دانلود پاورپوینت تغذیه دانه های روغنی (خام و حرارت دیده) کانولا و آفتابگردان و اثرات آن ها بر پروفیل اسیدهای چرب شیر و عملکرد شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین

PowerPoint قابل ویرایش
104 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تغذیه دانه های روغنی (خام و حرارت دیده) کانولا و آفتابگردان و اثرات آن ها بر پروفیل اسیدهای چرب شیر و عملکرد شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تغذیه دانه های روغنی (خام و حرارت دیده) کانولا و آفتابگردان و اثرات آن ها بر پروفیل اسیدهای چرب شیر و عملکرد شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

اسیدهای چرب غذا و اسیدهای چرب شیر

 • توجه به پروفیل اسیدهای چرب خوراک
 • تبدیل لینولنیک غذا به لینولییک شیر
 • اسیدهای چرب گیاهی عامل افزایش UFA شیر
 • پاسخ مثبت تغییرات چربی شیر نسبت به چربی جیره
 • افزایش اسید لینولییک و امگا ۳ در شیر

(کلی-۱۹۹۸، چیلیارد– ۲۰۰۳، چیلیارد– ۲۰۰۴ ، دیمن–۲۰۰۵ ، گلاسر- ۲۰۰۸ ، موآت– ۲۰۰۸)

اسلاید ۲ :

مروری بر سابقه تحقیقات

 • افزایش تولید شیر، کاهش چربی شیر، کاهش MCFA و افزایش C18:1 با نمک های کلسیمی روغن کانولا (چوینارد-۱۹۹۷)
 • کاهش چربی شیر و افزایش t10 و t10c12 (گریناری–۱۹۹۸ و پارودی-۲۰۰۲)
 • کاهش تولید شیر ، پروتیین شیر، مصرف ماده خشک، C8 تا C16 و افزایش C18:1c9 ، C18:0 و C18:2 و C18:3 با دانه کانولا محافظت شده و نشده (دلبچی-۲۰۰۱)
 • افزایش اسید لینولییک شیر با سویا، آفتابگردان، کانولا و کتان (ابوغزاله-۲۰۰۳)
 • تولید بیشتر اسید واکسنیک C18:1-t10 و C18:2–c9t11 و C18:2–t10c12 با PUFA جیره (لور-۲۰۰۴)
 • روغن بزرک بدون تغییر در تولید شیر (فلاورز-۲۰۰۸)
 • کاهش اسیدهای چرب زنجیر متوسط و افزایش اسید لینولییک با روغن آفتابگردان و دانه بزرک (لونا-۲۰۰۸)
 • کاهش اسیدهای چرب ۶ تا ۱۶ کربن و افزایش اسیدهای چرب C18:0 و C18:1 با ۶ درصد روغن سویا (گومز-۲۰۰۸)

  بهبود کیفیت چربی شیر با افزودن دانه های روغنی (پالمکویست-۱۹۹۳، دیوهورست-۲۰۰۶ و چیلیارد-۲۰۰۶)

اسلاید ۳ :

حیوانات و محل اجرای پژوهش

 • ۳۶ راس گاو شیری هلشتاین چند شکم زایش، روزهای شیردهی ۸±۴۰ و ۱۰±۷۰
 • وزن بدن ۲۷±۶۴۱ کیلو تولید شیر ۵±۳۴ کیلو
 • آزمون t-Test = تولید شیر بدون تفاوت معنی دار، خارج نمودن اثر بلوک (روزهای شیردهی) ، تغییر طرح از بلوک به کاملاً تصادفی
 • گاوداری شیری ۳۰۰ راسی واقع در شهرستان زرندیه استان مرکزی، آبان ماه سال ۱۳۸۸

اسلاید ۴ :

تیمارها و جیره های غذایی

 • دانه کانولا رقم اوکاپی؛ دانه آفتابگردان روغنی رقم بلایزر
 • ارسال دانه ها جهت عمل آوری به کارخانه خوراک دام دانه مطبوع (شهر صنعتی کاوه، شهرستان ساوه)
 • روش حرارت دادن مرطوب (تیمچوک-۱۹۹۸ و رایت-۲۰۰۵)
 • ۲۰ دقیقه در معرض حرارتی با حداقل ۹۰ درجه سانتی گراد تا ۱۳۰ درجه سانتی گراد با بخار آب
 • جیره ها با NRC-2001 9 جیره غذایی

اسلاید ۵ :

۱- CON: کنترل بدون افزودن دانه روغنی

۲- LC-UT : 7/5 درصد کانولای خام 

۳-LC-HT : 7/5 درصد کانولای حرارت دیده 

۴- HC-UT : 15 درصد کانولای خام 

۵-HC-HT : 15 درصد کانولای حرارت دیده  

۶- LS-UT : 7/5 درصد آفتابگردان خام

۷- LS-HT : 7/5 درصد آفتابگردان حرارت دیده

۸- HS-UT : 15 درصد آفتابگردان خام

۹- HS-HT : 15 درصد آفتابگردان حرارت دیده

اسلاید ۶ :

ترکیبات شیمیایی خوراک ها

 • تعیین رطوبت، تعیین پروتیین خام، فیبر خام، NDF ، ADF ، عصاره اتری، NFC ، کلسیم و فسفر بر اساس روشهای AOAC – 2000 ، پروفیل اسیدهای چرب ۱۴ تا ۲۲ کربنه اشباع و غیر اشباع روش کروماتوگرافی گازی

اسلاید ۷ :

تولید شیر و ترکیبات آن

 • شیردوشی ۳ بار در روز
 • رکورد شیر ثبت و نمونه ای به آزمایشگاه آنالیز ترکیبات ارسال
 • درصد چربی، پروتیین، لاکتوز، کل مواد جامد، مواد جامد بدون چربی، اوره و شمارش سلولی
 • نمونه ای دیگر جهت تعیین پروفیل اسیدهای چرب به فالکن تیوپ منتقل و در دمای ۲۸- نگهداری و ارسال به آزمایشگاه تعیین اسید چرب

اسلاید ۸ :

مدل آماری

 • تقسیم گاوها به دو بلوک با روزهای شیردهی ۴۰ و ۷۰ ، طرح بلوک های کامل تصادفی
 • با آزمون t-Test مشخص شد تولید شیر در دو بلوک تفاوت معنی داری نداشته، تغییر مدل به طرح کاملاً تصادفی
 • سودمندی نسبی: کمتر از ۱۰۰

اسلاید ۹ :

روش فاکتوریل

 • محاسبه تاثیر فاکتورها و اثرات متقابل
 • محاسبات آماری با روش فاکتوریل ۲×۲×۲
 • ۲ نوع دانه روغنی، ۲ سطح استفاده، ۲ روش عمل آوری (۲×۲×۲)
 • متغیرهای روز اول به عنوان کوواریت
 • تاثیر آن بر شاخص های روز پایانی
 • رویه GLM نرم افزار آماری SPSS-16.0 برای تعیین تاثیر داده های روز اول بر روز پایانی آمایش

اسلاید ۱۰ :

مصرف خوراک

 • جیره کنترل: ۲۳/۵۷ کیلوگرم
 • جیره HS-UT : 21/70 کیلوگرم
 • سایر تیمارها: بدون اختلاف معنی دار
 • تاثیر نوع دانه: بدون معنی
 • تاثیر عمل آوری: بدون معنی
 • تاثیر سطح استفاده: معنی دار

  انرژی، NDF، چربی

  • جیره HC-UT : 0/37 مگاکالری
  • جیره کنترل: ۰/۳۴ مگاکالری
  • جیره های کانولا = افزایش مصرف انرژی
  • جیره کنترل: ۸/۱۵ کیلوگرم
  • جیرهLS-HT : 7/30 کیلوگرم
  • جیره کنترل: ۰/۸۷ کیلو
  • جیره های ۱۵ درصد آفتابگردان: ۱/۲۶ کیلو
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 104 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد