بخشی از مقاله

پروژه مالی كارگاه توليد نقل

بسم الله الرحمن الرحيم

تمامي عمليات انجام گرفته و صورتهاي مالي تهيه شده در مورد كارگاه توليد نقل به صورت فرضي مي باشد كه در اين كارگاه بعد از خريداري شكر ، عمليات و مراحل توليد روي آن انجام گرفته و تبديل به نقل مي‌شود و توسط فروشندگان به فروش مي‌رسد.
روش انبارداري كارگاه توليدي ، روش اولين صادره از اولين وارده «Fifo » در نظر گرفته شده و تعداد كارگران مشغول در كارگاه نيز فرضاً 12 نفر است كه هر كدام ماهيانه مبلغ 900،000 ريال دستمزد دريافت مي‌دارند.

در اين پروژه سعي من بر اين بوده از زياده نويسي هاي بيجا (منظور افزايش مقدار خريد و فروش و هزينه هاي روزانه كارگاه كه منجر به انجام ثبت ها و عمليات بيشتري خواهد شد) صرف نظر نموده و به طور خلاصه و مفيد تمامي عملياتي را كه لازم يك طرح حسابداري است را انجام داده باشم. و فكر مي كنم كه هدف اصلي از اين پروژه نشان دادن مراحلي است كه الزاماً بايد انجام گيرد، نه زياده نويسي در مورد هر يك از مراحل.

در حين تنظيم اين پروژه سعي من بر اين بوده كه اشتباهات و اشكالات موجود در اين پروژه را به حداقل برسانم و اگر شما اشكالاتي در اين پروژه مشاهده گردد اين اشكالات را به پاي بي تجربگي اين بنده حقير بگذاريد و به بزرگي خودتان ببخشيد.

 


«تعريف حسابها»
1ـ دارايي ها:
داراييها منابع اقتصادي هستند كه براي بلند مدت به وسيله شخصيت حسابداري كنترل مي‌شود و بهاي تمام شده آن در زمان تحصيل به طور عيني يا واقعي قابل اندازه گيري است:
اقلام هنگامي منبع اقتصادي محسوب مي‌شوند كه منابع آتي براي شخصيت حسابداري داشته باشند. منابع معمولاً در صورت داشتن يكي از سه شرط زير داراي منابع آتي هستند: 1ـ پول نقد يا قابل تبديل به پول نقد باشند. 2ـ كلايي باشد كه انتظار فروش آن برود. 3ـ انتظار برود كه در آينده در ضمن فعاليت شركت مورد استفاده قرار گيرد.

داراييهاي جاري:
اين داراييها شامل وجوه نقد و ساير داراييهاييست كه به طور معقول انتظار مي رود در دوره گردش عملياتي يا يك سال (هر كدام طولاني تر است) به نقد تبديل شده يا فروخته و يا به مصرف برسد.

داراييهاي غير جاري:
به سرمايه گذاري بلند مدت ، اموال ، ماشين آلات ، تجهيزات ، داراييهاي نامشهود و ساير داراييها طبقه بندي مي‌شود كه در فعاليت ها و عمليات مؤسسه مورد استفاده قرار مي‌گيرند و عمر مفيد بيش از يك سال دارند.
انواع ماشين آلات و تجهيزات: كه شامل داراييهاي مشهود است كه عمر مفيد نسبتاً طولاني دارند اصطلاح داراييهاي ثابت نيز بر اين مورد به كار مي‌رود. واحدهاي تجاري معمولاً اين داراييها را براي استفاده در جريان توليد كالاها و خدمات خريداري مي‌كنند. اگر داراييها براي فروش مجدد تقسيم يا خريداري شوند به عنوان موجوديها طبقه بندي مي‌گردند اگر چه داراي عمر مفيد طولاني باشند.

2ـ بدهيها:
به طور كلي تعهدات فعلي شخصيت حسابداري براي پرداخت پول يا ارائه كالا و خدمات در آينده است. بدهيها معرف ادعا يا حقوق اشخاص ثالث نسبت به داراييهاي شركت تجاري مي‌باشد. بدهيها بر حسب رقم قابل پرداخت در تاريخ تهيه ترازنامه (بيلان) و بهره‌هاي انباشته تا آن تاريخ ثبت مي‌شود.

بدهيهاي جاري:
اين بدهيها تعهداتي است كه انتظار مي‌رود از محل داراييهاي جاري يا از محل ايجاد ساير بدهيهاي جاري تسويه شود.
حساب پرداختني تجاري: مصرف مطالبات فروشندگان كالا و خدمات به شخصيت حسابداري است آن گروه از بدهيها كه پشتوانه آن اسناد قانوني است اسناد پرداختني ناميده مي‌شود.

3ـ درآمدها:
عبارتست از مبلغي كه بابت ارائه خدمات به مشتريان دريافت شده يا در آينده دريافت خواهد شد و در برخي موارد ممكن است از پيش دريافت شده باشد.

4ـ هزينه‌ها:
هزينه عبارتست از مبلغ پرداخت شده يا قابل پرداخت بابت خدمات دريافت شده.

5 ـ سـرمايه:
عبارتست از حق يا ادعاي مالي ، مالك يا مالكين نسبت به داراييهاي يك واحد اقتصادي و سرمايه ماهيت بستانكار دارد.


ترازنامه:
وضعيت مالي يك شخصيت حسابداري را در يك لحظه معين نشان مي دهد. گاهي به آن عنوان صورت وضعيت مالي نيز اطلاق مي‌گردد. لذا ترازنامه يك گزارش وضعيت موجود محسوب مي‌شود. ارقام مندرج در تراز نامه بر حسب پول بيان شده و تنها مواردي را منعكس مي‌كند كه قابل اندازه‌گيري باشد.
دو طرف ترازنامه الزاماً با يكديگر مساوي است و اين ناشي از دو طرفه بودن حسابها و معادله اساسي حسابداري است بنابراين اين تساوي هيچ مفهومي در سلامت اقتصادي و مالي واحد تجاري ندارد و نبايد در آن نتايج غير صحيح گرفته شود.

صورتحساب سود و زيان:
يكي از گزارشهاي حسابداري كه درآمدهاي فروش و هزينه هاي يك دوره مالي را تلخيص مي‌كند صورت حساب سود و زيان مي‌باشد از لحاظ فني صورتحساب سود و زيان در رده پايين تر از ترازنامه قرار مي گيرد ، زيرا اين صورت مشروحاً اقلامي را منعكس مي‌كند كه نتيجه عمليات شخصيت حسابداري در يك دوره مالي است و موجب تغيير در يكي از اقلام مشخص ترازنامه يعني سود انباشته مي‌گردد.

هر چند از ديدگاه عده‌اي از حسابداران و استفاده كنندگان صورتهاي مالي اطلاعات مندرج در صورتحساب سود و زيان به مراتب مهم تر از اطلاعات منعكس در ترازنامه است زيرا صورتحساب سود و زيان نتايج عمليات را گزارش مي‌كند و دلايل سودآوري شركت را نشان مي‌دهد.

صورتحساب سود و زيان از اقلام زير تشكيل يافته است:
درآمد فروش ناخالص ، برگشت از فروش و تخفيفات ، تخفيفات نقدي فروش ، ساير درآمدها ، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ، سود ناخالص ، هزينه‌ها و سود خالص.

ترازنامه
كارگاه توليدي نقل
منتهي به 31/6/83
داراييهاي جاري: بدهيهاي جاري:
بانك 87،133،200 حسابهاي پرداختني 17،976،900
ح ـ دريافتني 67،687،500 اسناد پرداختني 19،899،900
پيش پرداخت بيمه 2،990،000 جمع بدهيهاي جاري: 37،876،800
اسناد دريافتني 7،812،500
موجودي كالا 16،650،000
ملزومات 5،550،000
جمع داراييهاي جاري: 187،823،200
داراييهاي ثابت:
ساختمان 403،000،000
وسايط نقليه 70،000،000 ســرمايه 705،246،400
كسر شود:
استهلاك انباشته وسايط نقليه (3،500،000)
ارزش دفتري 66،500،000
ماشين آلات 80،000،000
كسر شود:
استهلاك انباشته ماشين آلات (4،000،000)
ارزش دفتري 76،000،000
اثاثه 9،800،000
جمع داراييهاي ثابت: 555،300،000

جمع داراييها 743،123،200 جمع بدهي و سرمايه 743،123،200


«سند حسابداري» مهر ماه

1/7

1/7

2/7

2/7


3/7

3/7

3/7

3/7
4/7

4/7
5/7

5/7

6/7

7/7

8/7
8/7

9/7

9/7

10/7

12/7

12/7

13/7

13/7

13/7

14/7

15/7

15/7

16/7

17/7

19/7

20/7

22/7

23/7

24/7
25/7

26/7

27/7


28/7

29/7
29/7

30/7

30/7

30/7

خريد 3000 كيلو شكر از آقاي سعيدي از قرار هر كيلو 3700 ريال به مبلغ 11،100،000 ريال به طور نسيه
پرداخت دستمزد كارگران واحد توليد به مبلغ 1،080،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ
فروش 500 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 2،825،000 ريال به آقاي اسدي طي چك شماره ــــــــــ
فروش 1000 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 5،650،000 ريال به آقاي علي نژاد كه نصف آن به صورت نقد و بقيه آن قرار شد 5 روز ديگر دريافت گردد.
فروش 800 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 4،520،000 ريال به آقاي كرمي طي چك شماره ــــــــــ
خريد 3000 كيلو شكر از قرار هر كيلو 3700 ريال به مبلغ 11،100،000 ريال از آقاي سعيدي طي چك شماره ــــــــــ
پرداخت فيش آب ، برق ، گاز و تلفن به مبلغ 2،200،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ
پرداخت وجه شكر خريداري شده در مورخه 1/7 طي چك شماره ــــــــــ
فروش 2000 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 11،300،000 ريال به آقاي مهران كه در قبال وجه آن سفته 20 روزه دريافت گرديد.
خريد مقداري ملزومات كارگاهي به مبلغ 500،000 ريال طي چك شماره ـــــــ
دريافت بقيه وجه نقل فروخته شده در مورخه 2/7 به مبلغ 2،825،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ
فروش 400 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 2،260،000 ريال به آقاي دليران به طور نسيه با شرط ن/30 ـ 2/10
فروش 100 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 5،650،000 ريال به آقاي اسماعيل نژاد كه از بابت آن سفته 40 روزه دريافت گرديد.
خريد 2200 كيلو شكر از قرار هر كيلو 3700 ريال به مبلغ 8،140،000 ريال از آقاي سعيدي كه در قبال وجه آن سفته 20 روزه صادر و تسليم فروشنده گرديد.
پرداخت مبلغ 500،000 ريال براي تعمير وسايط نقليه طي چك شماره ــــــــــ
پرداخت مبلغ 500،000 ريال بابت هزينه حمل كالاي خريداري شده به علت خرابي وسايط نقليه طي چك شماره ــــــــــ
برداشت نقدي آقاي صابر به مبلغ 3،000،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ از حساب جاري براي مصارف شخصي
فروش 300 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 1،695،000 ريال به آقاي رحماني طي چك شماره ــــــــــ
فروش 800 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 4،520،000 ريال به آقاي احمدي به طور نسيه كه قرار شد وجه آن در 5 روز آينده دريافت گردد.
برداشت از حساب جاري كارگاه و واريز آن به صندوق دفتر فروش براي پرداخت هاي جزيي به مبلغ 1،000،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ
هزينه سوخت وسايط نقليه ماه قبل بر اساس مدارك موجود به مبلغ 1،200،000 ريال بود طي چك شماره ــــــــــ به رانندگان پرداخت گرديد.
فروش نسيه اي كه در مورخه 5/7 صورت گرفته بود وجه آن پس از كسر مبلغ تخفيف دريافت گرديد.
فروش 700 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 3،955،000 ريال به آقاي داميار طي چك شماره ــــــــــ
خريد 3000 كيلو شكر از قرار هر كيلو 3700 ريال به مبلغ 11،100،000 ريال از آقاي سعيدي كه در قبال وجه مذكور سفته‌اي 10 روزه صادر و تسليم فروشنده گرديد.

خريد مقداري ملزومات كارگاهي به مبلغ 300،000 ريال از آقاي تهراني و پرداخت وجه آن از صندوق.
دريافت اعلاميه بستانكار به مبلغ 4،520،000 ريال كه از طرف مشتريان به حساب واريز شده است.
برگشت كالاي فروخته شده در مورخه 9/7 به علت خشك بودن نقل ها كه تمامي وجه آن طي چك شماره ــــــــــ پرداخت گرديد.
فروش 1000 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 5،650،000 ريال به آقاي بيات طي چك شماره ــــــــــ
فروش 1000 كيلو نقل به آقاي شهبازي از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 5،650،000 ريال به طور نسيه با شرط ن/30 ـ 2/10
فروش 2000 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 11،300،000 ريال كه نصف آن به صورت نقد و نصف آن قرار شد 10 روز ديگر دريافت گردد.
دريافت وجه كالاي فروخته شده در مورخه 17/7 پس از كسر تخفيف در نظر گرفته شده.
فروش 2000 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 11،300،000 ريال كه از بابت وجه مذكور سفته 20 روزه دريافت گرديد.
خريد 2700 كيلو شكر از قرار هر كيلو 3700 ريال به مبلغ 9،990،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ
وصول وجه سفته دريافتني در مورخه 4/7 از آقاي مهران
فروش 1100 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 6،215،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ
فروش 700 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 3،955،000 ريال به آقاي اصفهاني طي چك شماره ــــــــــ
پرداخت وجه سفته صادره در مورخه 7/7.


به علت تبليغات هر چه بيشتر محصولات كارگاه مبلغ 1،000،000 ريال هزينه آگهي پرداخت گرديد طي چك شماره ــــــــــ


دريافت بقيه وجه نقل فروخته شده در مورخه19/7 به مبلغ 5،650،000 ريال.
خريد 4000 كيلو شكر از قرار هر كيلو 3700 ريال به مبلغ 14،800،000 ريال كه در قبال وجه مذكور سفته يك ماهه صادر و تسليم فروشنده گرديد.
فروش 2500 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 14،125،000 ريال به آقاي مرادي طي چك شماره ــــــــــ
فروش 3100 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 17،515،000 ريال به آقاي دلدار كه قرار شد وجه آن طي 10 روز آينده دريافت گردد.
واريزي نقدي صاحب كارگاه به حساب جاري به مبلغ 5،000،000 ريال جهت افزايش موجودي.


دفتر روزنامه صفحه 1

رديف تاريخ شرح عطف بدهكار بستانكار
روز ماه ريال ريال

1
1
7 منقول از صفحه:
خريد
حسابهاي پرداختني
خريد كالا به طور نسيه از آقاي سعيدي
11،100،000

11،100،000

2 1 7 هزينه حقوق
بانك


پرداخت هزينه حقوق كارگران 1،080،000
1،080،000
3 2 7 بانك
فروش
فروش نقل طي چك ش ــــــــــ 2،825،000
2،825،000
4 2 7 بانك
حسابهاي دريافتني
فروش
فروش كالا به طور نسيه و نقد 2،825،000
2،825،000

5،650،000
5 3 7 بانك
فروش
فروش كالا به صورت نقد 4،520،000
4،520،000
6 3 7 خريد
بانك
خريد كالا طي چك ش ــــــــــ 11،100،000
11،100،000
7 3 7 هزينه آب و برق
بانك
پرداخت فيش آب، برق، تلفن و گاز كارگاه 2،200،000
2،200،000

دفتر روزنامه صفحه 2

رديف تاريخ شرح عطف بدهكار بستانكار


روز ماه ريال ريال

8
3
7 منقول از صفحه: 1
حسابهاي پرداختني
بانك
پرداخت وجه شكر خريداري شده
11،100،000

11،100،000

9 4 7 اسناد دريافتني
فروش
فروش نقل و دريافت سفته 20 روزه 11،300،000
11،300،000
10 4 7 ملزومات
بانك
خريد مقداري ملزومات كارگاهي 500،000
500،000
11 5 7 بانك
حسابهاي دريافتني
دريافت بقيه وجه در مورخه 2/7 2،825،000
2،825،000
12 5 7 حسابهاي دريافتني
فروش
فروش نسيه با شرط ن/30 ـ 2/10 2،260،000
2،260،000
13 6 7 اسناد دريافتني
فروش
فروش نقل و دريافت سفته 40 روزه 5،650،000
5،650،000
14 7 7 خريد
اسناد دريافتني
خريد شكر و صدور سفته 20 روزه 8،140،000
8،140،000

دفتر روزنامه صفحه 3

رديف تاريخ شرح عطف بدهكار بستانكار
روز ماه ريال ريال

15
8
7 منقول از صفحه: 2
هزينه تعمير
بانك
پرداخت هزينه تعمير وسايط نقليه
500،000

500،000
16 8 7 هزينه حمل
بانك
پرداخت هزينه حمل طي چك ش ــــــــ 500،000
500،000
17 9 7 برداشت
بانك
برداشت بابت مصارف شخصي 3،000،000
3،000،000
18 9 7 بانك
فروش
فروش نقل طي چك ش ـــــــــ 1،695،000
1،695،000
19 10 7 حسابهاي دريافتني
فروش
فروش نسيه نقل و 5 روز ديگر دريافت 4،520،000
4،520،000
20 12 7 صندوق
بانك
برداشت نقد و واريز به حساب جاري 1،000،000
1،000،000
21 12 7 هزينه سوخت
بانك
پرداخت هزينه سوخت وسايط نقليه 1،200،000
1،200،000

دفتر روزنامه صفحه 4

رديف تاريخ شرح عطف بدهكار بستانكار
روز ماه ريال ريال

22
13
7 منقول از صفحه: 3
بانك
تخفيفات نقدي فروش
حسابهاي دريافتني
دريافت وجه نقل در مورخه 5/7
2،214،800
45،200


2،260،000
23 13 7 بانك
فروش
فروش نقل طي چك ش ــــــــــــــ 3،955،000
3،955،000
24 13 7 خريد
اسناد دريافتني
خريد شكر و صدور سفته 10 روزه 11،100،000
11،100،000
25 14 7 ملزومات
بانك
خريد ملزومات كارگاهي 300،000
300،000
26 15 7 بانك
حسابهاي دريافتني
دريافت‌اعلاميه‌بستانكار‌از‌طرف مشتريان 4،520،000
4،520،000
27 15 7 برگشت از فروش و تخفيفات
بانك
برگشت كالاي‌فروش‌رفته مورخ 19/7 1،695،000
1،695،000
28 16 7 بانك
فروش
فروش به آقاي بيات طي چك ش ـــــــــــــ 5،650،000
5،650،000

دفتر روزنامه صفحه 5

رديف تاريخ شرح عطف بدهكار بستانكار
روز ماه ريال ريال

29
17
7 منقول از صفحه: 4
حسابهاي دريافتني
فروش
فروش نسيه با شرط ن/30 ـ 2/10
5،650،000

5،650،000
30 19 7 بانك
حسابهاي دريافتني
فروش
فروش نقل به صورت نقد و نسيه 5،650،000
5،650،000

11،300،000

31 20 7 بانك
تخفيفات نقدي فروش
حسابهاي دريافتني
دريافت وجه نقل در مورخه 17/7 5،537،000
113،000

5،650،000
32 22 7 اسناد دريافتني
فروش
فروش نقل و دريافت سفته 20 روزه 11،300،000

11،300،000

33 23 7 اسناد پرداختني
بانك
پرداخت وجه سفته صادره مورخه 13/7 11،100،000
11،100،000
34 23 7 خريد
بانك
خريد نقل طي چك ش ـــــــــــ 9،990،000
9،990،000دفتر روزنامه صفحه 6

رديف تاريخ شرح عطف بدهكار بستانكار
روز ماه ريال ريال

35
24
7 منقول از صفحه: 5
بانك
اسناد دريافتني
وصول وجه سفته دريافتي مورخه 4/7
11،300،000

11،300،000
36 25 7 بانك
فروش
فروش كالا طي چك ش ـــــــــــ 6،215،000
6،215،000
37 26 7 بانك
فروش
فروش نقل طي چك ش ـــــــــــ 3،955،000
3،955،000
38 26 7 بانك
فروش
فروش نقل طي چك ش ـــــــــــ 1،695،000
1،695،000
39 27 7 اسناد پرداختني
بانك
پرداخت وجه سفته صادره مورخه 7/7 8،140،000
8،140،000
40 28 7 هزينه آگهي
بانك
پرداخت بابت هزينه تبليغات كارگاه 1،000،000
1،000،000
41 29 7 بانك
حسابهاي دريافتني
دريافت بقيه وجه نقل مورخه 19/7 5،650،000
5،650،000

دفتر روزنامه صفحه 7

رديف تاريخ شرح عطف بدهكار بستانكار
روز ماه ريال ريال

42
29
7 منقول از صفحه: 6
خريد
اسناد پرداختني
خريد شكر و صدور سفته يك ماهه
14،800،000

14،800،000
43 30 7 بانك
فروش
فروش نقل طي چك ش ـــــــــــ 14،125،000
14،125،000
44 30 7 حسابهاي دريافتني
فروش
فروش نسيه و دريافت 10 روز ديگر 17،515،000
17،515،000
45 30 7 بانك
سرمايه
واريزي نقدي صاحب كارگاه جهت افزايش سرمايه 5،000،000
5،000،000


« دفاتر كل در پايان مهر ماه »
فروش بانك
2،825،000 مانده 87،133،200 1،080،000
5،650،000 2،825،000 11،100،000
4،520،000 2،825،000 2،200،000
11،300،000 4،520،000 11،100،000
2،260،000 2،825،000 500،000
5،650،000 1،695،000 500،000
1،695،000 2،214،800 500،000
4،520،000 3،955،000 3،000،000
3،955،000 4،520،000 1،000،000
5،650،000 5،650،000 1،200،000
5،650،000 5،650،000 1،695،000
11،300،000 5،537،000 11،100،000
11،300،000 11،300،000 9،990،000
6،215،000 6،215،000 8،140،000
3،955،000 3،955،000 1،000،000
1،695،000 1،695،000
14،125،000 5،650،000
17،515،000 14،125،000
5،000،000

119،780،000 177،290،000 64،105،000
113،185،000


حسابهاي دريافتني خريــد
مانده 67،687،500 2،825،000 11،100،000
2،825،000 2،260،000 11،100،000
2،260،000 4،520،000 8،140،000
4،520،000 5،650،000 11،100،000
5،650،000 5،650،000 9،990،000
5،650،000 14،800،000
17،515،000
106،107،500 20،905،000 66،230،000
85،202،500

حسابهاي پرداختني اسناد دريافتني
11،100،000 17،976،900 مانده مانده 7،812،500 11،300،000
11،100،000 11،300،000
5،650،000
11،300،000

11،100،000 27،076،900 36،062،500 11،300،000
17،976،900 24،762،500

سرمايه هزينه آگهي
705،246،400 مانده 1،000،000
5،000،000

710،246،400 1،000،000


برگشت از فروش و تخفيفات وسايط نقليه
1،695،000 70،000،000


1،695،000 70،000،000

ساختمان ملزومات
403،000،000 مانده 5،550،000
500،000
300،000
403،000،000 6،350،000

موجودي كالا اسناد پرداختني
16،650،000 11100،000 19،899،900 مانده
8،140،000 8،140،000
11،100،000
14،800،000
16650،000 19،240،000 53،939،900
34،699،900

اثاثه استهلاك انباشته ماشين آلات
9،800،000 4،000،000


9،800،000 4،000،000


ماشين آلات استهلاك انباشته وسايط نقليه
80،000،000 3،500،000

80،000،000 3،500،000

هزينه حمل كالا هزينه تعمير
500،000 500،000

500،000 500،000

هزينه آب و برق هزينه حقوق
2،200،000 1،080،000

2،200،000 1،080،000

تخفيفات نقدي فروش هزينه سوخت
45،200 1،200000
113،000
158،200 1،200،000

صندوق برداشت
1،000000 300،000 3،000،000

700،000 3،000،000
پيش پرداخت بيمه
2،990،000

« صورت مغايرت بانكي »
1ـ پس از مقايسه مانده حساب بانك در دفاتر كارگاه يا صورتحساب ارسالي بانك مشخص شد كه مبلغ واريزي نقدي به حساب كارگاه توسط يكي از مشتريان در مورخه 15/7 به مبلغ 4،520،000 ريال در صورتحساب بانك اشتباهاً 6،520،000 ريال ثبت شده است.
2ـ چك صادر شده در وجه آقاي داميار به مبلغ 3،955،000 ريال در مورخه 13/7 با مقايسه مانده بانك در دفاتر كارگاه با صورتحساب ارسالي معلوم شد كه بانك اشتباهاً چك شخص ديگري را به مبلغ 2،655،000 ريال از حساب برداشت نموده است.
3ـ چك صادر شده در مورخه16/7 به مبلغ 5،650،000 ريال جهت وصول به بانك ارائه نشده است.
4ـ واريزي نقدي كارگاه به حساب جاري به مبلغ 5،000،000 ريال در مورخه 31/7 جهت افزايش نقدينگي در صورتحساب بانكي منعكس نشده است.
صورت مغايرت بانكي
كارگاه توليدي نقل
مورخه 30/7/83
مانده دفتر 113،185،000 مانده صورتحساب 117،135،000

اضافه شود: اضافه شود:
4ـ واريز مؤسسه 5،000،000
كسر شود: 5،000،000
كسر شود:
1ـ اضافه محسوبي واريزي 2،000،000
2ـ كسر برداشتي چك 1،300،000
3ـ چكهاي معوق 5،650،000
(8،950،000)
مانده واقعي 113،185،000 مانده واقعي 113،185،000
تراز آزمايشي چهار ستوني
كارگاه توليدي نقل
منتهي به 30/7/83
عنوان شرح عمليات مانده
بدهكار بستانكار بدهكار بستانكار
بانك 177،290،000 64،105،000 113،185،000
صندوق 1،000،000 300،000 700،000
ح ـ دريافتني 106،107،500 20،905،000 85،202،500
اسناد دريافتني 36،062،500 11،300،000 24،762،500
پيش پرداخت بيمه 2،990،000 2،990،000
ساختمان 403،000،000 403،000،000
وسايط نقليه 70،000،000 70،000،000
موجودي كالا 16،650،000 16،650،000
ماشين آلات 80،000،000 80،000،000
اثاثه 9،800،000 9،800،000
ملزومات 6،350،000 6،350،000
حسابهاي پرداختني 11،100،000 29،076،900 17،976،900
اسناد پرداختني 19،240،000 53،939،900 34،699،900
استهلاك انباشته ماشين آلات 4،000،000 4،000،000
استهلاك انباشته وسايط نقليه 3،500،000 3،500،000
فروش 119،780،000 119،780،000
سرمايه 710،246،400 710،246،400
خريد 66،230،000 66،230،000
برداشت 3،000،000 3،000،000
برگشت از فروش و تخفيفات 1،695،000 1،695،000
تخفيفات نقدي فروش 158،200 158،200
هزينه آگهي 1،000،000 1،000،000
هزينه حقوق 1،080،000 1،080،000
هزينه آب و برق 2،200،000 2،200،000
هزينه تعمير 500،000 500،000
هزينه حمل كالا 500،000 500،000
هزينه سوخت 1،200،000 1،200،000
جمع حسابها 1،017،153،200 1،017،153،200 890،203،200 890،203،200

« مهر ماه »
16،650،000 = 3،700 * 4500 = موجودي اول دوره

« ارزيابي موجودي پايان دوره ماه اول »

روش انبار گرداني كارگاه توليدي نقل روش اولين صادره از اولين وارده «Fifo » مي‌باشد در اين روش، شكرهاي وارده به همان ترتيبي كه وارد انبار مي شوند به توليد صادر مي‌گردد. يعني اولين مواد صادره به توليد از موجودي اول دوره بوده تا اين موجودي به اتمام برسد سپس صدور مواد از اولين محموله خريداري شده صورت مي‌پذيرد.
در روش «Fifo » ، موجودي مواد پايان دوره به نرخ آخرين خريدهاي طي دوره ، محاسبه و ارزيابي خواهد شد به همين دليل موجودي مواد آخر دوره كه در ترازنامه منعكس مي شود داراي نرخي خواهد بود كه با نرخ روز بسيار نزديك است.
به علت اينكه در ماه اول نرخ موجودي اول دوره و خريدهاي طي دوره ، از يك نرخ مي‌باشد بنابراين محاسبه ارزيابي پايان دوره در اين مه به آسانترين شكل صورت مي گيرد و نيازي به محاسبات پيچيده نيست.

مقدار موجودي پايان دوره = تعداد فروش طي دوره ـ تعداد خريد طي دوره + تعداد موجودي اول دوره

20900 = 300 - 21200 = مقدار برگشت از فروش و تخفيفات ـ مقدار فروش = مقدار فروش خالص
تعداد موجودي پايان دوره 1500 = 20900 - 17900 + 4500

چون نرخ موجودي اول دوره و خريد طي دوره از يك نرخ يعني نرخ 3700 ريال مي‌باشد بنابراين:

مبلغ موجودي پايان دوره مهر ماه ريال 5،550،000 = 3،700 * 1500


« سند حسابداري آبان ماه »

1/8 ـ خريد 5900 كيلو شكر از آقاي سعيدي از قرار هر كيلو 3700 ريال به مبلغ 21،830،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ .
1/8 ـ فروش 600 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 3،390،000 ريال به آقاي ايراني طي چك شماره ــــــــــ .
2/8 ـ پرداخت دستمزد كارگران به مبلغ 1،080،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ .
2/8 ـ فروش 1100 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5700 ريال به مبلغ 6،270،000 ريال به آقاي حسيني كه قرار شد وجه آن در طي 7 روز دريافت گردد.
3/8 ـ فروش 400 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5750 ريال به مبلغ 2،300،000 ريال به آقاي خدادادي طي چك شماره ــــــــــ .
3/8 ـ خريد 3200 كيلو شكر از قرار هر كيلو 3750 ريال به مبلغ 12،000،000 ريال كه در قبال وجه مذكور سفته 10 روزه صادر و تسليم فروشنده گرديد.
4/8 ـ فروش 900 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5600 ريال به مبلغ 5،040،000 ريال به آقاي رحيمي طي چك شماره ــــــــــ .
5/8 ـ فروش 1100 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5650 ريال به مبلغ 6،215،000 ريال به آقاي اصغري به طور نسيه با شرط ن/30 ـ 2/10.
5/8 ـ خريد مقداري ملزومات كارگاهي به مبلغ 800،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ .
6/8 ـ فروش 1000 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5670 ريال به مبلغ 5،670،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ .
7/8 ـ خريد 3000 كيلو شكر از قرار هر كيلو 3650 ريال به مبلغ 10،950،000 ريال به طور نسيه با شرط ن/30 ـ 2/10 .
7/8 ـ دريافت وجه نقل فروخته شده در مورخه 2/8 به مبلغ 6،270،000 ريال از آقاي حسيني طي چك شماره ــــــــــ .

8/8 ـ فروش 3000 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5700 ريال به مبلغ 17،100،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ .
9/8 ـ فروش 900 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5750 ريال به مبلغ 5،175،000 ريال كه از بابت وجه آن سفته 10 روزه دريافت گرديد.
9/8 ـ پرداخت مبلغ 1،300،000 ريال جهت هزينه سوخت وسايط نقليه طي چك شماره ــــــــــ .
10/8 ـ برداشت نقدي آقاي صابر به مبلغ 4،000،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ از حساب جاري براي مصارف شخصي.
10/8 ـ دريافت وجه نقل فروخته شده در مورخه 30/7 از آقاي دلدار به مبلغ 17،515،000 ريال.
11/8 ـ فروش 800 كيلو از قرار هر كيلو 5750 ريال به مبلغ 4،600،000 ريال به آقاي ايزدي طي چك شماره ــــــــــ .
12/8 ـ وصول وجه سفته دريافتي در مورخه 22/7 به مبلغ 11،300،000 ريال.
13/8 ـ پرداخت وجه سفته صادره در مورخه 3/8 به مبلغ 12،000،000 ريال.
13/8 ـ فروش 200 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5780 ريال به مبلغ 1،156،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ .
14/8 ـ دريافت وجه نقل فروخته شده در مورخه 5/8 پس از كسر مبلغ تخفيف از آقاي اصغري.
14/8 ـ فروش 400 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5750 ريال به مبلغ 2،300،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ .
15/8 ـ پرداخت وجه شكر خريداري شده در تاريخ 7/8 در دوره تخفيف.
15/8 ـ خريد 2500 كيلو شكر از قرار هر كيلو 3750 ريال به مبلغ 9،375،000 ريال كه قرار است وجه آن طي 10 روز آتي دريافت گردد.
16/8 ـ وصول وجه سفته دريافتي در مورخه 6/7 به مبلغ 5،650،000 ريال از آقاي اسماعيل نژاد.

17/8 ـ فروش 500 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5755 ريال به مبلغ 2،877،500 ريال طي چك شماره ــــــــــ .
18/8 ـ فروش 900 كيلو از قرار هر كيلو 5700 ريال به مبلغ 5،130،000 ريال كه در قبال وجه مذكور سفته دو ماه دريافت گرديد.
19/8 ـ فروش 600 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5650 ريال به آقاي پيك به مبلغ 3،390،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ .
19/8 ـ دريافت وجه سفته دريافتي در مورخه 9/8 به مبلغ 5،175،000 ريال.
20/8 ـ خريد مقداري ملزومات كارگاهي به مبلغ 800،000 ريال طي چك شماره ــــــــ .
21/8 ـ خريد 2000 كيلو شكر از قرار هر كيلو 3800 ريال از آقاي سعيدي كه قرار شد وجه آن در مورخه 26/8 پرداخت گردد به مبلغ 7،600،000 ريال.
22/8 ـ فروش 950 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5700 ريال به مبلغ 5،415،000 ريال به آقاي داودي كه در قبال وجه مذكور سفته 40 روزه دريافت گرديد.
23/8 ـ فروش 750 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5750 ريال به مبلغ 4،312،500 ريال به آقاي كرمي طي چك شماره ــــــــــ .
23/8 ـ فروش 200 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5800 ريال به مبلغ 1،160،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ .
24/8 ـ واريزي نقدي 4،000،000 ريال توسط آقاي صابر به حساب جاري كارگاه جهت افزايش موجودي.
24/8 ـ خريد 3000 كيلو شكر از قرار هر كيلو 3750 ريال كه نصف آن نقداً پرداخت گرديد و بقيه آن قرار شد طي 5 روز آتي پرداخت گردد.
25/8 ـ پرداخت وجه شكر خريداري شده در مورخه 15/8 به مبلغ 9،375،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ .
26/8 ـ پرداخت وجه شكر خريداري شده در مورخه 21/8 به مبلغ 7،600،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ .


26/8 ـ فروش 1000 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5670 ريال به مبلغ 5،670،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ .
27/8 ـ فروش 300 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5700 ريال به مبلغ 1،710،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ .
28/8 ـ فروش 1500 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5750 ريال به مبلغ 8،625،000 ريال كه در قبال وجه مذكور سفته 20 روزه دريافت گرديد.
29/8 ـ پرداخت بقيه وجه شكر خريداري شده در مورخه 24/8 .
29/8 ـ پرداخت وجه سفته صادره از مورخه 29/7 به مبلغ 14،800،000 ريال.
30/8 ـ فروش 100 كيلو نقل از قرار هر كيلو 5800 ريال به مبلغ 580،000 ريال طي چك شماره ــــــــــ .

دفتر روزنامه صفحه 1

رديف تاريخ شرح عطف بدهكار بستانكار
روز ماه ريال ريال

46
1
8 منقول از صفحه:
خريد
بانك
خريد شكر از سعيدي طي چك ش ـــــــــ
21،830،000

21،830،000
47 1 8 بانك
فروش
فروش‌به آقاي ايراني طي چك ش ـــــــ 3،390،000
3،390،000
48 2 8 هزينه حقوق
بانك
پرداخت دستمزد طي چك ش ـــــــــ 1،080،000
1،080،000
49 2 8 حسابهاي دريافتني
فروش
فروش نسيه به آقاي حسيني 6،270،000
6،270،000
50 3 8 بانك
فروش
فروش نقدي طي چك ش ـــــــــ 2،300،000
2،300،000
51 3 8 خريد
اسناد پرداختني
خريد و صدور سفته 10 روزه 12،000،000
12،000،000
52 4 8 بانك
فروش
فروش نقدي طي چك ش ـــــــــ 5،040،000
5،040،000


دفتر روزنامه صفحه 2

رديف تاريخ شرح عطف بدهكار بستانكار
روز ماه ريال ريال

53
5
8 منقول از صفحه: 1
حسابهاي دريافتني
فروش
فروش نسيه با شرط ن/30 ـ 2/10
6،215،000

6،215،000
54 5 8 ملزومات
بانك
خريد مقداري ملزومات كارگاهي 800،000
800،000
55 6 8 بانك
فروش
فروش نقدي طي چك ش ـــــــــــ 5،670،000
5،670،000

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید