بخشی از مقاله

حجاب و نقش آن در جامعه

فصل اول
كليات تحقيق

تعريف و موضوع تحقيق:
كلمه حجاب هم به معني پوشيدن است و هم به معني پرده و حاجب است. بيشتر استعمالش به معني پرده است. اين كلمه از آن جهت مفهوم پوشش مي دهد كه پرده وسيله پوشش است و شايد بتوان گفت كه به حسب اصل هر پوششي حجاب نيست، آن پوششي حجاب ناميده مي شود كه از طريق پشت پرده واقع شدن صورت گيرد. و اين مطلب باعث شده افرادي گمان كنند كه اسلام براي زن چنين مقرر كرده است كه كه هميشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد و بيرون نرود. پوششي كه اسلام براي زن واجب كرده است به اين معني نيست كه از خانه بيرون نرود زنداني كردن و حبس كردن در اسلام مطرح نيست پوشش زن در اسلام اين است كه زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به ؟؟ نپردازد. همچنين در جايي حجاب را به اين صورت تعريف كرده اند : حجاب عاملي است كه خالق به وسيله آن تنظيم عادلانه حيات را انجام مي دهد تا تعقل، عاطفه، اخلاق، ايثار و انسانيت همه بصورت منطقي در جايگاه خود قرار گرفته و انجام وظيفه نمايند بنابراين ميتوان حجاب را ضامن پويايي و تكامل جامعه انساني به سوي اهداف الهي دانست.

فرضيات تحقيق:
1) آيا رابطه معني داري بين نقش حجاب و توسعه در جامعه وجود دارد.
2) آيا ارتباط معناداري بين حجاب و سلامت روان در جامعه وجود دارد.
3) آيا ارتباط معني داري بين حجاب و نفي مردسالاري در جامعه وجود دارد.
4) آيا ارتباط معني داري بين حجاب در جامعه و سلامت نسل و تحكيم خانواده وجود دارد.


ضرورت و اهميت تحقيق:
موضوع حجاب از ابعاد مختلفي مورد مطالعه و تحقيق قرار گرفته و كتاب ها و مقاله هاي فراواني در اين زمينه تدوين شده است اين پژوهش در پي آن است تا با بررسي نقش پوشش و حجاب گامي كوچك را در بر طرف ساختن اين نياز بزرگ در جامعه بردارد. و به مربيان و مسئولان فرهنگي جامعه بينش تازه اي درباره تأثير رواني حجاب بر زنان و دختران ارائه دهد. زنان به عنوان نيمي از پيكرة جامعه نقش بسيار مهمي در ايجاد و گسترش عفت، پاكدامني و اخلاق در بين جوامع بشري دارند. عفت و حياي زن كه يكي از مهمترين عوامل حفظ و بقاي عفت عمومي است، نه تنها در تمام اديان و مذاهب الهي تأكيد شده است بلكه عقل و فكر بشري نيز آن را تأييد مي كند.


از نظر اسلام اهميت اين موضوع به حدي است كه برخي روايات آن را تمام دين مي دانند. روايتي از پيامبر اكرم (ص) آمده كه فرمودند الحياء هوالدين كله يعني اينكه حيا تمام دين است و همچنين امام علي (ع) نيز در مورد عفت و پاكدامني مي فرمايد: «العفه رأس كل خير» يعني عفت و پاكدامني منشأ هر خيري است. به همين منظور در تمام اديان و مذاهب آسماني قوانين گوناگوني براي حفظ وبقاي عفت و حياي عمومي وضع شده است كه حجاب و پوشش زن از جمله آنهاست.
حجاب زن از آن جهت اهميت دارد كه نه تنها حافظ اخلاق و تجسم تقوا وعقت در سطح جامعه است بلكه وجود چنين حكمي در اسلام نوعي بزرگداشت زن مسلمان و محفوظ نگه داشتن وي از نگاه مردان وسوسه انگيزاست.


اهداف تحقيق:
هدف از اين تحقيق نشان دهنده مسئله حجاب به عنوان نه تنها عامل حفظ اخلاق و تجسم بلكه عامل تقوا و عقت در جامعه و محفوظ نگهداشتن زن از نگاههاي مردان حريص بواسطه همين مسئله حجاب است. همچنين هدف از اين تحقيق نشان دادن يكي از حقوقهاي مسلم زن در جامعه كه هم بايد خود زن و هم مرد آن را رعايت كند و اين چيزي نيست جز مسئله حجاب. همچنين هدف ديگر از اين تحقيق معرفي مسئله حجاب زن مسلمان ؟؟ به عنوان يك مسئله فردي است كه به عنوان بارزترين نكته براي تبليغ دين شمرده مي شود. همچنين از اطراف اين تحقيق نشان دادن رابطه بين حجاب و سلامت رواني زن در جامعه است كه به موضوع اين تحقيق اهميت بيشتري داده است و نشان دادن حجاب بعنوان يك عامل براي خارج كردن زن از تبعيض به سوي سادات و همچنين آزاد ساختن زن از نگرش منفي به عنوان يك ابزار است مي باشد.

فصل دوم
فرضيه ها
فرضيه ها:


تعريف فرضيه:
2- يك راه حل پيشنهادي مي باشد كه محقق براي مشكل اساسي ارائه مي دهد و به تأييد و ؟؟ آن مي پردازد.
2- آنچه محقق به دنبال آن مي گردد و يا حدسي زيركانه براي نتيجه تحقيق به دنبال آن مي باشد.


فرضيه هاي تحقيق:
1- ارتباط معني داري بين نقش حجاب و توسعه در جامعه وجود دارد.
يعني اينكه اسلام ؟؟ در نظر دارد با پياده كردن حجاب در جامعه زمينه هاي ايجاد آزادي مدني و كنترل اجتماعي را ممكن ساخته و امكان مشاركت زنان را در ؟؟ اجتماعي و توسعه در جامعه فراهم نمايد.


2- ارتباط معني داريبين نقش حجاب و سلامت روان در جامعه وجود دارد.
بدون ترديد حجاب و پوشش مناسب زن، تأثيرات بسيار مهمي بر روح و روان زن دارد. عفاف و پوشيدگي زن همچون سد و حفاظي است كه زن در سايه آن از هر ذلت و تحقيري در امان مي ماند. وقتي زن بدون حجاب در اجتماع مردان نامحرم حاضر مي‌شود به آساني تحت رواني و عاطفي آنها قرار مي گيرد و وحدت رواني او از بين مي رود. با از بين رفتن وحدت رواني دچار آشفتگي و اضطراب مي شود.


3- آيا ارتباط معني داري بين نقش حجاب و نفي مردسالاري در جامعه وجود دارد.
تنها زمينه اي كه باعث به وجود آمدن بحث آزادگي و عدالت و حق خواهي و ظلم ستيزي در عصر حاضر شده است بوجود آمدن فضاي مذهبي بوده كه توانسته است زنان را در برابر تبليغات وسيع فرهنگي (فرهنگ مادي) مصون بدارد. و لازمه و اساس بوجود آمدن فضاهاي مذهبي مي باشد.
كه مرد سالاري، سكولاريسم، لذت پرستي و… و هر چه و هر كسي كه در مقابل آن بايستد خرد كرده و به نابودي مي كشاند.
4- ارتباط معني داري بين حجاب و جامعه و سلامت نسل و تحكيم خانواده وجود دارد.
وجود حجاب در محيط خانواده باعث تقويت روحيه مذهبي افراد خانواده مي شود.


تقويت روحيه مذهبي در خانواده باعث دلگرمي اعضا و وحدت ميان اعضاء خانواده مي‌شود. رعايت مسئله حجاب باعث قوي شدن بنيه خانواده مي شود و باعث سوق دادن افراد به سمت و سو ي معنويت مي شود، حجاب باعث صميمي تر شدن اعضاء خانواده با هم و به وجود آمدن و احترام متقابل در خانواده مي شود.


جامعه آماري و نمونه گيري:
تعريف جامعه آماري:
1- مجموعه اي از افراد و اشياء كه حداقل داراي يك و يا چند نشانه و صفت ويژگي مشترك باشد.


نمونه گيري:
تعريف نمونه گيري:


عبارت است از مجموعه اي نشانه ها از يك قسمت يك گروه از جامعه اي بزرگتر انتخاب كرد طوري كه اين مجموعه معرف كيفيات و ويژگي هاي آن گروه با جامعه بزرگتر باشد.
انواع نمونه گيري:


1- نمونه گيري تصادفي (ساده):
به اين شكل است كه جامعه آماري ار مشخص كرده و نمونه آماري را نسبت به جامعه آماري تعيين مي كنيم و سپس كارت هاي مشابهي را بين آنها توزيع ي كنيم و روي هر كارت شماره گذاري مي كنيم سپس به صورت تقادفي يك كارت را بر مي داريم و شماره آن را ثبت مي كنيم و به همين ترتيب تا10 نمونه ما بيرون و سپس روي آن را مطالعه كرده و به جامعه آماري تعميم مي دهيم.


2- نمونه گيري تصادفي (سيستماتيك):
در اين روش جامعه آماري و نمونه آماري را مشخص كرده و سپس نسبت جامعه آماري به نمونه آماري را مشخص مي كنيم.
جامعه آماري= N
= نسبت جامعه آماري به نمونه آماري نمونه آماري= n
سپس طبق نمونه گيري تصادفي ساده كارت هاي مشابهي را براي كل جامعه آماري تنظيم مي كنيم و بر روي همه كارها شماره گذاري مي كنيم و سپس آنها در نقطه اي قرار مي دهيم. سپس به طور تصادفي و اتفاقي كارت اول را بيرون مي آوريم و شماره آن را ثبت مي كنيم براي به دست آوردن شماره كارت دوم شماره اول را به اضافه نسبت جامعه آماري به نمونه آماري مي كنيم و براي به دست آوردن شماره كارت سوم، شماره كارت دوم را به اضافه نسبت فوق مي كنيم و به همين ترتيب تا100 شماره به دست آيد و سپس روي آنها مطالعه كرده و نتيجه را به كل جامعه آماري تعميم مي دهيم.

3) نمونه گيري تصادفي طبقه اي:
اين روش زماني اتفاق مي افتد كه جامعه آماري از طبقات مختلف يا گروه هايي تشكيل شده باشد. در اين روش به اين صورت عمل مي شود كه جامعه آماري و نمونه آماري را مشخص كرده و سپس درصد هر طبقه را به دست آورده و در نمونه آماري ضرب مي‌كنيم تا تعداد نمونه هر طبقه به دست آيد پس از اينكه نمونه براي هر طبقه مشخص شد وارد هر طبقه يا گروه كه مي شويم و نمونه گيري تصادفي ساده را براي هر گروه به شكل هاي قبل انجام مي دهيم.


5) نمونه گيري ناحيه اي: در صورتي كه حجم جامعه آماري بزرگ باشد يا نامحدود يا تعداد افراد جامعه مشخص نباشد و يا توزيع جغرافيايي اعضاء به صورت پراكنده باشد كه دسترسي به آنها مقدور نباشد در اين صورت بين نواحي مختلف چند ناحيه به طور تصادفي و اتفاقي انتخاب مي شود و نتايج به دست آمده آن به كل جامعه آماري تعميم داده مي شود. در ضمن نتايج آن نمي تواند قدرت تعميم پذيري قوي داشته باشد.


انواع روش تحقيقي:
1) تحقيق تاريخي:
صرفاً رويداد تاريخي نيست بلكه گردش يكپارچه بين زمان ها و رويدادهاست.
به عبارتي ديگر تحقيق تاريخي در مورد موضوع معيني كه در گذشته اتفاق افتاده است تحقيق مي كند. تلاش يك محقق در تحقيق تاريخي اين است كه حقايق گذشته را از طريق تجزيه و تحليل مورد بررسي قرار دهد تا صحت و سقم آن به صورت منظم مورد بررسي قرار گيرد.
2) تحقيق توصيفي: توصيف عيني و واقعي خصوصيات يك موقعيت يا يك موضوع مي‌باشد و به اين منظور محقق تلاش مي كند بدون هيچ كم و كاستي و بدون دست كاري كردن در آن اصلاحات را جمع آوري كرده و نتيجه گيري كند.


3) تحقيق تداومي: اين روش مراحل و نمونه هاي مورد مطالعه و يا اندازه آنها در گذشت زمان را مورد بررسي قرار مي دهد مانند مطالعه طولاني رشد اخلاقي و جسمي در مراحل مختلف سني و تعميرات حاصله از زمان كودكي تا بزرگسالي و افرادي كه به عنوان نمونه انتخاب مي كنيم.
4) تحقيق موردي: در اين روش محقق بيشتر به نكات گذشته و مختلف در گذشته و حال و همچنين مطالعه ميزان تعميرات يك مورد خاص را دنبال مي كند.
به عبارت ديگر در اين تحقيق شناسايي قسمتي از اتفاق مورد نظر بررسي مي شود كه مي تواند فرد، گروه و يا مؤسسه باشد.
روش اين تحقيق: روش اين تحقيق كه موضوع آن حجاب در جامعه مي باشد علي مي‌باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید