بخشی از مقاله

علف هرز جو


بيولوژي
علف هرز جو گياهي پايدار و چندساله است كه بوسيله تخم تكثير مي شود . ساقه ها معمولاً‌به شكل لوله اي توخالي كه 1-2 فوت ارتفاع و گره هايي متورم داشته كه به صورت دسته اي از يك توده ريشه هاي فيبري وجود دارد . برگها صاف با رنگ سبز كمرنگ و عمدتاً‌ به صورت طوسي هستند. گلها به صورت متراكم غيرشاخه اي با 12-5 سانتيمتر طول مي باشند كه تشكيل شكل دم روباهي از سوزن به رنگ ارغواني سبز مي دهد. دانه ها به شكل كاريوپسيز زرد با سوزنهاي بسيار بلند كه تا 5/7 مي رسد هستند . اين گياه داراي تخمهاي پرباري مي باشد . تخمها مي توانند به وسيله باد تا فاصله زيادي منتقل شوند.


تكنيسينهاي رشد

حداقل بيست نمونه از اين گياه شناخته شده است . رشد گياه بلافاصله بعداز يك دوره شروع مي شود . زيرا گياه تحت اين شرايط رشد مي كند. البته اين گياه از مناطق شوره زار نيز رشد مي كند زيرا اين گياه دربرابر نمك مقاوم است . شكل عمده اي كه ايجاد مي كند كاهش ميزان زراعت و سمپاشي مستقيم مي باشد.


تأثيرات روي كيفيت محصول :
از آنجا كه اين گياه از بين گندم و ساقه هاي آن پنهان مي شود مي تواند به طور مستقيم بر ميزان رشد محصولات اثر بگذارد .
ميزان افت محصول
اهم روشهاي كنترل
قطع علفهاي خشك قبل از ايجاد دامنه
چراندن دانه همراه با علفهاي مرتع
چراي زودهنگام بهاره باعث توقف آن مي شود.
كنترل سطح آب روي سيستمهاي با شيب كم نسبت جلوگيري از افزايش نمك
گروه 3 (kerb-sow) گروه 22 گراموكسين
نام :‌علف هرز جو دم روباهي Hordeum gubataml
ساير نامها : دم راسويي ، دم سنجابي ، جو وحشي ، علف راسو
خانواده علفها Graminease


ويژگيهاي عمومي :‌
سالانه يا معمولاً‌ داراي طول عمر كوتاه ، تكثير فقط از راه دانه ، ساقه هاي ريشه دار ، ارتفاع ساقه ها 20 تا 60 سانتيمتر كه به صورت يك دسته اهرم بلند شده و از ريشه جدا مي شود . ساقه ها نرم يا اندكي در قسمت پايين هستند . رنگ برگها از سبز آبي تا سبز خاكستري كه 5/1 تا 4 ميليمتر عرض دارد . عموما‌ًداراي دو قسمت ناصاف است . برگها به صورت در غلات كه لبه هايش روي هم افتاده مي باشد .
Lagule خيلي كوتاه و كمتر از يك ميليمتر . معمولاً‌Auricles وجود ندارد . در يك يا دو درصد مشاهده مي شود .


گلها و ميوه ها
وضعيت گل در نوك تخم به صورت فشرده ، بدون انشعاب ، همانند خارهاي جو به بلندي 5-12 سانتيمتر ، خاردار بلند سبز يا ارغواني ، بطور مستقيم داراي گره هايي ملايم در يك سمت هنگام رشد كامل دو سانتيمتر طول دارد و به دو واحد دانه مجزا تبديل مي شود . هر واحد دريك سمت نوك تيز تر و دانه ها مي توانند بر اثر باد متورم شوند يا بوسيله پوست حيوانات ، لباس و غيره جابجا گردند. زمان گل دهي از ژوئن تا اكتبر است .


مكان رويش
علف هرز جو گياه در كانادا است كه علي الخصوص در زمينهاي مرطوب و شوره زار مي رويد . اما اين علف در زمينهاي كشاورزي اطراف جاده ها ، مناطق چمنزار نيز رشد مي كند.


انواع گونه ها
قبل از دانه دهي اين گياه از روي رنگ آبي تا خاكستري قابل شناسايي است. با شكافتن غلاف ، ليگول آن كوتاه شده و در برخي از انواْ‌ع آن uvicle خيلي كوتاهي ظاهر مي شود . بعد از دانه دهي وضعيت متراكم بودن يك طرفه علف همراه با طول آن و svin خاكستري يا ارغواني مانع از تشخيص اشتباه آن مي شود.


توجه :‌ هنگام حركت حيوانات يا چراي آنها در مراتعي كه اين گياه وجود دارد يا علوفه اي را بخورند كه داراي دانه هاي كامل اين گياه است . بخشهاي نوك تيز و تيغه مانند آن ممكن است وارد دهان ، بيني يا چشم آنها شود . از آنجايي كه اين تيغها خيلي باريك هستند و به يك جهت خم شده اند تنها در يك جهت مي توانند حركت كنند . حركت بدن حيوانها باعث مي شود كه اين تيغها بيشتر در پوست وارد شوند و باعث ايجاد زخم در پوست ، سقف دهان و سوراخهاي بيني شده و برخي مواقع باعث كوري شود.
كنترل آفت-گياهان-جوي خودروvoluntiir


بيولوژي
كياهي يك ساله است كه به وسيله تخم تكثير مي شود . ساقه نرم مي باشد . گياه آن ممكن است داراي چندين جوانه باشد . برگها پهن ونرم هستند. لايه از ليگول وجود دارد . در قسمتCollar و Clasp ، ساقه auricle هاي بزرگ و سفيد رنگ وجود دارد . گلها در يك اسپايك ظاهر مي شوند. دانه ها سفيد مايل به زرد هستند و حدود 8 ميليمتر در 4 ميليمتر طول و عرض داشته و به سمت پايين كه مي روند، باريك مي شوند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید