بخشی از مقاله

تعریف جمله : جمله در زبان انگلیسی به یک فرمول نوشته می شود آنهم به فرمول زیر
قید زمان + قید مکان + مفعول + فعل + فاعل
برای جمله نویسی صحیح ضمایر فاعلی . ضمایر مفعولی و صفات ملکی بایستی به طور صحیح استفاده شود

At براي مثال اين كلمه در يك موقيعت اينطور استفاده مي شود در مواقعي كه شما قصد ماندن در جايي را به مدت كوتاهي داريد از At استفاده مي كنيد براي مثال : I'm At The Hospital و البته At در بسياري از جملات ديگر كاربرد دارد

 

To كاربرد هاي بسياري دارد مثلاً اگر شما قصد داريد به جايي نقل مكان كنيد از آن استفاده مي كنيد مانند : به سينما خواهم رفت I Will Go To The Cinema
و گاهي اوقات در بعضي از جملات بايد از پيشوند To استفاده نماييد و ثابت مي باشد مثلاً ما در فارسي مي گوييم كه "مي خوام باهات حرف بزنم" اما در انگليسي مثل فارسي نيست در انگليسي مي شود I Want to talk TO you و در اينجا به جاي To از With استفاده نمي شود همونطور كه گفتم برخلاف فارسي مي باشد .
هنگامي كه مي خواهيد مصدر فعلي را بسازيد بايد از To استفاده شود مانند : "رفتن" To Go
To به معني "تا" نيز مي باشد مثلاً مي خواهيد بگوييد از شماره 1 تا 10 بايد گفت 1To 10

About اين كلمه هم چند كاربر دارد همينطوري به صورت معمولي به معني "درباره" ميباشد براي مثال : "درباره ي آن چيزي نمي دانم" I Know Nothing About That گاهي اوقات براي به كار بردن كلمه "تقريباً" نيز استفاده مي شود كه اين هم بستگي به آن جمله دارد مانند : "ساعت تقريباً 5 مي باشد" It's About 5 O'clock يا The Time Is About 5 O'clock
اگر O'clock را به كار نبرديد هيچ اشكالي ندارد .

In ‌هم به معني "داخل ، تو ، در توي" اين پيشوند با پيشوند At نسبت بسيار نزديكي دارند و بستگي به جمله اي دارد كه از كداميك از اين 2 استفاده نماييد مثلاً قصد داريد " در گودال مي مي مانم" I Stay In The Hole

ببينيد درباره ي The و A بايد بگم كه شما بهتر است هميشه قبل از هر اسمي از يكي از اين 2 استفاده نماييد براي مثال : I Will Buy A Ball يا قصد داريد بگيد "توپ را در آنجا بزار" Put THE Ball There و در اينجا چون درباره ي يك شي مشخص حرف مي زنيد مي گوييد The و اگر بگيد A يعني "يك" توپ را در آنجا بزار Put A Ball There

براي گوش دادن انگليسي هميشه سعي كنيد همان چيزي كه مي شنويد را بفهميد يعني اينكه جمله را به فارسي بر نگردانيد و معنيش رو پيدا كنيد پس هميشه به صورت مستقيم همان چيزي رو كه مي شنويد را متوجه بشيد و اين موضوع هم به يادگيري هرچه بيشتر كلمات با لهجه ي اصلي كلمه و گوش دادن به جملات انگليسي با لهجه اصلي بستگي دارد


در مورد نوشتن جملات به صورت انگليسي هميشه سعي كنيد مانند يك انگليسي زبان باشيد يعني اينكه همان چيزي كه تو ذهنتون هستو به صورت مستقيم بر روي كاغذ به انگليسي بنويسيد و فرض كنيد كه زبان شما انگليسي هست و فقط اين زبان را بلديد اگر بر اساس همين برنامه عمل كنيد پيشروي خواهيد كرد .
ضمایر فاعلی:
I
You
He-she-It
We
You
They

ضمایر مفعولی:
Me
You
Him-Her-It
Us
You
Them

ضمایر ملکی:
My
Your
His-Her-Its
Our
Your
Their

نکته:

با توجه به الگوی جملات ضمایر فاعلی قبل از فعل بکار میروند و صفات ملکی همراه با اسم ممکن است فاعل یا مفعول جمله واقع شود

مثال:
they saw us in the street yesterday
he teaches them english

نکته بسیار مهم در مهارت نوشتاری writing skills)
جهت جمله نویسی صحیح در ربان انگلیسی بایستی الگوی مناسب و زمان فعل جمله را تشخیص دهیم
مثلا فعل جمله آیا زمان حال است یا گذشته یا مجهول یا فعل gerund.
لذا برای این منظورتمام دستور زبان انگلیسی به 4 قسمت اصلی تقسیم بندی میشود که در به طور کامل و بترتیب به بیان آنها خواهیم پرداخت


تعریف فاعل : کننده ی کار را فاعل می گویند که فاعل می تواند به صورت ضمیر یا اسم بکار رود، مثل علی آمد، که میتوانیم بنویسیم او آمد. او ضمیر فاعلی است.
‏ضمایر فاعلی عبارتند از:


جهت مشاهده ی عکس در سایز بزرگتر اینجا را کلیک نمایید.‏


تعریف فعل : کاری را که فاعل انجام میدهد. برای تبدیل فعل به مصدر در زبان فارسی (ن) در آخر فعل به کار می رود. معادل با (ن) در فارسی، در انگلیسی to ‏به کار می رود.
to ‏=< ن < مصدر< فعل

To see > I see
You see
They see

قید مکان : محل انجام گرفتن فعل را قید مکان گویند.

در خانه at home.............در کلاس In the class..............اینجا here.............در مد رسه at school................آنجا there

قید زمان : زمان انجام گرفتن فعل را قید زمان گویند.

یک روز در میان every other day..........دیروز yesterday..............هر روز every day...........اموز today
‏روزهای فرد on odd days ..................روزهای زوج on even days

صفت ملکی : صفاتی هستند که همراه اسم می آ‏یند و بدون اسم معنی ندارند و مالکیت را می رسانند. در زبان فارسی صفت بعد از اسم می آید ولی در زبان انگلیسی صفت قبل از اسم می آ‏ید.

خواص صفت در انگلپسی:
‏1- قبل از اسم می آیند.
‏2- اسم را محدود می کنند.
‏3- با اسم بعد از خودش هیچگونه موافقتی ندارد بجز صفتهای this ‏ و that ‏ که بسته به اسم بعدشان جمع یا مفرد خواهند شد:
This>these...........................................this book>these books
That>those..............................................that car>those cars


مفعول : مفعول کسی یا چیزی است که فاعل بر روی آن کاری را انجام می دهد.

مثال : حسن علی را دید. Hassan saw Ali
حسن او را دی. د Hassan saw him
ضمایر مفعولی عبارتند از :


جهت مشاهده ی عکس در سایز بزرگتر لطفا اینجا کلیک نمایید.


‏صفات ملکی عبارتد از :


جهت مشاهده ی عکس در سایز بزرگتر لطفا اینجا کلیک نمایید.


افعال کمکی : افعالی هستند که بین فاعل و فعل اصلی می آیند و بعد از آنها to نمی آید به جز در ought to‏ و used to

مثال :........ممکن بودن may .................باید should.....................باید must...................توانستن can


خاصپت های افعال کمکی:

1- ‏بین فاعل و فعل اصلی می آیند.

2- با جابجا شدن، باعث تغییرات در جمله می شوند یعنی افعال کمکی با رفتن به اول جمله، جمله را سوالی می کنند. در زبان فارسی برای سوالی کردن جمله سه علامت ( آیا _ مگر _لحن ) را به اول جمله می برند و جلوی جمله علامت سوال می گذارند ولی در انگلیسی برای سوالی کردن ، افعال کمکی را به اول جمله می برند. اگر جمله فعل کمکی نداشت از فعل کمکی do ‏ و does ‏ استفاده می کنیم.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید