دانلود مقاله کشتی گیران ایران

word قابل ویرایش
280 صفحه
44700 تومان

کشتی گیران ایران

محمد فرهنگ دوست قهرمان نامدار كشتي جهان و پهلوان دانشگاههاي كشور از دانشگاه تهران

پهلوان عليرضا سليماني

حاج مصطفي طوسي پير دوران و پهلوان نامي دست محمدرضا طالقاني سمت راست و عليرضا سليماني را در دست يكديگر گذاشت براي مبارزه بر سر بازبند پهلواني

عليرضا سليماني
قهرمان سنگين وزن جهان و پهلوان صاحب نام كشور كه توانسته سه بار متوالي بر بازوبند پهلواني بوسه زند

پهلوان نامدار ما نصرت الله گودرزي از جمله نامداران كشتي ايران بود كه از گود زورخانه بپا خواسته و بارها و سالها به عضويت تيم ملي كشتي فرنگي درآمده و در دهه 30 و 40 او يكه تاز وزن 100 كيلوي كشتي فرنگي ايران بود. نصرت الله گودرزي با اتكا به نيروي خارق العاده اش براي سرگرمي اردونشينان كشتي زنجيرهاي قطور و محكم را بوسيله بازوان نيرومند و توانايش همچون كرباس پاره مي كرد.

عكس از نصرت الله گودرزيان پهلوان نامدار لرستاني

پهلوان ابراهيم مرادي معروف به (ابل خي) از پهلوانان نامي لرستان اهل شهرستان بروجرد

پايان ديدار پيروزمندانه الله مراد زريني از كرمانشاه در مقابل محمدرضا توپچي از تهران در فينال مسابقات كشتي پهلواني كه با پيروزي ريني خاتمه يافت

ورزش كشتي چون بازي چوگان و سواركاري سابقه اي طولاني و درخشان و بسيار كهن و ريشه دار در ايران داشته است.
در فتوت نامه سلطاني تأليف مولانا حسين واعظ كاشفي سبزواري در باب ششم در قسمت كشتي گيران آمده است كه اين هنر از كه مانده. روايت است كه از اولاد يعقوب پيغمبر (ع) كه آن حضرت اين علم را مي دانست و به فرزندان خود تعليم مي داد.
كشتي در تمام جهان كم و بيش رواج داشته، در ايران، يونان، روم، مصر، بيشتر مورد استقبال بوده. درست است كه ايرانيان بطور رسمي بعد از ديگر كشورها به آن پيوسته ولي در ورزش سنتي زورخانه كشتي هم جاي مخصوصي داشته و پيش از جنگ جهاني دوم، كشتي در گود زورخانه معمول بوده است. بازيهاي المپيك در دوره جديد از سال 1896 در آتن برگزار گرديد. با رفتن ايلچي ها و ساير مردان به ديار فرنگ، كشتي از گود زورخانه به ميدان مي آيد و در فضاي بازتري برگزار مي شود. مرحوم حميد محمود پور استاد و رواج دهنده كشتي نوين از زورخانه به تشك كشتي در سال 1948 تيم تركيه را براي اولين بار به ايران دعوت مي نمايد. تيمي كه عنوان قهرمان اروپا و دنيا را به يدك مي كشيد. در اين مسابقات كليه اعضاي تيم ايران شكست مي خورند و اين امر موجب شد تا در سال بعد قراردادي بين صائيم بيك اريكان اهل تركيه با فدراسيون وقت منعقد گردد مبني بر اينكه تا فرا رسيدن المپيك لندن وي تعليم كشتي گيران ايراني را عهده دار شود.
ايران رسماً در سال 1948 بازيهاي المپيك لندن به جرگه كشتي در دنيا پيوست. در گود زورخانه ها پهلوانان و بزرگ مردان افسانه اي كه سرآمد آنها پهلوان محمود پورياي ولي، نايب علي خان ملك، حاج سيد حسن رزاز معروف به شجاعت، يزدي بزرگ، اكبر خراساني، حاج محمد صادق بلور فروش، علي قليچ، پيله همداني، پهلوان اسد خراساني، مهدي كريمي معروف به مهدي قصاب، خسرو معصومي، عباس كوره پز، مصطفي طوسي وجود داشته اند كه در سطح كشور به نام آوري و فتوت و جوانمردي قد علم كرده و فنوني كه شگرد خاص آنان بود بجاي گذاشتند. چون كنده يزدي بند – توشاخ جعفر، لنگ كردي پهلوان اكبر خراساني، اما افسوس كه ايران از وجود اين دلاور مردان بزرگ در صحنه هاي بين المللي استفاده نكرده و فقط در چهارچوب مسابقات داخل ايران زورآزمائي ايشان خلاصه گرديد.
بزرگترين و سرشناس ترين پهلوانان رده نخست كه رخت از زورخانه به ميدان آوردند و در ذهن شيفتگان كشتي باقي است، مصطفي طوسي، اسماعيل قرباني، انصاري (سرپلي)، حاج اصغر قوچاني، حبيب الله بلور، احمد طاهري، حسين نوري و نام دارتر از همه پهلوانان غلامرضا تختي است.
روحشان شاد و يادشان گرامي باد.
و اما برخي كه خوشبختانه هنوز در قيد حياتند عبارتند از:
حاج محمد فيلي، ابوالقاسم سخدري، عباس زندي، احمد وفادار، عبدالله مجتبوي، ناصر گيوه چي، علي غفاري، بني سروري، عبدالله موحد، ابراهيم سيف پور، حسن سعديان از جمله نامداران كشتي هستند كه اكثريت آنان طي چهار دهه اخير از سال 1948 لندن رودرروي حريفان خارجي قرار گرفته و مدالهاي جهاني و المپيك را نيز بدست آورده اند از گود زورخانه بپا خواسته اند.
آداب ورزش باستاني به صورتي است كه ورزشكاران را به اصول عالي اخلاق و انسانيت مقيد مي كنند، تواضع و فروتني اولين چيزي است كه در برخورد با آنان جلب توجه مي كند. اينان چه هنگام ورزش و چه خارج از زورخانه نسبت به همه متواضع و مؤدب هستند و حتي نسبت به كسانيكه از نظر سابقه كسوت پائين ترند. كساني كه مقام و رتبه استادي داشته باشند دستورشان در زورخانه مطاع است و هميشه نصايح و دستورات آنها را بي چون و چرا اجراء مي كنند و مي گويند ادب در اطاعت است.
تجاوز و زورگوئي خاصه نسبت به زيردستان و ضعيفان در ورزش باستاني و اخلاق پهلواني وجود ندارد و هميشه مردان زورخانه به گذشت و جوانمردي مشهورند و از تظاهر و ريا و فريبكاري كه ويژه مردمان ضعيف النفس است بدورند.
يكي از مورخين قرن هشتم بنام «ابن بطوطه» در سفرنامه خود مطالبي در مورد جوانمردان مي نگارد كه «يعقوب آژند» آن را در كتاب قيام شيعي سربداران آورده است. اين مدارك جالب اخلاق پهلواني را در قرون گذشته بخوبي براي ما روشن مي كند.

غلامرضا تختي سه بار پهلوان پايتخت شد و توانست با شايستگي بازوبند پهلواني را بدست آورد. با توجه به ارادت خاص اين پهلوان به ائمه اطهار (ع) بازوبند خود را آستان قدس رضوي هديه نمود.

«اين گروه در غريب نوازي و اطعام و برآوردن حوايج مردم و دستگيري از مظلومان و كشتن شرطه ها (مأمورين جابر حكومت)‌ در تمام دنيا بي نظيرند. اخي در اصطلاح آن نواحي كسي را گويند كه از طرف همكاران خود و ساير جوانان بعنوان رئيس و پيش كسوت انتخاب مي شود. اين طريقه را فتوت نيز مي نامند. اين جماعت مسافريني را كه وارد شهر مي شوند در خانقاه خود منزل مي دهند و مسافران هنگامي كه بخواهند آن شهر را ترك گويد مهمان آنان تلقي مي شود … و من در تمام دنيا مردمي نيكوتر از آنان نديده ام.

پهلوان احمد وفادار

رستم دوران غلامرضا تختي قهرمان بي همتاي ايران و جهان
ياد ياران دلكش است و دلنواز
اولين داور بين المللي كشتي ايران
در اين نكته كه پهلواني و باستاني متعلق به ايران است و كشورمان خاستگاه اين ورزش اصيل به شمار مي رود ترديدي نيست. اما قوانين كشتي كلاسيك را حميد محمودپور مدتي قبل از آغاز جنگ جهاني دوم به ايران آورد. محمودپور همچنين عامل اصلي آمدن صائيم آريكان از تركيه براي پيشرفت كشتي به ايران بود. بگذريم از مسئله كه خود مرحوم صائيم بيك هم عامل اصلي كنار گذاشتن حميد محمودپور از ورزش كشورمان به شمار مي رود. به هر تقدير در سال 1318 گروه كشتي در دارالفنون تأسيس مي شود كه البته در آن دوره استعمال واژه فدراسيون مرسوم نبوده و تشكيلات گروه كشتي هم محدود مي شد به مقاديري كاه زير يك لايه برزنت و در اختيار گرفتن يك اتاق براي انجام امور اداري در دارالفنون، اما عزم راسخي كه در سيماي شيفتگان كشتي موج مي زد زمينه را مهيا كرد تا مرحوم شاهرودي نماينده وقت مردم قزوين در مجلس × از داخل همان اتاق كوچك اولين نامه هاي اداري مربوطه به كشتي را تحرير كرده و به امضاء برساند. با اين همه ده سال طول مي كشد تا اولين مدالهاي رسمي كشتي ايران در مناسبات بين المللي رقم بخورند، منصور رئيسي، حسن سعديان، عبدالله مجتبوي، علي غفاري در سال 1949 به اتفاق هم اين افتخار تاريخي را تثبيت مي كنند. هر چهار مدال رنگشان نقره بود و در جريان رقابتهاي قهرماني اروپا به دست آمدند. در آن مسابقات كيومرث ابوالموكي هم افتخار آفرين شد و با قضاوتهاي تحسين برانگيزش نام خود را به عنوان اولين داور بين المللي كشتي كشورمان به ثبت رساند.
استاد ابوالملكي در طول سالهايي كه داشتن حداقل سواد در ميان عامه مردم كيميا بود در مؤسسه معتبر انتشارات اميركبير اولين كتاب آموزشي در تاريخ كشتي كشورمان را با ضميمه جدول ويتامين ها و منابع غذايي به زيور طبع مي آرايد. از كتاب فنون مصور كشتي فقط چند نسخه باقي مانده و خود استاد هم يك نسخه بيشتر ندارد. هر كسي كه شيفته ورزش كشتي باشد و اين كتاب را تورق كند از تماشاي تصاوير خيره كننده اي كه در آنها مرحوم توفيق جهانبخت به اجراي فنون ناب كشتي پرداخته، سرمست مي شود. يادآور مي شوم كه مطبوعات ورزشي وقت در كشورهاي سوئد و فنلاند به انعكاس نشر كتابهاي ابوالملوكي مي پردازند كه بريده آن جرايد موجود است. قاعدتاً استاد كيومرث ابوالملوكي مدارك و اسناد ارزشمندي از سير تكوين كشتي كلاسيك در ايران در اختيار دارد كه از جمله آنها مي توان به عكسهاي منتشر نشده اي از اولين تيمهاي ملي كشتي، ديپلم زيباي زرد رنگي كه در استانبول به عنوان اولين دارو بين الملي دريافت كرده، حكم مقام سوم تيمي در جهان كه سال 1954 با اولين مدالهاي طلاي جهاني توسط زندي و جهانبخت در توكيو به دست آمد، و همچنين عكس به ياد آمدني با برتيل آنتونسون كه اولين قهرمان سنگين وزن مسابقات جهاني كه در كشور سوئد و باشگاه محل تمرين آنتونسون انداخته شده و جالب آنكه وايكينگ پالم قهرمان المپيك هلسينكي نيز در تصوير حضور دارد.
در اينجا با گوشه هايي از خدمات و افتخارات استاد كيومرث ابوالملوكي آشنا مي شويم:
در سالهاي 1321، 22 و 23 قهرمان كشور شدم. در سال 1325 هم گواهينامه رسمي مربيگري را از فدراسيون كشتي دريافت كردم. از سال 1329 هم به مدت 18 سال مدرس كشتي در دانشسرا و دانشكده تربيت بدني، دانشگاه ملي و دانشسراي عالي تربيت بدني فعاليت كرده ام. در سال 1344 نيز براي گذراندن كلاس كشتي فرنگي و بدنسازي و ورزشهاي دبيرستاني و دانشگاهي به كشورهاي سوئد و فنلاند اعزام شد.
ابوالملوكي همچنين درباره سمت ها و مسئوليتهاي ورزشي خود مي گويد از مهرماه سال 1324 دبير ورزش دبيرستانهاي تهران شدم. عضو هيئت رئيسه انتخابي اولين فدراسيون كشتي ايران از طرف سازمان و باشگاههاي ورزشي در فروردين ماه 1328 هم بوده ام. ضمناً در دوران رياست محمد دفتري و معروفخاني و چند رئيس فدراسيون ديگر بارها سمت دبير، نايب رئيس،‌ و قائم مقام را به عهده داشته ام. كيومرث ابوالملوكي كه خوشبختانه عليرغم سن و سال بالاي خود از سلامت جسمي برخوردار است در جريان برگزاري بازيهاي آسيائي سال 1974 به ميزباني تهران، سرپرستي رشته هاي ورزشي وزنه برداري، بدمينتون دوچرخه سواري و تيراندازي را بر عهده داشت كه به دليل موفقيت و حسن انجام كار پس از پايان رقابتها به عنوان شهردار دهكده المپيك منصوب و به مدت 6 سال بر اين سمت باقي ماند. كيومرث ابوالملوكي علاوه بر افتخارات ذكر شده بارها با سمت سرپرستي، مربي، داور در بازيهاي المپيك، مسابقات جهاني، رقابتهاي بين المللي و كنرگه هاي گوناگون ورزشي شركت نموده است. براي اين شخصيت ارجمند ورزش كشورمان كه قريب به هفتاد سال سابقه ورزشي دارد آرزوي طول عمر، سلامتي و بهروزي داريم.

استاد كيومرث ابوالملوكي اولين داور بين المللي كشتي ايران

رژه قهرمانان كشتي ايران در امجديه سال 1326
رديف جلو استاد حميد محمودپور بنيانگذار كشتي مدرن و كلاسيك در ايران مي باشد كه حدود 60 سال پيش تشك كشتي را با (كاه)‌روبراه كرد و به آموزش فنون كشتي آزاد و فرنگي پرداخت.
رديف جلو از راست به چپ: حبيب الله بلور، عباس حريري، معصمي و سخدري، رديف پشت: دكتر خودپير، علي غفاري و عبدالله مجتبوي، پشت سر رديف دوم، ماندگاري، سعديان، علي نوروزي و كريم رحيمي در حال رژه هستند.
فصل دوم
بررسي در مورد پيدايش
المپيك از دوران باستان تا
المپيك نوين
پيدايش المپيك
هدف ايده آل در يونان قديم همانا رسيدن به كمال صفات عاليه و مقدس انساني بوده است و هر كسي بعنواني در جشنهاي المپيك شركت مي كرد و تحت حمايت امير راهنماي بازيها قرار مي گرفت جشن بر پا مي شد و ورزشها در كنار معبد خداي بزرگ (زئوس) بهم مي آميخت، حدود 1200 سال در يونان باستان بازيهاي المپيك معمول بود و شروع آن بين سالهاي 1253 تا 884 قبل از ميلاد مي باشد كلمه المپياد و المپيس نام محراب و پناهگاه مقدسي است كه خدايان اساطير يونان در آنجا بر فراز كوه المپيوس داشتند، المپيا در كرانه غربي پلوپونيو در كشور يونان سي كيلومتري ساحل بندر كاتاكونو در محل تلاقي دو رودخانه در قلب منطقه اليس واقع شده است در آنجا مقبره بزرگ زئوس بنام اليس و مجسمه ما در خدايان بنام (وفيلاس) كه كوه پيكر بود و كاخ پرتيانيوم كه پس از مسابقه محل غذا خوري بوده و در تالار بزرگ پلوتريون قوانين بازيها مورد بحث قرار مي گرفته، نخستين دوره المپيك در سال 776 قبل از ميلاد انجام گرفت تا در سال 114 بعد از ميلاد تحريم شد و علت تحريم حسادت بين دو قوم يونان و روم و بهانه مقام قهرماني (پرفشيوناليزم) و خشمگين شدن تئودوسيوس امپراطور روم بود علت برگزاري جشنهاي نخستين المپيك بخاطر بزرگداشت پيروزي زئوس بر كرونوس بود كه بر سر تصاحب زميني با يكديگر دعوا داشتند و بالاخره زئوس پيروز گرديد. گويند اينكه چهار سال يكبار المپيك تجديد مي شد اين است كه يونانيان براي احترام به مردگان خود در پايان هر سال جشني برپا مي نمودند و جشنها را المپيا مي ناميدند و مسابقه ورزشي برپا مي كردند ابتدا جارچيان در اطراف كشور برگزاري جشن را اعلام مي داشتند و ورزشكاران حاضر مي شدند و در روز جشن همه در برابر مجسمه زئوس سوگند ياد مي كردند كه قوانين و مقررات المپيك را رعايت كنند و مرتكب خلافي نشوند و داوران نيز همانجا ياد مي كردند كه حق كسي را ضايع ننمايند و بي نظر باشند و نخستين المپيك در سال 776 واقع شد در روي تپه هاي شمالي استاديوم مرمر بشكل دلپذيري ساخته شده بود و دو طرف جاي نشستن 60 هزار تماشاچي ر اداشت ميدان بطول 197 متر و عرض 5/29 متر بود كه جز شركت كنندگان و داوران و اعلام كنندگان كسي حق ورود به ميدان استاديوم را نداشت، زنان حق شركت نداشتند و حتي اگر براي تماشا مي آمدند اعدام مي شدند.
كوبر تن اولين رئيس كميته بين المللي است يعني از سال 1896 تا 1925 با رون پيردوكوبرتن فعاليتهاي چشمگيري در رابطه با رسمي شدن المپيك نمود و در سال 1925 رياست افتخاري بازيها رسماً به وي داده شده، وي شهر لوزان سوئيس را بعنوان مقر كميته بين المللي المپيك تعيين كرد، مظهر المپيك پنج حلقه است كه نمودار پنج قاره آسيا، اروپا، آمريكا، آفريقا، استراليا بوده و مفهوم تو در تو بودنش نشانه اتحاد و دوستي ميان ساكنين پنج قاره است و رنگهاي انتخاب شده و حلقه هاي آن نشانه اينكه هر پرچمي در جهان حداقل يك رنگ از آنها را دارد كه عبارتند از آبي، زرد، سياه، سبز و قرمز پرچم المپيك با مشخصات ياد شده در 1920 به اهتزاز درآمده سوگند نامه المپيك چنين است ما سوگند ياد مي كنيم در بازيهاي المپيك نظم و مقررات را رعايت كرده و با روان صادق كه خاص ورزشكاران است براي نگهداري حيثيت كشور خويش و صيانت و شرافت ورزش از صميم قلب كوشش نمائيم. (آتش المپيك) نيز براي يادبود شخصي بنام اوي تي شي داس است كه در نبرد وحشتناك 479 قبل از ميلاد زنده مانده و بشكرانه آن آتش مقدس را از معبد آپولون كه در شهر دلفي واقع است برداشت و دوان دوان تا محل تولد خود رساند و جشنهائي كه براي مردگان نيز ترتيب داده مي شد آتش را بدست مي گردانده اند.
پارسيان كه از قوم آريا بودند و در جنوب ايران سكونت داشتند دولت ماد را برانداختند و در زمان آنان توجه به تقويت قواي جسمي و روحي كه تنها هدف و مقصود از ورزش همان است رونق گرفت و اين مسئله آنچنان نزد ايرانيان دوره هخامنشي قوت گرفت كه مي توان گفت سرآغاز شروع ورزش اصيل از آنزمان بوده است حتي در آنزمان محلهائي بنام الوتر جهت تعليم فنون جنگي و ورزشها درست كرده و جوانان را برحسب سن به چهار دسته تقسيم و مطابق سن و مناسب اندامشان به آنها تعليم مي دادند و مخصوصاً به شكار كردن و آداب آن اهميت مخصوص داده مي شد. جالب اينجاست كه گزنفون مورخ يوناني با آنكه ايران و يونان تقريباً در جنگ دائمي بودند و بايد برحسب تعصب ملي كه دارد از آن زمان تعريف نكند صفحاتي را اختصاص به چگونگي تعليم و تربيت جوانان ايران چه از لحاظ جسمي و چه معنوي داده و از آنها تعريف نموده است.
ورزشهاي متداول آن عصر عبارت بودند از كشتي، تيراندازي، اسب سواري، چوگان، ارابه، راني، شنا، بتدريج ورزش نزد ايرانيان اهميت خود را از دست داده و آنچنان مردم دستخوش سستي شدند كه قشون اسكندر مقدوني كه بين 10 تا 50 هزار شمار آنرا متذكرند بقول كنت كورت مورخ قرن سپاه 350 هزار نفري داريوش سوم آخرين پادشاه هخامنشي را شكست داد، اسكندر خودش ورزشكار بوده و اعضاي بدنش آنچنانكه در تاريخ ثبت است بسيار قوي و مناسب بود تا آنجا تربيتش پيشرفته بود كه اين سخن را هميشه مي گفت:
خستگي و شهوت دو علامت آشكار در ضعف انسان است و بكار بردن تزئينات حق زنان است و زيبائي مرد تقواي اوست.
پس از اسكندر دو كشور ايران و يونان قهرمانان را مقام خدائي مي دادند و در برابر مجسمه يا مقبره آنها مجالس كه بيشتر جنبه ورزشي داشت ترتيب مي دادند، تيموريان پس از مغول آمدند و كشتار بسيار كردند، ورزشهائي چند بخصوص كشتي را دوست مي داشتند تا آنجا كه كلاديجو سفير دولت اسپانيا كه به دربار تيمور آمده بود در كتابش مي نويسد: وليعهد اطلس زرد نقره اي پوشيده بود مسابقه كشتي را دنبال مي كرد اعتنائي به نمايندگان نمي كرد و تمام نظرش به قهرمانان بود.
در كتاب داستانهاي شگفت انگيز از تاريخ پهلواني ايران به قلم كاظم كاظميني نام چهارده كشتي گير معروف ايران و از جمله مربوط به زمان مغول حكايت دارد.
(مسابقات المپيك در عهد باستان و آ‎غاز بازيهاي المپيك جديد)
مسابقات ورزشي المپيك كه از سال 776 پيش از ميلاد نخستين دوره آن آغاز شده بود تا سال 394 بعد از ميلاد حضرت عيسي مسيح هر چهار سال يك بار انجام مي شد و جمعاً 293 دوره آن به طور مرتب برگزار شد كه اين 293 دوره را در تاريخ المپيك عهد باستان مي نامند در سال 394 پس از ميلاد زماني كه رومي ها يونان را به تصرف خود درآورده بودند در حالي كه 2 سال از برگزاري دويست و نود و سومين دوره المپيك سپري شده بود مسابقات المپيك به دستور تئودوسيوس تحريم شد و اين تحريم حدود هزار و پانصد سال ادامه يافت سرانجام در سال 1896 ميلادي با همت و كوشش (پيردوكربن فرانسوي) بار ديگر بازيهاي المپيك از سر گرفته شد هر چند در سالهاي 1859 و 1870 نيز دو دوره بازيها در يونان برگزار شد اما آن دو دوره گرمي و رونق چنداني نداشت و تنها مي توان از آنها به عنوان تلاشي براي احياي بازيهاي المپيك نام برد در ضمن به جز سه دوره كه در سالهاي 1916- 1940- 1944 كه جنگ هاي جهاني سبب تعطيل آن شده بود بقيه دورها بخوبي برگزار گرديد در سال 1924 المپيك زمستاني نيز به بازيهاي المپيك نوين اضافه گرديد در تجديد حيات بازيهاي المپيك كه حدود 1896 ميلادي بود در آتن پايتخت يونان برگزار گرديد و ضمن اداي احترام به همه افتخارات و تواناييها و پيشرفتهاي گذشته يونان باستان قبل از شروع مسابقات مراسمي در اين خصوص برپا گرديد در سال 1930 دولت يونان شاخه تربيت بدني را به وزارت آموزش پرورش اضافه كرد و بودجه خاصي بدون اختصاصي داد.
(تاريخچه ورزش كشتي)
پيدايش ورزش كشتي را به (تئوسيوس) پادشاه آتن و قهرمان (آتيكا) و پسراو (اوزيوس) نسبت داده اند و بدين ترتيب يكي از قديمي ترين ورزشها بشمار مي رود كتيبه هاي دهكده (بني حسن) در مصر نشان مي دهد كه اي ورزش در پنج هزار سال پيش متداول بوده است و اين ورزش جزئي از ورزشهاي پنج گانه (پنتاتلون) بود كه در المپياد قديم روم انجام مي شده است بطوريكه در كتابها ديده مي شود. در سال 1222 در انگلستان تمرين مي شد ليكن تاريخ دقيق انجام مسابقه آن در اين كشور سال 1520 مي باشد در اين سال هانري هشتم در يك مسابقه كشتي در مقابل فرانسيس اول پادشاه فرانسه كه بر طبق آن دستها به اطراف بدن زده مي شد و كشتي گيريكه هر قسمت از بدن غير از پاهايش با زمين تماس حاصل مي كرد بازنده محسوب مي شد بطوريكه اوراق تواريخ نشان مي دهد اين ورزش در عهد باستان در كشورهاي ايران و يونان و رم مورد علاقه فراوان بوده است. در حال حاضر دو رشته كشت آزاد و فرنگي در مسابقات جهاني و قاره اي المپيك انجام مي شود.
كشتي آزاد در ايران طرفداران بسياري دارد زيرا اين نوع كشتي با كشتي باستاني ايران كه در قديم در زورخانه ها انجام مي شود نزديك مي باشد. بطور كلي كشتي ورزشي است كه شايد به درازاي تاريخ قدمت داشته و بخصوص كه در تاريخ ايران با يكي از سنن قديم دين يعني آئين كشتي بستن پيوند مي يابد و اين پيوند از آنجاست كه نام كشتي از نام كمربند مخصوص زرتشتيان مي آيد كه اصل آن در زبان پهلوي (كتيك) و در فارسي دري كشتي است. كشتي كه بعدها باشين گفته شده به شكل (كشتي) در آمده است كمربند كشتي گيران را مي گفته اند.
كشتي ايران بار سوم و آداب و اصطلاحات خاص آن با تاريخ ايران و با زبان فارسي پيوندي استوار دارد زيرا كه از ورزش زورخانه نبوده و بين ايرانيان از همان روزگار نخستين كه مردم براي حفظ جان خود از خطرات گوناگون در پي ابداع لوازم جنگي بوده اند بصورت درگيري و تلاش و تقلا رواج داشته است ولي چنانكه از شاهنامه فردوسي استنباط مي شود كشتي در چهارچوب مقررات و قواعدي صورت مي گرفته از جمله در كشتي (هومان و ويسه) سردار توراني با (بيژن و گيو) پهلوانان ايراني كاملاً معلوم است كه شرايط و مقرراتي در كار بوده است حتي جاي معيني را بر مي گزيده اند و ترجماني كه به همراه دو پهلوان به محل كشتي مي رفته تقريباً نقش داور را نيز داشته است به يك بيت از همين داستان نگاه مي كنيم.
نهادند پيمان كه با ترجمان نباشد بر چيرگي بدگمان
و اما ويژگيهاي ورزش كشتي عبارتند از: سرعت، قدرت، شهامت، اعتماد به نفس، تناسب اندام، هوش و ذكاوت، عقل و درايت، مديريت، حافظه و آمادگي، ورزيدگي، لول تيغ، تحرك و تلاش، سلامت بدن، سرعت انتقال، قيافه مردانه، غرور و تعصب، شخصيت و ايمان، پاكدامني و سرانجام عشق و علاقه به پهلواني جوانمردي از ويژگي هاي ورزش كشتي بوده كه در واقع بايد گفت كه يك كشتي گير و يك پهلوان تمام عيار مي بايست شش دانگ باشد در ضمن يك انسان كمال طلب و پاكدامن هم باشد تا بتواند عملاً ارزش خود را در اين راستا به ثبوت برساند.
(فتواي كشيش – حكم قيصر و هيولاي المپيك)
قبل از هر چيز بايد بعرض برسانم كه فلسفه زندگاني يوناني روي چهار اصل بنا گرديده و اعتقاد داشتند كه سعادت انسان بستگي به تأمين چهار اصل مهم دارد و اين چهار اصل عبارتند از:‌
1- سلامتي 2- نيرومندي 3- زيبائي 4- همنشيني و حالا كه چهار اصل پنداري را در روال زندگي يونانيان شناختيم و دانستيم كه در اصل چهارم يعني مجالت منظور همان لذت بوده است اينك به سه اصل زندگاني در نزد ايران باستان نگاه مي كنيم تا به درجات تفاوت اش آشنا شويم. ايران باستان از زبان پيامبر خود زرتشت مي گويد: هوخت، هورشت، يعني (پندار نيك، گفتار نيك، كردار نيك) و اين سه اصل خود نشانه چهار اصل كرداري و عبارتند از راستي، درستي، محبت. البته المپيك در عهد باستان همين بوده است كه ما نمونه اي از آنرا امروز در سيدني در پيش رو داريم. المپيك باستان بنا به برخي احتمالات در عهد زندگي زرتشت برپا شده است. حدود يكهزار سال بعد از تأسيس المپيك همه چيز تمام شده و به اشاره كشيش رومي كه اصليتي اسپانيول داشت قيصر روم حكم به تعطيل المپيك داد چرا كه كشيش بنيادگرا حاضر بود روح و جسم المپيك را آتش بزند.
دو هزار سال است كه المپيك دوستان كشيش را دشنام مي دهند و ما امروز نمي توانيم نه با كشيش همداستان باشيم و نه با نفرين كنندگان او و آنچه كه مسلم است ما نيك مي دانيم كه اگر المپيك اصالتي مي داشت با فتواي كشيش و زور قيصر بر چيده شده بود و يا مرگ كشيش غروب قيصر بار ديگر از قبر سر بيرون كرد.
مي دانيم كه چون المپيك برچيده شد در سالروزهاي آن چندين بار جوانان يوناني گرد آمده و نمايشگاهي به يادگار از آن برپا كردند كه با خشونت حاكمان غاصب رومي پراكنده شدند و بسياري از اين تلاشها را نشانه اصالت المپيك مي دانستند در حاليكه آن كوششها در فتواي كشيش و فرمان قيصر زيرا آنچه كه بيش از حكم قيصر جريان داشت بازار مكاره اي بي رونق بود كه جلاي پيشين را به سود رم از دست داده بود چون با گذشت حدود يكهزار سال بعد از پيدايش المپيك دلايل نابودي آن فراهم شده بود.
نظري كوتاه به مسابقات كشتي در بازيهاي المپيك
نقاشي و حكاكيهاي روي ديوارها و سنگها نشان مي دهد كه ورزشي كشتي از 2700 سال قبل از ميلاد حضرت مسيح بتدريج پايه گذاري شده و باجرا در آمده است كشتي محبوب ترين ورزش در بازيهاي المپيك باستان بوده و از 708 سال مانده به ميلاد حضرت مسيح ثبت اسامي برندگان مسابقات كشتي المپيك آغاز گرديد بدين رو برندگان مسابقات كشتي المپيك در پيش از اين تاريخ بدرستي مشخص نيستند.
(شيوه گرگورمن) كشتي فرنگي از كشور فرانسه منشأ گرفته و حدود سال 1860 پي ريزي شده فدراسيون بين المللي كشتي دنيا (فيلا) نيز در سال 1912 تشكيل و شروع بفعاليت نموده اولين مدال بگيران در المپيك باستان عبارت بودند از دو پهلوان يوناني بنامهاي (هيپوس تنبيس – وميلون) كه در 600-500 سال قبل از ميلاد هر كدام بترتيب 6 بار قهرمان المپيك شدند (هيپوس تنبيس) در سي و هفتمين دوره المپيك باستان 632 سال قبل از ميلاد مسيح كه جواني كم سن و سال بود با اتكا به قدرت بدني در المپيك اول مي شود و پس از غيبت كوتاه در المپيك هاي بعدي مجدداً بميدان رفت و برنزي كامل 5 بار ديگر برقرار سكوي قهرماني ايستاد و اما (ميلون) نخستين بار در سال 540 قبل از ميلاد در المپيك شصتم قهرمان شد و در 61 مغلوب گرديد در 62- 63- 64- 65- 66 قهرمان شد و تاج زرين زيتوان را بر روي سر خود حفظ كرد.
و اما نخستين المپيك نوين در سال 1896 حدود 103 سال پيش در زمان اواخر حكومت ناصرالدين شاه در شهر آتن در كشور يونان برگزار گرديد.
در اين دوره فقط كشتي فرنگي برگزار گرديد در يك وزن و بطور آزاد انجام شد البته كشتي گيران شركت كننده اكثراً وزني حدود هفتاد كيلوگرم داشتند و مجموعاً 13 كشور در آن شركت كرده بود كه حدود 311 ورزشكار مرد در 9 رتبه در آن روزگاران از كشتي گيران ايران – شوروي – بلغارستان – آمريكا – ژاپن – تركيه – كره و … خبري نبود كشتي گيران آلمان – يونان – بريتانيا و مجارستان يكه تاز ميدان بودند و اما قهرمانان برگزيده آن دوره بترتيب عبارت بودند:
1) نفر اول كارل شومان
2) گيورگيوس تي تاس از يونان
3) استفانوس گريستوپولوس از يونان
4) آلبروت از بريتانياي كبير
5) توباوبگزادز از كشور مجارستان
بنابراين كارل شومان اولين قهرمان كشتي بازيهاي المپيك نوين بشمار مي رود و در سال 1900 بازيها در پاريس برگزار گرديد و ورزش كشتي توسط كميته تشكيلاتي بازيها حذف گرديد در سال 04 (المپيك سنت لوئيس) كه در آمريكا برگزار شد براي اولين بار كشتي در هفت وزن برنامه ريزي و برگزار شد بدينگونه 48- 52- 56- 61- 65- 71- 71+ كه بر عكس مسابقات 1896 مسابقات فقط در رشته آزاد انجام گرديد و وزن 48 كيلو نيز براي نخستين بار در اين بازيها انجام گرديد برخلاف تصور همگان است كه مي پندارند وزن 48 كيلو در المپيك مونيخ وارد بازيها شده بايد بعرض برسانيم كه وزن 48 كيلو حدود 95 سال پيش در المپيك سنت لوئيس وارد بازيها شده است نه 72 مونيخ البته اين موضوع در مورد كشتي فرنگي صحيح است و سپس 48 كيلو از بين رفت تا مسابقات جهاني ماردل ارژانتين كه اولين قهرمان آن ابراهيم جوادي از ايران بود بهرحال تا قبل المپيك 1952 هلسينگي كشتي گيران سوئدي – فنلاندي – امريكائي يكه تاز و همه كاره بودند در المپيك 1972 مونيخ كه وزن 48 كيلو در هر رشته وارد صحنه رقابتها گرديد و در المپيك 1908 لندن هم كشتي آزاد و هم فرهنگي به مسابقه گذاشته شد البته تعداد وزنها در كشتي فرنگي 4 وزن 66- 73- 93- 93+ و در كشتي آزاد هيچ وزن 61- 66- 73- 73+ بود كه تعيين اينگونه معيارها به چه دليلي بوده خود مايه تعجب است در بازيهاي 1928 آمستردام وزنهاي كشتي آزاد و فرنگي متغير و باز هم ناهماهنگ بود در سال 1932 لس آنجلس در مسابقات كشتي اي آزاد و فرنگي بترتيب هر يك در هفت وزن برگزار شد در بازيهاي 1940 و 1944 بعلت جنگ جهاني بين المللي دوم مسابقات بطور كلي تعطيل گرديد.
در سال 1948 بازيهاي المپيك لندن كشتي گيران در 2 رشته و در 8 وزن بميدان رفتند كه اين قانون مقررات تا المپيك مكزيكو معتبر بود.
ايرانيان در سال 1948 لندن براي اولين بار پا بميدان نهادند ولي چون صاحب تجربه كافي نبودند مدالي كسب ننموده در اين دوره فنلاندها – تركها – مجارها – آمريكائيها يكه تاز بودند و بهترين عنوان براي تيم ما يك مقام چهارم بود كه توسط منصور رئيسي در وزن 52 كيلو و در مقام پنجمي عباس رندس و ابوالقاسم سخدري در وزنهاي 73- 87+ كيلو بود در المپيك بعدي 1952 هلسينگي كه در كشور فنلاند برگزار شد روسها وارد معركه شدند و در 1956 بلغارها قدم به ميدان بازيهاي المپيك گذاشتند و اما درخشش تيم كشتي ايران در المپيك 1956 ملبورن بوقوع پيوست كه شادروان جهان پهلوان غلامرضا تختي و امامعلي حبيبي 2 مدال طلا صيد نمودند و دو نقره نيز توسط محمدعلي حجت پور و مهدي يعقوبي نصيب تيم ملي ايران گرديد و اما حضور بلغارها با كسب يك مدال طلا در ملبورن 1956 توسط نيكلاي استانجيف بود در بازيهاي 1960 رم تركها غوغا كردند و در هر رشته آزاد و فرنگي نظر جهانيان را بخود جلب نمودند.
در رم تركهاي گوي سبقت را از همه حريفان ربودند و در كشتي آزاد با كسب چهار مدال طلا توسط احمد ائيك – مصطفي داغستاني – حسن كنكور و عصمت اتلي و 2 نفره بوسيله اسماعيل اوغان و حميد كاپلان به بزرگترين نتيجه رسيدند و شورويها امريكائيها و بلغاريها نيز خوش درخشيدند از جمله شبلي و مبلون و بلوياگ دو طلا براي آمريكائيها به ارمغان آورده در اين دوره درخشش تركها در كشتي فرنگي نيز قابل تحسين بود در اين رشته سه مدال طلا توسط مظاهر سيله توفيق كيش و مدحت بايراك كسب كردند و در صورتيكه در امپيك قبلي فقط بايراك مدال طلا گرفت و ديگر افتخار آفرينان در فرنگي دنيا كشورهاي اروپاي شرقي بودند از جمله روماني شوروي و بلغارستان در اين دوره از مسابقات تختي مدال نقره و سيف پور برنز گرفت اما تركها در المپيك رم در كشور ايتاليا يك ركورد از خود بجاي گذاشته كه در تاريخ كشتي تركيه و دنيا جاودانه بجاي مانده است.
در كشتي فرنگي كه تيم ايران براي اولين بار در مسابقات المپيك شركت كرده بود توسط محمد پذيرائي يك مدال برنز كسب نمود و اما دور بعد (بازيهاي المپيك در سال 1964 توكيو در كشور ژاپن) برگزار گرديد و كشور ميزبان با آماده ترين وضع ممكنه بميدان آمده بود چنان كه توانستند دو مدال طلا در رشته كشتي فرنگي و 3 مدال طلا در كشتي آزاد از جمع كل 20 مدال از آن خود كنند چهره شاخص ژاپني ها (اوسامو – واتانابه) در 63 كيلوگرم كشتي آزاد نامداري كه در طول دوران كشتي خود حتي يك باخت نداشت و بعد از اين مسابقه براي هميشه صحنه كشتي را ترك كرد و 2 مدال طلاي ديگر ژاپني ها در رشته آزاد رايو شيدا در 52 كيلوگرم و بوجيرو واناكه در 57 كيلو صيد نمودند.
بلغارها 2 طلا توسط امن ولچف و پردان گارچيف در 70 كيلو و 87 كيلو بدست آوردند و روسها با 2 مدال طلا توسط الكساندر مدويد و الكساندر ايوانسكي در اوزان 97- 97+ و تركها با يك مدال طلا در وزن 78 كيلو توسط محمود آتالاي اما در كشتي فرنگي علاوه بر ژاپني ها تيمهاي مجارستان دو طلا – تركيه – شوروي – يوگسلاوي و بلغارستان هر كدام با يك مدال طلا بكار خود خاتمه دادند و اما سهم تيم ايران دو مدال برنز بود كه توسط اكبر حيدري و محمدعلي صنعتكاران صيد گرديد.
(المپيك 1968 مكزيو) كشتي فرنگي بطور كلي در قبضه كشورهاي شرق اروپا بود و از ميان آسيائيها فقط يك ژاپني بدريافت مدال نائل گرديد و اما در كشتي آزاد ژاپني ها بار ديگر با كسب سه مدال طلا همچون گذشته از جمله تيم مطرح اين دوره از مسابقات بودند كه توسط تاكاتا – كاجيرو – كاتاكو در اوزان 52- 57 – 62 نصيب كشورشان نمودند. تركها با كسب 2 مدال طلا توسط محمود آتالاي و احمد آئيك در اوزان 97- 78 و تيم ايران با كسب يك مدال طلاي عبدالله موحد در اوزان 70 كيلوگرم و 2 مدال برنز توسط طالبي و سيد عباسي در 6257- كيلوگرم بكار خود پايان داد از رويدادهاي غير منتظره ايندوره حضور بوريس گورويچ فراموش شده از شوري حريف قديمي غلامرضا تختي كه در ميان ناباوري همگان مدال طلا را صيد نمود.
بنيانگذار بازيهاي المپيك
بارون پيردوكوبرتن اول ماه ژانويه 1863 در شهر پاريس پايتخت فرانسه ديده بر جهان گشود و روز دوم سپتامبر 1937 درگذشت.
پيردو فردي بارون دوكوبرتن در قصر مالويل از نواحي هاوردريك خانواده ثروتمند قدم به عرصه جهان گذاشت، كوبرتن پس از گذراندن تحصيلات عاليه در سن 25 سالگي هدف والي انسانيش را به مرحله عمل در آورد و فعاليتهاي او گسترش پيدا كرد وي بازيهاي المپياد باستاني را كه از خاطره ها محو شده و از سال 394 در محل دانشگاه سوربون پاريس اجلاس بين المللي ورزش برپا شد و نمايندگان 15 كشور از جمله انگلستان ايالات متحده آمريكا، آلمان، روسيه، … كه پيشرفت فراوان در ورزش داشتند در اين كنگره حاضر گرديدند، كنگره هشتاد روز طول كشيد و نخستين دوره بازيهاي المپيك جديد در ورزشگاه آتن بين كشورهاي مختلف پنج قاره جهان انجام شد، كوبرتن تا سال 1925 رياست كميته بين المللي المپيك را بعهده داشت و به تنهائي همه امور اداري و مالي آن را اداره مي كرد به گفته مورخين اولين المپياد در سال 776 قبل از ميلاد مسيح و آخرين آن كه بيست و سومين دوره المپيك نوين است در سال 1984 ميلادي در لوس آنجلس آمريكا برگزار گرديد و بيست و ششمين دوره قرار است در سال 2004 در شهر آتن مركز كشور يونان برگزار گردد.
به هر حال كشتي در دنيا تاريخي كهن و جاودانه داشته، شوما پادشاه كشور ژاپن در سال 800 در شهر نارا مقر سلطنت خود ضمن برگزاري جشنهاي متعدد در فصل پائيز يك مسابقه كشتي نيز ميان ولايات شرقي و غربي ترتيب مي داد و امروز نيز بزرگترين مسابقات كشتي حرفه اي ژاپن در فصل پائيز انجام مي شود، قبل از اينكه به اصل موضوع بپردازيم بايستي اذعان نمود رابطه ما ايرانيان با كشتي بسيار خوب و نزديك بوده است اين ورزش باستاني با خون ما ايرانيان عجين شده و افسانه هائي دور و نزديك در آن بوقوع پيوسته است حتي نوزادان ما بعد از راه رفتن بدون آموزش اوليه در نقاط دورافتاده و روستاها به كشتي گرفتن به گونه اي در حد خود مي پردازند و بچه هاي بزرگترم با الفباي آن تقريباً قبل از رفتن به باشگاه بطور ابتدائي آشنائي دارند كه اين خود يك معجزه است و تقريباً تقليد است كه از نسلي به نسل ديگر رسيده است، ورزش كشتي در دنيا نيز تازگي ندارد و اما محققان را نظر بر اين است كه المپيك نخست در 419- 776 يعني حدود 1195 سال قبل از ميلاد مي شود تاريخ برگزاري اولين المپيك باستان 1370 قبل از ميلاد مسيح و تاريخ برگزاري اولين دوره المپيك جديد 1896 در آتن پايتخت يونان ثبت گرديده است.
نخستين مجله ورزشي در ايران بنام مجله تربيت بدني در سال 1319 چاپ و منتشر شده است.
نخستين قهرمان المپيك باستان
طبق نوشته مورخان مسابقه كشتي از دوره هيحدهم المپيك باستان يعني سال 708 قبل از ميلاد بطور رسمي وارد اين بازيها شد كشتي گيران باستان تنها در يك وزن دست و پنجه نرم مي كردند و ابتدا فقط نوجوانان حق شركت در مسابقه هاي كشتي را داشتند در دوره هيجدهم جواني بنام اوري و اتوسي (اهل شهر لاكون) به مقام قهرماني رسيد به اين ترتيب واتوسي را مي توان نخستين برنده مدال طلا در بازيهاي المپيك باستان دانست. بعدها كشتي گيراني مانند هيپوس تنيس و اوتليداس هر دو اهل لاكون، ميلون اهل كروتون از شهرهاي قديم ايتاليا و هائيرون اهل پلي نيوسي سر آمد قهرمانان المپيك شدند و اسناد تاريخي بوضوح نشان مي دهد كه هيپوس تنيس شش بار، ميلون شش بار و هائيرون چهار بار قهرمان كشتي المپيك شده اند و اين تداوم و حفظ مقام قهرماني در آن دوران از شگفتيهاست و گويا قدرت و نيرومندي كشتي گيران خودكار غير قابل تصور آن زمان مي باشد، هيپوس تنيس و ميلون هر كدام در شش دوره از بازيهاي المپيك شركت داشته اند و مي دانيم كه از ابتدا فاصله برگزاري هر المپيك چهار سال بوده است اين دوا عجوبه كشتي قبل از تاريخ ميلاد ذكر مي كنيم هيپوس تنيس در سي و هفتمين دوره بازيهاي المپيك باستان 632 قبل از ميلاد در حاليكه جوان كم سن و سالي بود اول شد در دوره سي و هشتم بازيها غايب بود و در دوره هاي 39، 40، 41، 42، 43 سالهاي 624، 620، 616، 612، 608 قبل از ميلاد برتري خود را نشان داد و قهرمان المپيك گرديد و ميلون اعجوبه ديگر رم باستان (ايتاليا) در المپيك شصتم قهرمان شد در المپيك شصت و يكم مغلوب شد و در المپيك شصت و دو، شصت و چهار، شصت و پنج و شش تاج زيتون را روي سر خود حفظ كرد.
كشتي در المپيك هاي نوين
كشتي در نخستين دوره بازيهاي المپيك نوين در سال 8969 حدود 90 سال پيش در آتن برگزار شد اين برابر است با سال 1275 شمسي مصادف با هماهنگي است كه ناصرالدين شاه در صحن حضرت عبدالعظيم (ع) به دست ميرزا رضا كرماني كشته شد و زمان امور را مظفرالدين شاه بدست گرفته بود و كشور ما در وضع آشفته اي قرار داشت و ملت ما از دنياي ورزش و بازيهاي المپيك كمترين اطلاعي نداشت در اين دوره از بازيهاي المپيك فقط مسابقات كشتي فرنگي در يك وزن بطور آزاد انجام شد كه كشتي گيران شركت كننده اكثراً وزني معادل بيش از هفتاد كيلوگرم داشتند.
در اولين المپيك مجموعاً سيزده كشور حضور داشتند كه اين كشورها 311 ورزشكار مرد را در 9 رشته به ميدان فرستادند در مسابقات كشتي آتن از كشورهايي نظير ايران، شوروي، بلغارستان و آمريكا، ژاپن و … خبري نبود نفرات اول تا پنجم به شرح زير انتخاب شدند:
1) كارل شومان از آلمان
2) گپورگپوس شي تاس يونان
3) استفانوس ريستوپولوس يونان
4) اليوت از بريتانيا
5) توپاويكزا مجارستان
وزن 48 كيلو براي اولين بار در المپيك سنت لوئيس (98 سال پيش) بوجود آمد ميزبان سومين دوره بازيهاي المپيك در 1904 سنت لوئيس آمريكا بود و با اينكه كشتي در شمار رشته ها قرار داشت ولي هيچ كشوري جز آمريكا رغبت فرستادن كشتي گير به ميدان را نشان نداد در اين المپيك براي اولين بار وزنهاي هفت گانه در كشتي بوجود آمد و آمريكائيها در هر وزن به تعداد دلخواه كشتي گير روي صحنه آورده و تمامي مدالهاي لوئيس مسابقات فقط در رشته كشتي آزاد برگزار گرديد وزنهاي مورد مسابقه از اينقرار بود:
48، 52، 61، 65، 70، 71+ كيلو به اين ترتيب مشاهده مي شود كه وزن 48 كيلو براي نخستين بار در اين بازيها ايجاد شده و اين برخلاف تصور برخي است كه مي پندارند وزن 48 كيلو بري اولين بار در بازيهاي المپيك 1972 مونيخ به مسابقه گذاشته شده است البته موضوع در مورد كشتي فرنگي صحيح است ولي آزاد 82 سال پي در سنت لوئيس وزن 48 كيلو وجود داشته و بعد از آن از بين رفته و سپس در مسابقات قهرماني جهان در ماردلپلاا آرژانتين بسال 1969 رسميت يافته است.
در بازيهاي 1908 لندن براي نخستين بار كشتي آزاد و كشتي فرنگي به مسابقه گذاشته شد كه تعداد چهار وزن در كشتي فرنگي 66، 73، 93، 93+ كيلو و در كشتي آزاد پنج وزن 56، 61، 66، 73، 73+ كيلو رسميت داشته و برگزار شده است.

حال معلوم نيست در آن زمان معيار انتخاب چنين وزنهاي متفاوتي براي اين دو رشته چه بوده است. تا بازيهاي 1928 آمستردام وزنهاي كشتي آزاد و فرنگي متغير و ناهماهنگ بود در بازيهاي 1932 (لوس آنجلس) و 1936 برلين مسابقات كشتي آزاد و فرنگي هر يك به هفت وزن رسيد و برگزار شد، در سالهاي 1944 و 1940 بعلت وقوع جنگ بين الملل مسابقات كشتي در دو رشته و در هشت وزن برگزار شد تا بازيهاي 1968 مكزيكو بر همين روال ادامه داشت ولي از سال 1972 تاكنون طي سه دوره از بازيهاي المپيك مسابقات كشتي در ده وزن برگزار شده است.

در المپيكهاي بعد از جنگ بين المللي اول و قبل از جنگ بين الملل دوم (1936-1920) از كشتي گيران ايران، شوروي و بلغارستان خبري نبوده و يكه تازان آن دوران كشتي گيران فنلاند، آلمان، مجارستان، سوئد و ايتاليا در كشتي فرنگي و آمريكا، فنلاند و سوئد در كشتي آزاد بوده اند.

(در نخستين المپيك بعد از جنگ جهاني دوم كه در سال 1948 در لندن برگزار گرديد ايرانيان) پاي به ميدان نهادند ولي هنوز تجربه كافي را براي بگردن آويختن مدال دارا نبودند در اين المپيك سهم سوئدي ها، فنلانديها، تركها، مجارها، آمريكائيها در ربودن مدال بيش از ساير كشورها بود.
بهترين عنوانها براي ما يك مقام و چهارم در 52 كيلو توسط مرحوم منصور رئيس و دو مقام پنجم در اوزان 73 و 87+ كيلو توسط ابوالقاسم سخدري و عباس زندي بوده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 44700 تومان در 280 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله نتایج یک تحقیق در رابطه با آسیب دیدگی کشتی‌گیران

word قابل ویرایش
31 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نتایج یک تحقیق در رابطه با آسیب دیدگی كشتی‌گیران نتیجه‌ی یك تحقیق نشان داد، مهم ترین علت بروز آسیب دیدگی در میان كشتی گیران به ترتیب 62 درصد خستگی مفرط، 60 درصد آسیب های قبلی، 58 درصد شرایط روحی نامناسب و 56 درصد تمرین و تكنیك غلط و حركات ورزشی است. به گزارش ایسنا، در این تحقیق كه از سوی علی‌ اكبرنژاد گردآوری ...

دانلود مقاله مشکلات مدیریت در ایران

word قابل ویرایش
48 صفحه
21700 تومان
مشكلات مديريت در ايرانمقدمهجهان سوم، كشورهاي درحال توسعه، جوامع روبه رشد و يا ممالك جنوب، همه عناويني براي توصيف گروهي از كشورهاست كه داراي تشابهات اقتصادي، سياسي، اداري، اجتماعي، فرهنگي، فني و تكنولوژيك هستند. اين كشورها ضمن تفاوتهاي بسياري كه با يكديگر دارند از جهاتي آن چنان شبيه يكديگرند كه مي توان آنها را ...

دانلود مقاله مسائل بازاریابی خرمای ایران

word قابل ویرایش
24 صفحه
18700 تومان
مسائل بازاريابي خرماي ايرانبحث آسيب پذيري اقتصاد تک محصولي ولزوم توجه به صادرات غيرنفتي درايران از ديرباز ميرح بوده ، اما جهش قابل ملاحظه اي دراين راستا صورت نگرفته است . ايران با توجه به وسعت خاک ، تنوع آب وهوا واستعدادهاي بالقوه نيروي انساني درزمينه هاي مختلف بخش کشاورزي ، درتوليد بسياري از محصولات زراعي ود ...

مقاله در مورد محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران

word قابل ویرایش
27 صفحه
18700 تومان
محاسبه بازده خصوصي سرمايه انساني در ايرانچكيده: يكي از موارد مهم قابل بحث در جامعه امروزي ارتباط تحصيلات با درآمد است كه اقتصاددانان از آن بـه عـنوان بُعد خـرد سرمايه انساني ياد مي‌كنند ( بُعد كلان آن نقش تحصيلات در رشد اقتصادي‌ است) . براين اساس از ابزار متداول و مرسوم براي تخمين چنين رابطه‌اي يعني توابع درآ ...

دانلود مقاله کارخانه ایران کاوه سایپا

word قابل ویرایش
56 صفحه
23700 تومان
كارخانه ايران كاوه سايپابه نام خدامعرفي كارخانه ايران كاوه سايپاشركت ايران كاوه (سهامي خاص)ايران شركت در سال 1380 به طور رسمي تأسيس گرديد كه البته قبلاً به طور غير رسمي فعاليت هايي در سطح محدود با استفاده از اسم سايپا ديزل داشته است) شركت ايران كاوه سايپا در كيلومتر 8 اتوبان كرج قزوين در انتهاي بلوار سها با م ...

دانلود مقاله دیپلماسی ایران و کشورهای مسلمان

word قابل ویرایش
27 صفحه
18700 تومان
ديپلماسي ايران و كشورهاي مسلمانامروزه موضوعات متنوع و مختلفی در عرصه روابط بین دولتها و ملتها مطرح می باشد، از جمله می توان به موضوع فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی و عمومی اشاره کرد. هم اکنون نقش فرهنگ در زمینه سازی روابط فرهنگی بسیار تاثیر گذار بوده وسبب گشودن بسیاری از انسدادهای ایجاد شده در روابط سیاسی شده است. س ...

تحقیق در مورد تمرینات کاهش وزن در کشتی گیران

word قابل ویرایش
28 صفحه
18700 تومان
تمرینات کاهش وزن در کشتی گیرانتمرینات کاهش وزن دانشکده کشتی گیرانهدف : هدف از این تحقیق و بررسی ، ارزیابی و آزمایشات عملکردهای تنظیم و کنترل وزن دانشکده کشتی گیران پس از انجام و تکمیل قوانین و قواعد جدید NCAA در مورد کنترل وزن است . روش های و مترها : در پائیز سال 1999 یک بازنگری و مطالعه بر روی 47 تیم دانشکده ...

مقاله تاثیرکاهش وزن سریع بر شاخصهای عملکردی و آمادگی جسمانی کشتیگیران نوجوان نخبه

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده مقدمه و هدف: کاهش سریع وزن بدن برای قرار گرفتن در رده وزنی پایینتر در مسابقات کشتی یکی از مهمترین معضلات امروز ورزش کشتی است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر 2/5 درصد کاهش وزن سریع بر شاخصهای آمادگی جسمانی و عملکرد ورزشی کشتیگیران پسر نوجوان استان اردبیل میباشد. روششناسی: تعداد 14 کشتیگیر پسر نوجوان (سن ...