دانلود پاورپوینت درس طراحی الگوریتم ها

PowerPoint قابل ویرایش
249 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت درس طراحی الگوریتم ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت درس طراحی الگوریتم ها قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

n

nاین کتاب در باره تکنیک های مربوط به حل مسائل است.

n

nتکنیک ، روش مورد استفاده در حل مسائل است.

n

nمسئله ، پرسشی است که به دنبال پاسخ آن هستیم.

n

n

اسلاید ۲ :

nبکار بردن تکنیک منجر به روشی گام به گام (الگوریتم ) در حل یک مسئله می شود.

n

n منظورازسریع بودن یک الگوریتم، یعنی تحلیل آن از لحاظ زمان و حافظه.

اسلاید ۳ :

nنوشتن الگوریتم به  زبان فارسی دو ایراد دارد:

۱- نوشتن الگوریتم  های پیچیده به این شیوه دشوار است.

۲- مشخص نیست از توصیف فارسی الگوریتم چگونه

 می توان یک برنامه کامپیوتری ایجاد کرد.

اسلاید ۴ :

الگوریتم ۱-۱: جست و جوی ترتیبی

Void  seqsearch ( int n

                         const keytype  S[ ]

                         keytype  x,

                         index& location)

{

      location = 1;

      while (location <= n && S[location]  ! = x)

              location++;

      if  (location  >  n )

             location  = ۰ ;

اسلاید ۵ :

الگوریتم ۲-۱:محاسبه مجموع عناصر آرایه

number sum (int n , const number s[ ])

{

      index i;

      number  result;

      result = 0;

      for (i = 1; i <= n; i++)

            result = result + s[i];

      return  result;

}

اسلاید ۶ :

الگوریتم ۳-۱:مرتب سازی تعویضی

مسئله: n کلید را به ترتیب غیر نزولی مرتب سازی کنید.

 void  exchangesort (int n , keytype S[ ])

 {   

       index i,j;

       for (i = 1 ; i<= n -1; i++)

             for (j = i +1; j <= n ; j++)

                   if ( S[j] < S[i])

                       exchange S[i]  and S[j];

}

اسلاید ۷ :

الگوریتم ۴-۱:ضرب ماتریس ها

 void matrixmult (int n

                          const number  A [ ] [ ],

                          const number  B [ ] [ ],

                                    number  C [ ] [ ],

{

     index i , j, k;

     for  ( i = 1; I <= n ; i++)

            for (i = 1; j <= n ; j++)}

                    C [i] [j] = 0;

اسلاید ۸ :

۲- ۱اهمیت ساخت الگوریتم های کارآمد

nجست و جوی دودویی معمولا بسیار سریع تر ازجست و جوی ترتیبی است.

nتعداد مقایسه های انجام شده توسط جست و جوی دودویی برابر با lg n + 1  است .

n

اسلاید ۹ :

الگوریتم ۱-۱: جست و جوی ترتیبی

Void  seqsearch ( int n

                         const keytype  S[ ]

                         keytype  x,

                         index& location)

{

      location = 1;

      while (location <= n && S[location]  ! = x)

              location++;

      if  (location  >  n )

             location  = ۰ ;

اسلاید ۱۰ :

الگوریتم ۵-۱: جست و جوی دودویی

Void  binsearch (int n,

                            const keytype  S[ ],

                            keytype  x,

                            index& location)

{

      index low, high, mid;

      low = 1 ; high = n;

      location = 0;

      while (low <= high && location = = 0) {

            mid = Į(low + high)/2⌡;

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 249 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد