بخشی از مقاله

تربیت بدنی

مقدمه
تربیت بدنی یک پدیده انسانی است و ابزاری موثر برای پرورش جسم و ارتقاء فرهنگی، تربیت و اخلاق است و می تواند زمینه ساز هویت ملی باشند. پس به این خاطر جایگاه تربیت بدنی و ورزش در بند سوم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلای ایران مطرح گردیده است. که طبق این، اصل دولت را به فراهم آوردن موقعیتی که همه افراد و در تمامی سطوح بتوانند از تربیت بدنی رایگان برخوردار باشند، موظف نموده است. باید توجه کرد که جامعه، زمانی قادر نخواهد بود راه ترقی را طی کند و به پیشرفت و سربلندی برسد که متشکل از افرادی سالم، فعال و کارآمد باشد. برای اینکه کلیه افراد جامعه بتوانند بدنی سال داشته باشد. و با افزایش سن دچار فقر حرکتی و کم حرکتی و از کار افتادگی نشوند. نیاز است تا در مراحل مختلف زندگی به طور موثر و مطلوب از آمادگی جسمانی در حد اولیه برخوردار باشند.


در بینش اسلامی تربیت و تقویت بدن و آمادگی همه جانبه ی آن مورد توجه است و به مومنان قوی از برنامه زندگی و بخشی از مراحل آموزشی و پرورشی هر فرد مورد توجه قرار گیرد.( صفری شالی،1380) با توجه به اینکه حدود نیمی از جمعیت کشورمان را زنان تشکیل می دهند ، و به اذعان همه روانشناسان اجتماعی و کارشناسان فن، جامعه ی سالم

برپایه خانواده ی سالم برپایه خانواده ی سالم بنا نهاده می شود و رکن اصلی خانواده را نیز زنان و مادر خانواده می سازد و با توجه به گسترش روز افزون اختلالات روانی در سطح جامعه بخصوص در میان بانوان که از طرفی مادران این سرزمین به شمار می روند. و ممکن است به علت احساس مسئولیت بیشتر، نسبت به افراد خانواده، استرس های خاص شغلی و مسائل دیگر تحت فشارهای روانی زیادی قرار گرفته و در معرض آسیب های روحی و جسمی قرار گیرند. از طرفی دیگر، نگرش ویژه خانواده به ورزشی زنان و داشتن عقاید خرافاتی، نظیر عواقب سوء فعالیتهای ورزشی، در اثر جهش و پرش، تغییر اندام و کاهش ظرافت آنان این قشر را خانواده و جامعه را نسبت به پرداختن به فعالیتهای ورزشی متاثر می سازد و اثر گذاری قوی بر کند بودن روند رشد فعالیت های ورزشی دختران و زنان در خانواده را به دنبال دارد.


از طرفی دیگر، بیماریها و عوارض حاصل از آن موانع موثر بر عدم مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی محسوب می گردد، چرا که زنان از ساختار فیزیکی ظریف تری برخوردار بوده و احتمال مخاطرات بیشتری را در مقابله با بی تحرکی و کم کاری دارند. کمترین احتمال خطر پوکی استخوان به عنوان یک عارضه شایع در زنان است. که سبب کاهش استخوان سازی و کمتر به فعالیت وا داشتن بدنشان می شود. در نتیجه پس انداز استخوانی کمتر سبب آمادگی آنان برای شکنندگی بیشتر استخوان ها در سنین ماینسالی و بزرگسالی می گردد.


از جهتی دیگر مقاطع خاص فیزیولوژیکی در وند طول عمر زنان، برای مثال دوران قاعدگی، بارداری و یائسگی به عنوان مشکلات کوتاه و درا مدت، مانع از شرکت مستمر زنان در فعالیت های ورزشی می گردد. کمبود اماکن ورزشی و در دسترس نبودن آن در سطوح مختلف اجتماعی به عنوان معضل جدی در امر پرداختن به فعالیت های ورزشی برای قشر زنان مطرح است. اگر موسسات و دستگاههای دولتی امکانات ورزشی لازم برای بانوان فراهم نکند تا بتوانند از سلامتی کامل برخوردار باشند، ضعف در سلامتی آنان بر روی بسیاری از مسائل تاثیر گجذار خواهد بود به طور مثال نمی توانند فرزند سالم و قوی سالم و قوی داشته باشند.


با توجه به مشکلات و معضلاتی که به آنها اشاره شد برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های ورزشی بانوان معلم از دیدگاه های مختلف باید از ظرافت و روش ویژه ای برخوردار باشد که در این زمینه تحقیقاتی را به طور بنیادی می طلبد. چرا که پرداختن موشکافانه به مشکلات و موانع ورزشی بانوان معلم می تواند در برنامه ریزی و توجه بیشتر به نیازهای آنان موثر باشد. برای تغییر ساختار برنامه ها به منظور کاستن از نابرابری ها و محو موانع و گسترش تسهیل شرکت تمام افراد بدون توجه به

جنسیت وجود سیستم مدیریتی قوی و متعهد ضروری است بنابراین پژوهش انجام شده قدم دیگری است که برداشته شده تا نقاط قوت و ضعف ورزش بانوان معلم را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد و انتظار می رود عوامل باز دارنده ای که در جامعه زنان بخشی از کشور برای پرداختن به فعالیتهای جسمانی و ورزش وجود دارد را شناسایی کند و از این طریق اطلاعاتی را در اختیار مسئولین امر قرار دهد تا بتوانند به نحو مطلوب تر موجبات رشد و شکوفائی روانی و ورزشی را در این بخش از جامعه فراهم آورند.


مبانی نظری تحقیق
تاثیرات ورزش بر آمادگی جسمانی
آمادگی جسمانی به عنوان توانائی زیستن تاب آوردن – و تحمل در برابر فشارهای روانی و ادامه کارها در شرایط سخت تعریف شده است. شرایطی که یک فرد غیر آماده را می تواند وادار به تسلیم کند و او را به زانو درآورد آمادگی جسمانی نقطه مقابل خستگی ناشی از تلاشهای روزانه، خستگی ناشی از نبود انرژی لازم برای آغاز با رغبت فعالیتهای زندگی و خستگی ناشی از واماندگی موارد غیر منتظره زندگی می باشد، در عین حال تلاش بدنی زیادی را می طلبد.
مدارک علمی درباره خواص سلامت بخش فعالیت بدنی روز به روز بیشتر می شود، به طور کلی بسیاری از مسائل و مشکلات تندرستی که مردم با آن مواجه اند به شیوه زندگی آنها وابسته است تاثیر قابل توجه شیوه زیستی بر تندرستی و سلامت امر شناخته شده است تمرین منظم و مناسب موجب حفظ آمادگی و نیل به تدرستی و عامل پیشگیری از انواع بیماری های جسمی و روانی است و در بسیاری از موارد روش درمانی خوبی برای بیماریهای فرسایشی است بنابراین آمیختن ورزش با زندگی تاثیر خوبی بر سلامت جسمی و ذهنی خواهد داشت تمرین و منظم به حفظ ترکیب مطلوب بدنی کمک خواهد کرد.
تمرین منظم با مصرف کالری های اضافی و پیش گیری از افزایش نامطلوب وزن به حفظ وزن مناسب کمک می کند و این باعث کاهش درصد بیماری ها می شود چون بسیاری از بیماریها در مقوله بیماریهای فقر حرکتی طبقه بندی می شوند بیماری فقر حرکتی نه از عفونت بلکه در اثر فعالیت جسمانی کم و ناکافی احتمال زیاددر سایر الگوهای رفتاری سلامت بخش و مثبت نیز درگیر خواهند بود.(خداداد1368) اهمیت فعالیت بدنی به عنوان بخش مکمل یک زندگی سالم کاملا روشن است. به علاوه شواهد علمی از فواید سلامت بخش تمرین و ورزش در حال افزایش است. بررسی ها نشان می دهند که فعالیت بدنی با تکرار، شدت، مدت مناسب و بر اساس برنامه های منظم، مزایای زیادی دارد.


حفظ سطح مناسبی از عناصر آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی مانند استقامت قلب و عروق، قدرت استخوان ف چاقی عضلانی، ترکیب بدنی و انعطاف پیذیری، در کاهش خطر امراض قلبی ، فشار خون، دیابت ، پوکی استخوان، چاقی و ناراحتی های روانی ( افسردگی) موثر است. کاهش میزان موارد حمله ی قلبی و حفظ عملکرد در پیری از مزایای تمرینات مظنم است. به علاوه افرادی دارای فعالیت جسمانی نسبت به افراد غیر فعال عمر بیشتری دارند. بنابراین آمادگی جسمانی عبارت است از توانایی زیستن به عنوان موجودی متعادل و کامل، تمرین منظم و مناسب موجب حفظ آمادگی و نیل به تندرستی و

عامل پیشگیری است، بنابر این آمیختن تمرین با زند گی تاثیر خوبی بر تندرستی جسمی و ذهنی خواهد داشت. بهبود آمادگی قلب و عروق یکی از مزایای تمرین است. مزایای نسبت داده شده به آمادگی قلبی و عروقی عبارتند از: بهبود کارایی قلب و عروق، تقویت عضله ی قلب، پایین آمدن ضربان قلب، تقلیل فشار خون، افزایش ظرفیت حمل اکسیژن در خون، بهبود گردش خون مرکزی و محیطی، مقاومت در مقابل تصلب شرایین، حکفظ سطح کلسترول خون در سطح مطلوب، تقلیلL.D.L

، افزایش H.D.L ، تقلیل خطر حمله قلبی و افزایش شانس زنده ماندن پس از حمله قلبی، همچنین ورزش به حفظ ترکیب مطلوب بدنی کمک می کند ف مقدار زیاد و مفوط چربی بدنی برای سلامت زیان آور است. اضافه وزن طول عمر را کم می کند. افزایش کلسترول خون ، دیابت ، فشار خون، بیماریهای کیسه صفراء، امراض قلب و عروق، پوکی استخوان و آرتروز استخوانی مفاصل تحمل کننده ی وزن بدن، با اضافه مرتبط است. تمرین منظم با مصرف کالری های اضافی و پیشگیری از

افزایش وزن نامطلوب به حفظ وزن مناسب کمک می کند و از این طریق خطر بیماریها کاسته می شود. و قدرت عضلانی و استقامت عضلانی و انعطاف پذیری از دیگر اجزای بسیار مهم آمادگی جسمانی می باشند. میلیون ها نفر از ناراحتی کمر رنج می برند و بسیاری از این ناراحتی ها به ضعف عضلانی و فقدان توازن و تعادل ناشی از فقر حرکتی و یا فعالیت های نامناسب نسبت داده می شود. کسب و حفظ مقدار مناسبی از این عناصر از خطر ابتلا به ناراحتی های کمر می کاهد. تمرین جسمانی منظم و مناسب، افراد را برای کار و فعالیت توانا می سازد، آمادگی جسمانی به طور کلی اجرای حرکتی عمومی را نیز بهبود می بخشد. فعالیتهای بدنی با زندگی روزمره در ارتباط است و افراد دارای آمادگی جسمانی، مهارت های ورزشی را بهتر ارائه می دهند. افراد آماده پس از کار و تمرین شدید خیلی سریع تر از افراد فاقد آمادگی به حالت اولیه برگشت می کنند.( آزاد، 1375).

 

اثرات اجتماعی ورزش
جامعه شناسی، مطالعه مردم گروه ها و اشخاص و فعالیت های انسان را تحت عنوان رفتار اجتماعی گروه ها و آداب و رسوم و نظم اجتماعی مورد توجه قرار می دهد و جامعه شناس تاثیر نهادهای اجتماعی بر فرد، رفتار اجتماعی و ارتباطات انسان در گروه و یا در یک نهاد و چگونگی تاثیر نهادها بر انسان و ارتباطات درونی و متقابل نهادهای اجتماعی چون ورزش، تربیت، مذهب و حکومت را مورد توجه قرار می دهد. گسترش ورزش به عنوان بعد مهمی از روند زندگی و تاثیر ورزش بر رفتار انسان در نهادهای اجتماعی تشکیل دهنده جامعه و زمینه های فرهنگی جامعه سبب شده تا مربیان تربیت بدنی و جامعه شناسان به این مقوله توجه بیشتری نشان دهند.
جامعه شناسان ورزشی از طرح ها و تدابیر اجتماعی، تجارب پیشین اجتماعی و وضعیت اجتماعی فعالیتهای ورزشی بر رفتار افراد و گروه در ورزش را مدنظر دارند، در این زمینه جویای پاسخ به سئوالات بیشماری هستند از جمله آیا ورزش فرد را در زندگی اماده می کند؟ آیا ورزش زنان را در پذیرفته شدن یک جامعه مهم به نظر می رسد.
امروزه از ورزش به عنوان یکی از مهمترین ، جذاب ترین، و موثرترین ابزارها در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی دنیا یاد می شود. فعالیت های حرکتی و ورزشی از عوامل مهم تاثیر گذار در زندگی فردی و اجتماعی هر فردی می باشد. سلامت جسمانی و روانی و نشاط و شادابی که یک فرد از طریق شرکت در فعالیتهای حرکتی و ورزش کسب می نماید، می تواند به عنوان یک شهروند پویا و فعال و سالم وظایف و مسئولیت های اجتماعی خود را انجام داده و در ساختن جامعه سالم مشارکت فعال داشته و به عنوان یک الگوی مثبت در جامعه ظاهر شود.(خلجی،1379)
تاثیرات فیزیولوژیکی ورزش


به طور کلی ورزش و تحرک بر رشد عمومی بدن تاثیر می گذارد، در سنین بالا ورزش برای جلوگیری از پوکی استخوان، اضافه وزن و ناراحتی های قلبی- عروقی همچنین برای غنی سازی اوقات بیکاری و جلوگیری از افسردگی و روان پریشی توصیه می شود.( رستمی،138)


ورزش علاوه بر پیشگیری از بیماری شریان کرونری و فشار خون برای درمان آن نیز موثر است. تمرین ورزشی، کارایی قلب را بهبود می بخشد و به همراه دیگر راههای درمانی مانند استفاده از دارو، تغییرات رژیم غذایی و ترک سیگار می توان از تثلب شرایین جلوگیری کند یا روند ان را معکوس نماید( حجتی و رحمانی نیا، 1381)
اتحادیه قلب آمریکا(1999) اعلام کرد که ارتباط مستقیمی بین کم تحرکی و انواع بیماری ها وجود دارد نداشتن تحرک بدنی، عاملی خطر ساز در ایجاد بیماری های قلبی است( یوسفی،1381).


در مجله علم، ورزش و سلامتی فواید ورزش به شرح زیر می باشد:
1) بهبود کار قلب و عروق: حرکات ورزشی مناسب و مستمر در کاهش احتمال سکته در اشخاصی که خانواده سابقه بیماری های قلبی- عروقی دارند، بسیار موثر است.
2) کنترل وزن: بهترین روش جهت کنترل وزن بدن ترکیب یک برنامه، منظم و منسجم ورزشی به همراه رژیم غذایی متناسب می باشد.
3) پرورش عضلات بدن
4) بهبود انعطاف پذیری بدن


5) افزایش جریان خون و انتقال اکسیژن به بافت ها
6) کاهش عوارض و احتمال مرگ و میر ناشی از نارسائی های قلبی
7) تنظیم فشار خون
8) بهبود شرایط در دوران حاملگی
9) کاهش خطرات حملات قلبی و به ویژه در زنان بعد از دروان حاملگی
10) بهبود حالت روحی و از بین بردن افسردگی( احمد مجد،1382).
تحقیقات نشان می دهد که در افراد با سطح آمادگی بدنی بالا میزان شیوع بیماریهای عرقی قلبی کمتر بوده و با کاهش میزان آمادگی بدن خطر آترواسکلروز افزایش داشته و از طرفی فعالیت بدنی می تواند از عوامل بازدارنده انجام ورزش در افرادی باشد که دچار بیماری های قلبی عروقی پروفسور هستند. بایارد استاد بهداشت استانفورد در مورد تاثیرات ورزش چنین بیان می کند: حرکات و فعالیتهای بدنی در پیشگیری از عوارض بیماری های و اعمال جراحی نقش اساسی داشته و به طوری که میزان بستری شدن افراد در بیمارستان 20 الی50 درصد خواهد کاست. همچنین ویدوبیکر می گوید: 50 درصد از علل مربوط به ضعیف شدن و از دست دادن نیروی حیاتی در سنین 30 الی70 سال به علت عدم تحرک بدنی بودن به طوری که این افراد چنانچه به ورزش بپردازند بین10 تا25 سال به عمر خود خواهند افزود و در این میان تاثیر ورزش در بین افرادی که به علت تحرک دچار ناراحتی ها و بیماری های گشته اند به مراتب بیش از سایرین است.(صفانیا،1379)
همچنین دیوو (2002) در تحقیق خود نشان می دهد، کودکانی که فعال هستند و در سطح بدنی مناسبی قرار دارند عوامل خطرزایی قلبی و عروقی کمتری نسبت به بچه های غیر فعال دارند. عوامل خطر زا همراه با بیماری قلبی کرونری از طریق فعالیت بدنی منظم در بزرگسالان و کودکان کاهش می یابد. و همین طور که به طور فیزیکی فعال هستند فشار خون پایین تری دارند.
کیرک و همکاران (1998) تا سالها سه عامل مهم بیماریهای قلبی را فشار خون بالا،کلسترول خون بالا، و سیگار کشیدن می دانستند. اما در سال 1992 شیوه زندگی پشت میز نشینی و بی تحرکی هم به عنوان عامل چهارم ذکر شد.

تاثیرات فیزیولوژیکی ورزش بانوان
تحقیقات و مشاهدات علمی بیانگر این است که دختران در آمادگی های جسمانی، وضعیت قامت و .... از سطح نامطلوبی برخوردار هستند. و با توجه به حفظ ارزش های اسلامی و ملاحظات فرهنگی محدودیت حرکتی مضاعفی نسبت به پسران دارند.کارشناسان معتقدند: فقدان فعالیت بدنی و ورزشی موجب رشد نیافتن و تضعیف کشش کلیه عضلات ناحیه شکم می شود که خود عامل اصلی در دردهای پشت به دنبال بارداری است بر اساس تحقیقات برخی ناهنجاری ها و ضعف های عضلانی در دختران رقم بالایی را به خود اختصاص داده و به طوری که افتادگی شانه 25/56 درصد، انحنای کمر 5/37 درصد انحراف جانبی سر 25/31 درصد است( یوسفی،1377)

بارداری و ورزش
رسولی(1376) در فصلنامه طب ورزش در دوران بارداری را به شرح زیر اعلام می دارد:
1- باقی ماندن وضعیت آمادگی جسمانی در هنگام حاملگی
2- ممانعت از افزایش وزن زیاد
3- کاهش دردهای کمری واریس پا
4- خواب بهتر
5- اعتقاد به نفس بالاتر
6- احتمالا زایمان بهتر و راحت تر


همچنین ورزش سبک دوران بارداری موجب کاهش قابل توجه درد کمر پس از زایمان و بهبود عملکرد مفاصل ران شده و هیچ تاثیر منفی بر رشد جنین ندارد.(محمدی،1381)


اثرات ورزشی در سنین قبل از بارداری در دختران جوان، با توضیح اثرات ورزش در ایجاد سلامتی جسمی و روحی آنان و ایجاد عضلات قوی و توانایی جسمی بالا در دختران و نیز تراکم استخوانی بالاتر به پرورش مادرانی با قوای جسمانی مناسب و میزان تراکم استخوان طبیعی منجرمی شود که در دوران بارداری، مشکلات خاص آن دوره، چون کمر دردهای دروان بارداری، کاهش توانایی فیزیکی و افسردگی های روحی در این گروه کاهش می یابد و زایمان موفق تر و با درد کمر کمتر و زمان کوتاه تر خواهد داشت.


در دوران قبل از بارداری ، دختران و زنان ورزشکار اختلالات سندرم و پیش از قاعدگی کمتری دارند و کمتر دچار دردهای لگن و اختلالات روحی چون افسردگی و اضطراب می شوند. برخی مطالعات نیز نشان می دهند که تمرینات بدنی شدید می توانند در کاهش درد قاعدگی موثر باشند. در یک مطالعه درد قادعگی در زنان دانشجو، وقتی آنان به مدت یکسال تحت تمرینات شدید جسمانی قرار گرفتند تا %55 کاهش یافت.


از طرف دیگر تمرینات سبک ویژه می توانند در جلوگیری و تسکین درد قاعدگی مفید باشند. انجام منظم تمرینات میتواند باعث بهبود گردش خون در ناحیه شکم، افزایش تونوس عضلات شکم و انعطافپذیری ناحیه کمر و لگن و انبساط عضلانی ناحیه لگن شود.( ترکان،1381)


فعالیتهای ورزشی در دوران بعد از زایمان باعث کاهش وزن و اندازه دور کمر زنان و همچنین باعث افزایش عضلات شکم و انعطاف پذیری عضلات پشت ران و کمر می شوند.(نیکیپور و همکاران،1381)
اگر چه نگرانی هایی در رابطه با سلامتی جنین به هنگام ورزش مادر وجود دارد، با این حال به نظر می رسد که ورزش هوازی مادر در دوران بارداری به ویژه اگر راهنمائی های ورزشی در این دوران رعایت شوند، خطر کمتری برای جنین دارد( محمدی و همکاران،1380)


مک موری (1990) معتقد است که زنان باردار باید سرعت و سطح تمرین را در هنگام بارداری به اندازه ای افزایش دهند که حرارت مرکزی بدن بیش از اندازه افزایش نیابد زیرا این امر برای جنین خطرناک است. وب و همکاران (1994) بیان می دارند که فعالیت های ورزشی هیچ اثری بر روی مدت درد زایمان ندارد بعضی دیگر پیشنهاد می کنند که زنانی که در طول دوران بارداری ورزش می کنند کمتر به داروهای مختلف مثل اکسی توسین و وسایل گوناگون فروسپس و عمل سرازین در هنگام زایمان احتیاج دارند. همچنین گزارشاتی وجود دارد که شکایت ناراحتی های عضلانی اسکلتی در زنانی که در هنگام بارداری ورزش می کنند کمتر است( سلامی،1381)

 

اثرات روانی ورزش
تربیت بدنی به خود شکفتگی و عزت نفس و واکنش سالم و اصولی در مقابل فعالیت جسمانی کمک می کند. تربیت بدنی مملو از زیبایی است و این داشته را با سخاوت تمام به انسان ارزانی می دارد. تربیت بدنی در جهت دادن زندگی به سوی اهداف ارزشمند سهیم است. تربیت بدنی به فرمول بندی فلاسفه زندگی شخصی کمک می کند. تشخیص خوب از بد، رقابت برای اهداف ارزشمند، درک ارزشهای ظاهری و باطنی، شناخت روش های استبدادی و دموکراتیک از طریق فعالیت های تربیت بدنی میسر می گردد.
فعالیتهای بدنی می تواند به طور موثر عزت را تحت تاثیر قرار دهد، احساس کنترل را افزایش و اعتماد به نفس را گسترش دهد. عده ای از محققان دریافتند که نمونه هایی چون زنان بالغ، دانشجویان، دانش آموزان، پسران چاق نوجوان، و دانش آموزان مدرسه ابتدایی پس از شرکت در برنامه های آمادگی جسمانی، عزت نفس انان را افزایش یافته است.
یکی از فواید معروف و مشهور تربیت بدنی کاهش فشار روانی است. همراه با افزایش سطح آمادگی، آشفتگی روانی تا حد زیادی کاهش می یابد. همچنین جمعیت بین المللی روانشناسی ورزش در سال 1992 اعلام کرد که فعالیت هوای باعث می شود تا اضطراب، افسردگی، تنش روانی و فشار روانی کاهش یابد( یوسفی،1381)
نورول و دیگران اعلام کردند که افزایش توان هوازی با بهبود همه جانبه پریشانی، افسردگی و استرسها همراه است. بلومنتال و امرسی (1991) اثرات بلند مدت تمرین جسمانی بر عملکرد روانی زنان کهنسال و مردان را تا 15% بهبود مشاهده نموده اند.
پرانک و دیگران (1995) با تحقیق بر روی زنان نشان دادند که تمرین شدید می تواند مزایای بر خلق و خوی رفتار داشته باشد و استرس و تنش را کم و اعتماد به نفس را افزایش دهد.


کوپر (1982) اعلام کرد که ورزشکاران نسبت به غیر ورزشکاران اجتماعی تر بوده و اعتماد به نفس
بالاتر ، مدیریت بهتر، سازگاری اجتماعی بیشتر و ساختار شخصیتی بالتری دارند. همچنین بانوان از نظر روانشناختی نتوانند مهارت های ضروری را کسب کنند و افرادی، کسل، پرتنش،مضطرب و افسرده مبدل خواهند شد.(خیری،1381)
آرتروید ، روانشناس معروف آمریکای در تحقیق بسیار جامع خود اظهار می دارد« نبود تعادل روانی بسیاری از بیماران در نتیجه نبود فعالیت حرکتی و ورزشی در دوران کودکی است»(نوابی نژاد،1378)


پرانک و همکاران(1995) مشخص کردند تمرین شدید می تواند مزایای بر روی خلق و خوی رفتار داشته باشد و با کم کردن استرس، تنش و افزایش اعتماد به نفس ارتباط دارد(اصفهانی،1375)
همچنین دختران جوان برای ابراز وجود، آموختن مهارتها و افزودن بر حس اعتماد به نفس و توانمندی هنگام رویارویبا شکست های اجتماعی نیازمند تحرک و ورزش هستند.(یوسفی،1377).
نتایج تحقیقی که بر روی دختران دانشجو انجام گرفت، نشان داد دخترانی که دارای ویژگی های شخصیتی مطلوب بودند، نگرش مثبت نسبت به فعالیتهای حرکتی و ورزشی داشته اند لوک هارت (1971). اورنیستین (1994) گزارش کرده که دخترانی که در خود حس سلامتی را احیا می کنند، از توانایی ها و ارزش ذاتی خود احساس خوبی به عنوان یک فرد دارند و می توانند در جامعه مفید باشند.


افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات عاطفی و از قدیمی ترین نشانه های ورانی است که از دیر باز
مورد توجه انسان قرار گرفته است. این بیماری مبتلایان خود را از زندگی نا امید، در تعلق ناتوان در کار و فعالیت دچار رخوت می نماید. ورزش به عنوان یکی از روشهای درمان افسردگی نام برده می شود. ورزش بروز افسردگی را در تمام جمعیت ها در هر گروه و سنی کاهش می دهد. به عنوان مثال دویدن به صورت اهسته به همراه انجام تمرینات تمدد اعصاب، آرامش و شل کردن عضلات و ورش های دسته جمعی توصیه می شود( اوجی،1380)


همچنین در افرادی که افسردگی و اضطراب دارند ورزش باعث رهایی از اضطراب و افزایش حالت روحی می شود.
بریم (1998) معتقد است که انجام فعالیت های منظم در طول زندگی می تواند از نظر روانی برای زنان بسیار مفید و میزان آلودگی را در آنان کاهش دهد و اعتماد به نفس را در آنان بهبود بخشد، شان گلد (1998) بیان می کند که تمرینات ورزشی ممکن است بسیاری از مشکلات جسمانی و روانی و تغییراتی که در دوران یائسگی و سنین میانسالی در زنان به وجود می آید را کنترل کند. این تغییرات شامل افسردگی، افزایش وزن، کاهش توده عضلانی و استخوانی و خطر بیماری قلبی و عروقی می باشد.

ورزش و نگرش خانوادگی
ورزش های خانوادگی، مهم ترین عامل در فعالیت های جسمانی خود جوش است، در حالی که، رفتارهای فعالیت بدنی والدین متوسط تا شدید باشد . می تواند بر فعالیت بدنی کودکان تاثیر گذار باشد( لطفی،1379).
چن و همکاران (1986) می گویند که سطح فعالیت های بدنی کودکان می تواند از طریق خانواده، فامیل و همسالان او افزایش یابد.
اندرسون (1992) در تحقیقی که روی 904 جوان انجام داد تاثیر پذیری این حوانان از اولیاء و دوستان وسطح آگاهی خودشان از فعالیت بدنی در اوقات فراغت مورد مطالعه قرار داده است. بررسی پاسخ ها نشان داد اگر چه یکی از دو گروه اولیاء و مدوستان تاثیر بیشتری از دیگری ندارد ولی فعالیت بدنی اولیاء و دوستان تاثیر تقویتی روی فعالیت بدنی افراد بالغ دارد.
حمایت والدین. دوستان و اعضای خانواده جهت مشارکت در فعالیت های بدنی در زمان فراغت موثر می باشد. با خدمات و حمایت های همه جانبه می توان باعث تشویق نوجوانان به شرکت در فعالیتهای بدنی در زمان فراغت آنها شد( تندنویس،1375)

ورزش و مسائل مدیریتی
در طول چند سال گذشته، اماکن ورزشی متعددی برای بانوان تاسیس شده است. یکی از مهمترین دستاوردهای جامعه ما فراهم نمودن زمینه های مختلف ورزشی برای زنان کشور است. اما با وجود این هنوز جوابگوی ورزش برای بانوان و نیاز آنها به فضای اختصاصی نمی باشد.
سلامی در تحقیقی گزارش کرده که در شهر تهران از مجموع سالن های موجود در 73 درصد ویژه آقایان و 27 درصد مخصوص بانوان می باشد که این امر مشکلات زیادی را برای ورزش بانوان بوجود آورد، است( اسلامی1381)
اگر چه موقعیت های بسیاری شرکت در ورزش برای دختران و زنان بوجود امده اما زنان فقط در یک سوم رشته های مسابقات المپیک شرکت می کنند .(ماری 1991).
مارکوس (1992) می کوید که نگرش مطلوب در مورد فعالیت بدنی می تواند بر درک بهتر از سلامت تاثیر بگذارد، فهم و سلامت ناشی از آمادگی بدنی و تحریک تغییرات رفتاری به سوی بهبود سطح فعالیت بدنی و آمادگی شخصی می باشد. به خوبی مشخص است که رشد و حفظ سطوح بهینه آمادگی قلبی و عروقی قدرت عضلانی بدنی علاقمند کند چیزهایی مانند دانش، اعتقادات ، نگرش ها، انگیزش دادن، اعتماد به نفس و تجارب قبلی در زمینه فعالیت بدنی می باشد، با وجود این یکی از وظایف مسئولین دانشگاه این است که افراد با اهمیت آمادگی جسمانی آشنا سازند و به آنها بقوبولانند که لذت بردن از فعالیت های بدنی بهترین کمک کننده به افراد می باشد.
کوربین ولیندزی (1991) عواملی را برای اینکه فعال باشد پیشنهاد کرد:
این عوامل شامل مهارت، امادگی بدنی و دسترسی به امکانات و تجهیزات ورزشی می باشد.
بیدل (1987) می گوید که وقتی امکانات فراهم شد افراد نیاز به تقویت دارند. آنها به حمایت نزدیکان خود نیاز دارند، مخصوصا خانواده و دوستان برای انگیزش. کسانی که در مورد توسعه فعالیت بدنی مطالعه کرده اند، سه عامل مهم را مشخص کرده اند:
علاقه مند کردن، فراهم سازی امکانات، تقویت افراد برای ورزش کردن همچنین محدودیت مالی، موجب محدود شدن ورزش بانوان و دختران است. وقتی که برنامه های ورزشی مدرسه و دانشگاه با کاهش بودجه تهدید شود، برنامه های دختران و زنان بیشتر در معرض خطر کاهش یافتن حمایتهای مالی قرار می گیرد. چون این برنامه ها جدیدند و مانند برنامه های مردان از استحکام کافی برخوردار نیستند ممکن است از فرصت کافی برای جلب مدیران و از توانایی کافی برای مقاومت در مقابل کسر بودجه برخوردار نباشند. بنابراین موقعیت زنان در ورزش ممکن است به طور زیان آوری از این مسائل تاثیر بپذیرد علیرغم احساس نیاز در سرمایه گذاری برای برنامه های زنان، تمایل کمتری مشاهده می شود اغلب برنامه های مردان در اولویت قرار می گیرد(سلامی 1381).
از سوی دیگر کمبود اماکن ورزشی و در دسترس نبود آن در سطوح مختلف اجتماعی به عنوان معضلی جدی در امر پرداختن به فعالیتهای ورزشی زنان قابل طرح است.


ورزش و مسائل اقتصادی
تربیت بدنی روشنگر نقش فعالیت جسمانی و ورزش در فرهنگ ملی است. تربیت بدنی و ورزش در فرهنگ جامعه و ملل جهان جایگاهی خاص دارد. سیاست کشورها، سیاست های حکومتی، اقتصادی و فرایندهای تربیتی از این مقوله تاثیر می پذیرند.
اقتصاد دانان بیش از هر چیز به آمادگی جسمانی نیروی انسانی خود در جهت بهره وری اقتصادی نگاه کنند. محققین معتقدند که اثرات سودمند آمادگی نیروی انسانی موجب بهره وری بهتر و مصرف کمتر می شود. نقش ورزش در پیش گیری از بروز بیماری ها باعث صرفه جویی اقتصادی برای خانواده ها و به طور کلی برای جامعه از لحاظ هزینه های درمانی می گردد( آزاد 1375).
رشد مشاغل در محدوده صنعت ورزش نتیجه مستقیم گسترش ورزش در میان مردم جهان است ورزش در سطح جهانی به عنوان درصدی از بازار اقتصاد مقدم شایسته ای را بدست آورده است.
شغل ورزشی ممکن است مانند لیگ بزرگ فوتبال حرفه ای بخش کاملا مستقلی از صنعت باشد همچنین ممکن است سازمانی مانند کمیته ملی المپیک که توانست هزینه برگزاری بازیهای المپیک1996 را از شرکت کداک بگیرد گسترش و توسعه یابد.
طی سالیان گذشته صنعت ورزش به شکل تصاعدی رشد کرده است مشاغلی مانند تولید پوشاک، تولید تجهیزات و شرکتهای خدماتی ورزش، شبکه های رسانه ای ایجاد شده است.
صنعت ورزش با مشاغل ورزشی در هم آمیخته است، مانند فروش وسائل ورزشی با امضاء بازیکنان محبوب و قرار دادهای انحصاری پخش تلویزیونی و تبلیغات در حین رویداد های ورزشی به یکی از موفق ترین راه های ترویج کالا تبدیل شده است.
ورزش یکی از فعالیت های مهم گردشگری در حین گردشگری است. و مسافرت نیز با انواع مختلف ورزش همراه است. گردشگری ورزشی یکی از حیطه های روبه رشد گردشگری است که مسابقات و رویدادهای ورزشی تعداد کثیری گردشگر داخلی و خارجی را جذب می کند و یکی از بخش های مهم صنعت گردشگری است که بیشترین رشد را داشته است مانند المپیک که تعداد زیادی گردشگر در ایام برگزاری مسابقات را جذب می کند.
جهانگردی ورزشی نه تنها با سرگذشت ها و هیجانهای ورزشی همراه است، بلکه برای بسیاری از تیم ها تجربه ی اجتماعی به شمار می آید. باشگاه های سیر و سفر، نمایندگی ها و مکان های توریستی که مورد توجه افراد علاقه مند و ورزشکار است کم کم همه پسند و سود آور می شود، اردوگاه هایی برای مادران، زنان و مردان با علایق خاص و شرکت های سیر و سفر برای افراد با ویژگی های مختلف به وجود امده استف همچنین فرصت هایی برای مسافرت های پر ماجرای مردان، برنامه های سفرهای دریایی برای کسانی که گرایش پرورش اندام دارند، خلاصه مجموعه ای از فرصت های ویژه مسافرتی فراهم آمده است. تلویزیون نیز در گسترش کشش و جذابیت ورزشی نقش دارد و از آن برای معرفی کالا، معرفی تیم های ورزشی، تبلیغ اجناس ورزشی و گسترش مشارکت ورزشی بین مردم استفاده می شود.( احسانی(1382).

فصل دوم ادبیات پیشینه
یکی از منابع اطلاعاتی هر محققی مرور بررسی ادبیات پیشینه تحقیق می باشد بدیهی است هر محققی چهار چوب تحقیق خود را بر اساس این نوع مطالعات و بررسی ها تعیین می نماید لذا باید تا حد امکان این مطالعات وسیع و گسترده باشند تا هم اطلاعات کافی در اختیار محقق بگذارد و هم محقق بتواند بر مبنای آنها جهت تحقیق خود را مشخص نماید در این تحقیق نیز، علیرغم اینکه تحقیقات مشابه قابل توجهی در داخل وخارج کشور انجام نشده است لذا آنچه در دسترس بود مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و خلاصه ان در این فصل گزارش شده است. هدف ادبیات انتخاب شده توصیف عوامل تسهیل کننده و بازدارنده برای پرداختن به فعالیتهای ورزشی در زنان جامعه مشتمل بر کارمند، دانشجو و خانه دار می باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید