دانلود مقاله سیمای ظهور وایرانیان

word قابل ویرایش
13 صفحه
18700 تومان

سيماي ظهور وايرانيان


راستش را به ما نگفتند يا لااقل همه حقيقت را به ما نگفتند .گفتند تو که بيايي خون به پا مي کني ،جوي خون به راه مي اندازي وازکشته پشته مي سازي وما را ازظهور تو ترساندند.

ما ازهمان کودکي تورا دوست داشتيم ، لحظه لحظه عمرمان به تو عشق مي ورزيديم وبا همه وجودمان بي تاب آمدنت بوديم .

اما .... اما کسي به ما نگفت که چه گلستاني مي شود جهان، وقتي که تو بيايي . کسي به ما نگفت که آن ساحل اميد که درپس اين درياي خون نشسته است ،چگونه ساحلي است ؟ آن بهشت را کسي براي ما ترسيم نکرد.1

بي شک ظهور تواي منجي بشريت واي محبوب ازلي بزرگ ترين وزيباترين وشادترين جشن عالم خواهد بود.

انقلاب حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه همچون ديگر انقلاب ها بدون مقدمه وزمينه سازي شکل نمي گيرد . بلكه در آستانه ظهورانقلاب ها ونهضت هايي رخ مي دهد و زمينه را براي قيام مصلح جهاني مهيا ميکند .

ايرانيان ازديرباز باشناختي عميق که ازاعتقادات وفرهنگ ناب محمدي نشئت مي گرفت ، بسته به گرايش هاي خاص اعتقادي ، اجتماعي وفرهنگي سعي مي کردند نسبت به عظمت وجودي وابعاد مختلف شخصيت حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه معرفت پيدا کنند و اين ديدگاه ازآنجا که ريشه درفطرت وفرهنگ آنان داشت ، آنها را براي تشکيل يک حکومت واحد آماده کرد. انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني (ره) به پيروزي رسيد وبراي اولين باردرعصر انتظار حکومت اسلامي محقق شد وزمينه رابراي تحقق دولت جهاني حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه هموارساخت .

اکنون نيزمردم ايران با همان خط مشي سعي در ارتقاء اين سطح فکر وفرهنگ بين خود وجامعه دارند ، به گونه اي که ايران رابه جايگاهي برسانند که شرط تحقق حکومت واحد جهاني باشد وايران پايگاه آن بزرگوار گردد.

حضرت امام (ره) پيرامون اينکه ايران کشور امام الزمان است ، فرموده اند :
« ... اين کشوري که کشور ائمه هدي عليهم السلام وکشور صاحب الزمان عجل الله تعالي فرجه است ، کشوري باشد که تا ظهور موعود ايشان به استقلال خودش ادامه بدهد، قدرت خودش را درخدمت آن بزرگوار قرار بدهدکه عالم را ان شاء الله به عدل وداد بکشد وازاين جورهايي که برمستضعفان مي گذرد ، جلوگيري کند »2

قابل توجه است که بگوييم همه اينها با منابع روايي شيعه وسني که مبتني بروجود ايرانيان وزمينه سازي ظهور امام زمان عجل الله تعالي فرجه است ، صدق مي کند. روايت حاکي ازاين است که انقلاب وحرکت ظهور حضرت مهدي ارواحنا فداه بعد ازفراهم شدن مقدمات وآمادگي هاي منطقه اي وجهاني ازمکه آغاز مي گردد ....

اما درسطح منطقه دوحکومت هوادار حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه درايران ويمن تشکيل خواهد شد ... که ياران ايراني آن حضرت مدتي قبل ازظهور، حکومت خويش را تاسيس مي کنند ودرگير جنگي طولاني مي شوند وسرانجام درآن پيروز مي گردند واندک زماني پيش ازظهور آن بزرگوار دربين ايرانيان دوشخصيت يکي سيد خراساني باعنوان رهبرسياسي وجواني ديگر به عنوان رهبرنظامي ظاهر مي شوند وايرانيان با رهبري اين دوتن نقش مهمي رادرحرکت ظهور آن حضرت ايفا خواهند کرد.

همچنين درروايات آمده که مقدمه ظهور آن بزرگوار ازايران خواهد بود ...

نقطه آغاز ظهور او ازسوي مشرق است وچون آن هنگام فرارسد ، سفياني خروج مي کند . يعني آغاز مقدمات وزمينه ظهور آن حضرت به دست طرفداران سلمان فارسي ، ياران درفش هاي سياه فراهم مي شود ونهضت آنان به دست مردي ازقم به وجود مي آيد . ازقم قيام ومردم را به حق دعوت مي کند. گروهي که گرد او جمع مي شوند دل هايشان چون پاره هاي آهن محکم واستوار است وآنچنان نستوه اند که از تند بادها وطوفان هاي کارزار نمي هراسند وازنبرد خسته وافسرده نمي شوند ووحشتي به دل راه نمي دهند وهمواره توکل واتکاء آنها به خداوند است وفرجام نيکو ازآن تقوا پيشگان است .3

آنان پس ازبپاخاستن وبه وجود آوردن انقلابشان ازدشمنان خود (ابرقدرتها) مي خواهند که آنها رابه حال خود رها کنند ودرامور آنها دخالت نکنند اما آنان براين امراصرار دارند . حق را مي جويند ،به آنان نسپرده نمي شود ، بارديگر خواستار آن مي شوند ، چون ديگر بارنيزسپرده نمي گردد، پس سلاح به دوش مي گيرند ومبارزه مي کنند تا اينکه قيام مي کنند ...

وپرچم نهضت رابه دست صاحب شما يعني حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه مي سپارند وکشته هاي آنان شهيدان راه حق هستند 4 ورهبر آنان پرچم اسلام را به حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالي فرجه تحويل مي دهند.

درآيه 38 سوره محمد خداوند مي فرمايد :
وان تتولوايستبدل قوما غيرکم ثم لايکونوا امثالکم
اينک شما کساني هستيد که فراخوانده مي شويد تا درراه خدا انفاق کنيد . برخي ازشما درانفاق بخل مي ورزند وکسي که بخل کند به خويش بخل مي کند وخداوند بي نيازاست وشما نيازمنديد واگر روگردان شويد ، خداوند گروهي راغير ازشما جايگزينتان مي نمايد وآنان مثل شما نيستند.

درتفسير5 آمده است : هنگامي که پيامبر صلي الله عليه واله اين آيه را قرائت نمود ، اصحاب عرض کردند : « يا رسول الله ، اينها چه کساني هستند که اگر ما روي گردان شويم ، جايگزين ما مي شوند ؟ » پيامبراسلام صلي الله عليه واله با دست مبارک به شانه سلمان فارسي زد وسپس فرمود :« او وطرفداران او ، به خدايي که جانم دردست قدرت اوست اگردين وايمان بستگي به کهکشان ها داشته باشد ،مرداني ازفارس (ايرانيان) به آن دست مي يابند.»

اين مطلب دلالت دارد که وعده الهي به زودي در بين اعراب محقق مي شود وآنان ازدين روبرمي گردانند وخداوند فارس (ايرانيان) را جايگزين آنها مي کند که مانند آنان عرب زبان نيستند .. ودلالت دارد که پيروزي اسلام دراين مرحله ازايران آغاز مي شود وبه طرف قدس ادامه مي يابد ومقدمه براي ظهور حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه است

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 13 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله سیمای ظهور وایرانیان

word قابل ویرایش
13 صفحه
18700 تومان
سيماي ظهور وايرانيانراستش را به ما نگفتند يا لااقل همه حقيقت را به ما نگفتند .گفتند تو که بيايي خون به پا مي کني ،جوي خون به راه مي اندازي وازکشته پشته مي سازي وما را ازظهور تو ترساندند. ما ازهمان کودکي تورا دوست داشتيم ، لحظه لحظه عمرمان به تو عشق مي ورزيديم وبا همه وجودمان بي تاب آمدنت بوديم . اما .... اما ...

دانلود مقاله وضع عمومى ایران مقارن ظهور اسلام

word قابل ویرایش
16 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
براى بدست آوردن ارزش نهضتى كه پيامبر اسلام(ص) بنيانگذار آن بود، لازم است و لو در حد اجمال با اوضاع دو محيط آشنا شويم: 1- محيطى كه اسلام در آنجا پيدا شد و رشد و نمو كرد. 2- محيط بيرون از جهان اسلام.در رابطه با محيط دوم، تاريخ ايران و روم را به عنوان درخشانترين نقاط آنروز عالم به ما معرفى مى‏كند و ما در اين قسم ...

مقاله در مورد تنوع سیمای روستاها

word قابل ویرایش
85 صفحه
28700 تومان
تنوع سیمای روستاهانگاهی گذرا به سیمای روستاهای ایران گویای تنوع بسیار در میان آنهاست. در جایی روستا بافت به هم پیچیده‌ای از خانه‌هائی است که به صورت پلکانی بر دامنه شیب کوه قرار گرفته‌اند. این نوع روستاها را اغلب در مناطق کوهستانی می‌بینیم. در جای دیگر خانه‌های روستا در دل کوه‌ها کندهشده و خطوط ارتباطی دشوار ...

دانلود مقاله تاریخچه ظهور ایدز

word قابل ویرایش
28 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
در 1981، 8 مورد وخيم ابتلا به بيماري ساركوم كاپوسي (KAPOSI’S SARCOMA) كه نوعي سرطان بدخيم عروقي است، در ميان مردان همجنس‌ گراي نيويورك گزارش شد. اين نوع سرطان نادر است و معمولا ً سالمندان را گرفتار مي‌ كند. همزمان با اين رويداد، شمار مبتلايان به ‌نوعي عفونت نادر ريوي نيز در نيويورك و كاليفرنيا افزايش يافت. مس ...

مقاله در مورد نشانه‌های ظهور در کلام امیرالمؤمنین

word قابل ویرایش
19 صفحه
18700 تومان
سلمان فارسى مى گويد: آمدم خدمت حضرت اميرالمؤ منين عليه السّلام عرض كردم قائم از فرزندان شما كى قيام مى كند؟ آن حضرت آهى كشيده ، فرمودند: لايظهر القائم حتى يكون امور الصبيان و يضيع حقوق الرحمن و يتغنى بالقرآن فاذا قتلت ملوك بنى العباس اولى العمى و الالتباس اصحاب الرمى عن الاقواس بوجوه كالتراس و خربت البصرة هنا ...

دانلود مقاله عوامل ظهور کشاورزی فشرده

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان
عوامل ظهور كشاورزي فشردهكشاورزي مدرن فشرده تنهاظرف 30تا40 سال گذشته ،در نتيجه پيشرفت هاي علمي وفني كه در طي جنگ جهاني دوم و بلافاصله بعد از آن رخ داده ظهوركرد و در اين مورد عوامل مربوطه عبارتند از:1- افزايش مكانيزاسيون كشاورزي: ومتعاقب آن جايگزين انرژي كه قبلا بوسيله حيوانات باركش وانسان تامين مي شد به وسيله ...

تحقیق در مورد ظهور ساختارهای جبری

word قابل ویرایش
21 صفحه
18700 تومان
ظهور ساختارهاي جبريجمع وضرب معمول كه بر روي مجموعه اعداد صحيح مثبت انجام مي شود اعمال دوتايي اند كه داراي خواص زير مي باشند. مثلا اگر a,b,c معرف اعداد صحيح مثبت دلخواهي باشد داريم.1)a+b=b+a موسوم به قانون جابجايي جمع2)a×b=b×a قانون جابجايي ضرب3)c+b +a=c+(b+a) قانون شركت پذيري جمع4)(c×b×a= b×a قانون شركت پذيري ...

دانلود مقاله بررسی پیدایش وظهور نانومدیا در علوم اجتماعی و پیامدهای اجتماعی –فرهنگی ، سیاسی آن درجامعه

word قابل ویرایش
367 صفحه
44700 تومان
بررسی پیدایش وظهور نانومدیا در علوم اجتماعی و پيامدهاي اجتماعي –فرهنگي ، سياسي آن درجامعهبيان مسئله:انسان قرن بيست ويکم با ورود به هزاره سوم به پيشرفت ها وجرقه هاي بسيار مهمي در عرصه علم وتکنولوژي روبرو شده است.درعرصه فن آوري هاي جديد وباارزش که مي توان آن را «انقلاب صنعتي آينده» خواند، فناوري نانومي باشد که ...