دانلود پاورپوینت تغذیه دانه های روغنی ( خام و حرارت دیده ) کانولا و آفتابگردان و اثرات آن ها بر پروفیل اسیدهای چرب شیر و عملکرد شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین

PowerPoint قابل ویرایش
104 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تغذیه دانه های روغنی ( خام و حرارت دیده ) کانولا و آفتابگردان و اثرات آن ها بر پروفیل اسیدهای چرب شیر و عملکرد شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تغذیه دانه های روغنی ( خام و حرارت دیده ) کانولا و آفتابگردان و اثرات آن ها بر پروفیل اسیدهای چرب شیر و عملکرد شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید 1 :

اسیدهای چرب غذا و اسیدهای چرب شیر

 • توجه به پروفیل اسیدهای چرب خوراک
 • تبدیل لینولنیک غذا به لینولییک شیر
 • اسیدهای چرب گیاهی عامل افزایش UFA شیر
 • پاسخ مثبت تغییرات چربی شیر نسبت به چربی جیره
 • افزایش اسید لینولییک و امگا 3 در شیر

(کلی-1998، چیلیارد– 2003، چیلیارد– 2004 ، دیمن–2005 ، گلاسر- 2008 ، موآت– 2008)

اسلاید 2 :

مروری بر سابقه تحقیقات

 • افزایش تولید شیر، کاهش چربی شیر، کاهش MCFA و افزایش C18:1 با نمک های کلسیمی روغن کانولا (چوینارد-1997)
 • کاهش چربی شیر و افزایش t10 و t10c12 (گریناری–1998 و پارودی-2002)
 • کاهش تولید شیر ، پروتیین شیر، مصرف ماده خشک، C8 تا C16 و افزایش C18:1c9 ، C18:0 و C18:2 و C18:3 با دانه کانولا محافظت شده و نشده (دلبچی-2001)
 • افزایش اسید لینولییک شیر با سویا، آفتابگردان، کانولا و کتان (ابوغزاله-2003)
 • تولید بیشتر اسید واکسنیک C18:1-t10 و C18:2–c9t11 و C18:2–t10c12 با PUFA جیره (لور-2004)
 • روغن بزرک بدون تغییر در تولید شیر (فلاورز-2008)
 • کاهش اسیدهای چرب زنجیر متوسط و افزایش اسید لینولییک با روغن آفتابگردان و دانه بزرک (لونا-2008)
 • کاهش اسیدهای چرب 6 تا 16 کربن و افزایش اسیدهای چرب C18:0 و C18:1 با 6 درصد روغن سویا (گومز-2008)

  بهبود کیفیت چربی شیر با افزودن دانه های روغنی (پالمکویست-1993، دیوهورست-2006 و چیلیارد-2006)

اسلاید 3 :

حیوانات و محل اجرای پژوهش

 • 36 راس گاو شیری هلشتاین چند شکم زایش، روزهای شیردهی 8±40 و 10±70
 • وزن بدن 27±641 کیلو تولید شیر 5±34 کیلو
 • آزمون t-Test = تولید شیر بدون تفاوت معنی دار، خارج نمودن اثر بلوک (روزهای شیردهی) ، تغییر طرح از بلوک به کاملاً تصادفی
 • گاوداری شیری 300 راسی واقع در شهرستان زرندیه استان مرکزی، آبان ماه سال 1388

اسلاید 4 :

تیمارها و جیره های غذایی

 • دانه کانولا رقم اوکاپی؛ دانه آفتابگردان روغنی رقم بلایزر
 • ارسال دانه ها جهت عمل آوری به کارخانه خوراک دام دانه مطبوع (شهر صنعتی کاوه، شهرستان ساوه)
 • روش حرارت دادن مرطوب (تیمچوک-1998 و رایت-2005)
 • 20 دقیقه در معرض حرارتی با حداقل 90 درجه سانتی گراد تا 130 درجه سانتی گراد با بخار آب
 • جیره ها با NRC-2001 9 جیره غذایی

اسلاید 5 :

1- CON: کنترل بدون افزودن دانه روغنی

2- LC-UT : 7/5 درصد کانولای خام 

3-LC-HT : 7/5 درصد کانولای حرارت دیده 

4- HC-UT : 15 درصد کانولای خام 

5-HC-HT : 15 درصد کانولای حرارت دیده  

6- LS-UT : 7/5 درصد آفتابگردان خام

7- LS-HT : 7/5 درصد آفتابگردان حرارت دیده

8- HS-UT : 15 درصد آفتابگردان خام

9- HS-HT : 15 درصد آفتابگردان حرارت دیده

اسلاید 6 :

ترکیبات شیمیایی خوراک ها

 • تعیین رطوبت، تعیین پروتیین خام، فیبر خام، NDF ، ADF ، عصاره اتری، NFC ، کلسیم و فسفر بر اساس روشهای AOAC - 2000 ، پروفیل اسیدهای چرب 14 تا 22 کربنه اشباع و غیر اشباع روش کروماتوگرافی گازی

اسلاید 7 :

تولید شیر و ترکیبات آن

 • شیردوشی 3 بار در روز
 • رکورد شیر ثبت و نمونه ای به آزمایشگاه آنالیز ترکیبات ارسال
 • درصد چربی، پروتیین، لاکتوز، کل مواد جامد، مواد جامد بدون چربی، اوره و شمارش سلولی
 • نمونه ای دیگر جهت تعیین پروفیل اسیدهای چرب به فالکن تیوپ منتقل و در دمای 28- نگهداری و ارسال به آزمایشگاه تعیین اسید چرب

اسلاید 8 :

مدل آماری

 • تقسیم گاوها به دو بلوک با روزهای شیردهی 40 و 70 ، طرح بلوک های کامل تصادفی
 • با آزمون t-Test مشخص شد تولید شیر در دو بلوک تفاوت معنی داری نداشته، تغییر مدل به طرح کاملاً تصادفی
 • سودمندی نسبی: کمتر از 100

اسلاید 9 :

روش فاکتوریل

 • محاسبه تاثیر فاکتورها و اثرات متقابل
 • محاسبات آماری با روش فاکتوریل 2×2×2
 • 2 نوع دانه روغنی، 2 سطح استفاده، 2 روش عمل آوری (2×2×2)
 • متغیرهای روز اول به عنوان کوواریت
 • تاثیر آن بر شاخص های روز پایانی
 • رویه GLM نرم افزار آماری SPSS-16.0 برای تعیین تاثیر داده های روز اول بر روز پایانی آمایش

اسلاید 10 :

مصرف خوراک

 • جیره کنترل: 23/57 کیلوگرم
 • جیره HS-UT : 21/70 کیلوگرم
 • سایر تیمارها: بدون اختلاف معنی دار
 • تاثیر نوع دانه: بدون معنی
 • تاثیر عمل آوری: بدون معنی
 • تاثیر سطح استفاده: معنی دار

  انرژی، NDF، چربی

  • جیره HC-UT : 0/37 مگاکالری
  • جیره کنترل: 0/34 مگاکالری
  • جیره های کانولا = افزایش مصرف انرژی
  • جیره کنترل: 8/15 کیلوگرم
  • جیرهLS-HT : 7/30 کیلوگرم
  • جیره کنترل: 0/87 کیلو
  • جیره های 15 درصد آفتابگردان: 1/26 کیلو
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 104 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود پاورپوینت معرفی نژادهای گاوهای بومی ایران و نژادهای شیری جهان

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :سرابی (Saraby)به‌‌نظر مى‌رسد که اين نژاد از اختلاط و آميزش گاوهاى بومى ايران با گاوهائى که از کشور شوروى سابق وارد منطقه سراب شده بودند به‌وجود آمده و بعداً به نام سرابى معروف گشته است رنگ آن زرد طلائى و قهوه‌اى سوخته است کوچک و خوش اندام است. اخيراً از گاوهاى سرابى به‌صورت گله‌هاى نيمه صنعتى پرورش ...

دانلود فایل پاورپوینت استفاده از مولتی آنزیم ناتوزیم پلاس در تغذیه گاوهای شیری و پرواری

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : آنزیمهای خوراکی  برای دام سطح آنزیم   مکانیسم عمل پاسخ دام به آنزیم (گاوهای گوشتی - گاوهای شیری - بره ها) عوامل موثر در میزان تاثیر آنزیم   اسلاید 2 : ?آنزیمهای خوراکی  برای دام ( مولتی آنزیم همان آنزیمیت نیست!!!) vآنزيمهاي تجاري مورد استفا ...

دانلود فایل پاورپوینت تخمین پارامترهای ژنتیکی تولید چربی شیر با استفاده از مدل روزآزمون در گاوهای هلشتاین استان های خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی

PowerPoint قابل ویرایش
52 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : مقدمه هیچ یک از دام های اهلی شاید به اندازه گاو در دنیا گسترش پیدا ننموده است به طوری که این حیوان درمناطقی با اقلیم های کاملاً متفاوت از یکدیگر و با شرایط اقتصادی مختلف پرورش داده می شود.    در بین تمام حیوانات مزرعه ای بعد از طیور اصلاح عملکرد گاوهای شیری بیش از همه مورد توجه قرارگرفته است. ...

دانلود فایل پاورپوینت چالش های مهم استفاده از مکمل های مواد معدنی در تغذیه گاوهای شیری

PowerPoint قابل ویرایش
45 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مواد معدنی عناصری هستند که وجود آنها برای حیات و بیشتر فعالیت های سوخت و ساز بدن دام ضروری است . تقریبا 60 تا 65 درصد وزن بدن یک دام را آب ، 30 تا 35 درصد را کربوهیدرات ها و پروتئین ها و چربی و 5 درصد باقی مانده را مواد معدنی و ویتامین هاتشکیل می دهند. ...

مقاله بررسی اثرات رسوب بر عملکرد حرارتی بویلرهای بازیاب نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی اثرات رسوب بر عملکرد حرارتی بویلرهای بازیاب نیروگاه سیکل ترکیبی فارس چکیده با توجه به نیاز روز افزون بشر به انرژی الکتریکی از یک سو و نیز کاهش منابع انرژی فسیلی در جهان از سوی دیگر، نیاز به استفاده بهینه از منابع انرژی مورد توجه ج ...

مقاله بررسی تأثیر فصل زایش ، تولید شیر و فاصله زایش بر میانگین سن زایش گاوهای نژاد هلشتاین استان خراسان رضوی

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی تأثیر فصل زایش، تولید شیر و فاصله زایش بر میانگین سن زایش گاوهای نژاد هلشتاین استان خراسان رضوی   چکیده این تحقیق ، به منظور بررسی اثر فصل زایش ، تولید شیر 305 روز و فاصله زایش بر سـن زایـش 95 گلـه گاوهـای هلشـتاین خراسـان رضوی ا ...

مقاله تاثیر سلولهای سوماتیک بر کیفیت شیرخام و فرآورده های شیری

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
تاثير سلولهاي سوماتيک بر کيفيت شيرخام و فرآورده هاي شيري • چکيده بيماري ورم پستان نوعي واکنش التهابي است که با افزايش سلولهاي سوماتيک ، به عنوان شاخص بيماري، همراه است . در اثر اين بيماري، صنعت شير متحمل خسارات اقتصادي فراواني مي شود. افزايش بار ميکروبي شير و تغيير در ترکيبات آن نظير کاهش لاکتوز، کازئين ، ...

مقاله ضرورت بررسی آفلاتوکسین و اثرات مخرب آن در دانه های روغنی جهت نیل به امنیت غذایی کشور

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
ضرورت بررسي آفلاتوکسين و اثرات مخرب آن در دانه هاي روغني جهت نيل به امنيت غذايي کشور چکيده : آفلاتوکسين ها (AFs) از جمله مهمترين مايکوتوکسين هايي هستند که به دليل اثرات مختلف بيوشيميايي و بيولوژيکي بيش از همه مورد توجه ميباشند و توسط سويه هاي خاصي از قارچ ها توليد ميشوند. اين ترکيبات علاوه بر سميت ، باعث ...