بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

فهرست

 • مقدمه
 • تعريف مساله ( مشكلات سيستم فعلي)
 • هدف پروژه
 • ارايه راه حل
 • امكان سنجي
 • نمودار بستر
 • نمودارهاي DFD فيزيكي ومنطقي
 • نمودارسيستم پيشنهادي

n

اسلاید 2 :

مقدمه:

امروزه با وجود مشغله هاي فراوان، مردم به دنبال راه هايي براي كاهش اتلاف وقت هستند .يكي از اين گونه موارد خريد مايحتاج زندگي است . لذا ما برآنيم

تا با مكانيزه كردن عمل خريد به صورت اينترنتي گامي در اين جهت برداريم.

اسلاید 3 :

مشكلات انجام عمليات خريد از يك مركز خريد (به طور معمول):

 • صرف وقت وهزينه براي رفت وآمد ونيز انتخاب كالا وخريد اجناس.
 • حمل اجناس خريداري شده.
 • ازدحام جمعيت در فروشگاه در زمانهاي پر فروش سا ل.
 • حمل پول به صورت نقدي.
 • عدم امنيت.
 • محدوديت زماني براي خريد.

اسلاید 4 :

هدف پروژه:

خريدار بدون حضور در مركز خريد و در هر ساعت از شبانه

روز از طريق اينترنت وسايت مربوط به فروشگاه بتواند جنس

 مورد نظر خود را انتخاب وخريداري نمايد.

اسلاید 5 :

 • ارائه راه حل:
 • طراحي يك سايت براي فروشگاه كه شامل موارد زير باشد:‌‌‍ ‍‌
 • ليستي از اجناس فروشگاه به همراه قيمت ،مارك كالا، جنس ، تصويري از جنس مربوطه و مشخصات

       ديگرآن. [شامل :معرفي بيشتر كالا ، تعداد + هزينه ارسا ل ، انتخاب ]

 • بخش عضوگيري براي مشتريان دايمي شامل: ارائه مشخصات فردي ، معرفي ضامن معتبر.
 • ارائه تسهيلات براي اعضا از قبيل تقسيط هزينه و ارسال تبليغات اجناس مركز به آدرس الكترونيكي اعضا .
 • پرداخت وجه از طريق انتقال وجه از حساب خريدار به حساب فروشگاه .
 • پس از تاييد دريافت وجه ،صدور فاكتور و ارسال اجناس توسط پيك به آدرس خريدار و تاييد فاكتور

       توسط خريدار ونيز دريافت رسيد از پيك .

 • ارتباط مستقيم كاربران با مدير مركز و ارائه پيشنهادات وانتقادات از طريق آدرس الكترونيكي .

اسلاید 6 :

 • امكان سنجي تكنيكي:

        مركز خريد اتكا فن آوري پيشنهاد شده را دارا نمي باشد لذا براي اين منظور بايد نيروي

        متخصص ، جهت طراحي سايت مورد نظر وپشتيباني از آن را در اختيار بگيرد ونيز نيروهايي

      جهت اپراتوري سيستم .

 • امكان سنجي عملياتي :

        در ابتدا  اين سيستم ممكن است با عدم استقبال افراد نا آشنا به كامپيوتر وخصوصا" اينترنت مواجه

       شود كه براي اين منظور مركز به صورت معمول داير است وافراد مي توانند پس از مدتي با اين

       روش نيز آشنا شوند وبه تدريج از سيستم استفاده كنند . البته بايد در نظر داشت كه  امروزه

       دراكثر منازل ودر تمامي سازمانها  كامپيوتر وجود دارد ولذا با مشكل سيستم اوليه كمتر مواجه هستيم .

 • امكان سنجي اقتصادي:

       از آنجايي كه تنها، نيروي انساني متخصص براي اين پروژه لازم است هزينه قابل توجهي براي

       مدير مركز به همراه ندارد وهزينه مصرفي به عنوان مثال مي تواند از طريق تبليغات اجناس در

       سايت وارتباط با كارخانه هاي مربوطه به فروشگاه برگردد .

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید