بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

نام  درس : روشهای آماری درروانشناسی و علوم تربیتی
تهیه کننده: عابدین دارابی عمارتی
رشته : علوم تربیتی ، گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
جایگاه : اصلی
تعداد واحد : 2
ارائه: ترم دوم
منبع : روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی ، تألیف علی دلاور، انتشارات پیام نور.
زمان تهیه : اسفند 1385
دانشگاه : دانشگاه پیام نور واحد کنگاور

اسلاید 2 :

آمار چیست:

آمار چارچوب روشهای علمی را که در تجزیه و تحلیل داده های مقداری به کار برده می شوند بنیانگذاری می کند.

اسلاید 3 :

روشهای آماری دارای دو وظیفه مهم هستند:

  1- به پژوهشگر در طبقه بندی ، خلاصه کردن،توصیف و تفسیر و برقراری ارتباط از طریق اطلاعات جمع آوری شده کمک می کند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید