دانلود فایل پاورپوینت زبان انگلیسی دوره متوسطه

PowerPoint قابل ویرایش
16 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت زبان انگلیسی دوره متوسطه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت زبان انگلیسی دوره متوسطه قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

گرامر درس ۸
مقایسه صفت با قید حالت :
صفت :
کلمه ای است که در باره ی اسم توضیح می دهد
Hadi is a good boy
هادی پسر خوبی است

اسلاید ۲ :

قید حالت:
قید کلمه ای است که درباره ی فعل توضیح دهد
Zahra writes well
زهرا به خوبی می نویسد

اسلاید ۳ :

قید کلمه ای است که درباره ی فعل توضیح دهد
Zahra writes well
زهرا به خوبی می نویسد

اسلاید ۴ :

برای ساختن قید حالت به آخر آن ( (ly اضافه می کنیم

اسلاید ۵ :

تذکر ۱ :اگر در جمله ای مفعول نباشد قید حالت بعد از فعل اصلی می آید
برای مثال
I spoke English well
A good worker works hard

اسلاید ۶ :

MR KAMALI and his family are from Tehran . They now live in BIRJAND. They had a difficult life Tehran . They think people in small towns have a happy life . They don t have many of the problems that people have in big cities . There are not many cars in the streets . And they don t spend a lot of time in the traffic every day .they can get the things they need easily and fast . People are not always in a hurry they have a lot of free time . They can visit their relatives and friends . People are not very busy in small towns . And they help you when you need them .

اسلاید ۷ :

Busy                               quick                           spend                                have a accident
Careful                           reader
Carefully                        quickly
Careless                         relative 
Carelessly                      runner
City                                 slow
Difficult                          slowly
Driver                             speaker 
Easily                              tennis
Fast                                 that
Free time                       town
Hand writing                 traffic
 hospital                         when
Hurry                              word
Life                                  worker
Story                                writer
 

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 16 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد