دانلود مقاله بررسی تصادفات عابرین پیاده در نیوزیلن

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

پیاده روی یکی از ایمن ترین روشهای حمل و نقل در نیوزیلند است و براساس آمارهای ارائه شده در ازای هر ساعت سفر با کمترین احتمال مرگ یا صدمه در رتبه دوم قرار دارد .
براساس گزارش های ارائه شده از تصادفات جاده های نیوزیلند ، در سال ۲۰۰۶ تعداد ۴۴ عابر پیاده رو کشته شده و ۲۵۶ عابر دچار جراحات شدید شده و تعداد ۶۹۵ عابر نیز جراحات سطحی پیدا کردند.
هزینه تصادفات عابرین پیاده حدود ۳۰۸ میلیون دلار بوده است که این مقدار ۹ درصد از کل هزینه های تصادفات در سال ۲۰۰۶ بوده است.

البته همه تصادفات عابرین پیاده به پلیس گزارش داده نشده اند، بنابراین براساس گزارش های اداره بهداشت تعداد واقعی عابرین پیاده که تصادف کرده اند بدست می آید.

در نیوزیلند و بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ بیش از ۳۴۰۰ عابر پیاده بدلیل تصادف با وسیله نقلیه نیاز به خدمات درمانی پیدا کرده و یا در بیمارستانها بستری شده اند که بطور متوسط حدود ۶۸۷ عابر پیاده در سال می باشد.
حدود ۲۱۶ عابر پیاده در همین دوره زمانی در تصادفات جاده ای کشته شده اند که
در نیوزیلند و بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ بیش از ۳۴۰۰ عابر پیاده بدلیل تصادف با وسیله نقلیه نیاز به خدمات درمانی پیدا کرده و یا در بیمارستانها بستری شده اند که بطور متوسط حدود ۶۸۷ عابر پیاده در سال می باشد.
حدود ۲۱۶ عابر پیاده در همین دوره زمانی در تصادفات جاده ای کشته شده اند که می توان گفت بطور متوسط ۴۳ عابر در هر سال کشته شده اند .

عابرین پیاده که دچار سانحه شده اند در بین همه گروههای سنی هستند ، ولی گروه سنی (۱۴-۰ ) بیشترین درصد را بخود اختصاص داده اند .

گروه سنی ۲۴-۱۵ سال نیز در معرض خطر زیادی هستند و در سال ۲۰۰۶ از هر ۱۰۰۰۰۰ نفر ۲۶ نفر نیاز به خدمات درمانی پیدا کرده اند .
گروه سنی بیش از ۶۵ سال از هر ۱۰۰۰۰۰ نفر ۲۲ نفر و گروه سنی ۶۴-۴۵ سال.
تعداد۱۱ نفر نیاز به خدمات درمانی پیدا کرده اند.
چانچه آمار عابرین پیاده که با وسیله نقلیه تصادف کرده اند با شاخص تعداد ساعتهایی پیاده روی آنها مقایسه گردد می توان نتیجه گرفت که عابرین پیاده در گروه سنی تا ۱۴ سال و بیش از ۸۰ سال ریسک بیشتری درتصادف با وسایل نقلیه موتوری دارند

لازم به ذکر است که ۵۸ درصد از عابرین تصادف کرده که نیاز به بستری شدن در بیمارستان را داشته اند و همچنین ۷۱ درصد از آمار کشته شدگان ، مرد بوده اند.
حتمال تصادفات عابرین پیاده در ساعات مختلف روز متفاوت بوده است و گروههای سنی مختلف نیز در ساعات خاصی از روز بالاترین آمار تصادف را داشته اند.

جدول زیر تعداد عابرین پیاده که در تصادف با وسایل نقلیه موتوری دچار جراحات شده اند در سالهای ۲۰۰۳-۲۰۰۶ آمده است. این جدول نشان می دهد که بیشترین عابرین پیاده کودک در بین ساعات ۳-۴ عصر تصادف کرده و دچار صدمه شده اند و تعداد عابرین پیاده بالغ که در بین ساعات ۸ صبح تا ۶ عصر دچار حادثه شده اند مقدار تقریبا ثابتی است

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 12 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد