دانلود مقاله اقلیم شهری و نقش آب در پایداری معماری منطقه(نمونه ی مورد مطالعه:شهر یزد

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان

چکیده

در تشکیل شهرهایی همچون یزد اقلیم بسیار حائز اهمیت می باشد این موضوع خود را چه در معماری و چه در شهرسازی نمایان میکند به نحوی که بررسی چگونگی تأثیر این عناصر و عوامل در معماری امری جدا ناپذیر است .اهدف انجام این پرژه دو بخشی است که شامل -۱ اقلیم شهر یزد -۲ تأثیر عنصری چون آب در رسیدن به شرایط آسایشی در این منطقه آب و هوایی از دیرباز تا کنون می باشد .انسان ها برای میل به مقصود،بسیار از طبیعت و عناصر چهارگانه آن بهره جسته اند. از دیر باز برای مقابله با گرمای سخت تابستان مردم این دیار به زیر زمین پناه می بردند. بادگیرها با هدایت هوا به سطح حوض آبی که در وسط زیر زمین قرارداشت ، موجب ایجاد هوایی خنک و فرح بخش می شدند.در این پروژه سعی بر آن است از بعد نظری به تجزیه و تحلیل و تبیین نظریه های توسعه فیزیکی شهری و سازماندهی شهر و بهره گیری از عنصر مؤثری چون آب در شاخه های مختلف می پردازیم روش تحقیق در این مسیر از نوع تحلیلی و کاربردی می باشد.و از آنجا که یزد واقع در ناحیه ی کویری ایران است لازم است تدابیری را برای تعدیل اختلاف درجه حرارت که به دلیل گرمای سوزان روز و سرمای شب هنگام است بیاندیشیم یکی از راه کار هایی برای ایجاد آسایش حرارتی در مناطق گرم و خشک استفاده از آب به روش های گوناگون می باشد.

واژههای کلیدی: آب- اقلیم-یزد-گرم و خشک

-۱ دانشجوی کارشناسی ارشد معماری،دانشگاه علوم تحقیقات سمنان
-۲ دانشجوی کارشناسی ارشد معماری،دانشگاه علوم تحقیقات اراک

اولیه همایش ملی آب، انسان، زمیه
اصفهان ، شهریىر ۳۱۳۱

-۱ مقدمه

امروزه نقش انکار ناپذیر پدیده های جوی و اطلاعات مربوط به ان در عرصه های مختلف، بر هیچکس پوشیده نیست و همه افرادی که در زمینه های مختلف علمی، تحقیقاتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی فعالیت می کنند، ناگزیر از شناخت پدیده های جوی بوده و باید قادر به جمع آوری و پردازش داده های هواشناسی و اقلیم شناسی منطقه عملیاتی خود باشند. از جمله کاربردهای علوم هواشناسی می توان به کاربرد هواشناسی در فعالیت های عمرانی، شهرسازی، کاهش بلایای طبیعی، ترافیک هوایی و زمینی، دریانوردی و کشاورزی اشاره نمود.

مطالعات هواشناسی از جمله مطالعات پایه و مهم در پروژه های منابع آب است. لذا تجزیه و تحلیل داده های آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

-۱-۱ موقعیت منطقه مورد مطالعه

استان یزد یکی از خشک ترین مناطق حوضه داخلی کشور محسوب میشود که حدود ۱۲/۵ میلیون هکتار عرصه های منابع طبیعی را در حاشیه کویر مرکزی ایران در برگرفته است. سیمای منابع طبیعی استان شامل ۵/۹ میلیون هکتار مرتع و تقریبا” ۲۰۰ هزار جنگل طبیعی و دست کاشت است. آنچه حایز اهمیت است نقش موثر این منابع خدادادی در توسعه اجتماعی – اقتصادی استان استل

استان یزد از نظر پستی و بلندی تنوع فراوانی دارد، به طوری که ارتفاع آن از سطح دریای آزاد در نقاط مختلف متفاوت و از حدود ۸۵۰ متر در اطراف ریگ زرین تا حدود ۴۰۰۰ متر در شیرکوه متغیر است. جهت آنها شمال غربی – جنوب شرقی و شمالی – جنوبی استفلعلاوه بر این کوه های جدا مانده ای نیز در سطح استان به طور پراکنده وجود دارندل

خشکی اقلیمی استان یزد، دو علت اساسی و عمده دارد : یکی این که روی کمربند خشک جهانی قرار دارد و دیگر آنکه از دریاهای آزاد عمان و خلیجفارس و دریاچههای داخلی و بادهای رطوبتزای دریایی دور است. عامل مهم اعتدال نسبی آب و هوای یزد،که قابلیت زیست نسبتاً مناسبی به آن بخشیده است، ارتفاعاتی است که بیشتر به صورت موضعی مؤثراند و این امر باعث شده است مناطقی که در ارتفاعات بیش از ۲۵۰۰ متر قرار دارند از اعتدال و رطوبت بیشتری نسبت به دشتهای یزد و اردکان برخوردار باشند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 10 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد