دانلود مقاله کودهای شیمیایی

word قابل ویرایش
24 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

کودهای شیمیایی

مقدمه (کودهای شیمیایی )
از زمان های دیرین مصرف فضولات دامی بعنوان کود درکشت و زرع یک عمل معمول و متداول بوده است درصد سال اخیر استفاده از املاح معدنی وموادشیمیایی در تولیدات کشاورزی توسعه یافته تا اینکه امروزه این عمل از ارکان اولیه واقتصادی کشت و زرع در اکثر خاک های دنیا می باشد . کودهای تجاری شامل مواد معدنی و آلی می باشد که در بازار قابل خریداری بوده و جهت تولید محصول به خاک اضافه می شوند .

عناصر کودی
نباتاب حداقل ۱۳ عنصر از عناصر لازم را از طریق خاک جذب می نماید. از این گروه از مواد غذایی کلسیم ، منیزیم بیشتر بصورت آهک به اراضی فقیر از این عناصر اضافه می شوند . گرچه معمولاً آهک را نمی توان یک ماده کودی محسوب نمود ولیکن این نوع ترکیبات اثرات فوق العاده محسوسی روی تغذیه نبات دارند .

گوگرد در اکثر کودهای تجارتی بعنوان یک ماده فرعی یافت می شود . کودهای تجارتی اکثراً شامل ترکیباتی از عناصر سه گانه فسفر و پتاس ( MPK) می باشد که بطور رایج و معمول عرضه شده و در تولیدات کشاورزی مصرف می گردند . بهمین علت این را عناصر کودی گویند .

توازن غذایی
پیش از اینکه درباره انواع ترکیبات کودی بحث می شود اهمیت توازن غذایی بایستی مورد تاکید قرار گیرد سه عنصر مودی ( ازت ، فسفر و پتاس ) درصورت اضافه شدن در یگ نسبت مناسب اثبات متقابل و تشدید کننده روی یکدیگر و سایر عناصر غذایی دارنده توازن غذایی یک عامل بسیار مهم در بازده اقتصادی و عملکرد محصول نسبت به مصرف و استفاده از کودهای شیمیایی می باشد .

مقدار عناصر کودی اضافه شده بایستی مکمل میزان غذایی موجود در خاک بوده تا اینکه مقادیر ازت ، فسفر و پتاس قابل جذاب نبات به یک حد نصاب مطلوب برسد از طرف دیگر توازن مناسب بین سایر عناصر غذایی قابل جذب بایستی حفظ گردد . به طور کلی توازن غذایی و حاصلخیزی خاک بایستی بنحوی برقرار شود که حداکثر محصول و رشد عادی نبات میسر گردد .

درعمل فراهم نمودن شرایط ایده آل فوق کار دشواری میباشد . مقدار عناصر قابل جذب موجود در خاک ثابت و مشخص نبوده و تابع نوسانات زمان و سال می باشد . بعلاوه در تمام موارد نمی توان نوع فعل در نفعالاتیکه در نتیجه تماس کود با خاک انجام می گیرد پیش بینی نمود . در اکثر شرایط وجود عناصری چون کلسیم ، منیزیم ، منگنز ، آهن و آلومنیوم در خاک اثرات کود را تحت الشعاع قرار می دهند .

انواع کودهای شیمیایی :
ترکیبات کودی را بر حسب عنصر مؤثر به سه گروه تقسیم بندی نمود : ۱- کودهای ازتی ۲- کودهای فسفری ۳- کودهای پتاسی ولیکن در تمام موارد یک گروه منحصر را نمی توان مشخص نمود زیرا بعضی مواد کودی حامل بیش از یک عنصر غذایی می باشند بعنوان مثال نیترات پتاسیم و فسفات آمونیوم را می توان نام برد . اکنون خصوصیات هر یک از این گروههای سه گانه بطور اختصار بررسی می گردد .

کودهای شیمیایی حامل ازت : کودهای شیمیایی ازتی را می توان به دو گروه : ۱- کودهای آبی و ۲- کودهای معدنی تقسیم بندی نمود این دو گروه دارای خصوصیات کاملاً متمایز کننده بوده و به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرند .

کودهای ازته : انواع زیادی کودهای ازته وجود دارند که امروز فقط قسمت کمی از آنها از
معادن طبیعی ( نیترات شیلی ) بدست می آید و قسمت اعظم این کودها به طریقه مصنوعی تولید می گردد .

چون ازت در خاکها عامل مینیمم متداولی می باشد لذا کودهای ازته مهمترین کودهای گیاهی ، عامل محرک تولیدات گیاهی است .
کودهای ازته کودهایی هستند که قسمت اعظم آنها از ازت هوا تهیه گردیده و محتوی نیترات یا آمونیوم هستند و یا بعد از تغییر حالت نتیرات و آمونیوم از آنها حاصل می گردد.

اثر و مصرف کودهای ازته :
اثر انواع کودهای ازته در راندمان محصول تقریباً یکنواخت بوده لیکن اختلافی در بین آنها از لحاظ سرعت اثر ، تأثیر بر روی pH خاک و اثرات جانبی دیگر مشاهده می گردد .

سرعت اثر کودهای ازته :
کودهای ازته سریع الاثر ( باسانی محلول و فوری قابل دسترس ) که در موقع بذر افشانی یا بعنوان کود سرک در کوددهی های بعدی برای گیاهانی با نمو سریع در مدت کوتاه یا برای کوددهی دیر وقت مانند هنگام افزایش نمو طولی ساقه غلات مصرف می شوند و خطر آبشویی آنها وجود دارد ،

مانند نیترات سدیم که بویژه مناسب برای گیاهان سدیم دوست ( چغندر قند ) است لیکن استعمال آن در خاکهای متوسط و سنگین به آسانی موجب گلی شدن وسله بستن آنها می شود . اوره کود زوداثر دیگری است که در هنگام کودهی از طریق برگ سریعتر از هم قابل دسترس می باشد .

کودهای ازته کند اثر عبارتند از : اوره و کلسیم سیال آمید که بیش همه در هوای خشک و خنک مدت زیادی را برای تبدیل بشکل قابل دسترس لازم دارند از این جهت بایستی به موقع
در هنگام بذرافشانی مصرف گردند .

کودهای ازته خیلی کند اثر: از نظر تقسیم بندی اصولاً کودهای ازته ( بجز کود طویله ) جزو کودهای زود اثر بوده . و اغلب خیلی زود اثر می کند از این جهت برای توسعه کودهای ازته کند اثر ویژه ای همواره کوششهای فراوان بعمل آمده است ، از آن جمله تولید مواد تغلیظ
شده اوره بنام CD اوره و غیره می باشد .
این ترکیبات دارای اثر مناسب بود ولی بعلت قیمت زیادشان منحصراً در باغبانی مصرف می شود . کند کردن اثر کودهای ازته نیز از طریق ترمز کننده های مکانیکی ( محاصره کردن دانه های کود بوسیله سطح پلاستیکی نازک و غیره ) یا بوسیله مواد بازدارنده عمل تغییر و تحول ترکیبات ازته ( مواد هورمونی که عمل نیتریفیکاسیون را مانع می شود ) بنام سرویس کننده ازت امکان پذیر است .
تهیه کودهای ازته سریع و کند اثر که از نتیرات آمونیوم آهکی ( ارزان ) یا سولفات آمونیوم نیتراته مانند فلورانید ساخته می گردند ، تشکیل کود ازته حد واسط دیگری است که برای منظورهای خاص کوددهی بکار می روند .

تأثیر اشکال ازت در رابطه با PHخاک :
اصولاً استعمالNH4 و NO3 برای گیاهان یکسان می باشد . لیکن در نتیجه اثرات جانبی کود مورد نظر اثر مختلفی در تولید محصول در رابطه با PH خاک از خود نشان می دهد . استفاده از کودهای ازته برای اغلب کودها در سال اول ۵۰ – ۶۰ % است .

کودهای آلی حامل ازت :
این دسته از کودهای ازتی بعلت هزینه زیاد نسبت به واحد ازت موجود تدریجاً توسط سایر مواد کودی ارزانتر جایگزین شده اند . معذالک بعضی از این مواد بعنوان کودهای نباتات زینتی در چمن منازل ، بوستان و گلخانه مصرف می شوند . ازت موجود در این مواد آلی در اثر تجربی میکربی بتدریج رها می شود و قابل جذب نبات در ایام گرم تابستان میگردد .

 

کودهای معدنی حامل ازت :
ترکیبات گوناگونی کودهای معدنی ازتی وجود دارند که این نوع مواد برحسب خصوصیات شیمیایی و منبع یا نحوه تهیه تقسیم بندی شده اند . مقدار ازت موجود از حدود ۳ درصد در ترکیبات آمونیاکی سوپرفسفات تا ۸۲ درصد در سود آمونیاک مایع تغییر می کند . همچنین این مواد شامل ترکیبات شیمیایی مختلفی از جمله آمونیوم ، نیترات اوره و سیانور می باشد.

ترکیبات اوره وسیانور در خاک هیدرولیز شده و ایجاد یون آمونیوم می نماید آمونیوم مستقیماً قابل جذب بوده و یا اینکه پس از اکسیده شدن به نیترات جذب نبات می گردد و از مواد ذکر شده ترکیبات کودی آمونیوم و نیترات رایج تر می باشند .

وجه مشترک مواد ذکر شده انیست که تمامی این ترکیبات را می توان بطریق مصنوعی از ماده خام اولیه یعنی ازت موجود در جو تولید نمود . این حقیقت حائز اهمیت بسزائی است زیرا ذخیره طبیعی کودهای ازتی یعنی ازت موجود در جو نامحدود می باشد .

همچنین تولید مصنوعی کودهای ازتی در کاهش قیمت این عنصر که بطور معمول گرانتر از فسفر و پتاس بوده و نقش بسیار مهمی را ایفا نموده است بعلاوه امروزه کودهای شیمیایی مصنوعی ترکیبات شیمیایی گوناکون و متناوب بطریق مصنوعی تولید شده در سطح تجارتی عرضه می شوند. زمانیکه معادن و ذخایر طبیعی شما منبع تهیه کودهای شمیایی بودند و تکنولوژی تولید مصنوعی ناشناخته بود این تنوع در کودهای شیمیایی موجود در بازار مصرف وجود نداشت.

امروزه کودهای شیمیایی حامل ازت که به طور مصنوعی تهیه میشوند اهمیت روزافزونی را به دست می آورند ودر آمریکا بیش از سه چهارم کودهای شیمیایی مصرفی شامل این نوع
مواد می باشد اکنون طریق تهیه کودهای ازتی بطور اجمالی بررسی می گردد .

تهیه گاز و محلول آمونیاک
مهمترین مرحله در تولید مصنوعی کود ازتی تهیه گاز آمونیاک از عناصر اولیه یعنی هیدروژن و ازت می باشد . این عمل طی واکنش زیر انجام می گیرد :
N2+H2 ۲NH3
گاز آمونیاک یکی از مهمترین و ارزانترین ماده حامل ازت بوده و آن را می توان بعنوان ماده خام اولیه سایر ترکیبات ازتی محسوب نمود .

گاز آمونیاکی که طی واکنش فوق تولید می شود به سه طریق قابل مصرف می باشد طریق اول تهیه آمونیاک مایع خشک تحت فشار می باشد . این ماده را می توان مستقیماً بعنوان کود بکار برد و یا اینکه در تولید فسفات امونیوم و کودهای مخلوط مصرف نمود. طریقه دوم حل نمودن گاز آمونیاک در آب و تهیه محلول آمونیاک یاNH4OH می باشد این ترکیب را می توان به تنهایی بعنوان کود آمونیاک مایع مصرف نمود و یا اینکه بیشتر بعنوان ماده حل کننده برای سایر ترکیبات حامل ازت از جمله نیترات آمونیوم و اوره جهت تهیه کودهای محلول ازتی بکار برد .

در سالهای اخیر کودهای محلول ازتی مورد توجه بیشتر فرار گرفته و قسمت عمده ای از کودهای تجارتی موجود در بازار را تشکیل می دهند .
سومین و مهمترین مصرف گاز آمونیاک استفاده از این ماده جهت تولید مصنوعی سایر مواد کودی معدنی حامل ازت می باشد .

سولفات آمونیوم :
این ماده از ترکیب گاز آمونیاک با اسید سولفوریک تهیه می شود سولفات آمونیوم از سالهای
پیش یکی از مهمترین مواد حامل ازت بخصوص جهت تهیه کودهای مخلوط بوده است این کود
منبع ازتی ارزانتر نسبت به نیترات سدیم بوده ولکین از کودهای منبع ازتی نسبت به نیترات
سدیم بوده و لیکن از کودهای مایع گرانتر می باشد . بعلت اثرات اسیدی زائی ، این کود در خاکهای بازی و آهکی و یا خاکهای اسیدی آهک داده شده نتیجه بهتری می دهد .

اوره :
یکی از فرآورده های کودی مهم می باشد که در سال های اخیر به بازار عرضه شده است. مقدار ازت موجود در این ماده تقریباً بیش از سه برابر مقدار موجود در نیترات سدیم می باشد . این کود در خاک به فوریت هیدرولیز شده و تولید کربنات آمونیوم ( CO (NH2)2+2H20(NH4)2CO3 ) می کند با بوجود آمدن این ترکیب واکنش خاک بطرف بازی سوق داده می شود ولیکن طی فعل و انفعالات بعدی و عمل نیتریفیکاسیون اثرات باقیمانده کود اوره در خاک اسیدی زائی می باشد عمل نیتریفیکاسیون روی کربنات آمونیوم بفوریت انجام می گیرد بخصوص اگر مقادیر زیادی کالیتونهای بازی قابل تبادل در خاک وجود داشته باشد .

بنابراین نتیجه نهائی اضافه نمودن اوره در خاک فراهم نمودن یونهای NH4 و NO3 قابل جذب نبات میباشد. اوره جاذب رطوبت می باشد ولیکن پوشش سطحی ذرات کود توسط مواد پودری مناسب این نقص را برطرف می نماید .

فسفاتهای آمونیوم :
این مواد مهمترین ترکیبات حامل دو عنصر ازت و فسفر بوده و شامل ترکیبات مونوودی آمونیوم فسفات می باشند این مواد از ترکیب آمونیاک با اسید فسفریک تهیه می شوند . ازت و فسفر موجود در این نوع ترکیبات کودی محلول در آب بوده و بنابراین بیشتر به همین منظور مورد نیاز بوده و مصرف می گردند . پلی فسفاتهای آمونیوم مصرف روز افزون در تهیه کودهای مایع پیدا می کنند .

این مواد مقادیر خیلی زیادی فسفر(۶۱-۸۵ درصد P2O5) و مقدار
قابل توجهی ( ۱۵-۱۲ درصد ) ازت مؤثر دارند .
سایر مواد مصنوعی حامل ازت :
مصرف سیانور کلسیم در آمریکا بعلت گرائی نسبی آن رو به کاهش بوده و لیکن اهمیت آن در بازارهای اروپا بقوت خود باقی است این مواد محتوی مقادیری ca(OH)2 بوده که در ترمیم PH خاکهای اسیدی مؤثر می باشد . این مواد در خاک بفوریت قابل تبدیل به کرنبات آمونیوم می باشند . تحت شرایط بخصوصی عمل فوق بطور ناقص انجام شده و ترکیبات موقتی در خاک ظاهر می شوند که به رشد گیاه لطمه می زنند .

با حل نمودن سنگ فسفات در اسید نیتریک یک نوع ترکیبات کودی بنام نیترو فسفاتها تهیه می شوند . این مواد از لحاظ خاصیت کودی مشابه با سایر مواد حامل ازت می باشند ولیکن مورد مصرف اولیه آنها تهیه کودهای مرکب است .

کودهای فسفاته :
فسفات خام بعنوان ماده اولیه کودهای فسفره از آبرفتهای مواد آتشفشانی یا از بقایای حیوانی تغییر یافته دورانهای ژئولوژیکی سابق بوجود آمده اند . مخازن آن در افریقای شمالی ( مراکش ، الجزایر ، تونس ) امریکا ( فلوریدا ) ، روسیه ( کولا) می باشد .

ترکیبات فسفات خام آپاتیت ها بیش از همه فسفوریت است که با مخلوطی از خاک نرم تا سنگ سخت همراه می باشد و محتوی ۱۰-۲۰% است از لحاظ اقتصادی ذخایر معروف قابل استفاده فسفات ( بیش از ۶ درصد P ) شامل حدود ۵۰ میلیارد تن است که این ذخایر با استخراج سالیانه کنونی که بیش از ۷۰ میلیون تن است . فقط برای ۵۰۰ سال کافی می باشد از این جهت فسفر کمترین عنصر غذایی روی زمین است .

فسفر موجود در فسفات خام کمتر بطور مستقیم قابل استفاده است از این جهت آزاد سازی فسفر موجود در آن حداقل از طریق فیزیکی با نرم و آسیاب کردن کودهای فسفاته خام ضروری می باشد . تغییر شیمیایی آن از طریق ca توسط H یا Na تا حدودی انجام می شود . استعمال دیگر کودهای فسفره به منظور اصلاح کودهای طویله می باشد .

کودهای فسفره از دگرگونی شیمیایی یا نرم و آسیاب کردن فسفاتهای طبیعی باشکال قابل استفاده حاصل می گردد .
اثر و مصرف کودهای فسفاته :
ارزش کودهای فسفره با مقدار فسفات قابل دسترس تعیین می گردد که یا متحرک است یا به آسانی تحرک پذیر می باشد . مقدار این فسفات موثر توسط انحلال آنها در محلولهای عصاره گیری ضعیف بطور تقریبا مشخی می شود

( این محلولهای عصاره گیری بر اثر شدت انحلال فسفاتها بترتیب زیر می باشد : آب ، نیترات آمونیوم قلیائی ۲۲ درصدی ، اسید سیتریک ۲ درصدی ، اسید فوریک ۲ درصدی ) از این جهت برای مقایسه فسفاتهای قابل دسترس اغلب مقادیر حاصل از این محلولها عصاره گیری ملاک عمل می باشد . لازم به تذکر است که بهترین ارزیابی کودهای فسفر براساس انحلالشان صورت نگرفته بلکه توسط تولیدات محصولات گیاهی در مزرعه انجام می شود

زیرا در این شرایط از همه امکان تغییر و انحلال کودهای فسفره در خاک وجود دارد مانند تثبیت فسفاتهای زود حل یا متحرک شدن فسفاتهای ذخیره و علاوه بر این ترکیبات همراه کودها ( مانند سدیم ، گوگرد ، آهک ، عناصر غذایی کم مصرف ) نیز دارای اثر اضافی می باشند.

اثر کودها ( بر اساس آزمایشات متعدد )
بهترین اثر سوپر فسفات که در آغاز استعمال سریع الاثر و سپس به آسانی تثبیت می شود بر
روی خاکهای خنثی تا قلیایی ضعیف است و مناسبترین موقع مصرف آن هنگام بذرافشانی
می باشد . رنانیا فسفات در آغاز استعمال بخوبی اثر نموده و دارای اثرات بعدی نیز می باشد
( کاملاً غیر وابسته به واکنشهای خاک ) تومس فسفات در آغاز استعمال کمتر سریع الاثر بود و به آسانی هم تثبیت نمی شود . بهترین اثر آن در محدوده PH اسیدی است و مناسبترین موقع مصرف آن مدتی قبل از بذرافشانی می باشد .

فسفات خام که دارای اثر خیلی کندی بوده و از این جهت آنرا به منظور تکمیل ذخیره فسفر خاکهای زارعی بویژه خاکهای اسیدی یا خاکهایی که از لحاظ بیولوژیکی فعال هستند و می توانند تغییر تحول شیمیایی در این کود انجام دهند مصرف می نمائید . اثر این کود با ازدیاد انحلال آن در اسید فورمیک افزایش می یابد .

با وجود آزمایشات زیادی که در این زمینه انجام گرفته است باز هم نارسایی هایی در مورد ارزیابی نهایی فسفاتها در حدودی بعلت عدم وجود روشهای کافی وجود دارد مثلاً در عمل استعمال یکنواخت کودهای مقایسه ای مفهومی نداشته بلکه استفاده اثر ویپه آنها مورد نظر می باشد مانند قرار گرفتن فسفاتهای محلول در محل ریشه با حداقل ارتباط ممکنه آنها با خاک و اختلاط کمتر فسفاتها با خاک در جوار سایر کودهای دیگر .

موقع مصرف کودهای فسفره بعلت تامین دراز مدت خاک با این کودها خیلی مهم نیست ، از این جهت استعمال این کودها از پیش ( تقریباً برای ۲ – ۳ سال ) امکان پذیر می باشد . استفاده گیاهان از این کودها در سال اول ۱۰ تا ۱۵ درصد ( بطور متوسط ۱۵ درصد ) می باشد و استفاده بعدی از این کودها ( برای کلیه کودهای فسفره ) تقریباً ۱ درصد در هر سال است یعنی در مدت ۳۰ سال تقریباً نصف کود استعمال شده مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت تقریبی آن ۵۰/۲ مارک برای هر کیلوگرم P و ۱۰/۱ مارک برای هر کیلوگرم P2O5 است.

کودهای پتاسه :
کودهای پتاسیم از طریق آسیاب نمودن نمکهای پتاسیم طبیعی ، یا جدا نمودن مواد ضمیمه از
این نمکها تهیه می شوند. نمکهای خام پتاسیم تحت عنوان ماده اولیه کودهای پتاسیم از طریق خشک شدن آب اقیانوسها در دورانهای ژئولوژیکی سابق ( مانند دوران برمین رامان تشکیل سنگهای دریایی ) توسط چین خوردگی ها به سطح زمین راه یافتند و امروزه از آنجا به عنوان سنگ پتاسه مورد استخراج قرار می گیرند . نمکهای خام بعد از آسیاب شدن یا مستقیماً بعنوان کائی نیت بفروش می رسد یا اینکه برای تهیه کودهای دیگر بکار می رود.

اثر و مصرف کودهای پتاسه :
کودهای پتاسه از نقطه نظر اثر عملاً یکسان هستند و اختلاف آنها به آنیونها و مواد ضمیمه همراه آنها مربوط می گردد . از آنیونهای موجود در این کودها کلریدو سولفات مهم می باشند. کلرید برای گیاهان کلرو دوست و کلیه گیاهانی که نسبت به کلر بی تفاوت هستند ( چون ارزانتر از سولفات می باشند ) و سولفات نیز برای گیاهان حساس به کلر ( گیاهان سولفات پسند مثل سیب زمینی ) مناسب است.

عوامل موثر در تثبیت پتاس در خاکها :
گرچه مکانیسم یا مکانیسم های تثبیت و رها شدن پتاس در خاکها کاملاً روشن نشده ، ولیکن شرایط یا عوامل موثر در تثبیت پتاس کمابیش شناخته شده اند . از جمله عوامل موثر را می توان : ۱- ماهیت کلوئیدهای خاک ۲- تر و خشک شدن ۳- انجماد و ذوب شدن ۴- رفور آهک در خاک را نام برد .

رها شدن پتاس تثبیت شده :
پتاس تثبیت شده در اکثر موارد یک رقم قابل ملاحظه از پتاس کل خاک را تشکیل می دهد .
پتاس تثبیت شده در خاکها بصورت قابل تبادل رها شده و مقادیری که از این طریق قابل جذب می گردد معمولاً قابل ملاحظه بوده و از جوانب عملی در خور توجه می باشد . برای مثال در بعضی از خاکها مشاهده شده است که تا ۲۸۰ کیلو در هکتار پتاس از منابع تثبیت شده این عنصر در خاک رها می گردد.

کودهای شیمیایی حامل پتاس :
یکی از بزرگترین معادن املاح پتاس در کشور آلمان می باشد . در این معادن لایه هایی از نمک بر ضخامت ۵۰ تا ۱۵۰ پا یافت می شود . این بسترهای نمکی از زیر کوههای مارش تا نواحی رودخانه آلپ وسعت داشته مجموعاً معادن استرانسفورت را تشکیل می دهند . سایر معادن پتاسی در قسمتهای درگر کشور آلمان ، فرانسه ، ایالات متحده آمریکا و کانادا وجود دارند.

گرچه معادن پتاسی در سایر مناطق دنیا یافت می شوند ولیکن معادن موجود در آلمان ، فرانسه و آمریکا بیشترین بازده تولیدی دارند . وقوع جنگ جهانی تحرکی پیگیر در تجسس معادن پتاس بخصوص در کشور آمریکا ایجاد نمود و بسیاری از معادن زیرزمینی و نیز نشست های ابهای شور کشف و مورد بهره برداری قرار گرفت . ترکیبات نمکی کائی نیت و منیور معمولی ترین و مهمترین ذخایر طبیعی پتاس را تشکیل می دهند . این مواد از ترکیبات کلرورها و سولفاتها بوده و از بقایای آبهای شور دریایی و یا دریاچه های قدیمی می باشند.

ترکیبات و قابلیت جذب پتاس در خاکها
ترکیبات پتاس خاکها را از لحاظ قابل جذب بودن می توان به سه گروه تقسیم کرد :
۱- پتاس غیر قابل جذب ، ۲ – پتاس قابل جذب ۳- پتاس نسبتاً قابل جذب.
گرچه از لحاظ کمی قسمت عمده پتاس خاک از نوع گروه اول می باشد ولی دو نوع دیگر اهمیت
عملی بیشتری دارند.

رابطه بین سه گروه ترکیبات پتاس در خاک را می توان بطور شماتیک ئر شکل زیر مشاهده کرد .

۱۵% ۹۵%

پتاس محلول پتاس قابل تبادل پتاس غیر قابل تبادل

یک نوع تعادل شیمیایی بین انواع ترکیبات پتاس وجود داشته و این حالت مخصوصاً در مورد پتاس نسبتاً قابل جذب و سریع جذب دارای اهمیت به سزایی می باشد . تغییر از یک حالت دیگر امکان پذیر می باشد، چنانکه پتاس محلول تدریجاً تثبیت شده در این فرم در خاک باقی می ماند و یا اینکه در اثر تقلیل پتاس محلول خاک ، مقداری از فرم تثبیت شده این عنصر رها می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 24 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد