دانلود مقاله بررسی و شناخت راههای مناسب ، ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق در دوره ابتدایی

word قابل ویرایش
174 صفحه
21700 تومان
217,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی و شناخت راههای مناسب ، ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق در دوره ابتدایی

بررسی و شناخت راههای مناسب ، ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق در دوره ابتدایی (پایه چهارم و پنجم) وابسته به سازمان آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران سال۱۳۸۱

سپاس
حمد و سپاس خداوندی را سزاست که نعمت درک حقایق و شعور و آگاهی را به انسان عطا فرمود ، ستایش او زیباست که زیبائیها را در نهاد و سرشت انسان به ودیعه گذارد ، تا بشر زیبائی حیات و زندگی را در تحقیق ارزشهای الهی و انسانی بداند .بندگی او موجب سربلندی و آزادگیست که با تعلیم انسان او را با کجیها به هدایت و طریقت علم رهنمون کرد . به راستی پیروی از او نعمت بزرگیست که در توجه انسانها به علم و معرفت و حقیقت نورانی انسانیت قلم را به قسم یاد می کند و پاسدارندگان آن را پاسدار ارزشهای ربانی و الهی می شمارد .

بدینوسیله از زحمات جناب آقای قیومی ، ناظر محترم پژوهش که با رهنمودهای اساسی و راهگشای خویش ، انجام پژوهش در مسیر صحیح را امکان پذیر ساختند ، کمال تشکر را دارم .
همچنین از زحمات ریاست محترم سازمان‌آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران جناب آقای محبی و اعضاء ارجمند شورای تحقیقات سازمان که با ایجاد فضای مساعد، زمینه رد جهت ترویج امر پژوهش و تحقیق فراهم می نمایند ، سپایگزارم .

چکیده :
پژوهش و تحقیق در هر جامعخ ارتباط تنگاتنگی با نظام آموزشی و فرهنگی آن جامعه دارد . بطوریکه با قاطعیت می توان گفت پژوهش و نوآوری در جامعه ای تکوین و توسعه پیدا می کند ، که نظام آموزشی و فرهنگی ، زمینه ها و بستر مناسب ، برای آن را تدارم دیده باشد . از آنجا که حقیقت جویی و کنجکاوی در نهاد تک تک نونهالان جامعه به ودیعه نهاده شده است . لذا نقش نظام آموزشی بسیار حائز اهمیت است.

پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی محسوب می گردد و هدف این پژوهش : ارائه طرح سازنده و راهکارهای مناسب جهت تشویق و ترغیب و توسعه مطالعه تحقیق در بین دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی می باشد . جامعه پژوهش در این تحقیق دانش‌آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی ، آموزگاران پایه چهارم و پنجم ابتدایی و مدیران مدارس ابتدایی می باشند . که در مدارس وابسته به سازمان آموزش و پروش شهرستان‌های استان تهران در سال تحصیلی ۸۲-۱۳۸۱ مشغول به کار می باشند .

پس از نمونه گیری که با استفاده از جدول مورگان و با توجه به معیارهای این پژوهش ، تعداد ۱۱۵۲ نفر از آنها انتخاب گردیده که ۷۶۸ نفر دانش آموز ، ۱۲۸ آموزگار و ۱۲۸ مدیر بودند . این افراد با روش خوشه ای ،‌تصادفی انتخاب شده اند برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از سه نوع پرسشنامه بسته ویژه ، دانش آموزان‌ ، مدیران و معلمان ، استفاده شده است .

اطلاعات بدست آمده از مدارس مورد پژوهش در خصوص کلیه مواردی که با موضوع پژوهش همخوانی و هماهنگی داشته از جمله متغیرهای مختلفی همچون نقش کتابخانه مدارس و نقش تحصیلات والدین ، میزان علاقه به مطالعه و تحقیق ، نقش درآمد خانواده ، نقش مدارس و … بوده است یافته های این پژوهش در قالب ۸۸ جدول توزیع فراوانی و نسبی تهیه و تنظیم و ارائه شده است .

جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون خی دو استفاده شده است .
تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که احتمالاً بین میزان تحصیلات والدین با تشویق و ترغیب فرزندان به مطالعه و تحقیق رابطه در حد آلفای ۱% وجود دارد . بین میزان علاقه به مطالعه و تحقیق و استفاده و استقبال از کتابخانه مدارس همبستگی وجود دارد . بین ساعت درسی در برنامه هفتگی با موضوع مطالعه و تحقیق و تشویق و ترغیب دانش آموزان ، همبستگی وجود دارد . بین متغیرهای ی همچون برگزاری مسابقات علمی و فرهنگی ، شرکت در اردوها ، وجود کارگاه آموزشی ، آموزش معلمان و مدیران و آموزش خانواده‌ها ، تقدیر دانش آموزان با تشویق و ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق همبستگی وجود دارد .

بنابراین شناخت راهکارهای ترغیب دانش آموزان می تواند ، بعنوان یکی از عوامل مهم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از دوره ابتدایی بکار رود . در پایان پیشنهاداتی جهت پژوهشهای بعدی ارائه شده است . امید است نتایج حاضر بتواند گام کوچکی در جهت رفع نیازهای آموزشی فرزندان این جامعه باشد.

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره ۱ : توزیع فراوانی جامعه و نمونه آماری دانش آموزان
جدول شماره ۲ : توزیع فراوانی و نسبی میزان تحصیلات پدر و مادر
جدول شماره ۳ : توزیع فراوانی و نسبی شغل والدین دانش آموزان
جدول شماره ۴ : توزیع فراوانی و نسبی میزان علاقه دانش آموزان به مطالعه
جدول شماره ۵ : توزیع فراوانی و نسبی میزان علاقه دانش آموزان به تحقیق
جدول شماره ۶ : توزیع فراوانی و نسبی میزان تمایل دانش آموزان به انجام تحقیق در مورد دروس مختلف

جدول شماره ۷ : توزیع فراوانی و نسبی فرصت مطالعه و تحقیق دانش آموزان
جدول شماره ۸ : توزیع فراوانی و نسبی میزان تشویق آموزگار در کلاس
جدول شماره ۹ : توزیع فراوانی و نسبی میزان مطالعه پدر و مادر دانش آموزان
جدول شماره ۱۰ : توزیع فراوانی و نسبی میزان تشویق پدر و مادر نسبت به فرزندان در امر مطالعه
جدول شماره ۱۱ : توزیع فراوانی و نسبی امکان مطالعه در خانه برای دانش آموان
جدول شماره ۱۲ : توزیع فراوانی و نسبی نوع کتابخانه مدارس با توجه به علاقه دانش‌آموزان
جدول شماره ۱۳ : توزیع فراوانی و نسبی وجود کتابهای مورد علاقه دانش آموزان با موضوعات مختلف در کتابخانه مدارس

جدول شماره ۱۴ : توزیع فراوانی و نسبی میزان استفاده و استقبال دانش آموزان از کتابخانه مدرسه
جدول شماره ۱۵ : توزیع فراوانی و نسبی میزان علاقه به مطالعه کتب غیردرسی در دانش‌آموزان
جدول شماره ۱۶ : توزیع فراوانی و نسبی میان فرصت مطالعه کتب غیردرسی
جدول شماره ۱۷ : توزیع فراوانی و نسبی میزان بزگزاری مسابقات در مدارس
جدول شماره ۱۸ : توزیع فراوانی و نسبی میزان حضور دانش آموزان در مسابقات فرهنگی و علمی در سطح مدارس
جدول شماره ۱۹ : توزیع فراوانی و نسبی میزان علاقه به برنامه های تلویزیونی در دانش آموزان
جدول شماره ۲۰ : توزیع فراوانی و نسبی نقش برنامه های تلویزیونی در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق

جدول شماره ۲۱ : توزیع فراوانی و نسبی میزان علاقه به مطالعه روزنامه و مجلات در دانش آموزان
جدول شماره ۲۲ : توزیع فراوانی و نسبی نقش روزنامه و مجلات در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
جدول شماره ۲۳ : توزیع فراوانی و نسبی نقش تشویق در حضور جمع در ترغیب دانش‌آموزان به مطالعه و تحقیق
جدول شماره ۲۴ : توزیع فراوانی و نسبی انتخاب نوع انجام مطالعه بصورت فردی یا گروهی در دانش آموزان
جدول شماره ۲۵ : توزیع فراوانی و نسبی انتخاب نوع کار تحقیق بصورت فردی یا گروهی در دانش آموزان
جدول شماره ۲۶ : توزیع فراوانی و نسبی اینکه آیا تشویق دانش آموزان از طرف مدرسه صورت می پذیرد ؟
جدول شماره ۲۷ : توزیع فراوانی و نسبی اینکه آیا دانش آموزان در مسابقات دستاوردهای علمی حضور دارند ؟
جدول شماره ۲۸ : توزیع فراوانی و نسبی اینکه آیا با تعیین ساعاتی خاص در برنامه هفتگی جهت انجام کار مطالعه و تحقیق برای دانش آموزان موافقند ؟

جدول شماره ۲۹ : توزیع فراوانی و نسبی اینکه آیا افزایش علاقه به مطالعه به وسیله اهداء جوایز صورت می پذیرد ؟
جدول شماره ۳۰ : توزیع فراوانی جامعه و نمونه آماری آموزگاران
جدول شماره ۳۱ : توزیع فراوانی و نسبی میزان تحصیلات آموزگاران
جدول شماره ۳۲ : توزیع فراوانی و نسبی پایه تدریس آموزگاران
جدول شماره ۳۳ : توزیع فراوانی و نسبی نقش کلاسهای ضمن خدمت با موضوع تحقیق و پژوهش ویژه آموزگاران
جدول شماره ۳۴ : توزیع فراوانی و نسبی نقش کلاسهای ضمن خدمت با موضوع آموزش و روشهای صحیح مطالعه ویژه آموزگاران
جدول شماره ۳۵ : توزیع فراوانی و نسبی نقش کتابخانه در مدارس در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه آموزگاران
جدول شماره ۳۶ : توزیع فراوانی و نسبی نقش قدردانی از معلمان فعال از دیدگاه آموزگاران
جدول شماره ۳۷ : توزیع فراوانی و نسبی نقش تعیین ساعت خاص در برنامه هفتگی دانش‌آموزان با موضوع مطالعه و تحقیق

جدول شماره ۳۸ : توزیع فراوانی و نسبی نقش آموزش و روشهای مناسب تحقیق به دانش‌آموزان از دیدگاه آموزگاران
جدول شماره ۳۹ : توزیع فراوانی و نسبی نقش آموزش و روشهای صحیح مطالعه به دانش‌آموزان از دیدگاه آموزگاران
جدول شماره ۴۰ : توزیع فراوانی و نسبی نقش آموز دراستفاده صحیح از کتاب و کتابخانه توسط دانش آموزان از دیدگاه آموزگاران

جدول شماره ۴۱ : توزیع فراوانی و نسبی میزان حضور دانش آموزان در مسابقات دستاوردهای علمی از دیدگاه آموزگاران
جدول شماره ۴۲ : توزیع فراوانی و نسبی نقش اهداء جوایز در ترغیب دانش آموزان از دیدگاه آموزگاران
جدول شماره ۴۳ : توزیع فراوانی و نسبی نقش قدردانی و ایجاد حس رقابت در دانش‌آموزان
جدول شماره ۴۴ : توزیع فراوانی و نسبی ایجاد انگیزه و تعبیه کارگاه آموزشی در مدارس از دیدگاه آموزگاران
جدول شماره ۴۵ : توزیع فراوانی و نسبی نقش کار فردی توسط دانش آموزان از دیدگاه‌ آموزگاران
جدول شماره ۴۶ : توزیع فراوانی و نسبی نقش کار گروهی توسط دانش آموزان از دیدگاه‌آموزگاران
جدول شماره ۴۷ : توزیع فراوانی و نسبی نقش رسانه ها در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق

جدول شماره ۴۸ : توزیع فراوانی و نسبی نقش روزنامه و مجلات در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
جدول شماره ۴۹ : توزیع فراوانی و نسبی نقش درآمد خانواده ها در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه آموزگاران
جدول شماره ۵۰ : توزیع فراوانی و نسبی نقش تحصیلات پدر و مادر در ترغیب دانش‌آموزان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه آموزگاران

جدول شماره ۵۱ : توزیع فراوانی و نسبی نقش مطالعه و تحقیق در یادگیری پایدارتر از دیدگاه آموزگاران
جدول شماره ۵۲ : توزیع فراوانی و نسبی نقش برگزاری مسابقات فرهنگی و علمی در مدارس از دیدگاه آموزگاران
جدول شماره ۵۳ : توزیع فراوانی حجم جامعه و نمونه آماری مدیران
جدول شماره ۵۴ : توزیع فراوانی و نسبی میزان تحصیلات مدیران
جدول شماره ۵۵ : توزیع فراوانی و نسبی تاکید بر لزوم وجود کتابخانه در مدارس از دیدگاه مدیران
جدول شماره ۵۶ : توزیع فراوانی و نسبی انتخاب نوع کتابخانه در مدارس از دیدگاه مدیران
جدول شماره ۵۷ : توزیع فراوانی و نسبی میزان برگزاری مسابقات فرهنگی ، علمی در مدارس از دیدگاه مدیران
جدول شماره ۵۸ : توزیع فراوانی و نسبی تاثیر برگزاری مسابقات در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه مدیران
جدول شماره ۵۹ : توزیع فراوانی و نسبی نقش تشویق و اهداء جوایز به دانش آموزان در ترغیب ایشان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه مدیران
جدول شماره ۶۰ : توزیع فراوانی و نسبی انتخاب روشهای مختلف در تشویق دانش آموزان و ترغیب ایشان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه مدیران

جدول شماره ۶۱ : توزیع فراوانی و نسبینقش برگزاری نمایشگاه کتاب در مداری از دیدگاه مدیران
جدول شماره ۶۲ : توزیع فراوانی و نسبی اهمیت اجرای مسابقات در مدارس ویژه دانش‌آموزان از دیدگاه مدیران
جدول شماره ۶۳ : توزیع فراوانی و نسبی شرکت دانش آموزان در اردوها و نقش آن در ترغیب بر دانش آموزان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه مدیران

جدول شماره ۶۴ : توزیع فراوانی و نسبی اشتراک رایگاه مجلات برای دانش آموزان از دیدگاه مدیران
جدول شماره ۶۵ : توزیع فراوانی و نسبی غنی سازی کتابخانه مدارس توسط مدیران
جدول شماره ۶۶ : توزیع فراوانی و نسبی معرفی دانش آمموزان موفق سال قبل جهت ترغیب سایر دانش آموزان توسط مدارس از دیدگاه مدیران

جدول شماره ۶۷ : توزیع فراوانی و نسبی تعیین ساعت خاص در برنامه هفتگی دانش‌آموزان با‌ موضوع مطالعه و تحقیق از دیدگاه مدیران
جدول شماره ۶۸ : توزیع فراوانی و نسبی نقش آموزش ضمن خدمت مدیران با موضوع مطالعه و تحقیق از دیدگاه ایشان
جدول شماره ۶۹ : توزیع فراوانی و نسبی نقش آموزش ضمن خدمت آموزگاران از دیدگاه مدیران
جدول شماره۰‌۷ : توزیع فراوانی و نسبی میزان اشاعه فرهنگ نطالعه و تحقیق در مدارس توسط مدیران
جدول شماره ۷۱ : توزیع فراوانی و نسبی نقش کار تحقیق در یادگیری پایدارتر در دانش آموزان از دیدگاه مدیران

جدول شماره ۷۲ : توزیع فراوانی و نسبی اختصاص زمان مناسب جهت مطالعه و تحقیق در مدارس از دیدگاه مدیران
جدول شماره ۷۳ : توزیع فراوانی و نسبی فراهم نمودن فضای مناسب
جدول شماره ۷۴ : توزیع فراوانی و نسبی نقش میزان تجهیز مدارس در ساخت دستاورهای علمی از دیدگاه مدیران
جدول شماره ۷۵ : توزیع فراوانی و نسبی نقش ایجاد و تعبیه کارگاه آموزشی در مدارس از دیدگاه مدیران
جدول شماره ۷۶ : توزیع فراوانی و نسبی نقش آموزش خانواده ها در ترغیب فرزندان به مطالعه و تحقیق توسط مدیران

جدول شماره ۷۷ : توزیع فراوانی و نسبی کیفیت کتابخانه مدارس از دیدگاه مدیران در مدارسی که مشغول بکارند .
جدول شماره ۷۸ : همبستگی عامل کتابخانه یا میزان علاقه به مطالعه و تحقیق از دیدگاه دانش آموزان
جدول شماره ۷۹ : همبستگی عامل کتابخانه با میزان علاقه به طالعه و تحقیق در دانش‌آموزان از دیدگاه مدیران و آموزگاران .
جدول شماره ۸۰ : همبستگی بین عامل برنامه و ساعت درسی با موضوع مطالعه و تحقیق با میزان علاقه مندی دانش آموزان به مطالعه از دیدگاه دانش آموزان
جدول شماره ۸۱ : همبستگی عامل برنامه و ساعت درسی با موضوع مطالعه و تحقیق با برخی ازمتغیرهایی که از دیدگاه مدیران و معلمان باعث ایجاد علاقه به مطالعه و تحقیق در دانش آموزان
جدول شماره ۸۲ : همبستگی بین متغیرهای انگیزه مطالعه و تحقیق با حضور در مسابقات در سطح مدارس از دیدگاه دانش آموزان
جدول شماره ۸۳ : همبستگی بین متغیرهای امگیزه مطالعه و تحقیق با حضور در مسابقات در سطح مدارس از دیدگاه مدیران و آموزگاران
جدول شماره ۸۴ : همبستگی بین متغیر قدردانی ، اهداء جوایز و ولوح تقدیر با میزان مطالعه و تحقیق در دانش آموزان از دیدگاه دانش آموزان
جدول شماره ۸۵ : همبستگی بین متغیرقدردانی ، اهداء جوایز ، لوح تقدیر با میزان مطالعه و تحقیق در دانش آموزان از دیدگاه مدیران و آموزگاران

جدول شماره ۸۶ : خلاصه نتایج آزمون خی دو در خصوص رابطه تحصیلات مادران با سایر متغیرهایی که در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق موثر است .
جدول شماره ۸۷ : خلاصه نتایج آزمون خی دو در خصوص رابطه تحصیلات پدران با سایر متغیرهایی که در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق موثر است .
جدول شماره ۸۸ : خلاصه نتایج آزمون خی دو در خصوص رابطه معدل سال گذشته با سایر متغیرهایی که در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق موثر است .

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره ۱ : توزیع فراوانی نمونه آماری دانش آموزان
نمودار شماره ۲ : توزیع فراوانی و نسبی میزان تحصیلات پدر و مادر
نمودار شماره ۳ : توزیع فراوانی و نسبی میزان علاقه دانش آموزان به مطالعه
نمودار شماره ۴ : توزیع فراوانی و نسبی میزان علاقه دانش آموزان به تحقیق
نمودار شماره ۵ : توزیع فراوانی و نسبی میزان وجود کتابهای در مورد علاقه دانش آموزان با مضوعات مختلف در کتابخانه مدارس
نمودار شماره ۶ : توزیع فراوانی و نسبی میزان استفاده و استقبال دانش آموزان از کتابخانه مدارس
نمودار شماره ۷ : توزیع فراوانی و نسبی نقش روزنامه و مجلات در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
نمودار شماره ۸ : توزیع فراوانی و نسبی اینکه آیا با تعیین ساعاتی خاص در برنامه هفتگی جهت انجام کار مطالعه و تحقیق برای دانش آموزان موافقند ؟
نمودار شماره ۹ : توزیع فراوانی و نمونه آماری آموزگاران
نمودار شماره ۱۰ : توزیع فراوانی و نسبی میزان تحصیلات آموزگاران
نمودار شماره ۱۱ : توزیع فراوانی و نسبی نقش کتابخانه در مدارس در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه آموزگاران

نمودار شماره ۱۲ : توزیع فراوانی و نسبی نقش تعیین ساعت خاص در برنامه هفتگی دانش‌آموزان با موضوع مطالعه و تحقیق از دیدگاه آموزگاران
نمودار شماره ۱۳ : توزیع فراوانی و نسبی نقش تحصیلات پدر و مادر در ترغیب دانش‌آموزان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه آموزگاران
نمودار شماره ۱۴: توزیع فراوانی نمونه آماری مدیران
نمودار شماره ۱۵ : توزیع فراوانی و نسبی غنی سازی کتابخانه مدارس توسط مدیران
نمودار شماره ۱۶ : توزیع فراوانی و نسبی نقش تعیین ساعت خاص در برنامه هفتگی دانش‌آموزان با موضوع مطالعه و تحقیق از دیدگاه مدیران

فهرست مطالب
عنوان صفحه
تشکر و سپاس
چکیده پژوهش
فهرست جداول
فهرست نمودارها
فصل اول – کلیات
مقدمه

بیان مسئله
ضرورت و اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه و سوالات
کلید واژه ها
فصل دوم – پیشینه تحقیق
مقدمه
ادبیات تحقیق و گستره نظری
بررسی پیشینه و سوابق تحقیق

نتیجه گیری
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
اعتبار و پایایی ابزار
روش های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل یافته های توصیفی
تجزیه و تحلیل یافته های استنباطی

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه یافته ها و تجزیه و تحلیل آن
بحث و بررسی
نتیجه گیری نهایی
محدودیت های تحقیق
پیشنهادهای تحقیق
منابع و مآخذ
ضمائم

فصل اول – کلیات

– مقدمه
– بیان مسئله
– ضرورت و اهمیت مسئله
– اهداف پژوهش
– فرضیه و سوالات
– کلید واژه ها
مقدمه :
انسان اصالتاً موجودی است اجتماعی و وارث تمامی تجارب تاریخ زندگی گذشته همه نسلها درهمه عصرها است . تربیت ضرورت رشد حیات آدمی است ودر سایه رشد قوای درونی است که استعداد ها و عواطف انسان به کمال می رسد و شخصیت افراد شکل می‌گیرد.
در باب اهمیت مطالعه ونقش آن در پرورش شخصیت افراد ورشد دانش وفرهنگ در جوامع بشری تحقیقات متعددی صورت و مقالات بسیاری نگاشته و می شود .

با این وجود هر چه در این زمینه گفته یا نوشته شود باز هم کم است ونیاز به مجالی بسیار گسترده و مطلبی بسیط تر دارد . اما به ضرورت باید به این نکته اشاره کرد یکی از راههای سنجش درجه تعالی فرهنگ وتمدن در جوامع وملل مختلف میزان مطالعه وگرایش به کتاب و کتاب خوانی در میان آنهاست .

ایجاد عشق وعلاقه به کتاب و کتاب خوانی از خانواده آغاز می گردد . به طور کلی ازدیدگاه روانشناسان ثابت شده است ، که شخصیت وهویت کودک در قدم اول در خانواده شکل می گیرد بنابراین به طور طبیعی والدین علاقمند به کتاب و مطالعه ، فرزندانی دوستدار کتاب و مطالعه خواهند داشت وعکس آن نیز صادق است اکثر علما و دانشمندان در خانواده هایی رشد نموده اند که والدین آنها اهل مطالعه ، پژوهش وتحقیق بوده اند ویا حداقل دوستدار ومشوق فرزندان خود در کسب علم ودانش بوده اند .

همچنین تجربه نشان می دهد در محیط هایی که از نظر سواد وفرهنگ عقب افتاده اند مشکل عمده خود والدین وتوجیه نبودن آنان در مورد لزوم واهمیت مطالعه فرزندانشان است زیرا کسانی که خود باسواد نیستند ویا احتمالاً سواد دارند اما به مطالعه عادت ندارند به طور طبیعی نه به اهمیت مطالعه واقف هستند ونه اعتقادی به لزوم آن دارند واین مسئله در مورد کودکان آنها نیز اثر گذار می باشد .
مرحله دوم آموزش در زندگی کودک درمدرسه شکل می گیرد پس در اولین سالهای آموزش در دبستان وظیفه اصلی این است که به ایشان روشهای مطالعه وخواندن را بیاموزیم در سالهای بالاتر درک مطلب وسپس تجزیه وتحلیل آن ، برای مثال کاربرد اطلاعاتی که خوانده شده است در واقع مهمترین هدف آموزشگاهی در طی سالهای تحصیلی این است که بیاموزند که چگونه دانش آموزان مشکلاتشان را با کمک اطلاعات در بزرگسالی حل کنند
وبه سواد خویش بیفزایند .
چنانچه پیاژه۲در این باره می گوید : هدف اصلی آموزش و پرورش آفرینش است . آفرینش انسانهایی توانا برای انجام دادن کارهای نو ، نه صرفاً تکرار آنچه پیشینیان انجام داده اند ، انسانهایی که خلاق ، نو آفرین وکاشفند .

در نتیجه آموزش و پرورش بعنوان بزرگترین مجموعه آموزشی کشور می‌تواند برنامه ریزی دقیق و بلند مدت عشق وعلاقه به کتاب و کتاب خوانی را در بین دانش آموزان تقویت کند واین معلمان واساتید گرانقدر ند که هم بعنوان الگوهای موفق علمی بشمار می روند وهم می توانند زمینه های گسترش فرهنگ کتاب خوانی ومطالعه وتحقیق را تعالی واستحکام بخشند.

پس بیائیم بسیار جدی تر در زمینه مطالعه چاره اندیشی کنیم تا شعله شوقی را که درجان کودکان به مطالعه است را گسترش دهیم وره آورد این نسل فردایی باشد بارور و شکوفا با انسانهایی که هیچ لذتی را با لذت مطالعه و دانستن معاوضه نمی کنند و مطالعه را قدم زدن در قلمرو آفتابی اندیشه ها وتنفس در فضای روح نواز گل زاران می بیند .

بیان مسئله :
اصولاً یکی از مهمترین شاخص های توسعه و پیشرفت هر کشور در گرو توسعه علمی و فرهنگ می باشد وی تردید اساس رشد و پیشرفت در مطالعه وتحقیق و پژوهش نهفته شده است و کشوری توسعه یافته تر است که نرخ مطالعه و تحقیق در آن کشور بالاتر است . بنابراین اگر کشور ما هم بخواهد از قافله علم و پیشرفت تکنولوژی عقب نماند باید به باز سازی واصلاح پایه‌های بنیادین این پیشرفت که همان انجام مطالعه وتحقیق و پژوهش است بپردازد .
واین نکته بر همگان روشن است که در برخی از کشورها از جمله ایران مطالعه و تحقیق نیاز به ایجاد بستر مناسب فرهنگی دارد و علی الاصول این زمینه فرهنگی را باید از دوره ابتدایی پایه گذاری نمود . اگر در این زمینه کوتاهی شود تا سالهای سال ضعف مطالعه و پژوهش در جامعه ما باقی خواهد ماند . و نتیجتاً از جهات فرهنگی و علمی وحتی مذهبی زیانهای جبران ناپذیری را باید متحمل شویم و ادامه این امر جامعه ما را به فقر فرهنگی مبتلا می نماید .
پس بر ماست که از وضعیت موجود احساس نگرانی کنیم وبا ایجاد حس مسئولیت به چاره اندیشی بپردازیم وفرهنگ مطالعه وگرایش به کتاب و کتاب خوانی را در میان مردم ونسل نو جامعه علی الخصوص کودکان دبستانی پرورش دهیم .

بدین لحاظ پژوهشی را با عنوان بررسی راهکارهای ترغیب وتشویق دانش آموزان به مطالعه وتحقیق واستفاده از امکانات کتابخانه های مدارس ابتدایی وابسته به سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ویافتن پاره ای از علل بکار نگرفتن امکانات کتابخانه ای وعدم علاقه به مطالعه وتحقیق وتجزیه وتحلیل این علل وبهتر شدن کیفیت تعلیم وتربیت در دوره ابتدایی است .
لذا در طرح مسئله فوق به موارد زیر می توان اشاره کرد :

۱- آیا گنجانیدن ساعتی خاص در برنامه هفتگی با عنوان مطالعه وتحقیق می تواند راهی درجهت تشویق وایجاد انگیزه در جهت مطالعه و تحقیق در دانش‌آموزان شود ؟
۲- آیا تشکیل کلاسهای ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان در زمینه آشنایی با فنون و روشهای مطالعه وتحقیق جهت تشویق وترغیب دانش آموزان به کارهای مطالعاتی وانجام تحقیق باشد ؟
۳- آیا رابطه ای بین رضایتمندی دانش آموزان از کار مطالعه وتحقیق بامیزان یاد گیری دروس آنان وجود دارد ؟

اهمیت و ضرورت پژوهش :
ورود به عرصه آموزش و پرورش یا به عبارتی مدرسه به عنوان دومین جایگاه آموزشی واجتماعی برای کودک است و آموزش و پرورش هم که خود بعنوان بزرگترین مرکز تعلیم وتربیت در کشور بشمار می رود ، وظیفه خطیری در جهت بنیادین کردن پایه های آموزش به طریق اصولی تری را دارد که از آن جمله توجه بیشتر به امر مطالعه وتحقیق است که با برنامه ریزی صحیح و بلند مدت عشق و علاقه به مطالعه و انجام کارهای تحقیقی را در نسل نوما بیدار کند .

پس از ایجاد این عشق وعلاقه به کتاب و کتاب خوانی در دانش آموزان آنها را با اهداف مطالعه و چگونگی ونقش مطالعه درتوسعه و پیشرفت کشور به خوبی آشنا گرداند واین مسئولیت بزرگ به عهده معلممان ما به خصوص در دوره ابتدایی است . همانطور که روانشناسانی چون واتسون۱ و جان لاک۲ عقیده داشتند که« ذهن کودک مانند لوح سفیدی۳ است که تجارب محیطی به راحتی بر آن نقش می بندد۴٫

معلمان هم که در نقش الگوهای موفق علمی برای دانش آموزان می باشند می‌توانند با آموزش روشهای صحیح مطالعه و تحقیق بستر مناسبی درکلاس درس ایجاد کنند تا با این روش وبکار گیری آموخته ها در بزرگسالی راه را برای پیشرفت وتوسعه در عرصه های مختلف در کشور بگشایند .
لذا به منظور تحقق این اهداف لازم است که پژوهشهایی در جهت شناسایی ورفع موانع موجود بعمل آید . براین اساس محقق را بر آن داشت که پژوهشی را با عنوانی که موضوع فوق را در بر داشته باشد وهمچنین ضرورتهای زیر را هم در بر گیرد به انجام رساند .

اهم ضرورتهای این پژوهش به شرح زیر میباشد :
۱- موضوع پژوهش جزء عناوین اولویتی سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در سال ۱۳۸۱ است .
۲- محدودیتهای که در سایر پژوهشها به آن اشاره شد از جمله اینکه این پژوهش در سایر استانها انجام گرفته و واضح است که از نظر موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی ونگرشهای فرهنگی ، تفاوتهای شایانی وجود دارد .

۳- پژوهشهایی با موضوع فوق در مقاطع دیگر (راهنمایی ، متوسط )بیشتر انجام گرفته در حالی که به نظر می رسد که اگر موضوع مورد بحث از ابتدای کودکی درمدارس کشور برای دانش آموزان به اجرا در آید نتایج بهتری حاصل می شود .
۴- بطور کلی دلیل انتخاب این موضوع مبتنی بر ضرورت عینی است . امروزه در حوزه آموزشی کمبود چنین تحقیقاتی حس می شود . باتوجه به اینکه تقریباً ۳/۱ جمعیت ایران را دانش آموزان تشکیل می‌دهند . ارائه شیوه های صحیح مطالعه وترغیب آنان به پژوهش ، راه برای رشد وتوسعه همه جانبه آنان فراهم خواهد شد.

اهداف پژوهش :
هدف کلی تحقیق :
– ارائه راه های ترغیب و تشویق دانش آموزان ابتدایی به مطالعه و تحقیق .
اهداف اختصاصی تحقیق :
– بررسی نقش کتابخانه آموزشگاهی در میزان گرایش به مطالعه وافزایش کیفیت تحقیق
– تبیین وشناسایی عوامل موثر در علاقمندی دانش آموزان به مطالعه
– اولویت بندی عوامل یا راههای تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق .
– بررسی نقش تحصیلات پدر و مادر در گرایش فرزندان به مطالعه وتحقیق

– بررسی نقش تقدیر وقدر دانی از دانش آموزان در میزان علاقمندی ایشان به مطالعه وتحقیق
– بررسی وشناخت راهکارهای افزایش انگیزه در دانش آموزان جهت شرکت در فعالیتهای پژوهشی
– بررسی میزان گرایش به مطالعه وتحقیق بصورت انفرادی در دانش آموزان
– بررسی نقش آموزش ضمن خدمت معلمان در ایجاد انگیزه به تحقیق در دانش آموزان
– بررسی نقش گنجانیدن ساعت درسی با موضوع مطالعه وتحقیق در برنامه هفتگی دانش آموزان وایجاد انگیزه به تحقیق در آنها
– بررسی نقش فراخوان ها و مسابقات علمی در ترغیب دانش‌آموزان به مطالعه و تحقیق
– بررسی نقطه نظرات ودیدگاههای دانش آموزان ( پایه چهارم و پنجم ) ابتدایی و آموزگاران این پایه ها و مدیران مدارس در زمینه علل عدم حضور کلی دانش آموزان در کارهای تحقیقی ومطالعه وتجزیه و تحلیل نظرات ارائه شده به منظور شناخت علل اساسی در زمینه مطالعه وتحقیق در دانش آموزان

فرضیه ها :
۱٫ بین وجود کتابخانه در مدارس با میزان مطالعه و تحقیق دانش آموزان همبستگی وجود دارد .
۲٫ بین گنجانیدن یک برنامه و ساعت درسی با عنوان مطالعه و تحقیق با میزان علاقمندی دانش آموزان به مطالعه و تحقیق همبستگی وجود دارد .

۳٫ بین انگیزه به مطالعه و تحقیق وشرکت در فراخوان مسابقات علمی ، فرهنگی همبستگی وجود دارد .
۴٫ بین قدردانی و اهداء جوایز و لوح تقدیر با افزایش میزان مطالعه و تحقیق همبستگی وجود دارد .
۵٫ بین میزان تحصیلات مادران باگرایش و ترغیب فرزندان به مطالعه و تحقیق رابطه وجود دارد .
۶٫ بین میزان تحصیلات پدران با گرایش و ترغیب فرزندان به مطالعه و تحقیق رابطه وجود دارد .
۷٫ بین معدل سال گذشته دانش آموزان با ترغیب ایشان به مطالعه و تحقیق رابطه وجود دارد .

سوال ها :
– آیا وجود کتابخانه در گرایش دانش آموزان به مطالعه وتحقیق موثر است؟
– آیا میزان تحصیلات پدر ومادر در گرایش فرزندان به مطالعه وتحقیق موثر است؟
– آیا میزان مطالعه اولیاء درمنزل می تواند باعث ترغیب فرزندان به مطالعه شود؟
– آیا تشویق به مطالعه به علاقمندی دانش آموزان به کار تحقیق می افزاید؟
– آیا اعطای لوح تقدیر باعث گرایش به مطالعه وتحقیق می شود؟
– آیا قدر دانی در حضور جمع از دانش آموزان در انگیزه وترغیب ایشان در مطالعه وتحقیق موثر است ؟

– آیا گرایش به مطالعه وتحقیق انفرادی با کیفیت یادگیری عمیق تر نزدیک تر است یا کار گروهی ؟
– آیا از طریق مطالعه وتحقیق آموزگار در کلاس می تواند دانش آموزان را به فعالیت بیشتر وادار کند؟
– آیا از طریق فراخوان ها با موضوعات مختلف می توان گرایش دانش آموزان را به مطالعه وتحقیق افزایش داد؟

– آیا می توان آموزشی دقیق ومنظم به مطالعه وتحقیق رااز دوره ابتدایی ( پایه چهارم و پنجم ) آغاز نمود؟
– آیا مطالعه کردن به روش صحیح وعلمی آن در کیفیت یاد گیری عمیق تر در دانش آموزان موثر است ؟

کلید واژه ها :
– مطالعه :
خواندن کتاب یا نوشته ای وفهمیدن آن ، نگرش در چیزی برای وقوف بدان ، قرائت نوشته ای برای درک آن . توفیقاتی که از طرف حق تعالی عارفان را دست دهد بنابراین خواندن هر نوشته به هر منظور را مطالعه گویند .
– مطالعه :
مطالعه را توجه کردن ، تفکر کردن ، آزمون ، امتحان و آزمایش معنی کرده است همچنین ذیل واژه مطالعه کردن آورده است ، فعالیتی است معطوف به یادگیری ویژه از طریق خواندن به طور مستمر ونیز فعالیت یاد گیری یا کسب دانش به ویژه از طریق خواندن به طور مستمر ونیز فعالیت یاد گیری یا کسب
دانش به ویژه از طریق منابع مکتوب .
– مطالعه :
۱- بکار بردن عقل یا ذهن برای یک مسئله یا موضوع
۲- رشته ای از یاد گیری است
۳- بحث وبررسی درباره یک موضوع خاص یاگزارش درباره یک تحقیق
-مطالعه :
مطالعه درمعنا و مفهوم وسیع آن همان ارتباط است با دنیای تازه به وسیله آثاری بجا مانده از دیگران آثاری که نشان دهنده طرز فکر آنان و شامل آثار تاریخی ، جغرافیایی ، اجتماعی ، هنری وغیره است . مطالعه در معنای خاص آن ، عبارت است از ارتباط با افکار دیگران به وسیله کتاب یا هر نوع نوشته دیگر .
– تحقیق :
تحقیق را می توان به تجزیه و تحلیل وثبت عینی وسیستماتیک مشاهدات کنترل شده که ممکن است به پروراندن قوانین کلی اصول یا نظریه هایی بیانجامد وبه پیش بینی ویا احتمالاً به کنترل نهایی رویداد ها منتج می شود تعریف کرد .

– تحقیق:
برای مفاهیم علم وتحقیق تعریف مشترکی که می توان عنوان کرد این است که علم کشف امر خفی وپنهان است یعنی کشف یک امری که در عالم واقع وجود دارد ولی حجابهای متعددی آن را پوشانده است علم این حجابها را یکی یکی کنار میزند تا به آن حقیقت برسد تعریف تحقیق هم در واقع همین است .
-تشویق وترغیب :
تشویق به معنی آرزومند کردن ، بشوق افکندن ، راغب ساختن .
ترغیب به معنای خواهان کردن ، گراینده کردن ، راغب کردن وبه رغبت در آوردن است و … ایجاد میل در کسی وایجاد گرایش برای انجام دادن کار .
راههای ترغیب :
در سطح مقیاس اسمی ورتبه ای از روی جوابهای که پاسخگویان به صورت بازوبسته ارائه
می نمایند مشخص می شود مثل تشویق بردن به سمینار ،اجرای مسابقات ، اشتراک رایگان مجلات اهمیت دادن به درس تحقیق .
– دانش آموز
دانش آموزنده ، آنکه علم آموزد ، نو ، آنکه دانش فرا گیرد .
در این پژوهش منظور دانش آموزان دختر وپسر مدارس ابتدایی که در پایه‌های چهارم و پنجم ودر سال جاری به تحصیل اشتغال دارند .
– کتاب :
تا کنون به گونه های تعریف شده است از جمله کتاب دانش مدون است ویا کتاب رسانه ای است گروهی که در آن مطالبی ثبتی شده است واین مطالب قابل انتقال است وبازیابی پیام آن مقید به زمان و مکان خاصی نیست . کتاب وسیله ای بصری نامحدود ماندنی ، سهل و الوصول ، پلی به گذشته وحال وراه‌گشای آینده ممکن است . از لوحه هایی چوبی یا عاجی بامجموعه ای از ورقه‌های کاغذ پوست آهو یا ماده ای همانند آن اعم از دست نویس یا چاپی که باهم نخ کشیده ویا صحافی شده باشند .
طبق تعریف نونیسکو کتاب معمولاً از ۴۸ صفحه بیشتر به طور مستقل صحافی شده است به کمتر از این مقدار جزوه یا رساله می گویند .
-کتابخانه :
کتابخانه آموزشگاهی مجموعه ای است سازمان یافته از مواد چاپی وغیر چاپی که درمدرسه برای استفاده دانش آموزان ومعلمان ایجاد می شود.۱
-کتابخانه:
مرکز هدایت اندیشه ،ذوق ، استعداد های طبایع وتوانایی های دانش آموزان است وبا امکاناتی که در اختیار دارد برای ارتقاء سطح علمی وفرهنگ تربیتی وشخصیتی واجتماعی دانش آموزان تلاش می کند . ۲
– آموزش:
تعلیم دانش آموزان ومعلمان در زمینه روش مطالعه وتحقیق که از این طریق مهارتها و آگاهی های آنان افزایش می یابد در مورد معلمان آموزش های حین تحصیلات دانشگاهی و آموزشهای ضمن خدمت وبرای دانش آموزان آموزشهای کلاسی و آموزشهای فوق برنامه از مولفه های آموزش بشمار می روند .

فصل دوم – پیشینه تحقیق

– مقدمه
– ادبیات تحقیق و گسترده نظری
– بررسی پیشینه و سوابق تحقیق
– نتیجه گیری

مقدمه :
در بررسی چار چوب نظری تحقیق سعی خواهد شد تا ضمن ارائه یک تعریف جامع ا زیادگیری ورابطه آن با مطالعه و تحقیق ومروری بر تحقیقات انجام شده که در خصوص مباحث فوق صورت گرفته بپردازد تا تصویری واضح وروشن از از مفاهیم کلیدی ارائه شود . از آنجایی که فرضیه های تحقیق بر چارچوبهای نظری استوار گردیده اند ، درک درست از مفاهیم نظری ضروری بنظر می رسد.

ادبیات تحقیق و گسترده نظری
– تعریف یاد گیری : فرآیند یا فعل وانفعالی است که بر اثر تمرین ، دگرگونیهای تدریجی ونسبتاً پایداری را در رفتار موجود زنده پدید می آورد . این فرایند مانند ادراک کردن وتجربه های حسی وعینی به طور مستقیم محسوس و مشهود نیست ، بلکه از دگرگونیهای رفتاری برداشت و استنتاج می شود . فرهنگ و آموزش و پرورش هر ملتی در پرتو یاد گیری شکل ونظم مشخصی به خود گرفته است درجهان امروز هر کشوری که نظام یاد گیری و آموزش پیشرفته تری دارد نیرومند تر وکامیاب تر است .

-عوامل موثر در یاد گیری :
۱- رشد طبیعی : منظور رشد بدنی وروانی است
۲- زمینه معلوماتی : شاگرد هنگامی می تواند درس جدیدی را بیاموزد که زمینه آن را داشته باشد .
۳- انگیزه : میل ورغبتی است که برای رسیدن به هدفی در فرد بوجود می آید شاگردی که انگیزه ای برای مطالعه ندارد به طور مسلم پیشرفت وموفقیتی نخواهد داشت .
۴- توجه۱ : متمرکز ساختن حواس برای فهمیدن موضوع یاد گیری است
۵- ادراک۲ : معنا بخشیدن به محرک هایی است که به حواس ما می رسند .
۶- پاداش۳ : یکی ازعوامل موثر دریاد گیری است ، برای اینکه عادت مطلوب در فرد ایجاد می شود باید تقویت بی درنگ پس از ظهور محرک اعمال گردد واگر درانجام آن تاخیر شود رابطه میان محرک و پاسخ گسسته می گردد.
۷- تنبیه۴ : از عوامل موثر در یاد گیری بشمار می آید وبه هر عمل یا رفتاری اطلاق می شود که دلسردی وناخشنودی یاد گیرنده را فراهم می آورد .

۸- روش سراسری : یاد گیری سراسری موثر تر از یادگیری بخشی یا پاره ای است.
۹- تمرین : یادگیری نیاز به تمرین وتکرار فراوان دارد . زیرا بدون تمرین لازم یاد‌گیری به صورت شایسته حاصل نمی شود .

راهبردهای مطالعه ویاد گیری
– روش اس کیو ۴ آریا روش پس ختام
یکی از روشهای موفق بهبود مطالعه ویادگیری روش اس کیو ۴ آر یا روش پس ختام است ( توماس ورابینسون ۱۹۷۹).
اس کیو ۴ آر از حروف اول شش مرحله آن تشکیل یافته است ۱- خواندن اجمالی یا پیش خوانی ۲- سوال کردن ۳- خواندن ۴- تفکر ۵- از حفظ گفتن ۶- مرور کردن
= روش مردر
روش جدید تر مطالعه ویاد گیری روش مرور نام دارد . ( دانسرو ۱۹۸۵) مردر از حروف اول شش مرحله آن تشکیل یافته است .
۱- حال وهوا ۲- درک وفهم ۳- یاد آوری ۴- کشف وهضم ۵- بسط و گسترش ۶- مرور وپاسخ دادن
= روش مشارکتی : باهم مطالعه کردن یکی از روشهای شناخته شده و موثر یادگیری در میان دانش آموزان ودانشجویان بوده است در این روش یاد گیرندگان به صورت دونفری باهم کار می کنند به نوبت خلاصه مطالبی راکه می خوانند برای هم می گویند .
= روش پرسیدن دو جانبه :
روش دیگری که به افزایش سطح فراشناخت وبه بهبود روش مطالعه کمک می‌کند روش پرسیدن دو جانبه یا پرسیدن متقابل است این روش را ماترو ۱۹۷۹) ابداع کرده است این روش وسیله ای است که به کمک آن طرح سوال از جانب یاد گیرندگان افزایش می یابد .
– تحقیق عبارت است از یک عمل منظم که در نتیجه آن پاسخ هایی برای سوال های مورد نظر ومطرح شده در موضوع تحقیق بدست می آید . این چنین پاسخ ها ممکن است کلی و ذهنی ، نظیر یافته های تحقیقات بنیادی یا برعکس قابل لمس و ویژه مانند یافته های تحقیقات کاربردی باشد که درهر حال محقق سعی دارد حقایقی را آشکار کند و بر اساس تعبیر و تفسیر این حقایق به دانشی نودست یابد . درحوزه آموزش و پرورش ما از تحقیق درامردرک و شناخت بهتر فرد ، درک وشناخت بهتر روال آموزش و یاد گیری وخلاصه ، جهت یافتن شرایطی که در آن ، این روال ( آموزش ویاد گیری ) به بهترین وجه به ثمر می رسد ، استفاده می کنیم .

بررسی سوابق وپیشینه تحقیق :
علیرغم اهمیت بسیار زیاد و حیاتی موضوع تحقیق پژوهشهای زیاد و دامنه داری در این زمینه علی الخصوص دراین مقطع تحصیلی که بعنوان پایه وزیر بنای اساسی در تعلیم وتربیت به شمار می رود صورت نپذیرفته واین امر باعث گردید که درجمع آوری پیشینه کار را برای محقق با محدودیت روبه رو سازد . اما با این وجود سعی شده است تا مرتبط ترین مواردی که از منابع وموسسات پژوهشی جمع آوری شده است بعنوان پیشینه درنظر گرفته شود که درجهت بررسی مفید تر به موارد زیر دسته بندی می گردد.

۱- در ایران :
الف – پژوهشهایی که هدف آنها بررسی عادات وعلایق به مطالعه وعوامل موثر بر آن
ب – پژوهشهایی که به نقش کتابخانه درمیزان گرایش به مطالعه
ج – پژوهشهایی که در زمینه راههای بر انگیختن به فعالیتهای پژوهشی وتحقیقی
د- بررسی مقالات در خصوص مطالعه وتحقیق
۲- در سایر کشورها
۳- نتیجه گیری
۱-در ایران :
الف – پژوهش هایی که هدف آن ها بررسی عادات و علایق به مطالعه وعوامل موثر بر آن
۱- ادریسی ۱۳۷۷ ، درپژوهشی با موضوع : بررسی راههای برانگیختن دانش‌آموزان به مطالعه وتکوین عادت مطالعه در فراگیران دوره راهنمایی شهرستان یزد به انجام رسانیده وی دراین پژوهش از روش مطالعاتی علی – مقایسه ای استفاده نموده جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان پسر ودختری بودند که در سال تحصیلی ۷۷-۷۶ درمدارس راهنمایی شهرستان یزد به تحصیل اشتغال داشتند . حجم نمونه ۸۰۰ نفر دانش آموز و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است .
عمده ترین یافته های پژوهش به قرار زیر است :
– بین علاقمندی وتمایل دانش آموزان به مطالعه در وضع فرهنگی تربیتی خانواده آنان ارتباط وجود دارد .
– والدین اسوه والگوی فرزندانند لذا شوق علم آموزی ودانش اندوزی می تواند از طریق تقلید به فرزندان آموخته شده باشد .
– استفاده از رسانه هاو ابزارهای آموزشی درضمن تدریس است.
– بین محتوا کتابهای درسی وایجاد انگیزه مطالعه دردانش آموزان یاد شده رابطه معنی دار وجود دارد.
۲- آب روشن ۱۳۷۶ ، در پژوهشی تحت عنوان رابطه بین روشهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی و ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان سال دوم راهنمایی شهرستان بوشهر به انجام رسانیده وی برای بررسی رابطه بین عادات مطالعه با پیشرفت تحصیلی ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان سال دوم راهنمایی شهرستان بوشهر از کل جامعه آماری نمونه ای به حجم ۲۰۰ نفر (۱۰۰ نفر دانش آموز دختر و ۱۰۰ نفر پسر) انتخاب وبوسیله دو پرسشنامه شخصیتی نوجوانان آیزینک و پرسشنامه عادات مطالعه وبا استفاده از کار نامه آموزشی دانش آموزان اطلاعات جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفت .
عمده ترین یافته های پژوهش به قرار زیر است :
– در روش مطالعه بین دانش آ‎موزان دختر و پسر برونگرا ودرونگرا اختلاف معنی دار وجود دارد.
– نوع شیوه انتخابی مطالعه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است ورابطه بین آن ها معنی دار است .
– در پیشرفت تحصیلی بین دانش آموزان دختر برونگرا و درونگرا اختلاف معنی دار وجود ندارد ولی بین دانش آموزان پسر درونگرا وبرونگرا اختلاف میانگین ها از نظر آماری معنی دار است بدین معنی که میانگین معدل دانش آموزان برونگرا بیشتر از دانش آموزان درونگرا است .
– دانش آ‎موزان برونگرا ودرونگرا درمیزان مطالعه کتب غیر درسی بین آنها اختلاف معنی دار وجود ندارد .
– بین دانش آموزان برونگرا و درونگرا از نظر نوع کتب مورد مطالعه تفاوت معنی دار وجود ندارد.
۳- یوسفی ۷۹-۱۳۷۸ ، در پژوهشی باعنوان : بررسی وضعیت میزان مطالعه غیر درسی دانش آموزان دوره متوسطه قم به انجام رسانیده ، جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دوره متوسطه نقاط شهری قم بوده و ۷۵۰ نفر بعنوان نمونه آماری بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند .
داده های مورد نیاز برای تحقیق با روش توصیفی واز طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده ازجمله یافته های پژوهش عبارتند از :

– میزان مطالعه دانش آموزان در مقایسه با سایر فعالیتهای آنان بسیار اندک می باشد به نحوی که سرانه مطالعه روزانه آنان حدود ۱۲/۱۲ دقیقه است .
– موضوعات مورد مطالعه بیش از ۷۰ درصد از دانش آموزان جهت دار نیست واکثر آن ها از سوی فرد یاعاملی درمنزل ، مدرسه واجتماع به مطالعه غیر درسی تشویق وراهنمایی نشده اند.
۴- اکبری ۷۶-۱۳۷۵، در پژوهشی با عنوان بررسی میزان مطالعه دبیران ومدرسان وراههای افزایش آن درشهر تهران به انجام رسانیده وی با انتخاب ۴۰۰ نفر نمونه ازجامعه مدرسان مراکز آموزش عالی فرهنگیان مراکز تربیت معلم به انضمام دبیران رشته های مختلف مناطق ۱۹ گانه شهر تهران به تحلیل پرداخته است .
اکبری دراین پژوهش به یافته های زیر دست یافت :
– بین امکانات مطالعه در منزل ومیزان مطالعه دبیران رابطه وجود دارد.
– نداشتن کتابخانه های شخصی در راه مطالعه معلمان مانع ایجاد می کند.
– بهبود وضعیت حقوق معلمان بر انگیزه مطالعه معلمان موثر است .
– برگزاری همایش های علمی ودعوت از معلمان برای ارائه مقاله ، بر انگیزه مطالعه معلمان موثر است.

ب- پژوهشهایی که به نقش کتابخانه در میزان گرایش به مطالعه
۱- نیک پناه ۱۳۷۸ ، در پژوهشی با عنوان : بررسی وضعیت کتابخانه های ابتدایی استان سیستان و بلوچستان به انجام رسانیده جامعه آماری ایشان کلیه مدارس ابتدایی استان مربوطه می باشد.
یافته هایی که براساس این پژوهشی نیک پناه به آنها دست یافته عبارتند از :
– تقریباً می توان گفت درمدارس استان کتابخانه نداریم .

– کتابخانه های موجود استقلال مکانی ندارند .
– به شدت با کمبود کتاب مواجهیم
– کتاب های موجود فرسوده یا اکثراً تناسبی با وضعیت دانش آموزان ندارند .
– تلاش معلمان وعلاقه دانش آموزان از نکات مثبت مربوط به کتابخانه است .
۲- ایزدی ، ۱۳۷۹ ، در پژوهشی باعنوان بررسی وضعیت کتابخانه های آموزشگاهی مقطع راهنمایی ومتوسطه شهرستان قم وارائه راهبردهایی برای بهینه سازی آن به انجام رسانیده .نمونه موردنظر از بین دانش آموزان مدارس راهنمایی و متوسطه مناطق۴ گانه قم انتخاب شده است محقق برای بهبود وضعیت ومرتفع ساختن مشکلات موجود آموزش نیروها وجدّی گرفتن کتابخانه های آموزشگاهی از سوی مسئولین اجرای جدی بخشنامه کتابدار و معلم ، اختصاص دادن ساعاتی تحت عنوان کتابخانه وکتاب خوانی ، تجهیز کتابخانه باانواع مواد سمعی وبصری ملزم نمودن مدارس به اختصاص مکانی مستقل با عنوان کتابخانه آموزشگاهی ، بکار گیری نیروهای متخصص د ر اداره وراه اندازی کتابخانه ها وفعال کردن فعالیتهای عمومی کتابخانه ها را مد نظر قرار داده.

ج- پژوهشهایی که در زمینه راههای برا نگیختن به فعالیتهای پژوهشی وتحقیقی
۱- مرادی ۱۳۷۹ ، در پژوهشی با عنوان بررسی شیوه های تشویق وترغیب معلمان و دانش آموزان به امور پژوهشی از دیدگاه معلمان ودانش آموزان شهر قم به انجام رسانیده در این زمینه پرسشهایی را مطرح می سازد .
– بین اعطای لوح تقدیر به دانش آموزان وانگیزه تحقیق آنان رابطه وجود دارد،؟
– بین آ‎موزش روش تحقیق به دانش آموزان وانگیزه تحقیق آنان رابطه معنی دار وجود دارد؟
– بین آموزش نحوه مقاله نویسی به دانش آموزان وانگیزه تحقیق آنان رابطه وجود دارد؟
وی با انتخاب ۳۴۵ نفر نمونه از جامعه دانش آموزی ۴ ناحیه آموزش و پرورش قم به انضمام ۵/۳ نفر از دبیران رشته های مختلف مناطق چهار گانه شهر قم به تحلیل پرداخته .

یافته هایی که در این تحقیق به آن دسترسی یافته بطور خلاصه به شرح زیر است .
– آموزش نحوه مقاله نویسی نیز از عواملی است که با انگیزه ، تحقیق دانش آموزان درارتباط است.
– نتایج نشان میدهد که بین برگزاری همایشهای علمی دانش آموزی وانگیزه تحقیق رابطه وجود دارد .
– انگیزه تحقیق دانش آموزان و قدر دانی در حضور جمع با همدیگر رابطه دارند این نتیجه باتمامی نظریه های انگیزش که بر آورده کردن نیاز به احترام وتعلق راموجب انگیزه می دانند .
محدودیتهایی را که در این تحقیق به آن اشاره شده عبارتند از :
۱- اصلی ترین وملموس ترین محدودیت پیش روی این پژوهش عدم وجود پیشینه تحقیق مناسب درباره انگیزه تحقیق معلمان ودانش آموزان بود که محقق را با دشواریهایی روبرو ساخت.
۲- این تحقیق درباره دانش آموزان مقطع متوسطه به انجام رسیده لذا تصمیم آ‎ن به سایر مقاطع خالی از اشکال نیست .
۳- تمامی فرضیه های مورد بررسی در این تحقیق با سطح خطای آلفای ۵% مورد آزمون قرار گرفته است . بنابراین نتایج بدست آمده در سطح اطمینان ۹۵% معتبر است ونمی توان در سطوحی بالاتر از ۹۵% یافته های این پژوهش را تصمیم داد.
۲- میر حمایت ۷۷-۱۳۷۶ ، در پژوهشی باعنوان : راههای ترغیب معلمان ودانش آموزان به فعالیت های پژوهشی در آذربایجان شرقی به انجام رسانید.
جامعه ونمونه ای را که در نظر گرفته : جامعه کل معلمان آذربایجان شرقی ونمونه مورد نظر ۴۰۰ نفر از معلمان ( ۲۰۰ زن – ۲۰۰ مرد ) بوده فرضیاتی را که میر حمایت در تحقیق خود آورده بطور خلاصه به شرح زیر می باشد :
– بین جنسیت بابکارگیری یافته ها وراههای ترغیب معلمان و دانش آموزان به تحقیق رابطه وجود دارد .
– بین تحصیلات افراد با راههای ترغیب معلمان و دانش آموزان به امر تحقیق رابطه وجود دارد .
– بین موانع تحقیق وبکار گیری یافته ها رابطه وجود دارد .
نتایجی که در آزمون فرضیه ها بدست آورده بطور خلاصه به شرح زیر می باشد :
– – بین جنسیت بابکارگیری یافته ها وراههای ترغیب معلمان و دانش آموزان به تحقیق رابطه وجود دارد .
– بین تحصیلات افراد با راههای ترغیب معلمان و دانش آموزان به امر تحقیق رابطه وجود دارد .
– بین رشته تحصیلی با راههای ترغیب معلمان ودانش آموزان به امر تحقیق رابطه وجود دارد.
– بین جایگاه تحقیق درجامعه و بکارگیری یافته های تحقیق رابطه وجود دارد.

پیشنهاد های حاصل :
تامین نیازهای مالی محققان ، ر فع مشکلات دست و پا گیر اداری ، گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش و پرورش ،‌ تشویق معلمان ودانش آموزان به فعالیتهای پژوهشی ، کاربردی نمودن تحقیقات.
د- بررسی مقالات در خصوص مطالعه وتحقیق :
۱- ابتکار ۱۳۶۸ ، در مقاله ای پژوهشی تحت عنوان چگونگی ایجاد انگیزه ، کیفیت پرورش محقق ومبتکر و چگونگی جذب استعداد های خلاق را مطرح می کند وسه موضوع محیط مناسب را عامل اصلی انگیزه تحقیق می راند وی عوامل تشکیل دهنده محیط مناسب را احترام به پژوهشگر ، تامین زندگی پژوهشگران وجبران مالی زحمات آنان ، وجود داشتن وسایل پژوهش مانند کتابخانه های بسیار مجهز وخدمات کامپیوتری می داند وی در پایان می گوید : همانگونه که مستعد ترین دانه ها در شوره زار رشد نمی کند بدون ایجاد محیط مناسب ، پژوهشگران قادر به کار نخواهد بود.

۲- مردانی نوکنده ۱۳۸۰ ، درمقاله ای با عنوان چگونگی افزایش رخ مطالعه درجامعه( باتاکید بر گرایش نوجوانان و جوانان به کتابخوانی ) را مطرح می کند وی در میان با بیان فرهنگی کشور نقش آموزش و پرورش ، فرهنگ وارشاد اسلامی وصدا سیما حساس تر می شمارد وباید به این نکته نیز اشاره داشت که کار فرهنگی واصلاح یک نگرش نادرست ، کاری بسیار دشوار می باشد ، ولی اگر همگان احساس مسئولیت نمایند وقدمی هر چند کوچک در این زمینه بر دارند درمدت کوتاهی وضعیت کنونی به وضعیتی مطلوب وایده آل ارتقاء خواهد یافت .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 174 صفحه
217,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد