بخشی از مقاله

چکیده

امروزه هر چند گسترش اینترنت و مزایای خرید اینترنتی زمینه و انگیزه اینگونه خریدها را فراهم کرده است اما جرایم رایانه-ای از سرقت اطلاعات شخصی گرفته تا دزدی و کلاهبرداری نیز به موازات آن گسترش یافته است. این امر باعث شده تا بسیاری از مصرفکنندگان و کاربران اینترنتی نسبت به خرید اینترنتی بیاعتماد شده و تمایل چندانی به اینگونه خریدها نداشته باشند. وجود این عوامل نشانگر اهمیت موضوع امنیت به عنوان عاملی کلیدی در خرید اینترنتی است. هدف این مقاله توجه به نقش امنیت در قصد خرید اینترنتی میباشد در این مقاله ابتدا مفاهیم فضای سایبر مطرح میشود و سپس به تشریح جرایم در تجارت الکترونیکی و اهمیت امنیت اینترنتی و تأثیر آن بر نگرش و اعتماد مصرفکننده و همچنین تأثیر آن بر قصد خرید اینترنتی پرداخته میشود.

کلمات کلیدی: امنیت، فضای سایبر، جرایم تجارت الکترونیکی، نگرش، اعتماد اینترنتی، قصد خرید اینترنتی.


.1 مقدمه

با توجه به گسترش اینترنت در زندگی روزمره افراد و به وجود آمدن دنیای تجارت الکترونیکی، بسیاری از صنایع و خدمات مبتنی بر فناوری شدهاند مانند فروشگاههای آنلاین، بورس، بیمه، بانکها و ... مثالهای روشنی از صنایع مبتنی بر رایانه هستند. امروزه با گسترش مشغلههای روزمره افراد تمایل دارند برای خرید نمودن و پرداختهای قبوض و کارهای روزمره خود به جای روش سنتی از روشهای آنلاین و به روز استفاده نمایند. با توجه به مزایایی که اینترنت برای افراد به همراه داشته است ولی در کنار آن باعث ایجاد فرصتهای برای افراد سودجو شده است. با توجه به رشد روز افزون تجارت الکترونیکی باعث ایجاد انواع متنوعی از جرایم رایانهای، از سرقت مشخصات افراد گرفته تا عمومیترین شکل این جرایم، سرقت و کلاهبرداری به صورت آنلاین میباشد. فریکها، کرکرها و گاهی اوقات هکرها به طور غیر قانونی به پست الکترونیکی، پست صوتی، شماره حسابهای اتصال به شبکه به هنگام خرید اینترنتی دسترسی پیدا مینمایند و از این اطلاعات استفاده مینمایند که این کار مشمول تقلب مالیاتی یا تقلب در استفاده از خطوط تلفن و باج گیری و ... نیز میشود. یکی از وحشتناکترین جرایم رایانهای سرقت مشخصات افراد و سوءاستفاده نمودن از آنان میباشد. در هنگام خرید اینترنتی وبسایت فروشنده درخواست یکسری اطلاعات در مورد مشخصات فردی از خریدار مینماید. اگر وبسایت منتخب برای خرید اینترنتی دارای بعد امنیتی بالایی نباشد یا قابل اطمینان نباشد باعث تشدید این نا امنیها میشود که میتواند مشکل

1

ساز شود. این نوع کلاهبرداریها امروز آسانتر شده است زیرا اطلاعات شخصی افراد بسیاری به صورت آنلاین و رایگان قابل دسترس است و حتی اطلاعات شخصی بسیاری را میتوان با مبالغ اندکی بدست آورد. وسعت بیاندازه اینترنت و بی تخصصی افراد در استفاده رایانه باعث تشدید این جرایم شده است. بدین دلیل در فضای مجازی برای حفظ اطلاعات و انتقال مقادیر عظیم پول و ... باید اقداماتی صورت بگیرد. تا افراد تمایل بیشتری به خرید اینترنتی و انجام کار روزمره خود به صورت آنلاین پیدا نمایند تا بتواند از مزایای زیادی که این نوع خریدها برای آنان به ارمغان دارد بهره ببرند. این مقاله به تأثیر نقش امنیت بر قصد خرید اینترنتی میپردازد و جرایم اینترنتی در فضای سایبر مطرح میگردد تا بدین صورت ضمن شناخت این نوع جرایم شود تا با بالا بردن امنیت در تجارت الکترونیکی افراد بتواند نگرش مثبتی نسبت خرید اینترنتی پیدا کرده و در ضمن بتواند به آن بهتر اعتماد نموده و منجر به قصد خرید و در نهایت خرید آنان شود

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید