دانلود مقاله حجاب و نقش آن در جامعه

word قابل ویرایش
22 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

حجاب و نقش آن در جامعه

فصل اول
کلیات تحقیق

تعریف و موضوع تحقیق:
کلمه حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب است. بیشتر استعمالش به معنی پرده است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می دهد که پرده وسیله پوشش است و شاید بتوان گفت که به حسب اصل هر پوششی حجاب نیست، آن پوششی حجاب نامیده می شود که از طریق پشت پرده واقع شدن صورت گیرد. و این مطلب باعث شده افرادی گمان کنند که اسلام برای زن چنین مقرر کرده است که که همیشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد و بیرون نرود. پوششی که اسلام برای زن واجب کرده است به این معنی نیست که از خانه بیرون نرود زندانی کردن و حبس کردن در اسلام مطرح نیست پوشش زن در اسلام این است که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به ؟؟ نپردازد. همچنین در جایی حجاب را به این صورت تعریف کرده اند : حجاب عاملی است که خالق به وسیله آن تنظیم عادلانه حیات را انجام می دهد تا تعقل، عاطفه، اخلاق، ایثار و انسانیت همه بصورت منطقی در جایگاه خود قرار گرفته و انجام وظیفه نمایند بنابراین میتوان حجاب را ضامن پویایی و تکامل جامعه انسانی به سوی اهداف الهی دانست.

فرضیات تحقیق:
۱) آیا رابطه معنی داری بین نقش حجاب و توسعه در جامعه وجود دارد.
۲) آیا ارتباط معناداری بین حجاب و سلامت روان در جامعه وجود دارد.
۳) آیا ارتباط معنی داری بین حجاب و نفی مردسالاری در جامعه وجود دارد.
۴) آیا ارتباط معنی داری بین حجاب در جامعه و سلامت نسل و تحکیم خانواده وجود دارد.

ضرورت و اهمیت تحقیق:
موضوع حجاب از ابعاد مختلفی مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته و کتاب ها و مقاله های فراوانی در این زمینه تدوین شده است این پژوهش در پی آن است تا با بررسی نقش پوشش و حجاب گامی کوچک را در بر طرف ساختن این نیاز بزرگ در جامعه بردارد. و به مربیان و مسئولان فرهنگی جامعه بینش تازه ای درباره تأثیر روانی حجاب بر زنان و دختران ارائه دهد. زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه نقش بسیار مهمی در ایجاد و گسترش عفت، پاکدامنی و اخلاق در بین جوامع بشری دارند. عفت و حیای زن که یکی از مهمترین عوامل حفظ و بقای عفت عمومی است، نه تنها در تمام ادیان و مذاهب الهی تأکید شده است بلکه عقل و فکر بشری نیز آن را تأیید می کند.

از نظر اسلام اهمیت این موضوع به حدی است که برخی روایات آن را تمام دین می دانند. روایتی از پیامبر اکرم (ص) آمده که فرمودند الحیاء هوالدین کله یعنی اینکه حیا تمام دین است و همچنین امام علی (ع) نیز در مورد عفت و پاکدامنی می فرماید: «العفه رأس کل خیر» یعنی عفت و پاکدامنی منشأ هر خیری است. به همین منظور در تمام ادیان و مذاهب آسمانی قوانین گوناگونی برای حفظ وبقای عفت و حیای عمومی وضع شده است که حجاب و پوشش زن از جمله آنهاست.
حجاب زن از آن جهت اهمیت دارد که نه تنها حافظ اخلاق و تجسم تقوا وعقت در سطح جامعه است بلکه وجود چنین حکمی در اسلام نوعی بزرگداشت زن مسلمان و محفوظ نگه داشتن وی از نگاه مردان وسوسه انگیزاست.

اهداف تحقیق:
هدف از این تحقیق نشان دهنده مسئله حجاب به عنوان نه تنها عامل حفظ اخلاق و تجسم بلکه عامل تقوا و عقت در جامعه و محفوظ نگهداشتن زن از نگاههای مردان حریص بواسطه همین مسئله حجاب است. همچنین هدف از این تحقیق نشان دادن یکی از حقوقهای مسلم زن در جامعه که هم باید خود زن و هم مرد آن را رعایت کند و این چیزی نیست جز مسئله حجاب. همچنین هدف دیگر از این تحقیق معرفی مسئله حجاب زن مسلمان ؟؟ به عنوان یک مسئله فردی است که به عنوان بارزترین نکته برای تبلیغ دین شمرده می شود. همچنین از اطراف این تحقیق نشان دادن رابطه بین حجاب و سلامت روانی زن در جامعه است که به موضوع این تحقیق اهمیت بیشتری داده است و نشان دادن حجاب بعنوان یک عامل برای خارج کردن زن از تبعیض به سوی سادات و همچنین آزاد ساختن زن از نگرش منفی به عنوان یک ابزار است می باشد.

فصل دوم
فرضیه ها
فرضیه ها:

تعریف فرضیه:
۲- یک راه حل پیشنهادی می باشد که محقق برای مشکل اساسی ارائه می دهد و به تأیید و ؟؟ آن می پردازد.
۲- آنچه محقق به دنبال آن می گردد و یا حدسی زیرکانه برای نتیجه تحقیق به دنبال آن می باشد.

فرضیه های تحقیق:
۱- ارتباط معنی داری بین نقش حجاب و توسعه در جامعه وجود دارد.
یعنی اینکه اسلام ؟؟ در نظر دارد با پیاده کردن حجاب در جامعه زمینه های ایجاد آزادی مدنی و کنترل اجتماعی را ممکن ساخته و امکان مشارکت زنان را در ؟؟ اجتماعی و توسعه در جامعه فراهم نماید.

۲- ارتباط معنی داریبین نقش حجاب و سلامت روان در جامعه وجود دارد.
بدون تردید حجاب و پوشش مناسب زن، تأثیرات بسیار مهمی بر روح و روان زن دارد. عفاف و پوشیدگی زن همچون سد و حفاظی است که زن در سایه آن از هر ذلت و تحقیری در امان می ماند. وقتی زن بدون حجاب در اجتماع مردان نامحرم حاضر می‌شود به آسانی تحت روانی و عاطفی آنها قرار می گیرد و وحدت روانی او از بین می رود. با از بین رفتن وحدت روانی دچار آشفتگی و اضطراب می شود.

۳- آیا ارتباط معنی داری بین نقش حجاب و نفی مردسالاری در جامعه وجود دارد.
تنها زمینه ای که باعث به وجود آمدن بحث آزادگی و عدالت و حق خواهی و ظلم ستیزی در عصر حاضر شده است بوجود آمدن فضای مذهبی بوده که توانسته است زنان را در برابر تبلیغات وسیع فرهنگی (فرهنگ مادی) مصون بدارد. و لازمه و اساس بوجود آمدن فضاهای مذهبی می باشد.
که مرد سالاری، سکولاریسم، لذت پرستی و… و هر چه و هر کسی که در مقابل آن بایستد خرد کرده و به نابودی می کشاند.
۴- ارتباط معنی داری بین حجاب و جامعه و سلامت نسل و تحکیم خانواده وجود دارد.
وجود حجاب در محیط خانواده باعث تقویت روحیه مذهبی افراد خانواده می شود.

تقویت روحیه مذهبی در خانواده باعث دلگرمی اعضا و وحدت میان اعضاء خانواده می‌شود. رعایت مسئله حجاب باعث قوی شدن بنیه خانواده می شود و باعث سوق دادن افراد به سمت و سو ی معنویت می شود، حجاب باعث صمیمی تر شدن اعضاء خانواده با هم و به وجود آمدن و احترام متقابل در خانواده می شود.

جامعه آماری و نمونه گیری:
تعریف جامعه آماری:
۱- مجموعه ای از افراد و اشیاء که حداقل دارای یک و یا چند نشانه و صفت ویژگی مشترک باشد.

نمونه گیری:
تعریف نمونه گیری:

عبارت است از مجموعه ای نشانه ها از یک قسمت یک گروه از جامعه ای بزرگتر انتخاب کرد طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی های آن گروه با جامعه بزرگتر باشد.
انواع نمونه گیری:

۱- نمونه گیری تصادفی (ساده):
به این شکل است که جامعه آماری ار مشخص کرده و نمونه آماری را نسبت به جامعه آماری تعیین می کنیم و سپس کارت های مشابهی را بین آنها توزیع ی کنیم و روی هر کارت شماره گذاری می کنیم سپس به صورت تقادفی یک کارت را بر می داریم و شماره آن را ثبت می کنیم و به همین ترتیب تا۱۰ نمونه ما بیرون و سپس روی آن را مطالعه کرده و به جامعه آماری تعمیم می دهیم.

۲- نمونه گیری تصادفی (سیستماتیک):
در این روش جامعه آماری و نمونه آماری را مشخص کرده و سپس نسبت جامعه آماری به نمونه آماری را مشخص می کنیم.
جامعه آماری= N
= نسبت جامعه آماری به نمونه آماری نمونه آماری= n
سپس طبق نمونه گیری تصادفی ساده کارت های مشابهی را برای کل جامعه آماری تنظیم می کنیم و بر روی همه کارها شماره گذاری می کنیم و سپس آنها در نقطه ای قرار می دهیم. سپس به طور تصادفی و اتفاقی کارت اول را بیرون می آوریم و شماره آن را ثبت می کنیم برای به دست آوردن شماره کارت دوم شماره اول را به اضافه نسبت جامعه آماری به نمونه آماری می کنیم و برای به دست آوردن شماره کارت سوم، شماره کارت دوم را به اضافه نسبت فوق می کنیم و به همین ترتیب تا۱۰۰ شماره به دست آید و سپس روی آنها مطالعه کرده و نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم می دهیم.

۳) نمونه گیری تصادفی طبقه ای:
این روش زمانی اتفاق می افتد که جامعه آماری از طبقات مختلف یا گروه هایی تشکیل شده باشد. در این روش به این صورت عمل می شود که جامعه آماری و نمونه آماری را مشخص کرده و سپس درصد هر طبقه را به دست آورده و در نمونه آماری ضرب می‌کنیم تا تعداد نمونه هر طبقه به دست آید پس از اینکه نمونه برای هر طبقه مشخص شد وارد هر طبقه یا گروه که می شویم و نمونه گیری تصادفی ساده را برای هر گروه به شکل های قبل انجام می دهیم.

۵) نمونه گیری ناحیه ای: در صورتی که حجم جامعه آماری بزرگ باشد یا نامحدود یا تعداد افراد جامعه مشخص نباشد و یا توزیع جغرافیایی اعضاء به صورت پراکنده باشد که دسترسی به آنها مقدور نباشد در این صورت بین نواحی مختلف چند ناحیه به طور تصادفی و اتفاقی انتخاب می شود و نتایج به دست آمده آن به کل جامعه آماری تعمیم داده می شود. در ضمن نتایج آن نمی تواند قدرت تعمیم پذیری قوی داشته باشد.

انواع روش تحقیقی:
۱) تحقیق تاریخی:
صرفاً رویداد تاریخی نیست بلکه گردش یکپارچه بین زمان ها و رویدادهاست.
به عبارتی دیگر تحقیق تاریخی در مورد موضوع معینی که در گذشته اتفاق افتاده است تحقیق می کند. تلاش یک محقق در تحقیق تاریخی این است که حقایق گذشته را از طریق تجزیه و تحلیل مورد بررسی قرار دهد تا صحت و سقم آن به صورت منظم مورد بررسی قرار گیرد.
۲) تحقیق توصیفی: توصیف عینی و واقعی خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع می‌باشد و به این منظور محقق تلاش می کند بدون هیچ کم و کاستی و بدون دست کاری کردن در آن اصلاحات را جمع آوری کرده و نتیجه گیری کند.

۳) تحقیق تداومی: این روش مراحل و نمونه های مورد مطالعه و یا اندازه آنها در گذشت زمان را مورد بررسی قرار می دهد مانند مطالعه طولانی رشد اخلاقی و جسمی در مراحل مختلف سنی و تعمیرات حاصله از زمان کودکی تا بزرگسالی و افرادی که به عنوان نمونه انتخاب می کنیم.
۴) تحقیق موردی: در این روش محقق بیشتر به نکات گذشته و مختلف در گذشته و حال و همچنین مطالعه میزان تعمیرات یک مورد خاص را دنبال می کند.
به عبارت دیگر در این تحقیق شناسایی قسمتی از اتفاق مورد نظر بررسی می شود که می تواند فرد، گروه و یا مؤسسه باشد.
روش این تحقیق: روش این تحقیق که موضوع آن حجاب در جامعه می باشد علی می‌باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 22 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد