دانلود مقاله شرکت فنی و مهندسی

word قابل ویرایش
10 صفحه
18700 تومان

شرکت فنی و مهندسی
شرکت فنی و مهندسی (عمران) شرکت ساختمانی می باشد که به طور کلی طراحی ساختمان،محاسبات،اجرا ونظارت ساختمان را بر عهده دارد.
در چنين شرکتی هميشه کارهای اجرايی صورت نمی پذيرد فقط زمانی اين عمل انجام می شود که نياز به محاسبه ی جريمه ها و زمان بندی می باشيم.
اساساً ميزان دقيق هزينه ها بعد از اجرا بدست می آيد که اين ميزان برای جداول متره برآورد بدست می آيد. به طور کلی در اين جدول هر مرحله از سازمان که پيش می رود در آن يادداشت می شود و به عنوان يک سند نگهداری می شود.
نگاهی می اندازيم به فعاليت مهندسين و مسئولان شرکت


مدير عامل شرکت:
از آنجايی که تمام مسئوليت ها در قبال ايمنی ساختمان ،اجرای ضوابط و قوانين با مدير عامل شرکت است.مدير عامل بايد محاسبات و طرح را چک کند بر اين اساس که طرح ارائه شده را بررسی می کند و اگر نواقصی داشته باشد برطرف می کند به همين ترتيب محاسبات را بررسی می کندتا از لحاظ فنی پروژه دچار مشکل نشود همچنين چون سود و زيان مالی شرکت مستقيماً متوجه مدير عامل می شود بايد روی مسائل مالی هم کنترل داشته باشد تا هزينه ها و در آمدها بر اساس روال ،به طور مرغوب باشد.
مدير عامل از جانب و نمايندگی خود فردی را به عنوان مهندس ناظر تعيين می کند که هرز گاهی بر سر پروژه برود تا از روال صحيح اجرا بر طبق محاسبات يقين حاصل نمايد .


بخش طراحی:
گفتيم که يکی از فعاليت های ساختمانی طراحی می باشد.
اولين قدم در اين بخش آگاهی کامل از ضوابط می باشد.برای طراحی پروژه ها بايد ضوابط شهرداری آن را قبلاً از شهرداری گرفته و بر اساس ضوابطی که ارائه می شود طراحی را بايد انجام داد چون هر منطقه از شهرداری ضوابط مخصوص به خود را دارا می باشد که بر اساس خاک منطقه ،عرض خيابان اصلی و عرض کوچه ها برآورد می شود.


طراحی يک کار ذوقی و سليقه ای می باشد که امروزه با استفاده از نرم افزارهايی مانند اتوکد و ...انجام می شود.
در کشورما روال به اين ترتيب است که بعد از گرفتن ضوابط يک طرح اوليه که به آن نقشه ی شهرداری هم می گويند ارائه می شود وپس از تأييد شهرداری معمولاًطرح ديگری به عنوان طرح اجرايی که ممکن است کمی مسائل خارج از ضوابط داشته باشد ارائه می گردد ودر اختيار بخش محاسبات قرار می گيرد .


بخش محاسبات:


بعد از طراحی محاسبات صورت می گيرد .
بخش محاسبات براساس طرح ارائه شده اندازه ی ستون ها و تيرها را مشخص می نمايد تا به گونه ای که کوچکترين ابعاد و اندازه های ممکن و مقاوم ترين حالت بدست آيد اين محاسبات را به جهت اطمينان از صحت کنترل کرده و دفترچه ای به عنوان دفترچه ی محاسبات ايجاد می کنند نسخه ای از آن را به مسئول اجرايی و نيز نظام مهندسی ارائه می دهند.
محاسبات له طور کلی يک کار فنی و رياضياتی می باشد که اين کار را با استغاده از نرم- افزارهايی مانند و...انجام می دهند.

بخش اجرايی:
پرونده ی نقشه های طراحی شده دفترچه ی محاسبات را تحويل گرفته و بر اساس آن پروژه را اجرا می نمايند .
در پروژه تعيين تعداد و نوع پرسنل به عهده ی مسئول اجرايی است و بايد به نوعی باشد که نه کمبودی ايجاد شود که و نه نيروی کاری هدر گردد و به بهترين شکل ممکن بازه ای ارائه شود.همچنين ايمنی و امنيت پروژه ،پرسنل و بناهای مجاور بايد رعايت گردد تا زيان مالی احتمالی به شرکت وارد نشود کارهای انجام شده را بايد به صورت گزارش به مدير عامل تحويل دادتا از روند اجرای پروژه مطلع گردد.
در صورت نياز بايد يا خود و يا شخص ديگری را به عنوان مسئول انجام متره وبرآوردقرار دهد که ميزان کار اجرايی در هر روز را يادداشت نموده و در پايان پروژه تحويل دهد.


اما بيشتر بيشتر ستون ها مقاديرشان متغير می باشد.
ستون اول: شماره گذاری:دراين ستون شماره گذاری کارهای مختلف انجام می پذيرد .
ستون دوم: شرح عمليات:اين ستون به گونه ای است که عمليات اجرايی را به صورت جزء به جزءاز ابتدايی ترين کارها را در آن توضيح می دهند.هر قسمت از پروژه می تواند دارای زير مجموعه های فراوان داشته باشد.مثلاً قسمت بتن ريزی شامل چندين نوع (بتن با عيار 150گرم ، 250گرم،300گرم)می باشد که هر کدام از اين بخش ها شامل توضيحات و و شرايط مخصوص به خودشان را دارند که اين شرايط بر حسب متراژ و ابعاد اجرای عمليات و جنس مصالح ساختمانی مورد استفاده تغيير می کند.


ستون سوم:کد عمليات:هر کدام از کارهای اجرايی يک کد عملياتی دارند که به عنوان کد اصلی محسوب می شود .هر کد اصلی می تواند دارای چندين شرايط کد فرعی باشد که هر کدام از فرعی ها هم می توانند دارای چندين جزء فرعی ديگر باشند(حالت درختی)
ستون چهارم ،پنجم،ششم و هفتم(طول و عرض وارتفاع):شامل وروده های يک سيستم بر حسب متر مربع و متر مکعب استکه بايد وارد جدول شود بايد دقت داشته باشيم که ستون وزن مختص فلزات و آهن آلات می باشد.که بايد برحسب کيلو محاسبه شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 10 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

تحقیق در مورد شرکت فنی و مهندسی

word قابل ویرایش
10 صفحه
18700 تومان
شرکت فنی و مهندسیشرکت فنی و مهندسی (عمران) شرکت ساختمانی می باشد که به طور کلی طراحی ساختمان،محاسبات،اجرا ونظارت ساختمان را بر عهده دارد.در چنين شرکتی هميشه کارهای اجرايی صورت نمی پذيرد فقط زمانی اين عمل انجام می شود که نياز به محاسبه ی جريمه ها و زمان بندی می باشيم.اساساً ميزان دقيق هزينه ها بعد از اجرا بدست ...

دانلود مقاله طرح توجیهی شرکت تولیدی چینی و کاشی نگین میبد ( فنی ، اقتصادی ، مالی )

word قابل ویرایش
48 صفحه
23700 تومان
فهرست موضوعات :- مقدمه- تاريخچه فعاليت شركت- بررسي فني وضعيت موجود كارخانهامكانات فني مورد نياز- برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري طرح- فرايند توليد- سيكل توليدبررسي اقتصادي :عرضه داخليتقاضاي داخلي بررسي بازار صادراتي و بين الملليقيمت فروش محصولات توليدي بررسي مالي :هزينه هاي خارجيدرآمدپيش بيني جداول ماليمقدمه شر ...

کارآموزی شرکت فنی و ساختمانی

word قابل ویرایش
77 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
کارآموزی شرکت فنی و ساختمانیپیشگفتار :نوشته حاضر ، گزارشی است از فعالیت های انجام شده اینجانب در شرکت فنی و ساختمانی میسان ، در طول دوره کاراموزی در این شرکت با اطلاعات و آموخته های گوناگونی مواجه شدم که در این گزارش سعی شده است بصورت مفصل به توزیع این آموخته ها پرداخته شود ، شرکت فنی و ساختمانی میسانی یک شرک ...

گزارش کارآموزی عمران ( دفتر فنی مهندسی )

word قابل ویرایش
34 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
گزارش کارآموزی عمران (دفتر فنی مهندسی )معرفی مکان کارآموزی:سرپرست کارآموزی: آقای مهندس شهروز قنبریآدرس: کرج – بلوار طالقانی – روبروی دادسرای عمومی – ساختمان 55 طبقه اول گروه مهندسین برج سازان.مکان کارآموزی دارای سه اتاق سه کامپیوتر هر کامپیوتر مربوط به یک اتاق در اختیار مهندسین 1- مهندس قنبری 2- مهندس خالصی 3 ...

کارآموزی عمران - شرکت فنی و مهندسی گیلان مساح - ساختمان بتنی

word قابل ویرایش
31 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
کارآموزی عمران - شرکت فنی و مهندسی گیلان مساح - ساختمان بتنیمکان کارآ موزی:شرکت فنی و مهندسی گیلان مساحموضوع :ساختمان بتنیفهرستعنوان .................................................................................................................................. صفحه آشنایی با مکان کارآ موزی................. ...

دانلود فایل پاورپوینت رویکرد شرکتهای فعال در حوزه مکانیک خاک در مباحث فنی ، کالیبراسیون و حاکمیتی

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : توسعه فعالیت های شرکت توسعه فعالیتها شرکت متکی بر سه عامل مهم است:  بازار کار(متقاضی)  تجهیزات(سخت افزار)  دانش (نرم افزار-مغز افزار) نیاز اعلام شده مشتری: درخواست آزمایش بارگذاری شمع در استان خوزستان، آزمایشات تجزیه شیمیایی با استفاده از دستگاه XRF در ا ...

مقاله بررسی توانگری مالی شرکتهای بیمه با رویکرد پذیرش ریسکهای بزرگ , مطالعه موردی بیمه های مهندسی حفاری چاههای نفت ایران

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسي توانگري مالي شرکتهاي بيمه با رويکرد پذيرش ريسکهاي بزرگ , مطالعه موردي بيمه هاي مهندسي حفاري چاههاي نفت ايران چکيده هدف از اين نوشتار بررسي توانگري مالي شرکتهاي بيمه ايراني در خصوص پذيرش ريسکهاي بزرگ مثلا ريسکهاي صنعت نفت و همچنين ...

مقاله بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی مربوط به کارکنان شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی مربوط به کارکنان شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک   چکیده هدف اصلی از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین ساختار سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی در بین کارکنان شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی، و به لحاظ روش، تو ...