بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

منظور از آموزش رزم شبانه چیست ؟

۱ - افزایش توانایی دید در شب.

۲ - از بین بردن ترس و هراس نیروها از تاریکی.

۳ - بکاربردن صحیح و بموقع جنگ افزار و وسایل انفرادی.

۴ - آشنایی به فنون حرکات در شب و نگهداری سمت.

۵ - بالا بردن میزان جنگجویی نیروها برای شرکت در رزم شبانه.

اسلاید 2 :

استعمال جنگ افزار در شب

    دشمن همیشه سعی می کند که مواضع و محل جنگ افزارها را کشف نماید.با توجه به اینکه تیراندازی باعث کشف موضع می شود،برای استعمال صحیح از جنگ افزار مطالب زیر را باید مورد توجه قرار داد:

اسلاید 3 :

1 – زمانی باید آغاز به تیراندازی کنید که مطمئن شوید دشمن در تیر رس شما قرار گرفته و تیر شما به خطا نمی رود و به هدف اصابت خواهد کرد.

2 – هیچ وقت نباید بدون هدف تیراندازی کنید.

3 – ممکن است اشیاء در شب غیر طبیعی و متحرک بنظر آیند ، در اینصورت باید با خونسردی هدفهای مشکوک را زیر نظر بگیرید.

اسلاید 4 :

4 – تا آنجایی که امکان دارد باید در شب از پرتاب نارنجک استفاده کنید ، زیرا شعاع ترکش آن امکان اصابت به اهداف مشکوک را زیادتر می کند.

5 – برای کشف موضع دشمن باید از مواضع فرعی چند تیر بطرف دشمن تیراندازی و به محض پاسخ دادن و مشاهده برق دهانه سلاح ،او و موضعش را کشف کنید.

6 – در پدآفند هر وقت که دشمن را دیدید به طرف او آتش کنید ولی در آفند هنگامی تیراندازی کنید که دشمن شما را کشف و تیراندازی کرده باشد.

اسلاید 5 :

روش تیراندازی در شب

1 – بواسطه دید کم در شب ، باید هر دو چشم را باز و از روی لوله جنگ افزار به هدف نشانه روی و تیراندازی کنید.

2 – چون تیراندازی در شب دقیق نیست ، برای زدن هدف بهتر است با رگبارهای 2 تا 3 فشنگی آتش کنید.

اسلاید 6 :

3 – برای تیراندازی در شب باید از لبه سنگر یا کنده درخت بمنظور تکیه گاه و نگاه داشتن سلاح استفاده نمائید. 

4 – بعد از تیراندازی در صورت امکان بهتر است اندکی به سمت راست و یا چپ تغییر مکان دهید.

اسلاید 7 :

استفاده از حواس پنجگانه در شب

صداههاي معمولي ميدان رزم و همچنين استشمام بوهاي مختلف يك عامل كسب خبر بوده و به كمك هر صدا يا بويي مي توان اطلاعات بدست آورد.


صدايي شكستن شاخه هاي نازك درختان صداي حركت گلنگدن ،تلق تلق قمقمه ها ، صدايي زنجير تانكها و بطور خلاصه هرصدا و حركتي از دشمن معني و مفهوم خاصي دارد.

صدای شکستن شاخه های درخت ،صدای گلنگدن ، شنی تانکها و بطور خلاصه هر صدا و حرکتی از دشمن معنی و مفهوم خاصی دارد .بنابر این با استفاده از حواس پنجگانه باید :

اسلاید 8 :

1- ياد بگيريد كه صداها و بوهاي مختلف را از يكديگر تميز دهيد.

 
2- بياموزيد كه چگونه سمت و برد صداها را تخمين بزنيد.  

3- عادت كنيد كه صبور و با حوصله باشيد. 

4- در نظر بگيريد كه هر چه شنيديد يا ديديد، بلافاصله به فرمانده خود گزارش دهيد.

اسلاید 9 :

حس شنوايي در مواردي كه ديد محدود است براي جبران كمبود آن بايستي از گوش دادن كه خيلي ازديدن حساستر است كمك بگيريد. زيرا صدا در شب بهتر از روز، در هوای مرطوب بهتر از هواي خشك و در هواي سرد بهتراز هواي گرم شنيده مي شود.گوش دادن يك نوع وسيله كسب خبر بوده و با شنيدن صداهاي مختلف مي توانيد محل تقريبي آنها را تعيين و اطلاعاتی از دشمن كسب نماييد.  

اسلاید 10 :

صداهاي گوناگون مانند:

 1- صداي برخورد شاخه هاي درختان و بوته ها به كلاه، لباس و پوتين سربازان.


2- صداي پاي سربازان هنگام راه رفتن، دويدن و پريدن.

3- صداي سرفه، عطسه، صحبت و پچ پچ  سربازان با يكديگر.

4- صداي تلق تلق قمقمه ها، تجهيزات آويزان كه از حركت ايجاد مي شود.

5- صداي موتور و حركت خودروهايی كه به گوش مي رسد.

6- صداي سنگها و ريگهايی كه بر اثر برخورد پاي سربازان برزمين ايجاد مي شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید