بخشی از مقاله

تكثير كبك صنعتي

مقدمه¬
نقش تغذيه سالم در تامين سلامت انسان بر هيچ کس پوشيده نيست.انسان امروزي با پيشرفت تکنولوژي وبکارگيري همه علوم وفنون سعي در حفظ سلامت وماندگاري خود دارد؛ گواينکه استفاده نامناسب ازتکنولوژي براي سلامت وبقاي انسان خطرسازميباشد, ولي هدف عمده تامين وحفظ سلامت انسان است. استفاده ازروشهاوراهکارهاي نوين درتامين وبهبودوضع تغذيه بشرضمن ايجاداشتغال ,سلامت انسان را فراهم مياورد.

دراين راستا پرورش وتوليدگوشت کبک راهکاري نوين است. گوشت کبک از جهاتي جنبه دارويي داشته و براي بيماراني که مجاز به مصرف گوشت قرمز نبوده وحتي در مصرف گوشت سفيد محدوديت دارند, توصيه شده است. در طب سنتي براي ناتواني جنسي و عصبي, بيماران فشارخوني, افراد با چربي خون بالا, اسيداوريک بالا و ديابت کاربرد دارد ؛ علاوه بر مصرف داخلي تا حدي زمينه صادرات اين محصول توجيه خوبي دارد.


معرفي طرح
1-اطلاعات طرح
الف- زمينه فعاليت: تکثير, پرورش وکشتارگاه کبک صنعتي
ب- محل اجراي: طرح استان خراسان رضوي شهرستان…………
ج- مجري ومديريت طرح: محمدابوالحسني تلفن: 09151592116-6229545-0511
2-هدف طرح


هدف از اجراي طرح تاسيس واحدتوليدي وگوشتي است, ازآنجا که گوشت کبک منبع پروتئيني بسيار خوبي ميباشد و با توجه به هزينه طرح ,ميزان اشتغالزايي و نو بودن روش در استان خراسان رضوي وکيفيت اب وهواي منطقه, احداث مجتمع پرورش کبک, بسيار مناسب است. گواينکه گوشت کبک از گوشت مرغ وبلدرچين, بسيار لذيذتر و با کيفيتي برتراست.


بطورکلي اين واحدتوليدي با اخذ مجوزاز سازمان جهادکشاورزي به ظرفيت 2000قطعه مولدو10000قطعه گوشتي درهردوره پرورشي ودر 3سالن پرورش, توليدتخم و تکثيردر سال اول تکميل وبه بهره برداري خواهد رسيد.


ميزان گوشت توليدي ساليانه 45000کيلوگرم که به بازارداخل وخارج کشور عرضه خواهد شد. اين طرح در يک مرحله تکميل و قابل بهره برداري ميباشد. عرضه توليدات آن بدليل نزديکي به بازارمصرف مشهد که جزو يکي از کلان شهرهاي با سلايق وذائقه هاي متنوع مي باشد, متقاضي خاص خودرا از طريق شرکتهاي توزيعي, رستورانها وفروشگاههاي سطح شهر جلب خواهد کرد.با توجه به اينکه گوشت کبک بعنوان گوشت جايگزين و بدون عارضه ی ساير گوشتها با قيمت نسبتا مناسب به جاي گوشت مرغ و گوشت قرمزقابل عرضه بوده و ميتواند به عنوان عاملي در جهت کاهش قيمت گوشت ارزيابي شود.


خلاصه طرح:
اين کارگاه علاوه بر تاسيسات مربوط به پرورش و تكثير كبك داراي قسمتهاي انبار،سردخانه،مديريت و ساختمان كارگري خواهد بود.

ابنيه مورد نياز طرح
رديف شرح مساحت/ به متر مربع
1 سالن مادر 2000 قطعه ای 135
2 سالن پرورش 10000قطعه ای 500


3 سالن جوجه کشی 70
4 انبار دان وقطعات 150
5 کشتارگاه وبسته بتدی 50
6 سرد خانه 20


7 مدیریت 12
8 ساختمان کارگری 50
9 فضای سبز وتوسعه ی بعدی 4013
مجموع: 5000

كبكهای بالغ از واحدهای دارای کبک (اصفهان,یزدو...)تهیه وکارپرورش آنهاشروع میشود.پرورش کبک دارای سه مرحله پیشدان(برای تقویت بدن)رشد وتخم گذاری است؛که در دوره ی اول بدلیل این که واحد تولیدی از بابت خرید کبک مادر مستقل شود از فروش پرواری آن به بازار خودداری می کنیم.


بعد از آماده شدن مادر زمان تخم گیری فرا می رسدوتخم نطفه داردردستگاه انکوباتورگذاشته وتخم پس از24 تا 26روز تبدیل به جوجه می شود.سیکل پرورش وتکثیر جوجه ادامه می یابد. وزن کبک درهنگام کشتار 600 تا 700گرم است.غذای کبک در سه دوره پیشدان ,رشدوتخم گذاری - جیره بندی میشود.

جدول اجزای تشکیل دهنده غذای کبک
رديف ماده خوراکی پیشدان رشد تخم گذاری
1 ذرت 370 554 513
2 جو - 150 -
3 کنجاله سویا 515 240 320
4 صدف 17.5 14 70


5 دی کلسیم فسفات 22.5 17.5 12.5
6 چربی 60 10 70
7 متیونین 1.5 1.5 1.5
8 نمک 3.5 3.5 3.5
9 مکمل معدنی 10 10 10
مقدار خوراك در هر دوره تا تخمگذاري 21000 كيلوگرم مي باشد.


نيازهاي مالي
1- هزينه هاي ثابت :
الف- ساختمان وتاسيسات
ب- ماشين آلات
2- هزينه هاي در گردش:
الف – هزينه هاي جاري
ب- هزينه هاي پرسنلي


هزينه هاي ثابت
الف-ساختمان وتاسيسات
رديف شرح مساحت/متر مربع ارزش واحد/هزارريال ارزش کل/هزار رالش
1 سالن پرورش 500 1200 600000
2 سالن مادر 135 1200 162000
3 سالن جوجه کشي 70 1200 84000


4 انبار دان وقطعات 150 1200 180000
5 کشتارگاه وبسته بندي 50 1200 60000
6 سرد خانه 20 1200 24000
7 مديريت 12 1200 14400
8 ساختمان کارگري 50 1200 60000
9 ديوار کشي 285 300 85500


10 محوطه سازي 500 100 50000
11 لوله کشي آب گازوسيم کشي برق 220000
12 انشعاب آب برق گاز 170000
13 قفسه سازي(آب خوري ودان خوري) 100000
14 سرد خانه و متعلقات 150000
15 پيش بيني نشده5% 95495
مجموع 2005395
سازه ساختماني در اين طرح بلوک ديواري-سقفي و تير چه مي باشد.

ب- ماشين آلات
رديف شرح تعداد ارزش واحد/هزار رالد ارزش کل /هزار رال/
1 آسياب وميکسر2تن وبالا بر 1 24000 24000
2 موتور ژنراتوروتابلو برق 1 86000
3 باسکول 1 2700 2700
4 سيستم حرارتي 3 85000


5 هواکش به ابعاد مختلف 13 10000
6 دستگاه بسته بندي 40000
7 لوازم کشتارگاه 30000
8 پيش بيني نشده5% 27385
مجموع 575085

هزينه هاي در گردش
الف:هزينه هاي جاري
رديف شرح تعداد ارزش تعداد/به هزاررالد ارزش کل/به هزاررالد
1 تيمچه کبک 2000قطعه 120 240000
2 دان مصرفي مادر 51100 3.2 163520
3 دان مصرفي پرورش 255500 3.2 817600


4 واکسن ودارو 25000
5 ضد عفوني 10000
6 آب وبرق وگاز 35000
7 ثبت گارگاه 25000
8 وسائل مصرفي 40000
9 پيش بيني نشده85 67806
مجموع 1423926


هزينه هاي پرسنلي( به هزار ریال)
رديف شرح تعداد ماهيانه هرنفر ساليانه هر نفر جمع ساليانه
1 مديريت 1 3000 36000 36000
2 دامپزشک نيمه وقت 1 2500 30000 30000


3 کارگرتمام وقت 5 2000 24000 120000
4 پيش بینی نشده85 9300
مجموع 195300

هزينه هاي ثابت
ماشين آلات +ساختمان وتاسيسات
(هزار رالا) 2580444= 2005395+575085

هزينه هاي در گردش:
پرسنلي+جاري
(هزار ريال) 1619226=1423936+ 195300
مجموع کل هزينه هاي ثابت ودر گردش
(هزار ريال) 4199670=1619226+2580444

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید