دانلود پاورپوینت ارزشیابی آموزشی

PowerPoint قابل ویرایش
188 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ارزشیابی آموزشی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ارزشیابی آموزشی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

منظور از نظامدار بودن:   
اطلاعات باید با  دقت تعریف شوند.  
           با برنامه ریزی درست و علمی جمع آوری شوند.
 منظور از تفسیر شواهد:
          اطلاعات به گونه ای صحیح  مرتب، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و تفسیر شوند.
   منظور از داوری ارزشی:
  ارزشیابی را ازتوصیف صرف فعالیت های آموزشی فراتر می برد.         

اسلاید ۲ :

ارزشیابی پیشرفت تحصیلیسنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل

با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تعیین

میزان رسیدگی به اهداف.

اسلاید ۳ :

بلوم(۱۹۷۱)
ارزشیابی مرحله ای عبارتست از کاربرد ارزشیابی منظم در فرایند تدوین برنامه درسی و در فرایند های تدریس و یادگیری به منظور اصلاح هر یک از این سه فرایند. بنابراین، این نوع ارزشیابی نه نتها برای تدوین برنامه های درسی، بلکه برای امر تدریس و یادگیری دانش آموزان مفید خواهد بود.

اسلاید ۴ :

آزمون :

 وسیله یا روشی نظامدار برای اندازه گیری

نمونه ای رفتاراست(گرانلاند،۱۹۹۰)

اسلاید ۵ :

تعریف بعضی از مفاهیم رایج در سنجش اندازه گیری:

تخصیص اعداد به پدیده ها ( پیشرفت) بر اساس ملاک معینی

( نمره صفر تا بیست)

اسلاید ۶ :

 تعریف گیج و بر لاینر از آزمون:

توجه به آزمون  یک  روش  نظام دار  برای  اندازه گیری نمونه ای از رفتار فرد است برای  اینکه  بتوان  آن  رفتار را با معیار یا  هنجار ارزشیابی کرد.

اسلاید ۷ :

 سنجش

مستلزم بکارگیری فنون گوناگونی است که بر مشاهده

 عملکرد متکی بوده و شامل ترکیبی از اطلاعات گوناگون

برای تصمیم‌گیری است.

اسلاید ۸ :

سنجش تکوینی

فرآیند جمع آوری اطلاعات به منظور شناخت فراگیران و برنامه ریزی و تصمیم گیری برای رشد و پیشرفت آنها

اسلاید ۹ :

روشهای مختلف اندازه گیری ویژگی های روانی و رفتاری:

علاوه برآزمون که معروفترین روش می باشدمی توان ازمشاهده ، مصاحبه و پرسشنامه نیز نام برد.

اسلاید ۱۰ :

دسته بندی روش های سنجش

 ( زمان اجرا و هدف)

.۱سنجش آغازین

.۲سنجش تکوینی

.۳سنجش تشخیصی

.۴سنجش تراکمی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 188 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد