دانلود پاورپوینت تغذیه دانه های روغنی (خام و حرارت دیده) کانولا و آفتابگردان و اثرات آن ها بر پروفیل اسیدهای چرب شیر و عملکرد شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین

PowerPoint قابل ویرایش
104 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تغذیه دانه های روغنی (خام و حرارت دیده) کانولا و آفتابگردان و اثرات آن ها بر پروفیل اسیدهای چرب شیر و عملکرد شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تغذیه دانه های روغنی (خام و حرارت دیده) کانولا و آفتابگردان و اثرات آن ها بر پروفیل اسیدهای چرب شیر و عملکرد شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

اسیدهای چرب غذا و اسیدهای چرب شیر

 • توجه به پروفیل اسیدهای چرب خوراک
 • تبدیل لینولنیک غذا به لینولییک شیر
 • اسیدهای چرب گیاهی عامل افزایش UFA شیر
 • پاسخ مثبت تغییرات چربی شیر نسبت به چربی جیره
 • افزایش اسید لینولییک و امگا ۳ در شیر

(کلی-۱۹۹۸، چیلیارد– ۲۰۰۳، چیلیارد– ۲۰۰۴ ، دیمن–۲۰۰۵ ، گلاسر- ۲۰۰۸ ، موآت– ۲۰۰۸)

اسلاید ۲ :

مروری بر سابقه تحقیقات

 • افزایش تولید شیر، کاهش چربی شیر، کاهش MCFA و افزایش C18:1 با نمک های کلسیمی روغن کانولا (چوینارد-۱۹۹۷)
 • کاهش چربی شیر و افزایش t10 و t10c12 (گریناری–۱۹۹۸ و پارودی-۲۰۰۲)
 • کاهش تولید شیر ، پروتیین شیر، مصرف ماده خشک، C8 تا C16 و افزایش C18:1c9 ، C18:0 و C18:2 و C18:3 با دانه کانولا محافظت شده و نشده (دلبچی-۲۰۰۱)
 • افزایش اسید لینولییک شیر با سویا، آفتابگردان، کانولا و کتان (ابوغزاله-۲۰۰۳)
 • تولید بیشتر اسید واکسنیک C18:1-t10 و C18:2–c9t11 و C18:2–t10c12 با PUFA جیره (لور-۲۰۰۴)
 • روغن بزرک بدون تغییر در تولید شیر (فلاورز-۲۰۰۸)
 • کاهش اسیدهای چرب زنجیر متوسط و افزایش اسید لینولییک با روغن آفتابگردان و دانه بزرک (لونا-۲۰۰۸)
 • کاهش اسیدهای چرب ۶ تا ۱۶ کربن و افزایش اسیدهای چرب C18:0 و C18:1 با ۶ درصد روغن سویا (گومز-۲۰۰۸)

  بهبود کیفیت چربی شیر با افزودن دانه های روغنی (پالمکویست-۱۹۹۳، دیوهورست-۲۰۰۶ و چیلیارد-۲۰۰۶)

اسلاید ۳ :

حیوانات و محل اجرای پژوهش

 • ۳۶ راس گاو شیری هلشتاین چند شکم زایش، روزهای شیردهی ۸±۴۰ و ۱۰±۷۰
 • وزن بدن ۲۷±۶۴۱ کیلو تولید شیر ۵±۳۴ کیلو
 • آزمون t-Test = تولید شیر بدون تفاوت معنی دار، خارج نمودن اثر بلوک (روزهای شیردهی) ، تغییر طرح از بلوک به کاملاً تصادفی
 • گاوداری شیری ۳۰۰ راسی واقع در شهرستان زرندیه استان مرکزی، آبان ماه سال ۱۳۸۸

اسلاید ۴ :

تیمارها و جیره های غذایی

 • دانه کانولا رقم اوکاپی؛ دانه آفتابگردان روغنی رقم بلایزر
 • ارسال دانه ها جهت عمل آوری به کارخانه خوراک دام دانه مطبوع (شهر صنعتی کاوه، شهرستان ساوه)
 • روش حرارت دادن مرطوب (تیمچوک-۱۹۹۸ و رایت-۲۰۰۵)
 • ۲۰ دقیقه در معرض حرارتی با حداقل ۹۰ درجه سانتی گراد تا ۱۳۰ درجه سانتی گراد با بخار آب
 • جیره ها با NRC-2001 9 جیره غذایی

اسلاید ۵ :

۱- CON: کنترل بدون افزودن دانه روغنی

۲- LC-UT : 7/5 درصد کانولای خام 

۳-LC-HT : 7/5 درصد کانولای حرارت دیده 

۴- HC-UT : 15 درصد کانولای خام 

۵-HC-HT : 15 درصد کانولای حرارت دیده  

۶- LS-UT : 7/5 درصد آفتابگردان خام

۷- LS-HT : 7/5 درصد آفتابگردان حرارت دیده

۸- HS-UT : 15 درصد آفتابگردان خام

۹- HS-HT : 15 درصد آفتابگردان حرارت دیده

اسلاید ۶ :

ترکیبات شیمیایی خوراک ها

 • تعیین رطوبت، تعیین پروتیین خام، فیبر خام، NDF ، ADF ، عصاره اتری، NFC ، کلسیم و فسفر بر اساس روشهای AOAC – 2000 ، پروفیل اسیدهای چرب ۱۴ تا ۲۲ کربنه اشباع و غیر اشباع روش کروماتوگرافی گازی

اسلاید ۷ :

تولید شیر و ترکیبات آن

 • شیردوشی ۳ بار در روز
 • رکورد شیر ثبت و نمونه ای به آزمایشگاه آنالیز ترکیبات ارسال
 • درصد چربی، پروتیین، لاکتوز، کل مواد جامد، مواد جامد بدون چربی، اوره و شمارش سلولی
 • نمونه ای دیگر جهت تعیین پروفیل اسیدهای چرب به فالکن تیوپ منتقل و در دمای ۲۸- نگهداری و ارسال به آزمایشگاه تعیین اسید چرب

اسلاید ۸ :

مدل آماری

 • تقسیم گاوها به دو بلوک با روزهای شیردهی ۴۰ و ۷۰ ، طرح بلوک های کامل تصادفی
 • با آزمون t-Test مشخص شد تولید شیر در دو بلوک تفاوت معنی داری نداشته، تغییر مدل به طرح کاملاً تصادفی
 • سودمندی نسبی: کمتر از ۱۰۰

اسلاید ۹ :

روش فاکتوریل

 • محاسبه تاثیر فاکتورها و اثرات متقابل
 • محاسبات آماری با روش فاکتوریل ۲×۲×۲
 • ۲ نوع دانه روغنی، ۲ سطح استفاده، ۲ روش عمل آوری (۲×۲×۲)
 • متغیرهای روز اول به عنوان کوواریت
 • تاثیر آن بر شاخص های روز پایانی
 • رویه GLM نرم افزار آماری SPSS-16.0 برای تعیین تاثیر داده های روز اول بر روز پایانی آمایش

اسلاید ۱۰ :

مصرف خوراک

 • جیره کنترل: ۲۳/۵۷ کیلوگرم
 • جیره HS-UT : 21/70 کیلوگرم
 • سایر تیمارها: بدون اختلاف معنی دار
 • تاثیر نوع دانه: بدون معنی
 • تاثیر عمل آوری: بدون معنی
 • تاثیر سطح استفاده: معنی دار

  انرژی، NDF، چربی

  • جیره HC-UT : 0/37 مگاکالری
  • جیره کنترل: ۰/۳۴ مگاکالری
  • جیره های کانولا = افزایش مصرف انرژی
  • جیره کنترل: ۸/۱۵ کیلوگرم
  • جیرهLS-HT : 7/30 کیلوگرم
  • جیره کنترل: ۰/۸۷ کیلو
  • جیره های ۱۵ درصد آفتابگردان: ۱/۲۶ کیلو
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 104 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد