بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

باغ ایرانی

شناخت واژه باغ

بسیاری از زبان شناسان واژه باغ را برگرفته از از ریشه کلمه بغ می دانند.

بغ در اوستا : برخ،بهره ،بخش نخست

در اوستا :قسمت و بخش کردن

در سنگ نبشته های هخامنشی : خدا

اسلاید 2 :

سیر تاریخی باغ سازی  (قبل از اسلام) 

اولین نشانه وجود باغ:

   کشف کاسه سفالی  که روی آن جویهای متقاطعی ست که 4 قطعه باغ را نشان میدهد وتصور می رود مربوط به 2000 سال قبل از میلاد باشد.

آغاز انتظام بخشی به باغ:

  باغ های سلطنتی پاسارگاد  (قرن 6 قبل از میلاد)  با توجه به شبکه منظم مسیر سنگفرش آبرو ها می توان ادعا کرد که شکل چهارباغ و نظم چهار قسمتی در اینجا به ظهور رسیده و منشائ باغ های چهار قسمتی اسلامی بوده است.

اسلاید 3 :

سیر تاریخی باغ سازی (قبل از اسلام)

باغ های معلق بابل :

 باغ های معلق بابل از باغ های کهن جهان است که در سال 600 ق.م و همزمان با شروع سلسله پادشاهان پارسی به وسیله بخت النصر و برای همسر ایرانی وی احداث شده است.

 

باغ مذکور فرم هرمی دارد که قسمت پایه آن مستطیل یا مربع بوده است.این هرم را تراس بندی کرده وتراس های مختلف توسط پلکان به یکدیگر مرتبط  می شدند.

اسلاید 4 :

سیر تاریخی باغ سازی (قبل از اسلام)

دوره ساسانی:

در دوره ساسانی باغسازی گسترش فراوانی می یابد. جایگاه والای طبیعت در تفکر زرتشت به ویژه پرستش آب موجب گردید تا علاوه بر انتظام انسانی در باغ ،چشم اندازها و انتظام بستر طبیعی نیز مطرح گردد.

تنوع هندسی مشخص ترین ویژیگی باغ های این دوره است.انتظامهای محوری ، مرکزی و چهاربخشی در باغ های این دوره دیده میشود.

اسلاید 5 :

برخی از خصوصیات کلی باغ های ایرانی

1-احداث باغ غالبا در زمین های شیبدار

2-محصور بودن پیرامون باغ با دیوار

3-تقسیم سطح باغ غالبا به چهار بخش

4-استفاده از خطوط راست در طراحی

5-وجود یک ساختمان بلند در مرکز یا بلنترین قسمت فضا

6-استفاده از یک جوی دایم اصلی (آب دایم)

7-روان نمودن آب به گونه ای که صدای آب به وجود آید(آب شیبها)

8-استفاده از سنگ تراش دار در کف جوی برای نمایان شدن موج آب (سینه کبکی)

اسلاید 6 :

برخی از خصوصیات کلی باغ های ایرانی

9-وجود رابطه نزدیک با طبیعت و عدم وجود حدفاصل بین ساختمان و باغ

10-وجود حوض یا استخر برای تامین آب و زیبایی چشم انداز در مقابل عمارت

11-استفاده از درخت های زیاد و سایه دار و وجود معبرهای باریک

12-اختصاص دادن بیشترین قسمت باغ به کاشت درختان میوه

13-استفاده از انواع گلهای زینتی و دارویی

14-استفاده بیشتر از گل سرخ نسبت به گونه های دیگر

اسلاید 7 :

هندسه باغ ایرانی

 

در باغ ایرانی توجه خاصی به شکل های هندسی می شد وشکل مربع که فاصله اجزائ باغ را به طور و روشن نشان می داد از اهمیت خاصی برخوردار بود.

 

یک اصل مهم دیگر در باغسازی باز بودن چشم اندازاصلی به شکل مستطیل کشیده بود.در این باغ ها،در مقابل بنا، فضای باز و کشیده ای بود که درست در چشم انداز اصلی واقع می شد.

اسلاید 8 :

هندسه باغ ایرانی

بنا  را در نقاط مختلف باغ می ساختند.مثلا گاه بنای اصلی در وسط باغ بود و از چهار طرف دیده می شود و بناهای فرعی و سردر اطراف بودند.

 

یا بنای اصلی باغ یک طرف بود و بناهای فرعی در اطراف ،با دو راه متقاطع ،و منظر اصلی در امتداد محور طولی باغ بود.

اسلاید 9 :

هندسه باغ ایرانی

در تمام باغ ها در مقابل بنا حتما میان کرت بود با یک فضای مستطیل کشیده که در آن آبنما یا استخر می ساختند.

 

بر عکس میان کرت ها،در خیابانهای فرعی نیز که به صورت منظم و مربع یکدیگر را قطع می کردند ،انواع درختان کاشته می شد و این خیابان بندی ها را به شکل مربه  مربع تقسیم می کردند.

اسلاید 10 :

آب در باغ ایرانی

آب نما:

   به جوییهایی گفته می شده است که برای منظر دادن به آب و جبران خشکی مناطق مورد استفاده قرار می گرفت.

فواره:

   آب را با فشار بالا می آورد و در ضمن باعث خنک شدن بیشتر هوا می شود.

  به فواره های بزرگ شرن یا شلن(از بالا ریختن)می گفتند.

از دیگر چیزهای ساخته شده برای جلوه دادن به آب ،آبشار و آگردان بوده است.

  در کف آب نما ها غالبا تخته سنگی با تراش سفید کبکی کار می گذاشتند که موج آب را زیبا جلوه دهد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید