دانلود مقاله انواع بیمه و رضایتمندی مشتری در صنعت بیمه

word قابل ویرایش
28 صفحه
18700 تومان

انواع بیمه و رضایتمندی مشتری در صنعت بیمه


انواع بیمه های عمر
بیمه های عمر بطور کلی در حال حاضر به دو طریق عرضه می شوند :
1) بیمه های عمر با پوشش صرفا خطر فوت : در اینگونه بیمه ها هدف تامین افراد خانواده بعد از فوت شخص بیمه شده می باشد.
2) بیمه های عمر پس اندازی : در اینگونه بیمه ها هدف تامین افراد خانواده بعد از فوت و تامین پس انداز آینده شخص بیمه شده می باشد که علاوه بر تامین خطر فوت جنبه پس اندازی نیز دارد. در کلیه این بیمه نامه ها، بیمه گذار باید ابتدا مبلغ سرمایه ای که می خواهد در قبال آن بیمه شود و همچنین استفاده کنندگان از سرمایه بیمه در صورت فوت یا حیات بیمه شده را مشخص نماید .


فهرست انواع بیمه :
• بیمه تمام عمر
• بیمه و پس انداز
• بیمه زمانی
• بیمه تمام عمر با محدودیت پرداخت حق بیمه


• بیمه تامین آتیه فرزندان
• بیمه مانده بدهکار
• بیمه حوادث انفرادی
• بیمه حوادث گروهی


• بیمه درمان گروهی
• بیمه حوادث خانواده
• بیمه حوادث خارج از کشور
• بیمه تامین هزینه جهیزیه
• بیمه مهریه
بیمه تمام عمر
مدت این بیمه نامحدود می باشد. بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه بطور مادام العمر متعهد می شود که هر زمان و به هر علت بیمه شده فوت کند سرمایه مندرج در بیمه نامه را به اضافه سرمایه ای که از محل مشارکت در منافع تامین شده، به استفاده کننده بپردازد.
بیمه و پس انداز


در این بیمه چنانچه بیمه شده در خلال مدت بیمه فوت نماید در صورتیکه حق بیمه ها تا تاریخ فوت پرداخت شده باشد، سرمایه مندرج در بیمه نامه به اضافه سرمایه ای که تا تاریخ فوت از محل مشارکت در منافع تامین شده است به ذینفع پرداخت خواهد شد و چنانچه این بیمه نامه تا پایان مدت ادامه یابد سرمایه مندرج در بیمه نامه به اضافه سرمایه اضافی که از محل مشارکت در منافع تامین شده است به ذینفع پرداخت خواهد شد.


در صورت تمایل در پایان مدت بیمه نامه سرمایه موضوع بیمه می تواند بصورت مستمری ماهانه محاسبه و به بیمه گذار پرداخت گردد.
این بیمه نامه پس از گذشت و پرداخت حداقل 6 ماه حق بیمه دارای ارزش بازخورد می باشد.
بیمه گذار می تواند بعد از گذشت حداقل دو سال از شروع بیمه نامه از محل پس انداز خود وام دریافت نماید.
بیمه زمانی


در این نوع بیمه چنانچه بیمه شده در خلال مدت بیمه فوت کند و حق بیمه ها تا تاریح فوت پرداخت شده باشد سرمایه مندرج در بیمه نامه به استفاده کننده پرداخت خواهد شد ولی اگر بیمه شده در پایان مدت در قید حیات باشد بیمه گر تعهدی نخواهد داشت و حق بیمه ها قابل برگشت نیست. امتیاز این بیمه ناچیز بودن حق بیمه آن می باشد.
توجه : در بیمه های عمر زمانی انفرادی سن شخص بیمه شده باضافه مدت بیمه نباید از 70 سال تجاوز نماید.
بیمه تمام عمر با محدودیت پرداخت حق بیمه


در این نوع بیمه، بیمه گذار برای مدت معین 15 تا 20 سال حق بیمه می پردازد و پس از پایان آن مدت، پرداخت حق بیمه قطع می شود ولی بیمه شده مادام العمر بیمه بوده و در هر زمان که فوت نماید سرمایه بیمه به استفاده کننده پرداخت خواهد شد.
امتیاز این نوع بیمه این است که بیمه گذار، حق بیمه های مربوطه را در هر زمان اشتغال به کار که درآمد بیشتری دارد پرداخته و هنگام بازنشستگی یا عدم توانایی کار کردن و کم شدن درآمد پرداخت حق بیمه قطع می شود، اما پوشش بیمه ای مادام العمر وجود دارد.


بیمه تامین آتیه فرزندان
در این نوع بیمه سرپرست خانواده خود را به نفع فرزندان زیر 18 سال بیمه می کند چنانچه بیمه شده در طی مدت بیمه فوت کند بیمه گر متعهد است که تا سن 18 سالگی کوچکترین فرزند بیمه شده، مستمری مربوطه را پرداخت نماید.امتیاز این بیمه این است که مدت پرداخت حق بیمه (مدت بیمه نامه) و مبلغ حق بیمه ناچیز می باشد.


بیمه مانده بدهکار
افرادی که از مراکز مختلف مانند بانک ها وام دریافت می کنند چنانچه در طول مدت وام فوت نمایند، بیمه گر بقیه اقساط وام را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام یکجا در وجه موسسه وام دهنده و یا استفاده کننده ای که در بیمه نامه قید شده باشد پرداخت می نماید. امتیاز این بیمه نامه این است که حق بیمه این نوع بیمه بسیار نازل بوده در صورتیکه پرداخت حق بیمه سالانه باشد مدت پرداخت حق بیمه،‌ دو سوم مدت وام است.


در بیمه مانده بدهکار سن شخص بیمه شده باضافه مدت بیمه نباید از 70 سال تجاوز نماید.
بیمه های عمر زمانی و عمر مانده بدهکار را میتوان در قالب قراردادهای گروهی نیز منعقد نمود که در اینصورت نرخ قرارداد مزبور بر اساس میانگین سنی افراد تحت پوشش بیمه محاسبه و تعیین خواهد گردید. قابل توجه است که در نظر گرفتن میانگین سنی در یک قرارداد جمعی موجب تخفیف در نرخ حق بیمه و در نتیجه کاهش مبلغ حق بیمه خواهد شد.
بیمه حوادث انفرادی


در این نوع بیمه شخص می تواند خود را در قبال حوادث 24 ساعته شغلی و غیر شغلی و یا خطرات شخصی برای مدت یک سال بیمه نماید. حق بیمه در این بیمه نامه بر اساس شغل افراد تعیین می گردد و جهت تامین این منظور پنج گروه شغلی از کم خطرتر تا خطرناکترین شغل تعیین می گردد.


طبقه یک : این طبقه شامل اشخاصی که دارای کار اداری و دفتری و همچنین افرادی که در دفتر کار خود به عرضه خدمات می پردازد می گردد.
طبقه دوم : افرادی که علاوه بر استفاده از نیروی فکری با دستشان نیز کار می کنند لیکن کار آنها با ماشین آلات صنعتی نخواهد بود از قبیل پزشکان عکاسان و انبارداران.
طبقه سوم : افرادی متخصص و یا نیمه متخصص که معمولا با ماشین آلات و ادوات صنعتی کار می کند مانند: کشاورزان، رانندگان وسائط نقلیه سبک، کارگران ساختمانی.


طبقه چهارم : افرادی که با ماشین آلات و ادوات صنعتی پرخطر کار می کنند و یا نوع کار آنها پرخطر می باشد از قبیل کارگران غیر ماهر صنعتی، پرسکار فلز، دکل بند، ماموران آتش نشانی.
طبقه پنجم : افرادی که در فعالیت روزمره خود با بیشترین خطر روبرو هستند از قبیل خلبانان، کارگران معادن زیرزمینی.
بیمه حوادث گروهی


بیمه حوادث گروهی برای تعداد بیش از ده نفر صادر شده و شرایط آن با توجه به نیاز بیمه گذار تنظیم می گردد که مهمترین موارد آن عبارتند از:
• بیمه حوادث 24 ساعته
• بیمه حوادث ناشی از کار و حرفه
• بیمه حوادث ایام ماموریت
• بیمه حوادث ورزشی
• بیمه حوادث توریستی و مسافرتی
• بیمه حوادث تحصیلی
بیمه درمان گروهی
کلیه کارکنان و اعضای خانواده تحت تکلف کارکنان سازمانها، موسسات و واحدهای صنعتی به موجب آئین نامه های مصوب شوارای عالی بیمه تحت پوشش بیمه های مازاد درمانی قرار گرفته و می توانند از مزایای این گونه بیمه نامه ها در بخش جبران هزینه های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و پاراکلینیکی ها استفاده نمایند.
تعهدات این نوع بیمه از طریق توافق سازمان بیمه‌گذار و شرکت بیمه معین می‌شوند و بر اساس قرارداد فی مابین کارکنان بیمه‌گذار و خانواده آنها می‌توانند از خدمات پزشکی سرپائی (ویزیت)، اعمال جراحی و آزمایشگاهی و سایر موارد بهره‌مند شوند.


بیمه ایران طی قراردادهای متعددی با تعداد کثیری از بیمارستان‌ها – درمانگاه‌ها – رادیولوژی‌ها و سایر مراکز درمانی و پزشکی و آزمایشگاهی و تعداد بسیاری از بهترین پزشکان در سطح کشور امکان خدمات درمانی مناسبی را برای بیمه‌شدگان خود ایجاد نموده است که بیمه‌شدگان می‌‌توانند با مراجعه به شعب بیمه ایران در سراسر کشور ضمن کسب اطلاعات لازم از شرایط قرارداد گروهی آگاه و از خدمات مطلوب بیمه های درمان بیمه ایران بهره‌مند شوند.


بیمه حوادث خانواده
این بیمه نامه که طرحی جدید در راستای ارائه خدمات بهینه به هموطنان گرامی می باشد کلیه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه روز داخل و خارج از کشور با حق بیمه بسیار ناچیز بیمه می نماید.

بیمه حوادث خارج از کشور
این بیمه نامه که برای اولین بار در ایران توسط شرکت سهامی بیمه ایران ارائه می گردد اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه قرار می دهد و اعتبار آن در خارج از کشور بوده و کلیه خدمات موضوع این بیمه نامه با توجه به قرارداد فی مابین مطابق با شرایط عمومی توسط شبکه بین المللی شرکت کمک رسانی آکسا تضمین و ارائه می گردد . همچنین خسارتهای وارده در محل و به ارز قابل پرداخت می باشد.
مزایای بیمه نامه مسافرت به خارج از کشور با احتساب موارد استثنائات و شرایط مندرج در بیمه نامه عبارتند از :
• پرداخت هزینه های درمانی، جراحی، داروخانه و بیمارستان جهت حوادث و بیماریهایی که در طول مسافرت بروز نماید تا مبلغ 000/50 یورو.
• پرداخت هزینه های فوریتهای دندانپزشکی تا مبلغ 150یورو.


• پذیرش و انتقال پزشکی به نزدیکترین بیمارستان و یا بازگرداندن بیمار به ایران تحت نظارت پزشکی.
• پرداخت هزینه های دعاوی حقوقی تا 1000 یورو طبق شرایط بیمه نامه.
• راهنمایی و کمک رسانی در سرقت یا مفقود شدن مدارک مسافرتی.
• بازگرداندن کودکان به ایران در صورت فوت یا بستری شدن بیمه شده.
• بازگرداندن جسد به ایران در صورت فوت بیمه شده در طول مسافرت.
• پرداخت هزینه های عزیمت همراه، به بالین بیمه شده بستری در بیمارستان.


• انتقال پیامهای فوری و اضطراری بیمه شده.
• بازگشت پیش بینی نشده به دلیل مسائل پزشکی یا بیماری بستگان بیمه شده در صورتیکه نتواند از بلیط اولیه جهت بازگشت استفاده نماید.
• ارسال دارو از کشور مبدا به کشوری که بیمه شده در آن بستری است.
• استرداد بار مسافر در صورت فقدان یا اشتباه مسیر بار.


• چنانچه بار کنترل شده مسافر تا 12 ساعت به بیمه شده تحویل نگردد، هزینه خریدهای اضطراری تا مبلغ 200 یورو و در صورتیکه این تاخیر به بیش از 48 ساعت منجر شود حداکثر تا مبلغ 800 یورو.


• در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن مدارک مهم مسافرتی از قبیل گذرنامه، ویزا و... ارائه اطلاعات لازم در مورد چگونگی اقدامهای قانونی برای جاریگزینی آنها.
• پرداخت هزینه های دیدار اضطراری هر فرد به درخواست بیمه گذار از مبدا ایران شامل یک فقره بلیط دو طرفه و مخارج اقامت تا سقف روزانه 60 یورو برای حداکثر 15 روز متوالی (مشروط بر آنکه بیمه گذار بیش از 10 روز متوالی در بیمارستان بستری شود.)
بیمه تامین هزینه جهیزیه


در این نوع بیمه نامه، بیمه گذار و بیمه شده پدر یا مادر دختر و یا در صورت عدم وجود آنان هر شخص دیگری است که علاقمند به تامین آینده دختر بوده و استفاده کننده در صورت فوت و یا حیات بیمه شده دختری است که بیمه نامه به نفع او صادر شده است.


بیمه نامه با هدف تامین سرمایه جهت تهیه جهیزیه فرزندان اثاث خانواده می باشد. هر گاه بیمه شده در طول مدت بیمه نامه، فوت یا دچار از کار افتادگی دائم و کامل گردد(پوشش های تکمیلی) از آن تاریخ تا پایان مدت بیمه نامه حق بیمه ای دریافت نشده، لیکن کماکان سرمایه بیمه نامه در پایان مدت به استفاده کننده پرداخت می شود و چنانچه فوت بیمه شده ناشی از حادثه باشد دو برابر سرمایه در پایان مدت پرداخت خواهد شد.


در صورتیکه استفاده کننده بیمه نامه (دختر) در فاصله فوت بیمه شده تا پایان مدت بیمه ازدواج نماید سرمایه بیمه نامه در زمان ازدواج به وی پرداخت خواهد شد.
بیمه گذار می تواند در طول مدت قرارداد دختر دیگر خود را به جای استفاده کننده قبلی جایگزین نماید.
چنانچه استفاده کننده در طول مدت بیمه فوت نماید با نظر بیمه گذار یکی از دو روش زیر عمل می گردد :
1) بیمه نامه فسخ شده و ذخیره پس اندازی بیمه نامه حداقل به میزان حق بیمه های دریافتی مسترد می گردد.


2) با جایگزین شدن استفاده کننده دیگری به انتخاب بیمه گذار، بیمه نامه ادامه می یابد .
سرمایه مندرج در بیمه نامه در پایان مدت فقط به شخص استفاده کننده پرداخت خواهد شد .
چنانچه بیمه شده در قید حیات باشد و استفاده کننده قبل از پایان مدت بیمه ازدواج نماید درصورت درخواست مبلغ ذخیره پس اندازی بیمه نامه به وی پرداخت می شود و در غیر اینصورت به شرط ادامه پرداخت اقساط، سرمایه مورد بیمه در پایان مدت به استفاده کننده پرداخت خواهد شد.


در صورت انصراف بیمه گذار از ادامه بیمه، بیمه نامه دارای ارزش بازخریدی نبوده و به یکی از دو روش زیر عمل می گردد :
چنانچه حق بیمه حداقل شش ماه پرداخت شده باشد بیمه نامه با سرمایه مخفف (معادل ذخیره پس اندازی) تا پایان مدت ادامه می یابد.
اگر حق بیمه کمتر از شش ماه پرداخت شده باشد بیمه نامه بدون هیچگونه تشریفاتی باطل است و حق بیمه های دریافتی از بیمه گذار قابل استرداد نخواهد بود.


بیمه مهریه
بیمه نامه مهریه تضمینی مطمئن برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه و پشتیبانی مالی مناسب است که زوجه می تواند از مزایای آن به شرح زیر بهره مند شود.
در صورت حیات زوج در پایان مدت بیمه، سرمایه اصلی بیمه نامه به صورت یکجا و یا مستمری به زوجه پرداخت می گردد.
در صورت از کارافتادگی دائم و کامل زوج در طول مدت بیمه، بیمه گذار از پرداخت اقساط بعدی حق بیمه تا پایان مدت بیمه معاف شده و تعهدات بیمه گر کماکان در موعد مقرر انجام خواهد گرفت.


در صورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه سرمایه اصلی بیمه نامه به زوجه پرداخت خواهد شد.
در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه، دو برابر سرمایه اصلی بیمه نامه به زوجه پرداخت خواهد گردید.


چنانچه زوجه بعد از گذشت حداقل 6 ماه از تاریخ شروع بیمه نامه و پرداخت حق بیمه مربوطه توسط بیمه گذار و قبل از پایان مدت بیمه مطلقه گردد ذخیره پس اندازی بیمه نامه تا تاریخ پرداخت حق بیمه به وی پرداخت خواهد شد. زوجه به میزان 85% در منافع حاصل از عملیات بیمه گری در این بخش سهیم بوده و در صورت تشکیل منافع مزبور، سرمایه اصلی بیمه نامه به اضافه سرمایه ای که از محل مشارکت در منافع ایجاد شده است به وی پرداخت خواهد شد.


زوجه می تواند پس از گذشت حداقل دو سال از شروع بیمه و پرداخت مستمر حق بیمه مربوط و با موافقت بیمه گذار از محل ذخیره پس اندازی بیمه نامه تقاضای وام نماید.
در صورت فوت زوجه در طول مدت اعتبار بیمه نامه (پس از گذشت حداقل 6 ماه از تاریخ شروع بیمه نامه و پرداخت حق بیمه مربوطه) ارزش بازخرید بیمه نامه در وجه بیمه گذار پرداخت خواهد شد.


تغییر و اصلاح ساختار فعلی صنعت بیمه به‌دلیل نقش با اهمیت آن در مناسبات اقتصادی و برای حضور فعال‌تر بیمه‌گران در اقتصاد کشور یک امر اجتناب‌ناپذیر است.
در یک مقایسه تطبیقی از سهم بیمه در کشورمان با کشورهای همطراز مشاهده می‌شود که بیمه‌های بازرگانی و به خصوص بیمه‌های زندگی در ایران وضعیت مساعدی ندارد؛ اما تحول و اصلاح ساختاری صنعت بیمه، گسترش و تنوع خدمات بیمه‌ای که در رهنمودهای ریاست محترم جمهوری به آن تاکید شده، نیازمند ایجاد بسترهای مناسب در داخل و خارج از شرکت‌های بیمه است. افزایش درآمد سرانه و هدفمند شدن یارانه‌ها،‌ مشارکت دستگاه‌های حکومتی در اشاعه فرهنگ بیمه و... از جمله عوامل خارجی است که از حوزه اختیار شرکت‌های بیمه خارج است. ولی عوامل داخلی به اتخاذ تدابیری در داخل شرکت‌های بیمه برمی‌گردد و می‌توان آنها را سامان داد. یکی از این زمینه‌سازی‌های مهم داخلی، می‌تواند ایجاد سیستم‌های کارای اطلاعات حسابداری برای پشتیبانی خدمات بیمه‌ای بیمه‌‌گران باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 28 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی رضایتمندی مشتری درصنعت بیمه کشور

word قابل ویرایش
35 صفحه
18700 تومان
بررسي رضایتمندی مشتری درصنعت بيمه كشوربررسي رضایتمندی مشتری درصنعت بيمه كشور مقدمه پژوهشگران تعاريف گوناگوني درخصوص سرمايه‌هاي دانسته‌اي ارائه داده‌اندليكن تعريفي كه دراين پژوهش مورداستفاده قرارگرفته براساس نظرمرواشميت درسال 2001است كه گفته:سرمايه‌هاي دانسته‌اي مجموعه‌اي ازدارائيهاي دانشي است كه تاثيربسزايي د ...

گزارش کاروزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشورو بررسی شاخص های رضایت مندی مشتری در صنعت بیمه

word قابل ویرایش
66 صفحه
27700 تومان
گزارش کاروزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشورو بررسی شاخص های رضایت مندی مشتری در صنعت بیمهعدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشوربیمه ، بدون شک یکی از دستاوردهای خلاقانه جامعه بشری بمنظور مقابله با رخدادها و حوادث ناگوار است . حوادث طبیعی نظیر آتش سوزی ، زلزله ، سیل ، طوفان و نیز مصایبی همچون : فوت ، بیماری ...

مقاله در مورد انواع بیمه و رضایتمندی مشتری در صنعت بیمه ، دلایل عدم استفاده از بیمه عمر در ایران

word قابل ویرایش
44 صفحه
21700 تومان
انواع بیمه و رضایتمندی مشتری در صنعت بیمه ، دلایل عدم استفاده از بیمه عمر در ایرانانواع بیمه های عمر بیمه های عمر بطور کلی در حال حاضر به دو طریق عرضه می شوند : 1) بیمه های عمر با پوشش صرفا خطر فوت : در اینگونه بیمه ها هدف تامین افراد خانواده بعد از فوت شخص بیمه شده می باشد.2) بیمه های عمر پس اندازی : در اینگ ...

دانلود مقاله خوشه بندی و کشف الگوهای خسارت مشتریان بیمه شخص ثالث با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهامروزه به دلیل بالابودن تعداد تصادفات رانندگی در کشور، بیمه شخص ثالث اتومبیل، بالاترین میزان خسارت پرداختی را در بین رشتههای بیمهای دارد. با استفاده از بخشبندی مشتریان و کشف الگوهای میزان خسارت آنها، میتوان مشتریان باارزش بیمه شخص ثالث که خسارت کمتری دارند را شناسایی نمود که در پژوهش حاضر یک چارچوب پیشن ...

دانلود مقاله رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازهای مدل تعالی سازمانی با تأکید بر نقش تعهد عاطفی کارکنان صنعت بیمه

word قابل ویرایش
27 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
.1 مقدمهرشد جهانیشدن، پویایی و پیچیـدگی اقتصـاد و افـزایش رقابـت، نیـاز بـه یـک مـدل مدیریتی یکپارچه را ضروري میسازد. لذا سازمان ها صرفنظر از نوع، اندازه، سـاختار و سطح بلوغ، براي موفقبودن و دستیابی به تعـالی نیازمنـد انتخـاب مـدل هـاي مناسـب مدیریتی هستند. مدل 1EFQM، ابزاري عملی جهت رسیدن به این هـدف اسـت. ا ...

مقاله تبیین رابطه بین رضایتمندی ، ارزش درک شده و وفاداری مشتریان با نقش واسطهای اعتماد مشتریان ( مورد مطالعهصندوق بیمه محصولات کشاورزی استان یزد )

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تبیین رابطه بین رضایتمندي، ارزش درك شده و وفاداري مشتریان با نقش واسطهاي اعتماد مشتریان (مورد مطالعهصندوق بیمه محصولات کشاورزي استان یزد) چکیده هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین رضایتمندي، ارزش درك شده و وفاداري مشتریان با نقش واسطهاي اعتماد مشتریان به صندوق بیمه محصولات کشاورزي استان یزد میباشد. از آنجائیکه ...

مقاله بررسی تاثیر بازاریابی داخلی برمشتری مداری در شرکت بیمه ایران

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر بازاریابی داخلی برمشتری مداری در شرکت بیمه ایران چکیده : این پژوهش با هدف دست یابی به بهبود بازاریابی داخلی بر مشتری مداری بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش را تمام کارکنان شاغل در کارکنان در شرکت بیمه ایران تشکیل می دهد. بر اساس جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 150 نفر تعیین شد. و نمونه گیری نی ...

مقاله تعیین تاثیر ارائه خدمات و ارتباط با مشتری در عملکرد مالی شرکت بیمه دانا تهران

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تعيين تاثير ارائه خدمات و ارتباط با مشتري در عملکرد مالي شرکت بيمه دانا تهران چکيده : اين پژوهش در خصوص تاثير ارتباط با مشتري و ارائه خدمات مطلوب به مشتريان بر عملکرد مالي صنعت بيمه است . مشتريمداري وجوه گوناگوني دارد؛ با توجه به اهميت بالاي کيفيت ارتباطات و ارايه خدمات مطلوب به مشتريان به اين وجه از مشتر ...