دانلود پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

PowerPoint قابل ویرایش
241 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

تاریخچه ارزشیابی

با توجه به منابع موجود مقامات چینی قریب ۴۰۰۰ سال پیش برای انتخاب پرسنل اداری خود از امتحان استفاده می کردند .مدارک زیادی وجود دارد که در ایران باستان،یونان و روم نیز از امتحان استفاده می شده است.

اسلاید ۲ :

تاریخچه ارزشیابی در ایران

بر پایه منابع تاریخی در زمان شاپور،پادشاه ساسانی،در جندی شاپور برای دانشجویان پزشکی مجالس امتحان و آزمایش برگزار می شد و به شرکت کنندگان در امتحان به شرط موفقیت اجازه نامۀ پزشکی داده می شد.

در قرن هفتم هجری چون تعداد داوطلبان ورود به مدرسه مستنصریه بغداد از ظرفیت مدرسه بیشتر بوده هنگام ورود به مدرسه امتحان می گرفتند و از میان آنان تعداد لازم را انتخاب می کردند.

اسلاید ۳ :

در مدارس دورۀ قاجار امتحان و آموزش هر دو جنبۀ فردی داشتند و در بیشتر موارد امتحان،شفاهی و در حضور شاگردان دیگر صورت می گرفت.امتحان کتبی فقط در موارد ضروری نظیر املا و خط به عمل می آمد.به جای آئین نامه امتحانات برای هر شاگرد یک آئین خاص در پایان یک کتاب یا یک درس به اجرا در می آمد.

اسلاید ۴ :

بیشتر فعالیتهایی که در آغاز قرن بیستم به آنها عنوان ارزشیابی آموزشی داده شده با آزمون کردن دانش آموزان در مدارس ارتباط پیدا می کند.در اوایل قرن بیستم آزمونهای استاندارد شده رواج پیدا کرد و تقریبا ً همزمان با آزمونهای استاندارد شده ،جنبش اعتبار گذاری بر مؤسسات و برنامه های آموزشی در آمریکا آغاز گردید.از آن زمان به بعد از فرایند اعتبار گذاری به عنوان یکی از روشهای اصلی در ارزشیابی مؤسسات آموزشی استفاده شده است.

اسلاید ۵ :

رالف تایلر در فاصلۀ سالهای ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۵ ضمن فعالیت های خویش به این نتیجه رسید که یک برنامه آموزشی باید حول هدفهای آموزشی مشخص سازمان تدوین یابد .قضاوت در مورد موفقیت یا عدم موفقیت برنامه باید با توجه به میزان موفقیت فراگیران در رسیدن به هدفهای تعیین شده برای برنامه انجام پذیرد.

اسلاید ۶ :

رالف تایلر را باید بنیان گذار ارزشیابی آموزشی دانست .وی برای اولین بار یک تعریف مشخص و روشن برای ارزشیابی آموزشی ارائه نمود.همچنانکه گفته شد تایلر ارزشیابی را ”عمل مقایسه هدفها و عملکردهای برنامه می داند.“ تفاوت عمده روش تایلر با سایر روشها در این است که وی به بیان واضح و روشن هدفهای آموزشی برنامه قبل از اجرای عمل ارزشیابی توجه می کند و معتقد است که عامل ارزشیابی باید به برنامه ریزان آموزشی کمک کند تا بتوانند رفتارهای مورد نظر را که انتظار می رود در اثر

اسلاید ۷ :

استافل بیم به منظور غلبه بر ضعفهای روش تایلر ضرورت تدوین یک مفهوم بهتر و جامعتر را برای ارزشیابی مطرح نمود.اواخر دهۀ ۱۹۶۰ میلادی تا اوایل دهۀ ۱۹۷۰ میلادی را می توان دورۀ بحث و مجادله در زمینۀ درک و پذیرش ارزشیابی آزمون دانست.در نیمۀ دوم دهۀ ۱۹۷۰ ارزشیابی آموزشی به عنوان یک حوزۀ تخصصی جدید و مستقل مورد قبول واقع گردید.

اسلاید ۸ :

فرهنگ روانشناسی آرتور ربر ارزشیابی را در معنی عام”تعیین ارزش و یا اهمیت یک چیز می داند“ و به صورت خاص تر ارزشیابی را ” تعیین میزان موفقیت یک برنامه ،یک درس،یک سری آزمایش ، یک دارو و … در رسیدن به هدفهای اولیه آنها می داند“.فرهنگ وبستر ارزشیابی را قضاوت یا تعیین ارزش یا کیفیت کردن تعریف می کند.

اسلاید ۹ :

در فرهنگهای فارسی دهخدا و دکتر معین واژه های ارزشیابی و ارزشیاب یا عامل ارزشیابی به کار برده نشده است.ولی واژه های ارزیابی و ارزیاب تعریف شده اند.در فرهنگ دهخدا ارزیابی ، ”عمل یافتن ارزش هر چیز ،تقویم” و ارزیاب ،”کسی که ارزش هر چیزی را معین می کند،مقوم”تعریف شده است.در فرهنگ معین ارزیابی،”عمل یافتن ارزش و بهای هرچیز ،سنجش و بررسی حدود هرچیز وبرآورد کردن ارزش آن” و ارزیاب “ارزیابنده ،کسی که ارزش هر چیزی را معین می کند،مقوم،کارشناس

اسلاید ۱۰ :

اولین تعریف رسمی از ارزشیابی به نام رالف تایلر ثبت شده است.وی ارزشیابی را وسیله ای جهت تعیین میزان موفقیت برنامه در رسیدن به هدفهای آموزشی مطلوب مورد نظر می داند.در این تعریف هدفهای آموزشی به تغییرات مطلوبی اشاره می کنند که انتظار می رود در اثر اجرای برنامه آموزشی در رفتار فراگیران حاصل آیند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 241 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد