بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تقارن :
- کاملترین شکل تعادل باغ 
- تقارن کوشک بر روی محور و مرکز اصلی
- اوج قرینه سازی در محور اصلی

مرکزیت :
- اصل مرکزیت در کوشک ها و محل تقاطع محورها

اسلاید 2 :

چشم انداز زیبای باغ :
- نقش تعیین کننده ارایش گیاهان در هویت باغ

باغ نمادی از بهشت :
باغ شازده مانند همه باغ های ایرانی نمادی از بهشت که به شکل مستطیل ساخته
شده است و دیواری بلند این مکان مقدس را از دنیای بیرون جدا می کند..

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید