بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

در دلفی چندین نوع فایل موجود است که هنگام طراحی برنامه دلفی ایجاد می شوند :

1- فایل پروژه (.dpr) :

 برای نگهداری اطلاعات درباره فرم ها وواحدها مورد استفاده قرار می گیرد .

اسلاید 2 :

2- فایل فرم (.dfm ) :

 این فایل عملا فایل باینری منبع ( .res ) است . این فایل حاوی توضیحی از فرم و اجزای آن است .

اسلاید 3 :

3- فایل منبع یونیت دلفی (  .pas ) :

 از این فایل باری ذخیره سازی دستورات استفاده می شود . هر یونیت عملا یک فایل با این پسوند دارد .

اسلاید 4 :

4- فایل میز کار پروژه ( .dsk ) :

 این فایل سابقه اجرای پروژه را هنگام باز یا بسته شدن نگه می دارد .

اسلاید 5 :

5- فایل گزینه های پروژه ( .drf ) :

این فایل گزینه های مختلفی را که در صفحه گفتگو گزینه های پروژه ( project option ) انتخاب شده است ، نگهداری می کند .

اسلاید 6 :

6- فایل اطلاعات بسته ای نرم افزاری ( .drf ):

 یک فایل باینری است که دلفی با بسته های نرم افزاری مورد استفاده قرار

 می دهد .

اسلاید 7 :

6- فایل اطلاعات بسته ای نرم افزاری ( .drf ):

 یک فایل باینری است که دلفی با بسته های نرم افزاری مورد استفاده قرار

 می دهد .

اسلاید 8 :

7- فایل منبع ( .res ) :

فایل باینری کامپایل شده منابع است و دلفی دائماً در حال بروز رسانی یا ایجاد مجدد این فایل خواهد بود .

اسلاید 9 :

8- فایل های پشتیبانی ( .~idp‌و .~df‌و‌   .~pa ) :

به ترتیب فایلهای پشتیبان پروژه ، فرم و یونیت هستند .

اسلاید 10 :

10 – فایل کامپایل شده شیء باینتری ( .dcu  ) :

این فایل نسخه کامپایل شده فایل های واحد ( .pas  ) است و یا فایل اجرایی پایانی مرتبط است .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید