دانلود مقاله بررسی آثار کاربردی مدیریت زمان در فرآیندهای ارتقاء شغلی کارمندان

word قابل ویرایش
9 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

خلق زمان بیشتر یکی از دغدغه های زندگی شهرنشینی و سازمان های زمان محور و مدرن است. مدیریت زمان بدون درک مفاهیم اولیه آن و شناخت ساختار اهداف سازمانی و ارتباط آن با قدرت مدیریت بر افکار، کاری سخت و فرسایشی است. مدیریت زمان یک ابزار است که دسترسی به زندگی شخصی و سازمانی موفق تر را در پی خواهد داشت. در این مقاله که به شیوه مروری تنظیم شده است، با کمک منابع کتابخانه ای، متون علمی و سخنرانی های بزرگان عرصه مدیریت زمان، ضمن بررسی شیوه های نوین، بهترین تکنیک های خلق و مدیریت زمان ارائه می شود و در پایان پیشنهاداتی جهت بازگشت سرمایه زمان، ارائه خواهد شد.

کلمات کلیدی: مدیریت زمان، ارتقاء شغلی، خلق زمان، بازگشت سرمایه زمان، زمان محور

۱

مقدمه و هدف

زود شروع کردن کار، دیرتر تعطیل کردن کار، استفاده از زمان های پرت ناهار، حذف تلفن های غیرضروری در محل کار، حذف صحبت های اضافی و مواردی شبیه به این بازدهی، عملکرد و خروجی کار شخص در سازمان را افزایش داده و ضمن استفاده بجا و موثر از زمان و مدیریت اثربخش زمان، باعث متمایز شدن کارمند موردنظر از سایر کارمندان خواهد که با تشویق بجای مدیران مستقیم می تواند الگوی مناسبی برای سایرین باشد.

با مدیریت کارهای چند وظیفه ای و فکر کردن درباره کارهای بزرگ و پیچیده و همچنین برنامه ریزی دقیق، موثر، کاربردی

æ زمان بندی شده که مجموعه ای از افراد با توجه به تجارب و تخصص شان و مشورت با یکدیگر، آن را تنظیم کرده اند می توان شاهد مدیریت زمانی کم نقص در حیطه سازمانی بود. عادت به برنامه ریزی و ساماندهی قبل از شروع هر کار سازمانی

æ شخصی و مکتوب فکر کردن افراد سازمان قبل از شروع وظایف خود، باعث نهادینه کردن تفکر مدیریت زمان در سازمان خواهد شد.

مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق

مدیریت زمان، وسیله ای است که شما را از جایگاه کنونی به مقصد موردنظرتان می برد. (تریسی, ,۱۳۸۸ ص. (۱۴ مدیریت زمان همان مدیریت زندگی است. با این روش می توانید از ارزشمندترین موهبت زندگی خود مراقبت کنید. (تریسی, ,۱۳۸۸ ص. (۱۵ مدیریت زمان، یکی از مولفه های علم مدیریت است، روش موثری برای کاهش استرس ناشی از کار است. (دهشیری, ص. (۳ وقتی بر زمان خود تسلط یابید و هر روز ۲ ساعت پربار اضافه به دست آورید، می توانید آن زمان اضافه را برای شرکت در یک مسابقه دوی ماراتون، کامل کردن کالج، نوشتن کتاب، راه اندازی یک کار جدید و ایجاد یک زندگی ممتاز، مورد استفاده قرار دهید. (تریسی, ,۱۳۸۸ ص. (۲۱ مدیریت زمان شامل مهارت هایی از قبیل انضباط شخصی، هدف گذاری، کنترل وقفه ها، روش سازماندهی امور و غیره است. (دهشیری, ص. (۳ زمان یک محدود اقتصادی است و چگونگی تخصیص آن توسط مدیران به فعالیت های گوناگون جهت بهره وری آنان در واقع برای موفقیت سازمان، حائز اهمیت است. (حافظی, نقیبی, نادری, نجفی مهری, محمودی, ,۱۳۸۷ ص. (۲

۲

پاترسون۱، وودی۲ و کوک(۲۰۰۱) ۳، پیتر فراست(۱۹۹۶) ۴، مک فادن۵ و دارت(۱۹۹۲) ۶ در زمینه بکارگیری مدیریت زمان تحقیقاتی انجام داده اند و به این نتیجه رسیده اند که مهارت ها باعث کارایی بیشتر سازمان می گردند. (یزدان پناه, حصاری, منفردی راز, عسگر زاده, ,۱۳۸۸ ص. (۶ هوش هیجانی و مدیریت زمان به عنوان مهارت ها و صلاحیت های قابل آموزش و یادگیری در محیط های کاری و زندگی روزمره می باشند. (دهشیری, ص. (۱۱ بین مدیران متخصص و غیرمتخصص در هیچ یک از زمینه های مهارت فردی و سازمانی مدیریت زمان، تفاوت معنی داری وجود ندارد. (حافظی, نقیبی, نادری, نجفی مهری, محمودی, ,۱۳۸۷ ص. (۸

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 9 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد