بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

بین النهرین :
در دوران باستان این سرزمین مبین نوع ارتباط انسان با طبیعت پیرامونش بوده و ویژگی های این رابطه را عناصر زیر تشکیل می داده است.

 • 1- احترام به محیط طبیعی و تقدیس آن ، انسان را موظف می ساخت که تمامی فعالیتش را با طبیعت هماهنگ سازد.
 • 2- تقدیس طبیعت ، موجب می شد که انسان خود را نگهبان آن بپندارد و تمامی عملیاتش را با عناصر آن (خطوط ، نور و رنگهای طبیعت) همگون و هماهنگ سازد.
 • 3- زمین به عنوان "زمین مادر" منبع و منشا تمامی خوبی ها و زایش ها و بقای هستی تلقی می شد.
 • 4- آب نیز عنصری برای تولید و بقا محسوب می شد و برای رویاندن و ایجاد خنکی به کار می رفت و اهمیتی تمثیلی و معنوی داشت. نگرش و اعتقادات موجود در این زمینه ، در باغهای معلق یا پردیس های بابل تجلی یافته.

اسلاید 2 :

مشخصات باغهای معلق بابل:

 • 2- از قدیمی ترین باغهای کهن جهان می باشد ، قبل از میلاد مسیح و همزمان با شروع سلسله پادشاهان پارسی احداث شده است ، و یکی از عجایب هفتگانه جهان محسوب می شود.
 • 3- باغ مذکور به شکل هرم ساخته اند و این هرم را تراس بندی کرده و طبقات و تراسها را از وسط پلکانهای عظیم به یکدیگر مربوط ساخته بودند.
 • 4- در هر تراس درختان و درختچه ها و درختان گلدار فراوان کشت نموده بودند تا باغ به شکل یک کوه پر درخت درآید.
 • 5- این باغ نه تنها به خاطر زیبایی بلکه به خاطر پیچیدگی ساختمان و نحوه آبیاری آن حائز اهمیت می باشد.
 • 1- دارای محوری بودند که با دو رد یف درخت احاطه می شده و از میان آنها جوی آبی می گذشت.

اسلاید 3 :

مصر
ویژگیهای سرزمین مصر :

 • 1- طبیعت پایه الهام معماری بنای معابد مصری به شمار می رفت. به نحوی که مونومانها (اهرام ، معابد و ...) تقلیدی از کوه و جهت نزدیکی به خورشید است ستونها تقلیدی از نخل و سر ستونها تقلیدی از گلهای نیلوفر(Lotus) و پاپیروس (Papyrus) .
 • 2- معبد دیرالبحری ، نمونه ی بارزی از مهماری این دوره است که تراسهای آن با آمفی تئاتر طبیعی آمیخته شده است.
 • 3- سیستم باغسازی در مصر باستان ، قطعات مسطح مستطیل شکلی بودند و گیاهان در آن با فرم منظمی گاشته می شدند.
 • 4- باغ ها با کانالهای آبی که نخلهای کوتاهی کنار آن کاشته شده بود به قسمتهای متعدد به صورت شطرنجی تقسیم می شدند.
 • 5- طراحی این باغها تحت تاثیر عوامل اقلیمی و محیطی آنها قرار داشت و باغها مکانی برای زندگی خصوصی محسوب می شدند.
 • 6- باغ مصری دوران باستان ، الگوی مشخصی برای باغسازی در غرب بوده است.

اسلاید 4 :

 یونان (از قرن پنجم تا چهارم پیش از میلاد)
 ویژگیهای سرزمین یونان:

 • 1- شیوه معماری و نوع استقرار معابد در بستر طبیعت به گونه ای بوده که به فضا ، ابعاد و مضامین نمادین (سمبلیک) می بخشیده است.
 • 2- نظم هندسی معابد ، در کنار نظم طبیعت شکل می گیرد و با آن ادغام می شود. مانند معبد اکروپلیس در یونان (واقع روی تپه) و معبد Peastum در ایتالیا (واقع در زمین ساف).
 • 3- با توجه به تفکر راسیونالیستی حاکم در این دوران ، شهرها به عنوان ملاک زیبایی شناخته می شدند نه طبیعت و باغ ها. بر این مبنا لذت بردن از عناصر طبیعی در یونان باستان ، غیر منطقی و غیر قابل تعریف شناخته شده بود.
 • 4- باغسازی بعد از اسکندر اهمیت یافت و با تسلط رومیان بر یونانیان توسعه پیدا کرد اولین باغ عمومی یا پارک در یونان کهن احداث گردید.

اسلاید 5 :

روم (از اواخر قرن چهارم قبل از میلاد تا قرن پنجم بعد میلاد)
ویژگیهای سرزمین روم:

 • 1- نوسازی در منظر طبیعی ، با کاشت متقارون درختان و جستجوی فرم های هندسی برای المان های طبیعی همراه بود.
 • 2- باغ های رومی مانند تابلوی طراحی شده ای بودند که با مجسمه قهرمانان ، فواره ، استخر و معابد آراسته می شد.
 • 3- ویلا – باغ در این دوره بعنوان مکانی برای تفریح و اقامت اشراف در خارج از شهر فرم خاص منظر رومیان را آشکار می ساخت.
 • 4- در "ویلا – باغ" ها عناصر معماری مثل آب ، مجسمه و ... با گیاهانی که به یاری تکنیک (Are-Topiaria) شکل می یافتند ، ترکیب می شدند. گیاهان با این تکنیک به صورت متنوعی هرس می شدند و به اشکال مکعب ، استوانه ، کره و ... در می آمدند.

اسلاید 6 :

توسعه باغسازی در قرون وسطی

 • 1- با سقوط امپراطوری روم ، به مدت دو قرن باغبانی و باغسازی افول کرد و فقط در دیرها توسط راهب ها یا راهبه ها انجام می گرفت.
 • 2- در قرن نهم و دهم میلادی به دیرها نیز توجه ای نمی شد و دوباره هنر باغبانی فراموش شد
 • 3- در قرن یازدهم میلادی "نورمن"های انگلیسی به مذهب روی آوردند و دیرها دوباره رونق گرفت و باغبانی مورد توجه قرار گرفت
 • 4- در قرن هفدهم میلادی هانری ششم پادشاه انگلستان دیرها را تعطیل کرد و به باغسازی دیرها نیز خاتمه داد.

اسلاید 7 :

 دوران انسانگرایی (از قرن پانزدهم تا اواخر قرن شانزدهم)
ویژگی های دوران انسان گرایی:

 • 1- احیا دوران باستان و فراگیری روش طراحی معماری و باغسازی کهن ، در ترکیب معماری و طبیعت این دوره ، صحنه آرایی باغ دوران باستان (استفاده از ترس بندی ها ، پله ها ، آب نماها ، مجسمه ها و بهره گیری از تکنیک Are-Topiaria) مورد تقلید و الهام طراحان واقع می شد.
 • 2- ابداع تکنولوژی و منسوخ شدن سیستم تعاونی ها ، تقسیم کار اجتماعی را با دگرگونی های نوینی همراه ساخت و معمار به عنوان طراح پذیرفته شد.
 • 3- وحدت فضا بوسیله پرسپکتیو با تعیین یکی نقطه گریز مرکزی شکل گرفت. به این طریق ، جلوه های مختلف فضا دسته بندی گردید و در یک سیستم منطقی و عقلانی نظم داده شد.
 • 4- حضور منظره در آثار نقاشی به صورت توجه به طبیعت تجلی می یابد که نمونه ی آن را می توان در تابلوهای رافائل ، لئوناردو داوینچی و بوتیچلی مشاهده کرد.
 • 5- مفهوم منظر زیبا سبب به وجود آمدن "ویلا – باغ - منظر" شد که ضرورت استقرار بنا به سوی محیط اطراف را مطرح ساخت. در طراحی این باغ ها سعی گردید در فراسوی باغ و زاویه دید ، قرار داده شوند.

اسلاید 8 :

نمونه های "ویلا – باغ - منظر"

 • 1- ویلا مدیسی (Medici) در سال 1458 توسط میکلوتسو(Michelozzo) در دامنه تپه فلورانس ساخته شد.
 • 2- ویلاهای پالادیو(Palladio) در سال 1500 در استان ونتو(Vento) ساخته شد.
 • 3- ویلا ماداما (Madama) در سال 1519 توسط رافائل در داخل جنگل و کنار رودخانه(Tevere)  طراحی شد.
 • 4- ویلا لانته(Lante) در سال 1564 بوسیله معمار بزرگ قرن شانزدهم "وینولو"(Vignolo) در بانایا (Bagnaia) احداث شد.
 • 5- ویلا(D"Este) دسته در سال 1550 توسط پیرولیگوریو(Ligprio- Pieio) در تیولی(Tivoli)  نردیک روم طراحی شد

اسلاید 9 :

دوره باروک (قرن هفدهم):

 • 1- در هنر و معماری این دوره ، توجه به پرسپکتیوهای با نظم گریز در بینهایت جایگزین فضاهای با پرسپکتیو مرکزی و محدود دوره رنسانس (قرن شانزدهم) می شود.
 • 2- آثار دوره باروک از فضاهای نمایشی با پرسپکتیوهای نامحدود تشکیل شده و ترکیبی از فضاهای متضاد ایستا و پویا را ارائه می دهند
 • 3- در نقاشی های منظر این دوره محیط فیزیکی طبیعت با مونومان های باستانی مثل معابد یا خرابه های روم باستان ترکیب شده.
 • 4- اکثر هنرمندان این دوره از منظر به عنوان پس زمینه ای برای بیان موضوع اصلی آثارشان که عمدتا بناهای باستانی ، افسانه ای و اساطیری بود ، استفاده می کردند.
 • 5- باغ های این دوره با توجه به شکل گیری اشرافیت جدید به صورت "ویلا پارک" تجلی یافته است.

اسلاید 10 :

نمونه های "ویلا پارک"

 • 1- ویلا آلدوبراندینی (Aldobrndini) در سال 1598 در فراسکاتی(Frascati) نزدیک شهر روم ساخته شد.
 • 2- ویلا گامرایا در سال 1650 در "لوکا" احداث شده.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید