی- ترکیه ۹- کشورهای افریقایی زبان فرانسوی ۱۰- کشورهای افریقایی اهالی انگلستان ۱۱- هندوستان و پاکستان- بنگلادش و سریلانکا

اداره کل دوم: تشکیلات گسترده داخلی است که هدفش اداره و هدایت اقدامات و عملیاتی است در جهت تحت فشار دادن مردم که تمام شهرهای بخش‌ها و دهات واحدهای کشاورزی روسیه را در می گیرند. بخش های ویژه که «بخش های مدیریت» نام دارند، موظفند درباره قضایای مربوط به ارتشاء و تخلفات بزرگ مالی و اقتصادی تحقیق و امنیت را در کارخانجات و مراکز صنعتی مستقر و حفظ کنند و نیز مشخص می سازند، کدام یک از شهروندان شوروی مجاز به مسافرت خارج از کشور هستند. مدیریتهای دیگر نیز در این اداره کل مشارکت دارند مثلاً مدیریت ضد اطلاعات ارتش

(مدیریت سوم سابق) با جاسوسی در نیروهای مسلح و پلیس مبارزه می‌کند که جی آریو نام دارد و یک سرویس ویژه در گمرک که در (دل مدیریت سوم بیرون آمده) تمام سفرهای ورودی و خروجی کشور را زیر نظر دارند در این ها همان کسانی هستند که وقتی ما به فرودگاه بین المللی شرمتوفو می‌رسیم آن طور به دقت مراقبمان هستند.اداره مرزبان: این اداره دارای یگان های توپخانه، زرقی و قایق های گشت زنی است. اداره مرزبان تخمیناً سیصد تا چهارصد هزار نفر سرباز را در امتداد مرزهای شوروی سرپرستی و اداره می‌کند. وظیفه این سربازان مقدم بر هر چیز، بازداشت افرادی است که به طور غیرقانونی از مرز گذشته و وارد خاک کشوری شده اند و جلوگیری از خروج غیرقانونی اتباع شوروی از کشور نیز از وظایف آنان است.

اداره سوم: افسران و جاسوسان اداره سوم، بین تمام یگانهای ارتش شوروی به فعالیت مشغول هستند. اینان حتی در ستاد کل ارتش و جی آریونیز به جمع آوری اطلاعات مشغولند … و همراه با افسران سیاسی موظفند که مشترکاً افراد ارتش را از انحرافات عقیدتی مصون نگاه دارد و به طور نامحدود و گسترده ای زیر فرمان کادر رهبری شوروی هستند.
اداره کل پنجم: معروف به «حوزه مدیریت منافقین» یا حوزه «مدیریت عقیدتی» در زمان ریاست یوری آندروپوف کا گ ب تاسیس شد تا کسانی را که از عقاید کمونیستی گذشته روگردان شده اند زیر فشار بگذارند، بترساند و در نهایت آنان را از بین ببرد این اداره به سبب استفاده از روش های ناپسند- مضروب ساختن افراد، ارسال نامه های تهدیدآمیز برای آنان با امضای چماقداران شناخته شده مورد تنفر و انزجار بسیاری از کارمندان کا گ ب است.

اداره هفتم: معروف به حوزه مدیریت اصول تعقیب و مراقبت تا اندازه زیادی استقلال یافت تا بتواند با ابتکار و خواست شخصی خود طرح های مراقبت ارائه دهد یا شخصا آن را اجرا کند و از جدیدترین وسایل مانند دوربین های چشمی مجهز به اشعه مادون قرمز در اختیار دارند و خودروهای مخصوص اداره هفتم به ظاهر مانند یک ولگای معمولی اما یک موتور قوی از نوع چایگا و وسایل اضافی
اداره کل هشتم: این اداره ، دو وظیفه مهم دارد، اول اینکه، طرح مرموز است کا گ ب و وزارت امور خارجه را تهیه و دوم، حفاظت مخابرات و ارتباطات دولتی را درون شوروی تامین می‌کند به جز این افسران اداره مزبور در سفارت خانه های شوروی ماموریت دارند و به کمک ماهواره ها، کشتی ها و سایر وسایل حتی ویژه ارتباطات مخابراتی بیگانه را زیر نظر بگیرند، آن را ضبط و در صورت امکان ، رمزشان را کشف کنند.

اداره نهم:
حفاظت شخصیت ها ، مثل رهبران حزب، و نیز حفاظت تاسیسات و سازمان های مهم به عهده این اداره است که کا گ ب نیز خود از انواع آن به شمار می آید.
اداره شانزدهم:
منابعی که در دسترس نویسنده بود نتوانست وجود این اداره را تایید کند. با استفاده از منبع دولتی در دولت از آلباتس اداره شانزدهم را بعنوان رهگیری ارتباطی و اطلاعات مخابراتی معرفی کرده است.

تشکیلات داخلی
اف سی دی که حوزه اختیار آن بسیاری از کارکنان کا. گ. ب را که در خارج به جمع آوری اطلاعات اشتغال داشتند در بر می گرفت همواره مرکز قدرت کا. گ. ب به حساب می آید در پاییز ۱۹۹۱ نام آن به سرویس اطلاعات مرکزی تغییر یافت. و پس از آن نیز چند بار تغییر نام داد. اکنون نیز سرویس اطلاعات خارجی (اف. آی. اس) روسیه نامیده می‌شود. به هر حال این مرکز بر روی کاغذ مستقل شده و دیگر بخشی از کا. گ. ب نیست در واقع اطلاعات همیشه موجودیت جداگانه خودش را داشت. محل استقرار آن نیز این واقعیت را نشان می‌دهد بخش های اصلی کا. گ. ب در میان لوبیانگ قرار دارد در حالی که اطلاعات در یانسفو ناحیه ای در جنوب غربی مسکو واقع است. افسران آن خودشان را از نخبگان می شمردند و خود را از کارهای کثیف (کا. گ. ب) کنار می کشیدند.
اطلاعات به هیجده اداره منطقه ای تقسیم می‌شود (شماره، ایالات متحده و کانادا شماره ۲ امریکای لاتین و جز این ها) به اضافه اداره مهاجرت (شماره ۱۹) و اداره ارتباط با کشورهای در حال توسعه (شماره ۲۰) مدیریت های به اصطلاح کارکردی با وظایف و مناطق نفوذ خاصی مشخص می‌شوند. مدیریت ک آرتی با مناطقی سر وکار دارد که پیش تر بخشی از اتحاد شوروی بودند اس مربوط به امور غیرمجازات تی با (ضد اطلاعات) اطلاعات علمی و فنی سروکار دارد. یک اداره خبرگیری و اطلاع رسانی نیز وجود دارد که اخبار و اطلاعات جمع آوری شده را تجزیه و تحلیل

می‌کند و هر روز خلاصه ای از آنها را برای رهبران کشور آماده می سازد در گذشته این گزارشها را باید رئیس کا. گ. ب گزینش می کرد، اما حالا اطلاعات مستقیماً گردش می‌کند. گفته می‌شود که پریماکف هفته ای یک بار به حضور رئیس جمهور یلتسین پذیرفته می شود، تنها برای تنی چند از رهبران عالی رتبه چنین امکانی وجود دارد.
اطلاعات، گذشته از جمع آوری اخبار و اطلاعات، منابع خود را صرف تولید اخبار و اطلاعات نادرست و گمراه کننده نیز می‌کند این کار وظیفه سرویس «اقدامات مؤثر» سرویس آ است که حالا نامش به سرویس آسان سازی تغییر کرده است «آسان سازی چه چیز؟» سرویس آ. غالباً دگراندیشان را هدف قرار می داد.

سرویس آ. سبب توجه خاصش به جنبش های صلح در خارج نیز شهرت داشت و در نفوذ در این جنبش ها موفقیت نسبی کسب کرده بود این سرویس در مبارزه برای خلع سلاح نقش برجسته ای داشت. در کشورهای جهان سوم برای خبرسازی جعلی اولویت خاصی در نظر گرفته می‌شد. در این کشورها اخبار و گزارش های دروغ پخش می‌شد.
برای روزنامه نگاران گیراترین اداره اطلاعات،‌ مدیریت اس-نیه لگانی (اقدامات غیرقانونی) یا ماموران مخفی است. داستان های جاسوسی عموماً مورد علاقه روزنامه نگاران نیست اما حتی جالب است بدانیم که اداره هشتم این مدیریت وظیفه اداره بدنام «وی» را به عهده گرفته است که به طور غیررسمی به اداره «امور خونین» معروف بود و عملیات تروریستی و قتل را هم در داخل و هم در خارج از کشور برنامه‌ریزی و اجرا می‌کرد.

دومین مدیریت اصلی کا. گ. ب که امروز سرویس ضد اطلاعات فدرال نامیده می‌شود مسئول امنیت و ضد اطلاعات داخلی است گرچه مدیریت دیگر نیز در این کار با آن مشارکت دارند. مثلاً مدیریت ضد اطلاعات ارتش (مدیریت سوم سابق) با جاسوسی در نیروهای مسلح و پلیس مبارزه می‌کند این مدیریت وزارت دفاع، ستاد کل آن و مدیریت کل اطلاعات ارتش (جی. آر. یو) را ، که متصدی اطلاعات در نیروی دریای ما نیروهای هوایی و واحدهای مسئول سلاح های هسته ای است زیر نظر دارد. یک سرویس ویژه در گمرک (که از دل مدیریت سوم بیرون آمده) تمام سفرهای ورودی و خروجی کشور را زیر نظر دارد (این ها همان کسانی هستند که وقتی ما به فرودگاه بین المللی شرمتوفو می رسیم، آن طور به دقت مراقبمان هستند)

یک سهامدار مخفی دیگر، مدیریت امنیت اقتصادی (مدیریت های چهارم و ششم سابق) است که متصدی ضد اطلاعات در حمل و نقل عمومی و خطوط هوایی است و بر خدمات پستی تلگرافی و تلفنی نظارت می‌کند این مدیریت از اسرار مربوط به تاسیسات، کارخانه ها و دوایر دفاعی و مؤسسات علمی که می‌تواند مورد توجه و علاقه ماموران اطلاعاتی بیگانه واقع شود نیز محافظت می‌کند. شکی نیست که باید اسرار کشور را حفظ کرد اما این مدیریت حیطه اختیارات خود را چنان گسترده در نظر می‌گیرد که به قول یکی از ماموران کا. گ. ب که من با او مصاحبه کردم کارخانه های تولید اسباب بازی و شیرینی سازی تنها جاهایی هستند که از نظارت ماموران امنیت اقتصادی در امان هستند.

 

روسای ضد اطلاعات تأکید می‌کنند که مدیریت آنها توجه اصلی خود را معطوف به مبارزه با جنایت سازمان یافته کرده است. بسیار خوب، مبارزه با جنایت سازمان یافته یقیناً هدف باارزشی است. اف . بی. آی حدود ۶۰ درصد نیروهایش را به این جبهه اختصاص می‌دهد. اما کا. گ. ب عادت دارد که تمام مبارزاتش را متوجه زیر پا گذاشتن حقوق بشر بنماید. کا. گ. ب در زمستان ۹۱-۱۹۹۰ در اوج پرسترویکا اعلام کرد که در تعقیب بحران سازی های اقتصادی مافیاست و به دنبال آن گورباچف با انتشار فرمانی به ماموران کا. گ. ب اجازه داد «بدون هیچ مانعی وارد ساختمان محل کسب و کار دفاتر و مؤسسات … واحدهای تولیدی بشوند که در آنها شهروندان به کار و کسب انفرادی مشغولند کاری که تا آن هنگام پلیس عهده دار آن بو

د و در نتیجه زندگی خصوصی شهروندان همیشه آماج اصلی کا. گ. ب بوده و حوزه عمل ویژه ضد اطلاعات اندیشگی (ایدئولوژیک) را تشکیل می داده است (یعنی همان مدیریت پنجم سابق)
مدیریت پنجم ابتکار ارتشبد فیلیپ بابکف بود که سال الگوی راهنمای ضد اطلاعات ایدئولوژیک باقی ماند و به واسطه تلاشهای همین مدیریت بود که سولژنیتسین و بسیاری از دیگر اعضای جامعه هنری مورد آزار و اذیت واقع شدند که در سال ۱۹۸۹ نام خود را به مدیریت زد (مدیریت نگهبانی از قانون اساسی) تغییر داد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11700 تومان در 51 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد